Πάτερ καὶ Υἱὲ καὶ Ἅγιον Πνεῦμα

Ἰησοῦ καὶ Μαρία καὶ Ἰωσήφ

μυ Greek Οἱ Λόγοι Ἰησοῦ κατὰ τὰ Εὐαγγέλια

Tomb of Yasujiro Ozu (1903 1963)
ὑπὲρ Yasujiro Ozu

Chapters

00 Ἐν ἀρχῇ
01 Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ
02 Ἐγώ εἰμι
03 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
04 Πάτερ ἡμῶν, Πάτερ μου

Verses

Οἱ Λόγοι Ἰησοῦ κατὰ τὰ Εὐαγγέλια

Words

κατὰ Strong

00 Ἐν ἀρχῇ

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σς τ υ φ χ ψ ω

ΑΛΦΑ ἄλφα
Α α Ἀββᾶ, Ἄβελ (Ἅβελ), Ἀβιάθαρ, Ἀβραάμ, Ἀδάμ, Αἴγυπτος, Ἀλφαῖος, Ἀνδρέας, Ἄννα, Ἄννας

ΒΗΤΑ βῆτα
Β β Βαπτιστής, Βαρθολομαῖος, Βαρνάβας, Βεελζεβοὺλ, Βηθλεέμ, Βηθσαϊδά, Βοανεργές

ΓΑΜΜΑ γάμμα
Γ γ Γαβριήλ, Γαλιλαία, Γαλιλαίος, Γόμοῤῥα

ΔΕΛΤΑ δέλτα
Δ δ Δαυίδ (Δαβὶδ)

Ε ΨΙΛΟΝ ἒ ψιλόν
Ε ε Ἐλισάβετ, Ἐλισσαῖος, Ἐμμανουήλ, Ἐμμαούς, Εὖα

ΖΗΤΑ ζῆτα
Ζ ζ Ζακχαῖος, Ζαχαρίας, Ζεβεδαῖος

ΗΤΑ ἦτα
Η η Ἡλίας, Ἡρώδης, Ἠσαΐας

ΘΗΤΑ θῆτα
Θ θ Θαδδαῖος, Θεόφιλος, Θωμᾶς

ΙΩΤΑ ἰῶτα
Ι ι Ἰακώβ, Ἱεροσόλυμα, Ἱερουσαλήμ, Ἰησοῦς, Ἰουδαῖος, Ἰούδας, Ἰσαάκ, Ἰσκαριώτης, Ἰσραήλ, Ἰσραηλίτης, Ἰωάννης, Ἰωνᾶς, Ἰωσήφ

ΚΑΠΠΑ κάππα
Κ κ Καϊάφας, Καῖσαρ, Καπερναούμ (Καφαρναούμ), Κηφᾶς

ΛΑΜΒΔΑ λάμβδα
Λ λ Λάζαρος, Λουκᾶς, Λώτ

ΜΥ μῦ
Μ μ Μάρθα, Μαρία, Μαριάμ, Μάρκος, Ματθαῖος, Μωϋσῆς

ΝΥ νῦ
Ν ν Ναζαρέθ, Ναθαναήλ, Ναιμὰν, Νικόδημος, Νινευΐτης, Νῶε

ΞΙ ξῖ
Ξ ξ ξένος

Ο ΜΙΚΡΟΝ ὂ μικρόν
Ο ο Ὀζίας, Οὐρίας

ΠΙ πῖ
Π π Παῦλος, Πέτρος, Πόντιος Πιλᾶτος

ΡΩ ῥῶ
Ρ ρ Ῥαχήλ, Ῥεβέκκα, Ῥούθ

ΣΙΓΜΑ σῖγμα
Σ σς Σαδδουκαῖος, Σαμαρείτης, Σαμαρεῖτις Σάρεπτα, Σατανᾶς, Σιδών, Σίμων, Σόδομα, Σολομών, Σύρος

ΤΑΥ ταῦ
Τ τ Τιβεριάς, Τιβέριος

Υ ΨΙΛΟΝ ὖ ψιλόν
Υ υ Ὑμεναῖος

ΦΙ φῖ
Φ φ Φαρισαῖος, Φίλιππος

ΧΙ χῖ
Χ χ Χοραζίν, Χριστός

ΨΙ ψῖ
Ψ ψ ψευδόμαρτυρ

Ω ΜΕΓΑ ὦ μέγα
Ω ω Ὠβήδ, Ὡσηέ

01 Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν.

Ὦ, ὦ

ὁ, ἡ, τό

πατήρ, ὁ → πάτερ
πάτερ Μτ 6:9, Λκ 10:21, 11:2, 15:12,18,21, 16:27, 22:42, 23:34,46, Ιν 11:41, 12:27–28, 17:1,5,21,24
Πάτερ ἡμῶν Μτ 6:9, Λκ 11:2,
Πάτερ μου Μτ 26:39,42

Ἀββᾶ
Αββα ὁ πατήρ Μκ 14:36

Ἀβραάμ, ὁ → Ἀβραάμ
Πάτερ Ἀβραάμ Λκ 16:24, 30
Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με Λκ 16:24

ἅγιος → ἅγιε
πάτερ ἅγιε Ιν 17:11

δίκαιος → δίκαιε
Πάτερ δίκαιε Ιν 17:25

ἠλὶ → ἠλὶ
ἐλωΐ → ἐλωΐ
θεός, ὁ → θεέ
Ἠλὶ ἠλὶ, λεμᾶ σαβαχθανί; . . . Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; Μτ 27:46,
Ἐλωῒ ἐλωῒ λεμὰ σαβαχθάνι; . . . Ὁ θεός μου ὁ θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; Μκ 15:34

κύριος, ὁ → κύριε
Κύριε Μτ 13:27, 18:26, 21:30, 25:20,22,24,37,44, Λκ 13:8,25, 14:22, 19:16,18,20,25
κύριε κύριε Μτ 7:21–22, 25:11, Λκ 6:46
πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς Μτ 11:25, Λκ 10:21

ἑταῖρος, ὁ → ἑταῖρε
Ἑταῖρε Μτ 20:13, 22:12, 26:50

Πέτρος, ὁ → Πέτρε
Πέτρε Λκ 22:34

Σίμων, ὁ → Σίμων
Σίμων Μτ 17:25, Λκ 7:40
Σίμων Σίμων Λκ 22:31
Σίμων Ἰωάννου Ιν 21:15, 16, 17

Φίλιππος, ὁ → Φίλιππε
Φίλιππε Ιν 14:9

Ζακχαῖος, ὁ → Ζακχαῖε
Ζακχαῖε Λκ 19:5

Λάζαρος, ὁ → Λάζαρε
Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Ιν 11:43

Ἰσραήλ, ὁ → Ἰσραήλ
Ἄκουε, Ἰσραήλ Μκ 12:29

ῥαββί → ῥαββί
Ῥαββί Μτ 23:7

ῥακά → ῥακά
Ῥακά Μτ 5:22

μωρός → μωρέ
μωροὶ → μωροὶ
Ῥακά . . . Μωρέ Μτ 5:22

τυφλός → τυφλέ
τυφλοί → τυφλοί
μωροὶ καὶ τυφλοί Μτ 23:17, 19

ὁδηγός, ὁ → ὁδηγέ
ὁδηγοί, οἱ → ὁδηγοί
ὁδηγοὶ τυφλοί Μτ 23:16, 24

Φαρισαῖος, ὁ → Φαρισαῖε
Φαρισαῖοι, οἱ → Φαρισαῖοι
Φαρισαῖε τυφλέ Μτ 23:26

γραμματεύς, ὁ → γραμματεύ
γραμματεῖς, οἱ → γραμματεῖς
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι Μτ 23:13-15,23,25,27,29

ὑποκριτής, ὁ → ὑποκριτά
ὑποκριταί, οἱ → ὑποκριταί
ὑποκριτά Μτ 7:5, Λκ 6:42, 13:15
ὑποκριταί Μτ 15:7, 16:3, 22:18, Λκ 12:56
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί Μτ 23:13–15,23,25,27,29, Λκ 11:44

ἄνθρωπος, ὁ → ἄνθρωπε
Ἄνθρωπε Λκ 5:20, 12:14
Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Λκ 5:20

νεανίσκος, ὁ → νεανίσκε
νεανίσκε, σοὶ λέγω ἐγέρθητι. Λκ 7:14

ἀδελφός, ὁ → ἀδελφέ
τῷ ἀδελφῷ σου, ἀδελφέ Λκ 6:42

φίλος, ὁ → φίλε
Φίλε Λκ 11:5, 14:10

ὀλιγόπιστος (ὀλίγος πιστός) → ὀλιγόπιστε
ὀλιγόπιστοι → ὀλιγόπιστοι
Ὀλιγόπιστε Μτ 14:31
ὀλιγόπιστοι Μτ 6:30, 8:26, 16:8, Λκ 12:28

δοῦλος, ὁ → δοῦλε
δοῦλοι, οἱ → δοῦλοι
ἀγαθὲ δοῦλε Λκ 19:17
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ Μτ 25:21,23
Δοῦλε πονηρέ Μτ 18:32
πονηρὲ δοῦλε Λκ 19:22
Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ Μτ 25:26

ἰατρός, ὁ → ἰατρέ
Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν Λκ 4:23

ἀνόητος → ἀνόητε
ἀνόητοι → ἀνόητοι
Ὦ ἀνόητοι Λκ 24:25

ἄφρων → ἄφρων
ἄφρονες → ἄφρονες
Ἄφρων Λκ 12:20
ἄφρονες Λκ 11:40

Ἰούδας, ὁ → Ἰούδα
Ἰούδα Λκ 22:48

Σατανᾶς, ὁ → Σαταν
Ὕπαγε, Σατανᾶ Μτ 4:10, 16:23, Μκ 8:33, Λκ 4:8

γυνή, ἡ → γύναι
Γύναι Λκ 13:12, Ιν 2:4, 4:21, 8:10, 19:26, 20:15
Ὦ γύναι Μτ 15:28

θυγάτηρ, ἡ → θυγάτηρ, θύγατερ
θυγατέρες, αἱ → θυγατέρες
Θυγάτηρ Μκ 5:34, Λκ 8:48
θύγατερ Μτ 9:22
Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ Λκ 23:28

Μαριάμ, ἡ → Μαριάμ
Μαριάμ Ιν 20:16

Μάρθα, ἡ → Μάρθα
Μάρθα Μάρθα Λκ 10:41

Χοραζίν, ἡ → Χοραζίν
Βηθσαϊδά, ἡ → Βηθσαϊδά
Καπερναούμ, ἡ → Καπερναούμ (Καφαρναούμ → Καφαρναούμ)
Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά Μτ 11:21, Λκ 10:13
Καὶ σύ, Καφαρναούμ Μτ 11:23, Λκ 10:15

Ἱερουσαλήμ, ἡ → Ἱερουσαλήμ
Ἰερουσαλήμ Ἰερουσαλήμ Μτ 23:37, Λκ 13:34

γενεά, ἡ → γενεά
Ὦ γενεὰ ἄπιστος Μτ 17:17, Μκ 9:19
ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη Λκ 9:41

ταλιθά → ταλιθά
κοράσιον, τό → κοράσιον
Ταλιθά κούμ, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. Μκ 5:41

τέκνον, τό → τέκνον
τέκνα, τὰ → τέκνα
τέκνον Μτ 9:22, 21:28, Μκ 2:5, Λκ 15:31, 16:25
Τέκνα Μκ 10:24

παιδίον, τό → παιδίον
παιδία, τὰ → παιδία
Παιδία Ιν 21:5

πνεῦμα τό → πνεῦμα
Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα Μκ 9:25

γέννημα,τό → γεννήματα
γεννήματα ἐχιδνῶν Μτ 12:34, 23:33

ὄφις, ὁ → ὄφῐ
ὄφεις, οἱ → ὄφεις
ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν Μτ 23:33

02 Ἐγώ εἰμι

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή.

Ἐγώ εἰμι Μκ 14:62, Ιν 8:24,28, 13:19, 18:5,6

Ἐγώ εἰμι, λαλῶν σοι. Ιν 4:26

Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. Λκ 22:70

ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Μτ 14:27, Μκ 6:50 Ιν 6:20

Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. Μτ 22:32

πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· Ἐγώ εἰμι Μτ 24:5, Μκ 13:6, Λκ 21:8

Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Ιν 6:35,48

ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν Ιν 6:51

Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου Ιν 8:12

ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦπέμψας με πατήρ. Ιν 8:18

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. Ιν 8:58

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Ιν 10:7

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα Ιν 10:9

Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴνκαλός Ιν 10:11,14

Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή Ιν 11:25

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή Ιν 14:6

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελοςἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν· Ιν 15:1

ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. Ιν 15:5

Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι Ιν 18:8

ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός. Λκ 24:39

03 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν

Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. Μτ 5:18

ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. Μτ 5:26

Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Μτ 6:2

Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Μτ 6:5

Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Μτ 6:16

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. Μτ 8:10

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ. Μτ 10:15

ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃυἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Μτ 10:23

δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται. Μτ 10:41 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Μτ 10:42

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. Μτ 11:11

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαιἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. Μτ 13:17

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. Μτ 16:28

Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Μτ 17:20

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Μτ 18:3

Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Μτ 18:10 τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; Μτ 18:12 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. Μτ 18:13 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. Μτ 18:14

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. Μτ 18:18

Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Μτ 18:19 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. Μτ 18:20

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· Μτ 19:23

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Μτ 19:28

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· Μτ 21:21 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε. Μτ 21:22

Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. Μτ 21:28 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐ θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. Μτ 21:29 προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως· ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. Μτ 21:30 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Μτ 21:31 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. Μτ 21:32

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. Μτ 23:36

Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται. Μτ 24:2

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. Μτ 24:34 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. Μτ 24:35

Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; Μτ 24:45 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα· Μτ 24:46 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. Μτ 24:47

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. Μτ 25:1 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι . Μτ 25:2 αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον· Μτ 25:3 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν. Μτ 25:4 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. Μτ 25:5 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· Ἰδοὺ ὁ νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. Μτ 25:6 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. Μτ 25:7 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν· Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. Μτ 25:8 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. Μτ 25:9 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. Μτ 25:10 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι· Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· Μτ 25:11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Μτ 25:12

τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Μτ 25:37 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Μτ 25:38 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; Μτ 25:39 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Μτ 25:40

τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; Μτ 25:44 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Μτ 25:45

Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ· Μτ 26:10 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· Μτ 26:11 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. Μτ 26:12 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. Μτ 26:13

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. Μτ 26:21

Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με. Μτ 26:34

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν· Μκ 3:28 ὃς δ’ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. Μκ 3:29

Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. Μκ 8:12

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. Μκ 9:1

Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Μκ 9:41

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. Μκ 10:15

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰςμητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, Μκ 10:29 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. Μκ 10:30

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· Μκ 12:43 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. Μκ 12:44

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. Μκ 13:30

Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί· Μκ 14:6 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· Μκ 14:7 ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. Μκ 14:8 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. Μκ 14:9

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ. Μκ 14:18

Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. Μκ 14:24 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. Μκ 14:25

Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ. Μκ 14:30

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. Λκ 4:24

καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. Λκ 12:36 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. Λκ 12:37

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. Λκ 18:17 (Μκ 10:15)

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, Λκ 18:29 ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. Λκ 18:30

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. Λκ 21:32

Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. Λκ 23:43

Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. Ιν 1:50 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Ιν 1:51

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ιν 3:3

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ιν 3:5

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. Ιν 3:11

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. Ιν 5:19

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. Ιν 5:24

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. Ιν 5:25

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε· Ιν 6:26 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. Ιν 6:27

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν· Ιν 6:32

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Ιν 6:47

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ιν 6:53

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας· Ιν 8:34

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. Ιν 8:51

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. Ιν 8:58

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής· Ιν 10:1 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων. Ιν 10:2

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Ιν 10:7

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. Ιν 12:24

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. Ιν 13:16

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. Ιν 13:20

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. Ιν 13:21

Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. Ιν 13:38

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι· Ιν 14:12 καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ· Ιν 14:13

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. Ιν 16:20

καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. Ιν 16:23

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. Ιν 21:18

04 Πάτερ ἡμῶν, Πάτερ μου

Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι.

Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, Μτ 6:9 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· Μτ 6:10 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· Μτ 6:11 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· Μτ 6:12 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Μτ 6:13

Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· Μτ 11:25 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. Μτ 11:26

Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ. Μτ 26:39

Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. Μτ 26:42

Αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ · ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. Μκ 14:36

Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. Λκ 10:21

Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· Λκ 11:2 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν· Λκ 11:3 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. Λκ 11:4

Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. Λκ 22:42

Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. Λκ 23:34

Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου.Λκ 23:46

Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου, Ιν 11:41 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ιν 11:42 —Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Ιν 11:43Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. Ιν 11:44

Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. Ιν 12:27 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα.Ιν 12:28

Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ, Ιν 17:1 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Ιν 17:2 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ιν 17:3 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· Ιν 17:4 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ιν 17:5 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν. Ιν 17:6 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν· Ιν 17:7 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ιν 17:8 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν, Ιν 17:9 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Ιν 17:10 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ιν 17:11 ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. Ιν 17:12 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. Ιν 17:13 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. Ιν 17:14 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ιν 17:15 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου . Ιν 17:16 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. Ιν 17:17 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον· Ιν 17:18 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. Ιν 17:19 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, Ιν 17:20 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ιν 17:21 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν, Ιν 17:22 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. Ιν 17:23 πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. Ιν 17:24 Πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας, Ιν 17:25 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. Ιν 17:26

Οἱ Λόγοι Ἰησοῦ κατὰ τὰ Εὐαγγέλια

 1. Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Μτ 3:15
 2. Γέγραπται· Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. Μτ 4:4
 3. Πάλιν γέγραπται· Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. Μτ 4:7
 4. Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ· Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. Μτ 4:10
 5. Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μτ 4:17
 6. Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Μτ 4:19
 7. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μτ 5:3
 8. μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. Μτ 5:4
 9. μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. Μτ 5:5
 10. μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. Μτ 5:6
 11. μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. Μτ 5:7
 12. μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. Μτ 5:8
 13. μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. Μτ 5:9
 14. μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μτ 5:10
 15. μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Μτ 5:11
 16. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. Μτ 5:12
 17. Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Μτ 5:13
 18. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· Μτ 5:14
 19. οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Μτ 5:15
 20. οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μτ 5:16
 21. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι· Μτ 5:17
 22. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. Μτ 5:18
 23. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Μτ 5:19
 24. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Μτ 5:20
 25. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις· Οὐ φονεύσεις· ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. Μτ 5:21
 26. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ· Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. Μτ 5:22
 27. ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, Μτ 5:23
 28. ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. Μτ 5:24
 29. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ , μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· Μτ 5:25
 30. ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. Μτ 5:26
 31. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Οὐ μοιχεύσεις. Μτ 5:27
 32. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Μτ 5:28
 33. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. Μτ 5:29
 34. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ . Μτ 5:30
 35. Ἐρρέθη δέ· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. Μτ 5:31
 36. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. Μτ 5:32
 37. Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις· Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. Μτ 5:33
 38. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ· Μτ 5:34
 39. μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως· Μτ 5:35
 40. μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν . Μτ 5:36
 41. ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. Μτ 5:37
 42. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. Μτ 5:38
 43. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· Μτ 5:39
 44. καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον· Μτ 5:40
 45. καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο. Μτ 5:41
 46. τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. Μτ 5:42
 47. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Μτ 5:43
 48. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς· Μτ 5:44
 49. ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. Μτ 5:45
 50. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; Μτ 5:46
 51. καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; Μτ 5:47
 52. Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν. Μτ 5:48
 53. Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μτ 6:1
 54. Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Μτ 6:2
 55. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, Μτ 6:3
 56. ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. Μτ 6:4
 57. Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Μτ 6:5
 58. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. Μτ 6:6
 59. Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται· Μτ 6:7
 60. μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. Μτ 6:8
 61. Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, Μτ 6:9
 62. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· Μτ 6:10
 63. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· Μτ 6:11
 64. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· Μτ 6:12
 65. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Μτ 6:13
 66. ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· Μτ 6:14
 67. ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Μτ 6:15
 68. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Μτ 6:16
 69. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, Μτ 6:17
 70. ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι. Μτ 6:18
 71. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· Μτ 6:19
 72. θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· Μτ 6:20
 73. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου. Μτ 6:21
 74. Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς , ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· Μτ 6:22
 75. ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. Μτ 6:23
 76. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Μτ 6:24
 77. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; Μτ 6:25
 78. ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Μτ 6:26
 79. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Μτ 6:27
 80. καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν · Μτ 6:28
 81. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Μτ 6:29
 82. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μτ 6:30
 83. μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες· Τί φάγωμεν; ἤ· Τί πίωμεν; ἤ· Τί περιβαλώμεθα; Μτ 6:31
 84. πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Μτ 6:32
 85. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Μτ 6:33
 86. μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. Μτ 6:34
 87. Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· Μτ 7:1
 88. ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. Μτ 7:2
 89. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; Μτ 7:3
 90. ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; Μτ 7:4
 91. ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν , καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. Μτ 7:5
 92. Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. Μτ 7:6
 93. Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Μτ 7:7
 94. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Μτ 7:8
 95. ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον— μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; Μτ 7:9
 96. ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει — μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; Μτ 7:10
 97. εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. Μτ 7:11
 98. Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. Μτ 7:12
 99. Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς· Μτ 7:13
 100. ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. Μτ 7:14
 101. Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. Μτ 7:15
 102. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; Μτ 7:16
 103. οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· Μτ 7:17
 104. οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. Μτ 7:18
 105. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Μτ 7:19
 106. ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. Μτ 7:20
 107. Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι· Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μτ 7:21
 108. πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; Μτ 7:22
 109. καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. Μτ 7:23
 110. Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. Μτ 7:24
 111. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. Μτ 7:25
 112. καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. Μτ 7:26
 113. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. Μτ 7:27
 114. Θέλω, καθαρίσθητι. Μτ 8:3
 115. Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Μτ 8:4
 116. Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Μτ 8:7
 117. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. Μτ 8:10
 118. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· Μτ 8:11
 119. οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Μτ 8:12
 120. Ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Μτ 8:13
 121. Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. Μτ 8:20
 122. Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. Μτ 8:22
 123. Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Μτ 8:26
 124. Ὑπάγετε. Μτ 8:32
 125. Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι . Μτ 9:2
 126. Ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Μτ 9:4
 127. τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ περιπάτει; Μτ 9:5
 128. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας— Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Μτ 9:6
 129. Ἀκολούθει μοι. Μτ 9:9
 130. Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. Μτ 9:12
 131. πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. Μτ 9:13
 132. Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. Μτ 9:15
 133. οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. Μτ 9:16
 134. οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. Μτ 9:17
 135. Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Μτ 9:22
 136. Ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει. Μτ 9:24
 137. Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Μτ 9:28
 138. Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Μτ 9:29
 139. Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω· Μτ 9:30
 140. Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· Μτ 9:37
 141. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Μτ 9:38
 142. Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· Μτ 10:5
 143. πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Μτ 10:6
 144. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μτ 10:7
 145. ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε , λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Μτ 10:8
 146. μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, Μτ 10:9
 147. μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. Μτ 10:10
 148. εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. Μτ 10:11
 149. εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν· Μτ 10:12
 150. καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. Μτ 10:13
 151. καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. Μτ 10:14
 152. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Μτ 10:15
 153. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. Μτ 10:16
 154. προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς· Μτ 10:17
 155. καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. Μτ 10:18
 156. ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε· Μτ 10:19
 157. οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. Μτ 10:20
 158. παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. Μτ 10:21
 159. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. Μτ 10:22
 160. ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Μτ 10:23
 161. Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. Μτ 10:24
 162. ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. Μτ 10:25
 163. Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. Μτ 10:26
 164. ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. Μτ 10:27
 165. καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. Μτ 10:28
 166. οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. Μτ 10:29
 167. ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. Μτ 10:30
 168. μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. Μτ 10:31
 169. Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· Μτ 10:32
 170. ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Μτ 10:33
 171. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. Μτ 10:34
 172. ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, Μτ 10:35
 173. καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. Μτ 10:36
 174. ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· Μτ 10:37
 175. καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. Μτ 10:38
 176. ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. Μτ 10:39
 177. Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. Μτ 10:40
 178. ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται. Μτ 10:41
 179. καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Μτ 10:42
 180. Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· Μτ 11:4
 181. τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· Μτ 11:5
 182. καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. Μτ 11:6
 183. Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; Μτ 11:7
 184. ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. Μτ 11:8
 185. ἀλλὰ τί ἐξήλθατε⸂; προφήτην ἰδεῖν ; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. Μτ 11:9
 186. οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. Μτ 11:10
 187. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. Μτ 11:11
 188. ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. Μτ 11:12
 189. πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν· Μτ 11:13
 190. καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. Μτ 11:14
 191. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. Μτ 11:15
 192. Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις Μτ 11:16
 193. λέγουσιν· Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε· Μτ 11:17
 194. ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· Δαιμόνιον ἔχει· Μτ 11:18
 195. ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. Μτ 11:19
 196. Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. Μτ 11:21
 197. πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν. Μτ 11:22
 198. καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. Μτ 11:23
 199. πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί. Μτ 11:24
 200. Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· Μτ 11:25
 201. ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. Μτ 11:26
 202. Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. Μτ 11:27
 203. Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Μτ 11:28
 204. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· Μτ 11:29
 205. ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. Μτ 11:30
 206. Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ; Μτ 12:3
 207. πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ’ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις; Μτ 12:4
 208. ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; Μτ 12:5
 209. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε. Μτ 12:6
 210. εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν· Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. Μτ 12:7
 211. κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Μτ 12:8
 212. Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; Μτ 12:11
 213. πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. Μτ 12:12
 214. Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα . Μτ 12:13
 215. Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. Μτ 12:25
 216. καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; Μτ 12:26
 217. καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν . Μτ 12:27
 218. εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Μτ 12:28
 219. ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. Μτ 12:29
 220. ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. Μτ 12:30
 221. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. Μτ 12:31
 222. καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. Μτ 12:32
 223. Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. Μτ 12:33
 224. γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. Μτ 12:34
 225. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. Μτ 12:35
 226. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· Μτ 12:36
 227. ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ. Μτ 12:37
 228. Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. Μτ 12:39
 229. ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. Μτ 12:40
 230. ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. Μτ 12:41
 231. βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. Μτ 12:42
 232. Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. Μτ 12:43
 233. τότε λέγει· Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. Μτ 12:44
 234. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. Μτ 12:45
 235. Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; Μτ 12:48
 236. Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· Μτ 12:49
 237. ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. Μτ 12:50
 238. Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. Μτ 13:3
 239. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά. Μτ 13:4
 240. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, Μτ 13:5
 241. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. Μτ 13:6
 242. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν αὐτά. Μτ 13:7
 243. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα. Μτ 13:8
 244. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. Μτ 13:9
 245. Ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. Μτ 13:11
 246. ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. Μτ 13:12
 247. διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν· Μτ 13:13
 248. καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα· Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. Μτ 13:14
 249. ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. Μτ 13:15
 250. ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν. Μτ 13:16
 251. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. Μτ 13:17
 252. Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος. Μτ 13:18
 253. παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. Μτ 13:19
 254. ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν, Μτ 13:20
 255. οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. Μτ 13:21
 256. ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. Μτ 13:22
 257. ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα. Μτ 13:23
 258. Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. Μτ 13:24
 259. ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. Μτ 13:25
 260. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. Μτ 13:26
 261. προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; Μτ 13:27
 262. ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν · Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; Μτ 13:28
 263. ὁ δέ φησιν· Οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον· Μτ 13:29
 264. ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. Μτ 13:30
 265. Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· Μτ 13:31
 266. ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. Μτ 13:32
 267. Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. Μτ 13:33
 268. Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου· Μτ 13:37
 269. ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, Μτ 13:38
 270. ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. Μτ 13:39
 271. ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· Μτ 13:40
 272. ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, Μτ 13:41
 273. καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Μτ 13:42
 274. Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. Μτ 13:43
 275. Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. Μτ 13:44
 276. Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας· Μτ 13:45
 277. εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. Μτ 13:46
 278. Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ· Μτ 13:47
 279. ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. Μτ 13:48
 280. οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων Μτ 13:49
 281. καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Μτ 13:50
 282. Συνήκατε ταῦτα πάντα; Μτ 13:51
 283. Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. Μτ 13:52
 284. Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Μτ 13:57
 285. Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Μτ 14:16
 286. Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς . Μτ 14:18
 287. Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Μτ 14:27
 288. Ἐλθέ. Μτ 14:29
 289. Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Μτ 14:31
 290. Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; Μτ 15:3
 291. ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί· Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω· Μτ 15:4
 292. ὑμεῖς δὲ λέγετε· Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί· Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, Μτ 15:5
 293. οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. Μτ 15:6
 294. ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων· Μτ 15:7
 295. Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ· Μτ 15:8
 296. μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. Μτ 15:9
 297. Ἀκούετε καὶ συνίετε· Μτ 15:10
 298. οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Μτ 15:11
 299. Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. Μτ 15:13
 300. ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν · τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. Μτ 15:14
 301. Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; Μτ 15:16
 302. οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; Μτ 15:17
 303. τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Μτ 15:18
 304. ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Μτ 15:19
 305. ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Μτ 15:20
 306. Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Μτ 15:24
 307. Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Μτ 15:26
 308. Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Μτ 15:28
 309. Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. Μτ 15:32
 310. Πόσους ἄρτους ἔχετε; Μτ 15:34
 311. Ὀψίας γενομένης λέγετε· Εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός· Μτ 16:2
 312. καὶ πρωΐ Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός· ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε Μτ 16:3
 313. Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. Μτ 16:4
 314. Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. Μτ 16:6
 315. Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε; Μτ 16:8
 316. οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; Μτ 16:9
 317. οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε; Μτ 16:10
 318. πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. Μτ 16:11
 319. Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; Μτ 16:13
 320. Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Μτ 16:15
 321. Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· Μτ 16:17
 322. κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς· Μτ 16:18
 323. δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μτ 16:19
 324. Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ , ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. Μτ 16:23
 325. Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. Μτ 16:24
 326. ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. Μτ 16:25
 327. τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Μτ 16:26
 328. μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. Μτ 16:27
 329. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. Μτ 16:28
 330. Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. Μτ 17:7
 331. Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. Μτ 17:9
 332. Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα· Μτ 17:11
 333. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν. Μτ 17:12
 334. Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι ; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. Μτ 17:17
 335. Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Μτ 17:20
 336. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Μτ 17:21
 337. Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, Μτ 17:22
 338. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Μτ 17:23
 339. Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; Μτ 17:25
 340. Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. Μτ 17:26
 341. ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. Μτ 17:27
 342. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Μτ 18:3
 343. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· Μτ 18:4
 344. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται. Μτ 18:5
 345. Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. Μτ 18:6
 346. οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. Μτ 18:7
 347. Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν , ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. Μτ 18:8
 348. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. Μτ 18:9
 349. Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Μτ 18:10
 350. τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; Μτ 18:12
 351. καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. Μτ 18:13
 352. οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. Μτ 18:14
 353. Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· Μτ 18:15
 354. ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα· Μτ 18:16
 355. ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. Μτ 18:17
 356. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. Μτ 18:18
 357. Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Μτ 18:19
 358. οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. Μτ 18:20
 359. Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. Μτ 18:22
 360. Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ· Μτ 18:23
 361. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μτ 18:24
 362. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι. Μτ 18:25
 363. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Κύριε, Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. Μτ 18:26
 364. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. Μτ 18:27
 365. ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων· Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. Μτ 18:28
 366. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. Μτ 18:29
 367. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. Μτ 18:30
 368. ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. Μτ 18:31
 369. τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· Μτ 18:32
 370. οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; Μτ 18:33
 371. καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον. Μτ 18:34
 372. Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. Μτ 18:35
 373. Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς Μτ 19:4
 374. Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; Μτ 19:5
 375. ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία. ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. Μτ 19:6
 376. ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. Μτ 19:8
 377. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται . Μτ 19:9
 378. Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ’ οἷς δέδοται. Μτ 19:11
 379. εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. Μτ 19:12
 380. Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μτ 19:14
 381. Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός · εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν , τήρησον τὰς ἐντολάς. Μτ 19:17
 382. Τὸ Οὐ φονεύσεις, Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, Μτ 19:18
 383. Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Μτ 19:19
 384. Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Μτ 19:21
 385. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· Μτ 19:23
 386. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ . Μτ 19:24
 387. Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. Μτ 19:26
 388. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Μτ 19:28
 389. καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου , ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Μτ 19:29
 390. πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. Μτ 19:30
 391. Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Μτ 20:1
 392. συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Μτ 20:2
 393. καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς· Μτ 20:3
 394. καὶ ἐκείνοις εἶπεν· Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν· Μτ 20:4
 395. οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. Μτ 20:5
 396. περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς· Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; Μτ 20:6
 397. λέγουσιν αὐτῷ· Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. Μτ 20:7
 398. ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ· Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. Μτ 20:8
 399. καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. Μτ 20:9
 400. καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί . Μτ 20:10
 401. λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου Μτ 20:11
 402. λέγοντες· Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. Μτ 20:12
 403. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν · Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; Μτ 20:13
 404. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί· Μτ 20:14
 405. οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; Μτ 20:15
 406. οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. Μτ 20:16
 407. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, Μτ 20:18
 408. καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Μτ 20:19
 409. Τί θέλεις; Μτ 20:21
 410. Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; Μτ 20:22
 411. Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. Μτ 20:23
 412. Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Μτ 20:25
 413. οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, Μτ 20:26
 414. καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος· Μτ 20:27
 415. ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. Μτ 20:28
 416. Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; Μτ 20:32
 417. Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι. Μτ 21:2
 418. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. Μτ 21:3
 419. Γέγραπται· Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν. Μτ 21:13
 420. Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; Μτ 21:16
 421. Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα.· Μτ 21:19
 422. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε· Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· Μτ 21:21
 423. καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε. Μτ 21:22
 424. Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· Μτ 21:24
 425. τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν· Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν· Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; Μτ 21:25
 426. Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Μτ 21:27
 427. Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. Μτ 21:28
 428. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐ θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. Μτ 21:29
 429. προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως· ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. Μτ 21:30
 430. τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Μτ 21:31
 431. ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. Μτ 21:32
 432. Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. Μτ 21:33
 433. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Μτ 21:34
 434. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. Μτ 21:35
 435. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. Μτ 21:36
 436. ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. Μτ 21:37
 437. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ· Μτ 21:38
 438. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. Μτ 21:39
 439. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; Μτ 21:40
 440. Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; Μτ 21:42
 441. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. Μτ 21:43
 442. Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν. Μτ 21:44
 443. Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. Μτ 22:2
 444. καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Μτ 22:3
 445. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Μτ 22:4
 446. οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ· Μτ 22:5
 447. οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. Μτ 22:6
 448. ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. Μτ 22:7
 449. τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· Μτ 22:8
 450. πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. Μτ 22:9
 451. καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. Μτ 22:10
 452. εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου· Μτ 22:11
 453. καὶ λέγει αὐτῷ· Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. Μτ 22:12
 454. τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις· Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Μτ 22:13
 455. πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. Μτ 22:14
 456. Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; Μτ 22:18
 457. ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. Μτ 22:19
 458. Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; Μτ 22:20
 459. Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. Μτ 22:21
 460. Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ· Μτ 22:29
 461. ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν· Μτ 22:30
 462. περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος· Μτ 22:31
 463. Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. Μτ 22:32
 464. Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· Μτ 22:37
 465. αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. Μτ 22:38
 466. Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Μτ 22:39
 467. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται . Μτ 22:40
 468. Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; Μτ 22:42
 469. Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων· Μτ 22:43
 470. Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου; Μτ 22:44
 471. εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; Μτ 22:45
 472. Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Μτ 23:2
 473. πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε , κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. Μτ 23:3
 474. δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. Μτ 23:4
 475. πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις· πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα, Μτ 23:5
 476. φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς Μτ 23:6
 477. καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· Ῥαββί. Μτ 23:7
 478. ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε· Ῥαββί, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε· Μτ 23:8
 479. καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος· Μτ 23:9
 480. μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός· Μτ 23:10
 481. ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. Μτ 23:11
 482. ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. Μτ 23:12
 483. Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. Μτ 23:13
 484. Οὐαὶ δέ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμαΜτ 23:14
 485. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. Μτ 23:15
 486. Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες· Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει. Μτ 23:16
 487. μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν; Μτ 23:17
 488. καί· Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει. Μτ 23:18
 489. μωροὶ καὶ τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; Μτ 23:19
 490. ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· Μτ 23:20
 491. καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν· Μτ 23:21
 492. καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. Μτ 23:22
 493. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. Μτ 23:23
 494. ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες. Μτ 23:24
 495. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. Μτ 23:25
 496. Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος , ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. Μτ 23:26
 497. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας· Μτ 23:27
 498. οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. Μτ 23:28
 499. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, Μτ 23:29
 500. καὶ λέγετε· Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν· Μτ 23:30
 501. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. Μτ 23:31
 502. καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. Μτ 23:32
 503. ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; Μτ 23:33
 504. διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν· Μτ 23:34
 505. ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Μτ 23:35
 506. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. Μτ 23:36
 507. Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν— ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε; Μτ 23:37
 508. ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Μτ 23:38
 509. λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. Μτ 23:39
 510. Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται. Μτ 24:2
 511. Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ· Μτ 24:4
 512. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· Ἐγώ εἰμι ὁ χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. Μτ 24:5
 513. μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. Μτ 24:6
 514. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· Μτ 24:7
 515. πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. Μτ 24:8
 516. Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. Μτ 24:9
 517. καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους· Μτ 24:10
 518. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς· Μτ 24:11
 519. καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. Μτ 24:12
 520. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. Μτ 24:13
 521. καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. Μτ 24:14
 522. Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, Μτ 24:15
 523. τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, Μτ 24:16
 524. ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, Μτ 24:17
 525. καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. Μτ 24:18
 526. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. Μτ 24:19
 527. προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ· Μτ 24:20
 528. ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ μὴ γένηται. Μτ 24:21
 529. καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. Μτ 24:22
 530. τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἰδοὺ ὧδε ὁ χριστός, ἤ· Ὧδε, μὴ πιστεύσητε· Μτ 24:23
 531. ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς· Μτ 24:24
 532. ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. Μτ 24:25
 533. ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν· Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· Μτ 24:26
 534. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· Μτ 24:27
 535. ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. Μτ 24:28
 536. Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. Μτ 24:29
 537. καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς· Μτ 24:30
 538. καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν. Μτ 24:31
 539. Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· Μτ 24:32
 540. οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα , γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. Μτ 24:33
 541. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. Μτ 24:34
 542. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. Μτ 24:35
 543. Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός , εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος. Μτ 24:36
 544. ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· Μτ 24:37
 545. ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, Μτ 24:38
 546. καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Μτ 24:39
 547. τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται· Μτ 24:40
 548. δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. Μτ 24:41
 549. γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. Μτ 24:42
 550. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Μτ 24:43
 551. διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. Μτ 24:44
 552. Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; Μτ 24:45
 553. μακάριοςc ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα · Μτ 24:46
 554. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. Μτ 24:47
 555. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Χρονίζει μου ὁ κύριος , Μτ 24:48
 556. καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, Μτ 24:49
 557. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, Μτ 24:50
 558. καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Μτ 24:51
 559. Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. Μτ 25:1
 560. πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι . Μτ 25:2
 561. αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον· Μτ 25:3
 562. αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν. Μτ 25:4
 563. χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. Μτ 25:5
 564. μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· Ἰδοὺ ὁ νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. Μτ 25:6
 565. τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. Μτ 25:7
 566. αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν· Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. Μτ 25:8
 567. ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. Μτ 25:9
 568. ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. Μτ 25:10
 569. ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι· Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· Μτ 25:11
 570. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Μτ 25:12
 571. γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. Μτ 25:13
 572. Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, Μτ 25:14
 573. καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα ᾧ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν. εὐθέως Μτ 25:15
 574. πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε· Μτ 25:16
 575. ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο· Μτ 25:17
 576. ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Μτ 25:18
 577. μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ’ αὐτῶν Μτ 25:19
 578. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα. Μτ 25:20
 579. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. Μτ 25:21
 580. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν· Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα. Μτ 25:22
 581. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. Μτ 25:23
 582. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν· Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· Μτ 25:24
 583. καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. Μτ 25:25
 584. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; Μτ 25:26
 585. ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. Μτ 25:27
 586. ἄρατε οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα· Μτ 25:28
 587. τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. Μτ 25:29
 588. καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Μτ 25:30
 589. Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· Μτ 25:31
 590. καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, Μτ 25:32
 591. καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Μτ 25:33
 592. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Μτ 25:34
 593. ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, Μτ 25:35
 594. γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. Μτ 25:36
 595. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Μτ 25:37
 596. πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Μτ 25:38
 597. πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; Μτ 25:39
 598. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Μτ 25:40
 599. τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Μτ 25:41
 600. ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, Μτ 25:42
 601. ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Μτ 25:43
 602. τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; Μτ 25:44
 603. τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Μτ 25:45
 604. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. Μτ 25:46
 605. Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. Μτ 26:2
 606. Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ· Μτ 26:10
 607. πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· Μτ 26:11
 608. βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. Μτ 26:12
 609. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. Μτ 26:13
 610. Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ· Ὁ διδάσκαλος λέγει· Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. Μτ 26:18
 611. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. Μτ 26:21
 612. Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει· Μτ 26:23
 613. ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. Μτ 26:24
 614. Σὺ εἶπας. Μτ 26:25
 615. Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. Μτ 26:26
 616. Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, Μτ 26:27
 617. τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· Μτ 26:28
 618. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. Μτ 26:29
 619. Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης· Μτ 26:31
 620. μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Μτ 26:32
 621. Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με. Μτ 26:34
 622. Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι . Μτ 26:36
 623. Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ. Μτ 26:38
 624. Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ. Μτ 26:39
 625. Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ; Μτ 26:40
 626. γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. Μτ 26:41
 627. Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. Μτ 26:42
 628. Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. Μτ 26:45
 629. ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με. Μτ 26:46
 630. Ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ πάρει. Μτ 26:50
 631. Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται· Μτ 26:52
 632. ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; Μτ 26:53
 633. πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; Μτ 26:54
 634. Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. Μτ 26:55
 635. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Μτ 26:56
 636. Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. Μτ 26:64
 637. Σὺ λέγεις. Μτ 27:11
 638. Ἠλὶ ἠλὶ λεμὰ σαβαχθάνι; Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; Μτ 27:46
 639. Χαίρετε. Μτ 28:9
 640. Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. Μτ 28:10
 641. Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· Μτ 28:18
 642. πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, Μτ 28:19
 643. διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Μτ 28:20
 644. Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Μκ 1:15
 645. Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Μκ 1:17
 646. Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. Μκ 1:25
 647. Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. Μκ 1:38
 648. Θέλω, καθαρίσθητι· Μκ 1:41
 649. Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Μκ 1:44
 650. Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Μκ 2:5
 651. Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Μκ 2:8
 652. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ· Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; Μκ 2:9
 653. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ· Μκ 2:10
 654. Σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Μκ 2:11
 655. Ἀκολούθει μοι. Μκ 2:14
 656. Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. Μκ 2:17
 657. Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν· Μκ 2:19
 658. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ . Μκ 2:20
 659. Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν · εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. Μκ 2:21
 660. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή, ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί . ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. Μκ 2:22
 661. Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ; Μκ 2:25
 662. πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς , καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; Μκ 2:26
 663. Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον· Μκ 2:27
 664. ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. Μκ 2:28
 665. Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. Μκ 3:3
 666. Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; Μκ 3:4
 667. Ἔκτεινον τὴν χεῖρα. Μκ 3:5
 668. Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν; Μκ 3:23
 669. καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη· Μκ 3:24
 670. καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι · Μκ 3:25
 671. καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ’ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. Μκ 3:26
 672. ἀλλ’ οὐδεὶς δύναται εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. Μκ 3:27
 673. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν· Μκ 3:28
 674. ὃς δ’ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. Μκ 3:29
 675. Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου; Μκ 3:33
 676. Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· Μκ 3:34
 677. ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. Μκ 3:35
 678. Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι. Μκ 4:3
 679. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. Μκ 4:4
 680. καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς· Μκ 4:5
 681. καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. Μκ 4:6
 682. καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. Μκ 4:7
 683. καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. Μκ 4:8
 684. Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Μκ 4:9
 685. Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, Μκ 4:11
 686. ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. Μκ 4:12
 687. Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; Μκ 4:13
 688. ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. Μκ 4:14
 689. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς . Μκ 4:15
 690. καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, Μκ 4:16
 691. καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. Μκ 4:17
 692. καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι· οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, Μκ 4:18
 693. καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. Μκ 4:19
 694. καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. Μκ 4:20
 695. Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; Μκ 4:21
 696. οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν . Μκ 4:22
 697. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Μκ 4:23
 698. Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. Μκ 4:24
 699. ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. Μκ 4:25
 700. Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς Μκ 4:26
 701. καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. Μκ 4:27
 702. αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. Μκ 4:28
 703. ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. Μκ 4:29
 704. Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν ; Μκ 4:30
 705. ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς— Μκ 4:31
 706. καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. Μκ 4:32
 707. Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. Μκ 4:35
 708. Σιώπα, πεφίμωσο. Μκ 4:39
 709. Τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν; Μκ 4:40
 710. Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Μκ 5:8
 711. Τί ὄνομά σοι ; Μκ 5:9
 712. Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. Μκ 5:19
 713. Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; Μκ 5:30
 714. Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου. Μκ 5:34
 715. Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. Μκ 5:36
 716. Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. Μκ 5:39
 717. Ταλιθα κουμ, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. Μκ 5:41
 718. Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Μκ 6:4
 719. Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. Μκ 6:10
 720. καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Μκ 6:11
 721. Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. Μκ 6:31
 722. Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Μκ 6:37
 723. Πόσους ἔχετε ἄρτους ; ὑπάγετε ἴδετε. Μκ 6:38
 724. Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. Μκ 6:50
 725. Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ· Μκ 7:6
 726. μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων· Μκ 7:7
 727. ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. Μκ 7:8
 728. Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε· Μκ 7:9
 729. Μωϋσῆς γὰρ εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί· Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω· Μκ 7:10
 730. ὑμεῖς δὲ λέγετε· Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί· Κορβᾶν, ὅ ἐστιν Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, Μκ 7:11
 731. οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Μκ 7:12
 732. ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε· καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. Μκ 7:13
 733. Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε. Μκ 7:14
 734. οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν · ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. Μκ 7:15
 735. Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. Μκ 7:16
 736. Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, Μκ 7:18
 737. ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ’ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται;— καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα. Μκ 7:19
 738. Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον· Μκ 7:20
 739. ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι, Μκ 7:21
 740. μοιχεῖαι , πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη· Μκ 7:22
 741. πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Μκ 7:23
 742. Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γάρ καλόν ἐστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν . Μκ 7:27
 743. Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον . Μκ 7:29
 744. Εφφαθα, Διανοίχθητι· Μκ 7:34
 745. Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· Μκ 8:2
 746. καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν. Μκ 8:3
 747. Πόσους ἔχετε ἄρτους; Μκ 8:5
 748. Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. Μκ 8:12
 749. Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου. Μκ 8:15
 750. Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; Μκ 8:17
 751. ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε Μκ 8:18
 752. ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ· Δώδεκα. Μκ 8:19
 753. ὅτε καὶ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν αὐτῷ · Ἑπτά. Μκ 8:20
 754. Οὔπω συνίετε; Μκ 8:21
 755. Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς. Μκ 8:26
 756. Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; Μκ 8:27
 757. Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Μκ 8:29
 758. Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. Μκ 8:33
 759. Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. Μκ 8:34
 760. ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ⸅ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν. Μκ 8:35
 761. τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Μκ 8:36
 762. τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Μκ 8:37
 763. ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Μκ 8:38
 764. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. Μκ 9:1
 765. Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα, καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; Μκ 9:12
 766. ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ’ αὐτόν. Μκ 9:13
 767. Τί συζητεῖτε πρὸς αὑτούς; Μκ 9:16
 768. Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. Μκ 9:19
 769. Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Μκ 9:21
 770. Τὸ Εἰ δύνῃ, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Μκ 9:23
 771. Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα , ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι , ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Μκ 9:25
 772. Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. Μκ 9:29
 773. Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. Μκ 9:31
 774. Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; Μκ 9:33
 775. Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. Μκ 9:35
 776. Ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. Μκ 9:37
 777. Μὴ κωλύετε αὐτόν, οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με· Μκ 9:39
 778. ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν. Μκ 9:40
 779. Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Μκ 9:41
 780. Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ , καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. Μκ 9:42
 781. Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Μκ 9:43
 782. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. Μκ 9:44
 783. καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. Μκ 9:45
 784. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. Μκ 9:46
 785. καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, Μκ 9:47
 786. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. Μκ 9:48
 787. Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. Μκ 9:49
 788. καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. Μκ 9:50
 789. Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς; Μκ 10:3
 790. Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην· Μκ 10:5
 791. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς· Μκ 10:6
 792. ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ , Μκ 10:7
 793. καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ· Μκ 10:8
 794. ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. Μκ 10:9
 795. Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν, Μκ 10:11
 796. καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται. Μκ 10:12
 797. Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Μκ 10:14
 798. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. Μκ 10:15
 799. Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. Μκ 10:18
 800. τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς , Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. Μκ 10:19
 801. Ἕν σε ὑστερεῖ· ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Μκ 10:21
 802. Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. Μκ 10:23
 803. Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν· Μκ 10:24
 804. εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. Μκ 10:25
 805. Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ’ οὐ παρὰ θεῷ, πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. Μκ 10:27
 806. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, Μκ 10:29
 807. ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. Μκ 10:30
 808. πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. Μκ 10:31
 809. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν Μκ 10:33
 810. καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. Μκ 10:34
 811. Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; Μκ 10:36
 812. Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; Μκ 10:38
 813. Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε, Μκ 10:39
 814. τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται. Μκ 10:40
 815. Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Μκ 10:42
 816. οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, Μκ 10:43
 817. καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· Μκ 10:44
 818. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. Μκ 10:45
 819. Τί σοι θέλεις ποιήσω ; Μκ 10:51
 820. Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Μκ 10:52
 821. Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ’ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε . Μκ 11:2
 822. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει· καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. Μκ 11:3
 823. Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. Μκ 11:14
 824. Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. Μκ 11:17
 825. Ἔχετε πίστιν θεοῦ· Μκ 11:22
 826. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ· Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ . Μκ 11:23
 827. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε , πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. Μκ 11:24
 828. καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Μκ 11:25
 829. εἰ δὲ ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε, οὐδε ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Μκ 11:26
 830. Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· Μκ 11:29
 831. τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. Μκ 11:30
 832. Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Μκ 11:33
 833. Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν , καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. Μκ 12:1
 834. καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος· Μκ 12:2
 835. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. Μκ 12:3
 836. καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον· κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. Μκ 12:4
 837. καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν· κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες . Μκ 12:5
 838. ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. Μκ 12:6
 839. ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. Μκ 12:7
 840. καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. Μκ 12:8
 841. τί ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. Μκ 12:9
 842. οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· Μκ 12:10
 843. παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; Μκ 12:11
 844. Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω. Μκ 12:15
 845. Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; Μκ 12:16
 846. Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. Μκ 12:17
 847. Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ; Μκ 12:24
 848. ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ’ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς· Μκ 12:25
 849. περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων· Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; Μκ 12:26
 850. οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πολὺ πλανᾶσθε. Μκ 12:27
 851. Πρώτη ἐστίν· Ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν, Μκ 12:29
 852. καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. Μκ 12:30
 853. δευτέρα αὕτη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. Μκ 12:31
 854. Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Μκ 12:34
 855. Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ χριστὸς υἱὸς Δαυίδ ἐστιν ; Μκ 12:35
 856. αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ· Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. Μκ 12:36
 857. αὐτὸς Δαυὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός ; καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. Μκ 12:37
 858. Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς Μκ 12:38
 859. καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, Μκ 12:39
 860. οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. Μκ 12:40
 861. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· Μκ 12:43
 862. πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. Μκ 12:44
 863. Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. Μκ 13:2
 864. Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ· Μκ 13:5
 865. πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. Μκ 13:6
 866. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος. Μκ 13:7
 867. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. Μκ 13:8
 868. βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Μκ 13:9
 869. καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. Μκ 13:10
 870. καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. Μκ 13:11
 871. καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς· Μκ 13:12
 872. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. Μκ 13:13
 873. Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, Μκ 13:14
 874. ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, Μκ 13:15
 875. καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. Μκ 13:16
 876. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. Μκ 13:17
 877. προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος· Μκ 13:18
 878. ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. Μκ 13:19
 879. καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. Μκ 13:20
 880. καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἴδε ὧδε ὁ χριστός, Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε· Μκ 13:21
 881. ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς· Μκ 13:22
 882. ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑμῖν πάντα. Μκ 13:23
 883. Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, Μκ 13:24
 884. καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες , καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. Μκ 13:25
 885. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης· Μκ 13:26
 886. καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. Μκ 13:27
 887. Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· Μκ 13:28
 888. οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. Μκ 13:29
 889. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. Μκ 13:30
 890. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. Μκ 13:31
 891. Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. Μκ 13:32
 892. βλέπετε ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν· Μκ 13:33
 893. ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. Μκ 13:34
 894. γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ, Μκ 13:35
 895. μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας· Μκ 13:36
 896. ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω· γρηγορεῖτε. Μκ 13:37
 897. Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί· Μκ 14:6
 898. πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· Μκ 14:7
 899. ὃ ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. Μκ 14:8
 900. ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. Μκ 14:9
 901. Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, Μκ 14:13
 902. καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; Μκ 14:14
 903. καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. Μκ 14:15
 904. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ. Μκ 14:18
 905. Εἷς τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον· Μκ 14:20
 906. ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. Μκ 14:21
 907. Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. Μκ 14:22
 908. Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν . Μκ 14:24
 909. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. Μκ 14:25
 910. Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται . Μκ 14:27
 911. ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Μκ 14:28
 912. Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ . Μκ 14:30
 913. Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. Μκ 14:32
 914. Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. Μκ 14:34
 915. Αββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ · ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. Μκ 14:36
 916. Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; Μκ 14:37
 917. γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. Μκ 14:38
 918. Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. Μκ 14:41
 919. ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν. Μκ 14:42
 920. Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; Μκ 14:48
 921. καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. Μκ 14:49
 922. Ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. Μκ 14:62
 923. Σὺ λέγεις. Μκ 15:2
 924. Ἐλωῒ ἐλωῒ λεμὰ σαβαχθάνι; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με ; Μκ 15:34
 925. Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Μκ 16:15
 926. ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. Μκ 16:16
 927. σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει , ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, Μκ 16:17
 928. ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. Μκ 16:18
 929. Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; Λκ 2:49
 930. Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. Λκ 4:4
 931. Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· Γέγραπται· Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. Λκ 4:8
 932. Εἴρηται· Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. Λκ 4:12
 933. Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, Λκ 4:18
 934. κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. Λκ 4:19
 935. Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. Λκ 4:21
 936. Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. Λκ 4:23
 937. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. Λκ 4:24
 938. ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, Λκ 4:25
 939. καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν. Λκ 4:26
 940. καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου , καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος. Λκ 4:27
 941. Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ’ αὐτοῦ. Λκ 4:35
 942. Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. Λκ 4:43
 943. Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Λκ 5:4
 944. Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Λκ 5:10
 945. Θέλω, καθαρίσθητι. Λκ 5:13
 946. μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Λκ 5:14
 947. Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Λκ 5:20
 948. Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Λκ 5:22
 949. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ περιπάτει; Λκ 5:23
 950. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας— Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. Λκ 5:24
 951. Ἀκολούθει μοι. Λκ 5:27
 952. Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· Λκ 5:31
 953. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. Λκ 5:32
 954. Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν ποιῆσαι νηστεῦσαι; Λκ 5:34
 955. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. Λκ 5:35
 956. Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. Λκ 5:36
 957. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· Λκ 5:37
 958. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. Λκ 5:38
 959. καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον· λέγει γάρ· Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν. Λκ 5:39
 960. Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυὶδ ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὄντες; Λκ 6:3
 961. ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; Λκ 6:4
 962. Κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου . Λκ 6:5
 963. Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. Λκ 6:8
 964. Ἐπερωτῶ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; Λκ 6:9
 965. Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. Λκ 6:10
 966. Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Λκ 6:20
 967. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. Λκ 6:21
 968. Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· Λκ 6:22
 969. χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. Λκ 6:23
 970. πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν. Λκ 6:24
 971. οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. Λκ 6:25
 972. Οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. Λκ 6:26
 973. Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, Λκ 6:27
 974. εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. Λκ 6:28
 975. τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. Λκ 6:29
 976. παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. Λκ 6:30
 977. καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Λκ 6:31
 978. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. Λκ 6:32
 979. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. Λκ 6:33
 980. καὶ ἐὰν δανίσητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. Λκ 6:34
 981. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Λκ 6:35
 982. γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν· Λκ 6:36
 983. Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε· Λκ 6:37
 984. δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. Λκ 6:38
 985. Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται; Λκ 6:39
 986. οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. Λκ 6:40
 987. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς; Λκ 6:41
 988. πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου· Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν . Λκ 6:42
 989. Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. Λκ 6:43
 990. ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται· οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν . Λκ 6:44
 991. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. Λκ 6:45
 992. Τί δέ με καλεῖτε· Κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; Λκ 6:46
 993. πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος· Λκ 6:47
 994. ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν . Λκ 6:48
 995. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, ᾗ προσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν , καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. Λκ 6:49
 996. Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λκ 7:9
 997. Μὴ κλαῖε. Λκ 7:13
 998. Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Λκ 7:14
 999. Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· Λκ 7:22
 1000. καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. Λκ 7:23
 1001. Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; Λκ 7:24
 1002. ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. Λκ 7:25
 1003. ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. Λκ 7:26
 1004. οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. Λκ 7:27
 1005. λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν. Λκ 7:28
 1006. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου· Λκ 7:29
 1007. οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ’ αὐτοῦ.) Λκ 7:30
 1008. Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; Λκ 7:31
 1009. ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, ἃ λέγει · Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε· Λκ 7:32
 1010. ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον , καὶ λέγετε· Δαιμόνιον ἔχει· Λκ 7:33
 1011. ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε· Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. Λκ 7:34
 1012. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς . Λκ 7:35
 1013. Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ δέ· Διδάσκαλε, εἰπέ, φησίν . Λκ 7:40
 1014. δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινι· ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. Λκ 7:41
 1015. μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν ; Λκ 7:42
 1016. Ὀρθῶς ἔκρινας. Λκ 7:43
 1017. Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. Λκ 7:44
 1018. φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ ἀφ’ ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. Λκ 7:45
 1019. ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας· αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου . Λκ 7:46
 1020. οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ· ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. Λκ 7:47
 1021. Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Λκ 7:48
 1022. Ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. Λκ 7:50
 1023. Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. Λκ 8:5
 1024. καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. Λκ 8:6
 1025. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. Λκ 8:7
 1026. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Λκ 8:8
 1027. Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. Λκ 8:10
 1028. Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. Λκ 8:11
 1029. οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. Λκ 8:12
 1030. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Λκ 8:13
 1031. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. Λκ 8:14
 1032. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Λκ 8:15
 1033. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. Λκ 8:16
 1034. οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. Λκ 8:17
 1035. βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. Λκ 8:18
 1036. Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. Λκ 8:21
 1037. Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης. Λκ 8:22
 1038. Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν;Λκ 8:25
 1039. Τί σοι ὄνομά ἐστιν ; Λκ 8:30
 1040. Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. Λκ 8:39
 1041. Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Λκ 8:45
 1042. Ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ’ ἐμοῦ. Λκ 8:46
 1043. Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. Λκ 8:48
 1044. Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. Λκ 8:50
 1045. Μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. Λκ 8:52
 1046. Ἡ παῖς, ἔγειρε. Λκ 8:54
 1047. Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. Λκ 9:3
 1048. καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. Λκ 9:4
 1049. καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ’ αὐτούς. Λκ 9:5
 1050. Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν . Λκ 9:13
 1051. Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. Λκ 9:14
 1052. Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; Λκ 9:18
 1053. Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Λκ 9:20
 1054. Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. Λκ 9:22
 1055. Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν , καὶ ἀκολουθείτω μοι. Λκ 9:23
 1056. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. Λκ 9:24
 1057. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς; Λκ 9:25
 1058. ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. Λκ 9:26
 1059. λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Λκ 9:27
 1060. Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου . Λκ 9:41
 1061. Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. Λκ 9:44
 1062. Ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. Λκ 9:48
 1063. Μὴ κωλύετε, ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν. Λκ 9:50
 1064. Οὐκ οἰδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς. Λκ 9:55
 1065. ὁ γὰρ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, αλλα σῶσαι. Λκ 9:56
 1066. Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. Λκ 9:58
 1067. Ἀκολούθει μοι. Λκ 9:59
 1068. Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Λκ 9:60
 1069. Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. Λκ 9:62
 1070. Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Λκ 10:2
 1071. ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. Λκ 10:3
 1072. μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. Λκ 10:4
 1073. εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον λέγετε· Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. Λκ 10:5
 1074. καὶ ἐὰν ᾖ ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ’ ὑμᾶς ἀνακάμψει. Λκ 10:6
 1075. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. Λκ 10:7
 1076. καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, Λκ 10:8
 1077. καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς· Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Λκ 10:9
 1078. εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε· Λκ 10:10
 1079. Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Λκ 10:11
 1080. λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Λκ 10:12
 1081. Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν. Λκ 10:13
 1082. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. Λκ 10:14
 1083. καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ; ἕως τοῦ ᾅδου καταβιβασθήσῃ. Λκ 10:15
 1084. Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. Λκ 10:16
 1085. Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. Λκ 10:18
 1086. ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. Λκ 10:19
 1087. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Λκ 10:20
 1088. Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. Λκ 10:21
 1089. πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. Λκ 10:22
 1090. Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. Λκ 10:23
 1091. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. Λκ 10:24
 1092. Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; Λκ 10:26
 1093. Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. Λκ 10:28
 1094. Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ. Λκ 10:30
 1095. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· Λκ 10:31
 1096. ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. Λκ 10:32
 1097. Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ’ αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη, Λκ 10:33
 1098. καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. Λκ 10:34
 1099. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν· Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. Λκ 10:35
 1100. τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; Λκ 10:36
 1101. Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. Λκ 10:37
 1102. Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, Λκ 10:41
 1103. ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός · Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. Λκ 10:42
 1104. Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· Λκ 11:2
 1105. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν· Λκ 11:3
 1106. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. Λκ 11:4
 1107. Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ· Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, Λκ 11:5
 1108. ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ· Λκ 11:6
 1109. κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. Λκ 11:7
 1110. λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ , διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. Λκ 11:8
 1111. Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· Λκ 11:9
 1112. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Λκ 11:10
 1113. τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει ; Λκ 11:11
 1114. ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; Λκ 11:12
 1115. εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. Λκ 11:13
 1116. Πᾶσα βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. Λκ 11:17
 1117. εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ’ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. Λκ 11:18
 1118. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. Λκ 11:19
 1119. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Λκ 11:20
 1120. ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· Λκ 11:21
 1121. ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ’ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. Λκ 11:22
 1122. ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. Λκ 11:23
 1123. Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον· Λκ 11:24
 1124. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. Λκ 11:25
 1125. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά , καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. Λκ 11:26
 1126. Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. Λκ 11:28
 1127. Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. Λκ 11:29
 1128. καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον , οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. Λκ 11:30
 1129. βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. Λκ 11:31
 1130. ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. Λκ 11:32
 1131. Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν. Λκ 11:33
 1132. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. Λκ 11:34
 1133. σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. Λκ 11:35
 1134. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. Λκ 11:36
 1135. Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. Λκ 11:39
 1136. ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν; Λκ 11:40
 1137. πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. Λκ 11:41
 1138. Ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. Λκ 11:42
 1139. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. Λκ 11:43
 1140. οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν Λκ 11:44
 1141. Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. Λκ 11:46
 1142. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. Λκ 11:47
 1143. ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. Λκ 11:48
 1144. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν· Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν, Λκ 11:49
 1145. ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, Λκ 11:50
 1146. ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. Λκ 11:51
 1147. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. Λκ 11:52
 1148. Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων . Λκ 12:1
 1149. οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. Λκ 12:2
 1150. ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. Λκ 12:3
 1151. Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. Λκ 12:4
 1152. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. Λκ 12:5
 1153. οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. Λκ 12:6
 1154. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται· μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. Λκ 12:7
 1155. Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ· Λκ 12:8
 1156. ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. Λκ 12:9
 1157. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. Λκ 12:10
 1158. ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε· Λκ 12:11
 1159. τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. Λκ 12:12
 1160. Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς; Λκ 12:14
 1161. Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. Λκ 12:15
 1162. Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. Λκ 12:16
 1163. καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Λκ 12:17
 1164. καὶ εἶπεν· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου, Λκ 12:18
 1165. καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Λκ 12:19
 1166. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός· Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; Λκ 12:20
 1167. οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν. Λκ 12:21
 1168. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν , μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. Λκ 12:22
 1169. ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. Λκ 12:23
 1170. κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. Λκ 12:24
 1171. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν; Λκ 12:25
 1172. εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; Λκ 12:26
 1173. κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Λκ 12:27
 1174. εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. Λκ 12:28
 1175. καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε, Λκ 12:29
 1176. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. Λκ 12:30
 1177. πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. Λκ 12:31
 1178. Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. Λκ 12:32
 1179. πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· Λκ 12:33
 1180. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. Λκ 12:34
 1181. Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, Λκ 12:35
 1182. καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. Λκ 12:36
 1183. μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. Λκ 12:37
 1184. κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι. Λκ 12:38
 1185. Τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. Λκ 12:39
 1186. καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. Λκ 12:40
 1187. Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος, ὁ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον; Λκ 12:42
 1188. μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως· Λκ 12:43
 1189. ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. Λκ 12:44
 1190. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, Λκ 12:45
 1191. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. Λκ 12:46
 1192. ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς· Λκ 12:47
 1193. ὁ δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. Λκ 12:48
 1194. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; Λκ 12:49
 1195. βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. Λκ 12:50
 1196. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ διαμερισμόν. Λκ 12:51
 1197. ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, Λκ 12:52
 1198. διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα , πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. Λκ 12:53
 1199. Ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως· Λκ 12:54
 1200. καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. Λκ 12:55
 1201. ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν ; Λκ 12:56
 1202. Τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; Λκ 12:57
 1203. ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν. Λκ 12:58
 1204. λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. Λκ 12:59
 1205. Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; Λκ 13:2
 1206. οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. Λκ 13:3
 1207. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ; Λκ 13:4
 1208. οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. Λκ 13:5
 1209. Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ , καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. Λκ 13:6
 1210. εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν· Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ’ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; Λκ 13:7
 1211. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ· Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια· Λκ 13:8
 1212. κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον— εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν. Λκ 13:9
 1213. Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου, Λκ 13:12
 1214. Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Λκ 13:15
 1215. ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Λκ 13:16
 1216. Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; Λκ 13:18
 1217. ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. Λκ 13:19
 1218. Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; Λκ 13:20
 1219. ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. Λκ 13:21
 1220. Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν, Λκ 13:24
 1221. ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν· Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. Λκ 13:25
 1222. τότε ἄρξεσθε λέγειν· Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας· Λκ 13:26
 1223. καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν· Οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. Λκ 13:27
 1224. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. Λκ 13:28
 1225. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. Λκ 13:29
 1226. καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. Λκ 13:30
 1227. Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. Λκ 13:32
 1228. πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ. Λκ 13:33
 1229. Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν— ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. Λκ 13:34
 1230. ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. Λκ 13:35
 1231. Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ ; Λκ 14:3
 1232. Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Λκ 14:5
 1233. Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ Λκ 14:8
 1234. καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. Λκ 14:9
 1235. ἀλλ’ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι· Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. Λκ 14:10
 1236. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. Λκ 14:11
 1237. Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι . Λκ 14:12
 1238. ἀλλ’ ὅταν δοχὴν ποιῇς , κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς· Λκ 14:13
 1239. καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. Λκ 14:14
 1240. Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς, Λκ 14:16
 1241. καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν. Λκ 14:17
 1242. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι . ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Λκ 14:18
 1243. καὶ ἕτερος εἶπεν· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Λκ 14:19
 1244. καὶ ἕτερος εἶπεν· Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Λκ 14:20
 1245. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Λκ 14:21
 1246. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. Λκ 14:22
 1247. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος · Λκ 14:23
 1248. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Λκ 14:24
 1249. Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ , οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής . Λκ 14:26
 1250. ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. Λκ 14:27
 1251. τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; Λκ 14:28
 1252. ἵνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν Λκ 14:29
 1253. λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. Λκ 14:30
 1254. ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν; Λκ 14:31
 1255. εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. Λκ 14:32
 1256. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. Λκ 14:33
 1257. Καλὸν οὖν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; Λκ 14:34
 1258. οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Λκ 14:35
 1259. Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; Λκ 15:4
 1260. καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, Λκ 15:5
 1261. καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς· Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. Λκ 15:6
 1262. λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. Λκ 15:7
 1263. Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; Λκ 15:8
 1264. καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα· Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. Λκ 15:9
 1265. οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. Λκ 15:10
 1266. Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. Λκ 15:11
 1267. καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας· ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Λκ 15:12
 1268. καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Λκ 15:13
 1269. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. Λκ 15:14
 1270. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους· Λκ 15:15
 1271. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Λκ 15:16
 1272. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη· Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι· Λκ 15:17
 1273. ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, Λκ 15:18
 1274. οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Λκ 15:19
 1275. καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Λκ 15:20
 1276. εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ · Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Λκ 15:21
 1277. εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, Λκ 15:22
 1278. καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, Λκ 15:23
 1279. ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. Λκ 15:24
 1280. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, Λκ 15:25
 1281. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα· Λκ 15:26
 1282. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. Λκ 15:27
 1283. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. Λκ 15:28
 1284. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ· Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· Λκ 15:29
 1285. ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον . Λκ 15:30
 1286. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· Λκ 15:31
 1287. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. Λκ 15:32
 1288. Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. Λκ 16:1
 1289. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. Λκ 16:2
 1290. εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος· Τί ποιήσω ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι· Λκ 16:3
 1291. ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. Λκ 16:4
 1292. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ· Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; Λκ 16:5
 1293. ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου· ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. Λκ 16:6
 1294. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν· Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν κόρους σίτου· λέγει αὐτῷ· Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. Λκ 16:7
 1295. καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. Λκ 16:8
 1296. καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. Λκ 16:9
 1297. Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. Λκ 16:10
 1298. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; Λκ 16:11
 1299. καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν ; Λκ 16:12
 1300. οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Λκ 16:13
 1301. Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. Λκ 16:15
 1302. Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. Λκ 16:16
 1303. Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. Λκ 16:17
 1304. Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. Λκ 16:18
 1305. Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς. Λκ 16:19
 1306. πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος Λκ 16:20
 1307. καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. Λκ 16:21
 1308. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. Λκ 16:22
 1309. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Λκ 16:23
 1310. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν· Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. Λκ 16:24
 1311. εἶπεν δὲ Ἀβραάμ· Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. Λκ 16:25
 1312. καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Λκ 16:26
 1313. εἶπεν δέ· Ἐρωτῶ σε οὖν , πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, Λκ 16:27
 1314. ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. Λκ 16:28
 1315. λέγει δὲ Ἀβραάμ· Ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. Λκ 16:29
 1316. ὁ δὲ εἶπεν· Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν. Λκ 16:30
 1317. εἶπεν δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ’ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. Λκ 16:31
 1318. Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν , πλὴν οὐαὶ δι’ οὗ ἔρχεται· Λκ 17:1
 1319. λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα . Λκ 17:2
 1320. προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ· Λκ 17:3
 1321. καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων· Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. Λκ 17:4
 1322. Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ· Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. Λκ 17:6
 1323. Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ· Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε, Λκ 17:7
 1324. ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ· Ἑτοίμασον τί δειπνήσω καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; Λκ 17:8
 1325. μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; Λκ 17:9
 1326. οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν. Λκ 17:10
 1327. Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Λκ 17:14
 1328. Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; Λκ 17:17
 1329. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Λκ 17:18
 1330. Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Λκ 17:19
 1331. Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, Λκ 17:20
 1332. οὐδὲ ἐροῦσιν· Ἰδοὺ ὧδε ἤ· Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. Λκ 17:21
 1333. Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε. Λκ 17:22
 1334. καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· Ἰδοὺ ἐκεῖ· Ἰδοὺ ὧδε · μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. Λκ 17:23
 1335. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ . Λκ 17:24
 1336. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. Λκ 17:25
 1337. καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· Λκ 17:26
 1338. ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. Λκ 17:27
 1339. ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· Λκ 17:28
 1340. ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας. Λκ 17:29
 1341. κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. Λκ 17:30
 1342. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. Λκ 17:31
 1343. μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. Λκ 17:32
 1344. ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει αὐτήν. Λκ 17:33
 1345. λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται· Λκ 17:34
 1346. ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. Λκ 17:35
 1347. δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. Λκ 17:36
 1348. Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται . Λκ 17:37
 1349. Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. Λκ 18:2
 1350. χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα· Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. Λκ 18:3
 1351. καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ· Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, Λκ 18:4
 1352. διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. Λκ 18:5
 1353. Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει· Λκ 18:6
 1354. ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ’ αὐτοῖς; Λκ 18:7
 1355. λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; Λκ 18:8
 1356. Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. Λκ 18:10
 1357. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· Λκ 18:11
 1358. νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. Λκ 18:12
 1359. ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν , ἀλλ’ ἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· Ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λκ 18:13
 1360. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ’ ἐκεῖνον · ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. Λκ 18:14
 1361. Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Λκ 18:16
 1362. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. Λκ 18:17
 1363. Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. Λκ 18:19
 1364. τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. Λκ 18:20
 1365. Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Λκ 18:22
 1366. Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται · Λκ 18:24
 1367. εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. Λκ 18:25
 1368. Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν . Λκ 18:27
 1369. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, Λκ 18:29
 1370. ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. Λκ 18:30
 1371. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου· Λκ 18:31
 1372. παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, Λκ 18:32
 1373. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. Λκ 18:33
 1374. Τί σοι θέλεις ποιήσω; Λκ 18:41
 1375. Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Λκ 18:42
 1376. Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Λκ 19:5
 1377. Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· Λκ 19:9
 1378. ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. Λκ 19:10
 1379. Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. Λκ 19:12
 1380. καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι. Λκ 19:13
 1381. οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς. Λκ 19:14
 1382. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο. Λκ 19:15
 1383. παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων· Κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς. Λκ 19:16
 1384. καὶ εἶπεν αὐτῷ· Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. Λκ 19:17
 1385. καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων· Ἡ μνᾶ σου, κύριε , ἐποίησεν πέντε μνᾶς. Λκ 19:18
 1386. εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ· Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. Λκ 19:19
 1387. καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων· Κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ· Λκ 19:20
 1388. ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. Λκ 19:21
 1389. λέγει αὐτῷ· Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε· ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα; Λκ 19:22
 1390. καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα . Λκ 19:23
 1391. καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν· Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι— Λκ 19:24
 1392. καὶ εἶπαν αὐτῷ· Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς— Λκ 19:25
 1393. λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται. Λκ 19:26
 1394. πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. Λκ 19:27
 1395. Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. Λκ 19:30
 1396. καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ· Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. Λκ 19:31
 1397. Λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. Λκ 19:40
 1398. Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην— νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. Λκ 19:42
 1399. ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν, Λκ 19:43
 1400. καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί , ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. Λκ 19:44
 1401. Γέγραπται· Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. Λκ 19:46
 1402. Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι· Λκ 20:3
 1403. Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; Λκ 20:4
 1404. Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Λκ 20:8
 1405. Ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς. Λκ 20:9
 1406. καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν. Λκ 20:10
 1407. καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. Λκ 20:11
 1408. καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι · οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. Λκ 20:12
 1409. εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος· Τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν· ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται. Λκ 20:13
 1410. ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία· Λκ 20:14
 1411. καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; Λκ 20:15
 1412. ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. Λκ 20:16
 1413. Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; Λκ 20:17
 1414. πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ’ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. Λκ 20:18
 1415. Τί μέ πειράζετε; Λκ 20:23
 1416. Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; Λκ 20:24
 1417. Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. Λκ 20:25
 1418. Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, Λκ 20:34
 1419. οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται· Λκ 20:35
 1420. οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. Λκ 20:36
 1421. ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ· Λκ 20:37
 1422. θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. Λκ 20:38
 1423. Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν ; Λκ 20:41
 1424. αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν· Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου Λκ 20:42
 1425. ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Λκ 20:43
 1426. Δαυὶδ οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν; Λκ 20:44
 1427. Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, Λκ 20:46
 1428. οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. Λκ 20:47
 1429. Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν· Λκ 21:3
 1430. πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. Λκ 21:4
 1431. Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. Λκ 21:6
 1432. Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· Ἐγώ εἰμι καί· Ὁ καιρὸς ἤγγικεν· μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. Λκ 21:8
 1433. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. Λκ 21:9
 1434. Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, Λκ 21:10
 1435. σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. Λκ 21:11
 1436. Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· Λκ 21:12
 1437. ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. Λκ 21:13
 1438. θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι, Λκ 21:14
 1439. ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. Λκ 21:15
 1440. παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων , καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, Λκ 21:16
 1441. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. Λκ 21:17
 1442. καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. Λκ 21:18
 1443. ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. Λκ 21:19
 1444. Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. Λκ 21:20
 1445. τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, Λκ 21:21
 1446. ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. Λκ 21:22
 1447. οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, Λκ 21:23
 1448. καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα , καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. Λκ 21:24
 1449. Καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου, Λκ 21:25
 1450. ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. Λκ 21:26
 1451. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. Λκ 21:27
 1452. ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. Λκ 21:28
 1453. Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα· Λκ 21:29
 1454. ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· Λκ 21:30
 1455. οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Λκ 21:31
 1456. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. Λκ 21:32
 1457. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. Λκ 21:33
 1458. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ’ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη Λκ 21:34
 1459. ὡς παγίς· ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. Λκ 21:35
 1460. ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Λκ 21:36
 1461. Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. Λκ 22:8
 1462. Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. Λκ 22:10
 1463. καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; Λκ 22:11
 1464. κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. Λκ 22:12
 1465. Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· Λκ 22:15
 1466. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. Λκ 22:16
 1467. Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς · Λκ 22:17
 1468. λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. Λκ 22:18
 1469. Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Λκ 22:19
 1470. Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον] . Λκ 22:20
 1471. πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ’ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης· Λκ 22:21
 1472. ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται , πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται. Λκ 22:22
 1473. Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. Λκ 22:25
 1474. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν· Λκ 22:26
 1475. τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν. Λκ 22:27
 1476. Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· Λκ 22:28
 1477. κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν, Λκ 22:29
 1478. ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου , καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. Λκ 22:30
 1479. Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον· Λκ 22:31
 1480. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. Λκ 22:32
 1481. Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι . Λκ 22:34
 1482. Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπαν· Οὐθενός. Λκ 22:35
 1483. Ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. Λκ 22:36
 1484. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό· Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. Λκ 22:37
 1485. Ἱκανόν ἐστιν. Λκ 22:38
 1486. Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Λκ 22:40
 1487. Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. Λκ 22:42
 1488. Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. Λκ 22:46
 1489. Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως; Λκ 22:48
 1490. Ἐᾶτε ἕως τούτου. Λκ 22:51
 1491. Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; Λκ 22:52
 1492. καθ’ ἡμέραν ὄντος μου μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’ ἐμέ· ἀλλ’ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. Λκ 22:53
 1493. Ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε· Λκ 22:67
 1494. ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. Λκ 22:68
 1495. ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ. Λκ 22:69
 1496. Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. Λκ 22:70
 1497. Σὺ λέγεις. Λκ 23:3
 1498. Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ· πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, Λκ 23:28
 1499. ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. Λκ 23:29
 1500. τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν· Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς· Καλύψατε ἡμᾶς· Λκ 23:30
 1501. ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; Λκ 23:31
 1502. Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. Λκ 23:34
 1503. Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. Λκ 23:43
 1504. Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου.Λκ 23:46
 1505. Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. Λκ 24:17
 1506. Ποῖα; Λκ 24:19
 1507. Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· Λκ 24:25
 1508. οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; Λκ 24:26
 1509. Εἰρήνη ὑμῖν. Λκ 24:36
 1510. Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; Λκ 24:38
 1511. ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός · ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. Λκ 24:39
 1512. Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; Λκ 24:41
 1513. Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. Λκ 24:44
 1514. οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, Λκ 24:46
 1515. καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη— ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ· Λκ 24:47
 1516. ὑμεῖς ἐστε μάρτυρες τούτων. Λκ 24:48
 1517. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν . Λκ 24:49
 1518. Τί ζητεῖτε; Ιν 1:38
 1519. Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. Ιν 1:39
 1520. Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, Πέτρος. Ιν 1:42
 1521. Ἀκολούθει μοι. Ιν 1:43
 1522. Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. Ιν 1:47
 1523. Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ιν 1:48
 1524. Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. Ιν 1:50
 1525. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Ιν 1:51
 1526. Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. Ιν 2:4
 1527. Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. Ιν 2:7
 1528. ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. Ιν 2:8
 1529. Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. Ιν 2:16
 1530. Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. Ιν 2:19
 1531. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ιν 3:3
 1532. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ιν 3:5
 1533. τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. Ιν 3:6
 1534. μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. Ιν 3:7
 1535. τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ’ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. Ιν 3:8
 1536. Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; Ιν 3:10
 1537. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. Ιν 3:11
 1538. εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; Ιν 3:12
 1539. καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ιν 3:13
 1540. καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, Ιν 3:14
 1541. ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Ιν 3:15
 1542. Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Ιν 3:16
 1543. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ. Ιν 3:17
 1544. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. Ιν 3:18
 1545. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. Ιν 3:19
 1546. πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· Ιν 3:20
 1547. ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. Ιν 3:21
 1548. Δός μοι πεῖν· Ιν 4:7
 1549. Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι· Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. Ιν 4:10
 1550. Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· Ιν 4:13
 1551. ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ιν 4:14
 1552. Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Ιν 4:16
 1553. Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω· Ιν 4:17
 1554. πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. Ιν 4:18
 1555. Πίστευέ μοι, γύναι , ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. Ιν 4:21
 1556. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν· Ιν 4:22
 1557. ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν· Ιν 4:23
 1558. πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. Ιν 4:24
 1559. Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι. Ιν 4:26
 1560. Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ιν 4:32
 1561. Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Ιν 4:34
 1562. οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν· ἤδη Ιν 4:35
 1563. ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. Ιν 4:36
 1564. ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων· Ιν 4:37
 1565. ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. Ιν 4:38
 1566. προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. Ιν 4:44
 1567. Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. Ιν 4:48
 1568. Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. Ιν 4:50
 1569. Ὁ υἱός σου ζῇ. Ιν 4:53
 1570. Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; Ιν 5:6
 1571. Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Ιν 5:8
 1572. Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. Ιν 5:14
 1573. Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι. Ιν 5:17
 1574. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. Ιν 5:19
 1575. ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. Ιν 5:20
 1576. ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ. Ιν 5:21
 1577. οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, Ιν 5:22
 1578. ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. Ιν 5:23
 1579. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. Ιν 5:24
 1580. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. Ιν 5:25
 1581. ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· Ιν 5:26
 1582. καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. Ιν 5:27
 1583. μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ Ιν 5:28
 1584. καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. Ιν 5:29
 1585. Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. Ιν 5:30
 1586. Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής· Ιν 5:31
 1587. ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. Ιν 5:32
 1588. ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ· Ιν 5:33
 1589. ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. Ιν 5:34
 1590. ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ· Ιν 5:35
 1591. ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου, τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν, Ιν 5:36
 1592. καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, Ιν 5:37
 1593. καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα , ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. Ιν 5:38
 1594. Ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· Ιν 5:39
 1595. καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. Ιν 5:40
 1596. δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, Ιν 5:41
 1597. ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. Ιν 5:42
 1598. ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. Ιν 5:43
 1599. πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρ’ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε; Ιν 5:44
 1600. μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. Ιν 5:45
 1601. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. Ιν 5:46
 1602. εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; Ιν 5:47
 1603. πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; Ιν 6:5
 1604. Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. Ιν 6:10
 1605. Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. Ιν 6:12
 1606. Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. Ιν 6:20
 1607. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε· Ιν 6:26
 1608. ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. Ιν 6:27
 1609. Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. Ιν 6:29
 1610. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν· Ιν 6:32
 1611. ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. Ιν 6:33
 1612. Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. Ιν 6:35
 1613. ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. Ιν 6:36
 1614. πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, Ιν 6:37
 1615. ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με· Ιν 6:38
 1616. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ιν 6:39
 1617. τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ιν 6:40
 1618. Μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων. Ιν 6:43
 1619. οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ιν 6:44
 1620. ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. Ιν 6:45
 1621. οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. Ιν 6:46
 1622. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Ιν 6:47
 1623. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· Ιν 6:48
 1624. οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· Ιν 6:49
 1625. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ· Ιν 6:50
 1626. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Ιν 6:51
 1627. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ιν 6:53
 1628. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ιν 6:54
 1629. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις. Ιν 6:55
 1630. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Ιν 6:56
 1631. καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι’ ἐμέ. Ιν 6:57
 1632. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. Ιν 6:58
 1633. Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; Ιν 6:61
 1634. ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; Ιν 6:62
 1635. τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. Ιν 6:63
 1636. ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. Ιν 6:64
 1637. Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. Ιν 6:65
 1638. Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; Ιν 6:67
 1639. Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. Ιν 6:70
 1640. Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. Ιν 7:6
 1641. οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. Ιν 7:7
 1642. ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. Ιν 7:8
 1643. Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με· Ιν 7:16
 1644. ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ. Ιν 7:17
 1645. ὁ ἀφ’ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. Ιν 7:18
 1646. Οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; Ιν 7:19
 1647. Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. Ιν 7:21
 1648. διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν— οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων— καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. Ιν 7:22
 1649. εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; Ιν 7:23
 1650. μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Ιν 7:24
 1651. Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε· Ιν 7:28
 1652. ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ’ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. Ιν 7:29
 1653. Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. Ιν 7:33
 1654. ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Ιν 7:34
 1655. Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; Ιν 7:36
 1656. Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ιν 7:37
 1657. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Ιν 7:38
 1658. Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ' αὐτὴν βαλέτω λίθον: Ιν 8:7
 1659. Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν; Ιν 8:10
 1660. Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω: πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε. Ιν 8:11
 1661. Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. Ιν 8:12
 1662. Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω. Ιν 8:14
 1663. ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. Ιν 8:15
 1664. καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. Ιν 8:16
 1665. καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. Ιν 8:17
 1666. ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ. Ιν 8:18
 1667. Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε . Ιν 8:19
 1668. Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Ιν 8:21
 1669. Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Ιν 8:23
 1670. εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. Ιν 8:24
 1671. Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν; Ιν 8:25
 1672. πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. Ιν 8:26
 1673. Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ. Ιν 8:28
 1674. καὶ ὁ πέμψας με μετ’ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. Ιν 8:29
 1675. Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, Ιν 8:31
 1676. καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. Ιν 8:32
 1677. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας· Ιν 8:34
 1678. ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ιν 8:35
 1679. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. Ιν 8:36
 1680. οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. Ιν 8:37
 1681. ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. Ιν 8:38
 1682. Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε· Ιν 8:39
 1683. νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. Ιν 8:40
 1684. ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. Ιν 8:41
 1685. Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. Ιν 8:42
 1686. διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. Ιν 8:43
 1687. ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν , ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. Ιν 8:44
 1688. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. Ιν 8:45
 1689. τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; Ιν 8:46
 1690. ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. Ιν 8:47
 1691. Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. Ιν 8:49
 1692. ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. Ιν 8:50
 1693. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. Ιν 8:51
 1694. Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν, Ιν 8:54
 1695. καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν· κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. Ιν 8:55
 1696. Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. Ιν 8:56
 1697. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. Ιν 8:58
 1698. Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ιν 9:3
 1699. ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ιν 9:4
 1700. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. Ιν 9:5
 1701. Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, Ἀπεσταλμένος. Ιν 9:7
 1702. Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; Ιν 9:35
 1703. Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. Ιν 9:37
 1704. Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. Ιν 9:39
 1705. Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν· ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. Ιν 9:41
 1706. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής· Ιν 10:1
 1707. ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων. Ιν 10:2
 1708. τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ’ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. Ιν 10:3
 1709. ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ· Ιν 10:4
 1710. ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ιν 10:5
 1711. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Ιν 10:7
 1712. πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ιν 10:8
 1713. ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. Ιν 10:9
 1714. ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. Ιν 10:10
 1715. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· Ιν 10:11
 1716. ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει— καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει— Ιν 10:12
 1717. ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Ιν 10:13
 1718. ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά , Ιν 10:14
 1719. καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. Ιν 10:15
 1720. καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. Ιν 10:16
 1721. διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. Ιν 10:17
 1722. οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. Ιν 10:18
 1723. Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ· Ιν 10:25
 1724. ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. Ιν 10:26
 1725. τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι, Ιν 10:27
 1726. κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον , καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. Ιν 10:28
 1727. ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζων ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. Ιν 10:29
 1728. ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. Ιν 10:30
 1729. Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε ; Ιν 10:32
 1730. Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι Ἐγὼ εἶπα· Θεοί ἐστε; Ιν 10:34
 1731. εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή, Ιν 10:35
 1732. ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον· Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι; Ιν 10:36
 1733. εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι· Ιν 10:37
 1734. εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί . Ιν 10:38
 1735. Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς. Ιν 11:4
 1736. Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. Ιν 11:7
 1737. Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει· Ιν 11:9
 1738. ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. Ιν 11:10
 1739. Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. Ιν 11:11
 1740. Λάζαρος ἀπέθανεν, Ιν 11:14
 1741. καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. Ιν 11:15
 1742. Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. Ιν 11:23
 1743. Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, Ιν 11:25
 1744. καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο; Ιν 11:26
 1745. Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;Ιν 11:34
 1746. Ἄρατε τὸν λίθον. Ιν 11:39
 1747. Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; Ιν 11:40
 1748. Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου, Ιν 11:41
 1749. ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ιν 11:42
 1750. Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Ιν 11:43
 1751. Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. Ιν 11:44
 1752. Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό· Ιν 12:7
 1753. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. Ιν 12:8
 1754. Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ιν 12:23
 1755. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. Ιν 12:24
 1756. ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. Ιν 12:25
 1757. ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. Ιν 12:26
 1758. Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. Ιν 12:27
 1759. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα.Ιν 12:28
 1760. Οὐ δι’ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς. Ιν 12:30
 1761. νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· Ιν 12:31
 1762. κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. Ιν 12:32
 1763. Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. Ιν 12:35
 1764. ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ιν 12:36
 1765. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, Ιν 12:44
 1766. καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. Ιν 12:45
 1767. ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. Ιν 12:46
 1768. καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. Ιν 12:47
 1769. ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· Ιν 12:48
 1770. ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. Ιν 12:49
 1771. καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ , καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ. Ιν 12:50
 1772. Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. Ιν 13:7
 1773. Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ. Ιν 13:8
 1774. Ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες. Ιν 13:10
 1775. Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; Ιν 13:12
 1776. ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. Ιν 13:13
 1777. εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας· Ιν 13:14
 1778. ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. Ιν 13:15
 1779. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. Ιν 13:16
 1780. εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. Ιν 13:17
 1781. οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. Ιν 13:18
 1782. ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. Ιν 13:19
 1783. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. Ιν 13:20
 1784. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. Ιν 13:21
 1785. Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ · Ιν 13:26
 1786. Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. Ιν 13:27
 1787. Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ· Ιν 13:31
 1788. εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. Ιν 13:32
 1789. τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. Ιν 13:33
 1790. ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ιν 13:34
 1791. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. Ιν 13:35
 1792. Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον . Ιν 13:36
 1793. Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. Ιν 13:38
 1794. Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. Ιν 14:1
 1795. ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν· Ιν 14:2
 1796. καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν , πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. Ιν 14:3
 1797. καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν . Ιν 14:4
 1798. Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ. Ιν 14:6
 1799. εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε · ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. Ιν 14:7
 1800. Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις· Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; Ιν 14:9
 1801. οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ιν 14:10
 1802. πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. Ιν 14:11
 1803. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι· Ιν 14:12
 1804. καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ· Ιν 14:13
 1805. ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω. Ιν 14:14
 1806. Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε· Ιν 14:15
 1807. κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα ᾖ μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, Ιν 14:16
 1808. τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. Ιν 14:17
 1809. Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Ιν 14:18
 1810. ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε. Ιν 14:19
 1811. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν. Ιν 14:20
 1812. ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. Ιν 14:21
 1813. Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα. Ιν 14:23
 1814. ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. Ιν 14:24
 1815. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων· Ιν 14:25
 1816. ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. Ιν 14:26
 1817. εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. Ιν 14:27
 1818. ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν. Ιν 14:28
 1819. καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. Ιν 14:29
 1820. οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, Ιν 14:30
 1821. ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατὴρ οὕτως ποιῶ. Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. Ιν 14:31
 1822. Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν· Ιν 15:1
 1823. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. Ιν 15:2
 1824. ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν· Ιν 15:3
 1825. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. Ιν 15:4
 1826. ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. Ιν 15:5
 1827. ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. Ιν 15:6
 1828. ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν· Ιν 15:7
 1829. ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. Ιν 15:8
 1830. καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα , μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. Ιν 15:9
 1831. ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. Ιν 15:10
 1832. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. Ιν 15:11
 1833. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς· Ιν 15:12
 1834. μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. Ιν 15:13
 1835. ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. Ιν 15:14
 1836. οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. Ιν 15:15
 1837. οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν. Ιν 15:16
 1838. ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ιν 15:17
 1839. Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. Ιν 15:18
 1840. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. Ιν 15:19
 1841. μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. Ιν 15:20
 1842. ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με. Ιν 15:21
 1843. εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ιν 15:22
 1844. ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. Ιν 15:23
 1845. εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. Ιν 15:24
 1846. ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν. Ιν 15:25
 1847. Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· Ιν 15:26
 1848. καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε. Ιν 15:27
 1849. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. Ιν 16:1
 1850. ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. Ιν 16:2
 1851. καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. Ιν 16:3
 1852. ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην. Ιν 16:4
 1853. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με· Ποῦ ὑπάγεις; Ιν 16:5
 1854. ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. Ιν 16:6
 1855. ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. Ιν 16:7
 1856. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως· Ιν 16:8
 1857. περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· Ιν 16:9
 1858. περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· Ιν 16:10
 1859. περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. Ιν 16:11
 1860. Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν , ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· Ιν 16:12
 1861. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ , οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ιν 16:13
 1862. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ιν 16:14
 1863. πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ιν 16:15
 1864. Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με. Ιν 16:16
 1865. Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον· Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; Ιν 16:19
 1866. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. Ιν 16:20
 1867. ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. Ιν 16:21
 1868. καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν. Ιν 16:22
 1869. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. Ιν 16:23
 1870. ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Ιν 16:24
 1871. Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. Ιν 16:25
 1872. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν· Ιν 16:26
 1873. αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον. Ιν 16:27
 1874. ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. Ιν 16:28
 1875. Ἄρτι πιστεύετε; Ιν 16:31
 1876. ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν. Ιν 16:32
 1877. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. Ιν 16:33
 1878. Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ, Ιν 17:1
 1879. καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Ιν 17:2
 1880. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ιν 17:3
 1881. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· Ιν 17:4
 1882. καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ιν 17:5
 1883. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν. Ιν 17:6
 1884. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν· Ιν 17:7
 1885. ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ιν 17:8
 1886. ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν, Ιν 17:9
 1887. καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Ιν 17:10
 1888. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ιν 17:11
 1889. ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. Ιν 17:12
 1890. νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. Ιν 17:13
 1891. ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. Ιν 17:14
 1892. οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ιν 17:15
 1893. ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου . Ιν 17:16
 1894. ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. Ιν 17:17
 1895. καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον· Ιν 17:18
 1896. καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. Ιν 17:19
 1897. Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, Ιν 17:20
 1898. ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ιν 17:21
 1899. κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν, Ιν 17:22
 1900. ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. Ιν 17:23
 1901. πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. Ιν 17:24
 1902. Πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας, Ιν 17:25
 1903. καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. Ιν 17:26
 1904. Τίνα ζητεῖτε; Ιν 18:4
 1905. Ἐγώ εἰμι. Ιν 18:5
 1906. Ἐγώ εἰμι. Ιν 18:6
 1907. Τίνα ζητεῖτε; Ιν 18:7
 1908. Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν· Ιν 18:8
 1909. ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. Ιν 18:9
 1910. Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό; Ιν 18:11
 1911. Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν· Ιν 18:20
 1912. τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. Ιν 18:21
 1913. Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; Ιν 18:23
 1914. Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; Ιν 18:34
 1915. Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν , ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. Ιν 18:36
 1916. Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. Ιν 18:37
 1917. Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. Ιν 19:11
 1918. Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου· Ιν 19:26
 1919. Ἴδε ἡ μήτηρ σου. Ιν 19:27
 1920. Διψῶ. Ιν 19:28
 1921. Τετέλεσται. Ιν 19:30
 1922. Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; Ιν 20:15
 1923. Μαριάμ. Ιν 20:16
 1924. Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. Ιν 20:17
 1925. Εἰρήνη ὑμῖν. Ιν 20:19
 1926. Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Ιν 20:21
 1927. Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· Ιν 20:22
 1928. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται. Ιν 20:23
 1929. Εἰρήνη ὑμῖν. Ιν 20:26
 1930. φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. Ιν 20:27
 1931. Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Ιν 20:29
 1932. Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; Ιν 21:5
 1933. Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. Ιν 21:6
 1934. Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. Ιν 21:10
 1935. Δεῦτε ἀριστήσατε. Ιν 21:12
 1936. Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; Βόσκε τὰ ἀρνία μου. Ιν 21:15
 1937. Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ιν 21:16
 1938. Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς με; Βόσκε τὰ πρόβατά μου. Ιν 21:17
 1939. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. Ιν 21:18
 1940. Ἀκολούθει μοι. Ιν 21:19
 1941. Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει . Ιν 21:22
 1942. Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; Ιν 21:23

Words κατὰ Strong

1 Α, ἄλφα (al'-fah) first letter of the alphabet; one (εἷς), first (πρῶτος); "not," "un-" (usually ἄν before a vowel)
 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ I am Alpha and Omega

2 Ἀαρών, ὁ (ah-ar-ohn') Aaron

3 Ἀβαδδών, ὁ (ab-ad-dohn') destroying angel

4 ἀβαρής, -ες (ab-ar-ace') not burdensome

5 Ἀββᾶ (ab-bah') father
 κράζομεν· ἀββα ὁ πατήρ we cry, Abba Father

6 Ἄβελ [Ἅβελ], ὁ (ab'-el) Abel
 ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου from the blood of Abel to the blood of Zacharias

7 Ἀβιά, ὁ (ab-ee-ah') Abijah

8 Ἀβιάθαρ, ὁ (ab-ee-ath'-ar) Abiathar
 ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως at the time of Abiathar the high priest

9 Ἀβιληνή, -ῆς, ἡ (ab-ee-lay-nay') Abilene

10 Ἀβιούδ, ὁ (ab-ee-ood') Abiud

11 Ἀβραάμ, ὁ (ab-rah-am') Abraham
 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ Abraham begat Isaac

12 ἄβυσσος, -ου, ἡ (ab'-us-sos) abyss

13 Ἄγαβος, -ου, ὁ (ag'-ab-os) Agabus

14 ἀγαθοεργέω (ag-ath-er-gheh'-o) I do good works

15 ἀγαθοποιέω (ag-ath-op-oy-eh'-o) I do good

16 ἀγαθοποιΐα, -ας, ἡ (ag-ath-op-oy-ee'-ah) doing good

17 ἀγαθοποιός, -οῦ, ὁ (ag-ath-op-oy-os') doer of good things

18 ἀγαθός, -ή, -όν (ag-ath-os') good
 τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός Why callest thou me good? there is none good but one

19 ἀγαθωσύνη, -ης, ἡ (ag-ath-o-soo'-nay) goodness

20 ἀγαλλίασις, -εως, ἡ (ag-al-lee'-as-is) exultation

21 ἀγαλλιάω (ag-al-lee-ah'-o) I exult

22 ἄγαμος, -οῦ, ὁ, ἡ (ag'-am-os) unmarried person

23 ἀγανακτέω (ag-an-ak-teh'-o) I am angry

24 ἀγανάκτησις, -εως, ἡ (ag-an-ak'-tay-sis) indignation

25 ἀγαπάω (ag-ap-ah'-o) I love
 ἀγαπᾶτε ἀλλήλους love one another
 Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; Simon son of John, lovest thou me?

26 ἀγάπη, -ης, ἡ (ag-ah'-pay) love
 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. Greater love hath no man than this that a man lay down his life for his friends.
 μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ continue ye in my love

27 ἀγαπητός, -ή, -όν (ag-ap-ay-tos') beloved
 σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός thou art my beloved Son

28 Ἄγαρ, ἡ (ag'-ar) Hagar

29 ἀγγαρεύω (ang-ar-yew'-o) I send

30 ἀγγεῖον, -ου, τό (ang-eye'-on) flask, vessel
 συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον they gathered the good into vessels but cast the bad away

31 ἀγγελία, -ας, ἡ (ang-el-ee'-ah) message

32 ἄγγελος, -ου, ὁ (ang'-el-os) angel
 ἄγγελος Κυρίου an angel of the Lord
 ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς like angels in heaven

33 ἄγε (ag'-eh) come!

34 ἀγέλη, -ης, ἡ (ag-el'-ay) flock, herd

35 ἀγενεαλόγητος, -ον (ag-en-eh-al-og'-ay-tos) of unknown genealogy

36 ἀγενής, -ές (ag-en-ace') not of good family

37 ἁγιάζω (hag-ee-ad'-zo) I make holy
 ἁγιασθήτω τὸ ὄνομα σου hallowed be thy name
 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ sanctify them through thy truth

38 ἁγιασμός, -οῦ, ὁ (hag-ee-as-mos') holiness

39 ἅγιον (hag'-ee-on) holy place

40 ἅγιος, -ία, -ον (hag'-ee-os) holy
 πνεῦμα ἅγιον the Holy Spirit

41 ἁγιότης, -ητος, ἡ (hag-ee-ot'-ace) holiness

42 ἁγιωσύνη, -ης, ἡ (hag-ee-o-soo'-nay) holiness

43 ἀγκάλη, -ης, ἡ (ang-kal'-ay) arm

44 ἄγκιστρον, -ου, τό (ang'-kis-tron) fishhook

45 ἄγκυρα, -ας, ἡ (ang'-koo-rah) anchor

46 ἄγναφος, -ον (ag'-naf-os) new (cloth)

47 ἁγνεία, -ας, ἡ (hag-ni'-ah) cleanliness

48 ἁγνίζω (hag-nid'-zo) I clean

49 ἁγνισμός, -οῦ, ὁ (hag-nis-mos') cleansing

50 ἀγνοέω (ag-no-eh'-o) I do not know

51 ἀγνόημα, -ατος, τό (ag-no'-ay-mah) offence committed through ignorance

52 ἄγνοια, -ας, ἡ (ag'-noy-ah) ignorance

53 ἁγνός, -ή, -όν (hag-nos') pure

54 ἁγνότης, -τητος, ἡ (hag-not'-ace) purity

55 ἁγνῶς (hag-noce') purely

56 ἀγνωσία, -ας, ἡ (ag-no-see'-ah) ignorance

57 ἄγνωστος, -ον (ag'-noce-tos') unknown

58 ἀγορά, -ᾶς, ἡ (ag-or-ah') marketplace

59 ἀγοράζω (ag-or-ad'-zo) I buy
 πωλεῖ ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον he selleth all that he hath and buyeth that field

60 ἀγοραῖος, -ον (ag-or-ah'-yos) relating to the marketplace

61 ἄγρα, -ας, ἡ (ag'-rah) catch (of fish)

62 ἀγράμματος, -ον (ag-ram-mat-os) illiterate

63 ἀγραυλέω (ag-row-leh'-o) I spend the night outdoors

64 ἀγρεύω (ag-rew'-o) I trap

65 ἀγριέλαιος, -ου, ἡ (ag-ree-el'-ah-yos) wild olive

66 ἄγριος, -ία, -ιον (ag'-ree-os) wild

67 Ἀγρίππας, -α, ὁ (ag-rip'-pas) Agrippas

68 ἀγρός, -οῦ, ὁ (ag-ros') field
 καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ consider the lilies of the field

69 ἀγρυπνέω (ag-roop-neh'-o) I am awake

70 ἀγρυπνία, -ας, ἡ (ag-roop-nee'-ah) watching

71 ἄγω (ag'-o) I lead
 ἄγουσι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery

72 ἀγωγή, -ῆς, ἡ (ag-o-gay') way of life

73 ἀγών, -ῶνος, ὁ (ag-one') contest

74 ἀγωνία, -ας, ἡ (ag-o-nee'-ah) agony

75 ἀγωνίζομαι (ag-o-nid'-zom-ahee) I struggle

76 Ἀδάμ, ὁ (ad-am') Adam
 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ the first man, Adam

77 ἀδάπανος, -ον (ad-ap'-an-os) without cost

78 Ἀδδί, ὁ (ad-dee') Addi

79 ἀδελφή, -ῆς, ἡ (ad-el-fay') sister
Μάρθα ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ Martha had a sister called Mary

80 ἀδελφός, -οῦ, ὁ (ad-el-fos') brother
 τίνες εἰσιν οἱ αδελφοί μου; who are my brothers?

81 ἀδελφότης, -τητος, ἡ (ad-el-fot'-ace) brotherhood

82 ἄδηλος, -ον (ad'-ay-los) unseen

83 ἀδηλότης, -τητος, ἡ (ad-ay-lot'-ace) uncertainty

84 ἀδήλως (ad-ay'-loce) uncertainly

85 ἀδημονέω (ad-ay-mon-eh'-o) I am troubled

86 ᾅδης, -ου, ὁ (hah'-dace) Hades

87 ἀδιάκριτος, -ον (ad-ee-ak'-ree-tos) impartial

88 ἀδιάλειπτος, -ον (ad-ee-al'-ipe-tos) unceasing

89 ἀδιαλείπτως (ad-ee-al-ipe'-toce) unceasingly

90 ἀδιαφθορία, -ας, ἡ (ad-ee-af-thor-ee'-ah) incorruptiblility

91 ἀδικέω (ad-ee-keh'-o) I do wrong

92 ἀδίκημα, -ατος, τό (ad-eek'-ay-mah) wrong

93 ἀδικία, -ας, ἡ (ad-ee-kee'-ah) wrongdoing

94 ἄδικος, -ον (ad'-ee-kos) unjust

95 ἀδίκως (ad-ee'-koce) unjustly

96 ἀδόκιμος, -ον (ad-ok'-ee-mos) failing the test

97 ἄδολος, -ον (ad'-ol-os) unadulterated

98 Ἀδραμυττηνός, -ή, -όν (ad-ram-oot-tay-nos') of Adramyttium

99 Ἀδρίας, -ου, ὁ (ad-ree'-as) Adriatic (including Ionion) Sea

100 ἁδρότης, -τητος, ἡ (had-rot'-ace) lavishness

101 ἀδυνατέω (ad-oo-nat-eh'-o) I am unable
 οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα with God nothing shall be impossible

102 ἀδύνατος, -ον (ad-oo'-nat-os) impossible

103 ᾄδω (ad'-o) I sing

104 ἀεί (ah-eye') always
 λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες sorrowful but always rejoicing

105 ἀετός, οῦ, ὁ (ah-et-os') eagle

106 ἄζυμος, ον (ad'-zoo-mos) unleavened

107 Ἀζώρ, ὁ (ad-zore') Azor

108 Ἄζωτος, -ου, ἡ (ad'-zo-tos) Azotus

109 ἀήρ, -ἀέρος, ὁ (ah-ayr') air

110 ἀθανασία, -ας, ἡ (ath-an-as-ee'-ah) immortality

111 ἀθέμιτος, -ον (ath-em'-ee-tos) illegal

112 ἄθεος, -ον (ath'-eh-os) godless

113 ἄθεσμος, -ον (ath'-es-mos) lawless

114 ἀθετέω (ath-et-eh'-o) I nullify

115 ἀθέτησις, -εως, ἡ (ath-et'-ay-sis) nullifcation

116 Ἀθῆναι, -ῶν, αἱ (ath-ay-nahee) Athens

117 Ἀθηναῖος, -α, -ον (ath-ay-nah'-yos) Athenian

118 ἀθλέω (ath-leh'-o) I compete

119 ἄθλησις, -εως, ἡ (ath'-lay-sis) contest

120 ἀθυμέω (ath-oo-meh'-o) I lose heart

121 ἄθωος, -ον (ath'-o-os) not guilty

122 αἴγειος, -α, -ον (ah'-ee-ghi-os) of a goat

123 αἰγιαλός, -οῦ, ὁ (ahee-ghee-al-os') seacoast, beach

124 Αἰγύπτιος, -α, -ον (ahee-goop'-tee-os) Egyptian

125 Αἴγυπτος, -ου, ἡ (ah'-ee-goop-tos) Egypt
 ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου out of Egypt have I called by son

126 ἀΐδιος, -ον (ah-id'-ee-os) eternal

127 αἰδώς, -οῦς, ἡ (ahee-doce') modesty

128 Αἰθίοψ, -οπος, ὁ (ahee-thee'-ops) Ethiopian

129 αἷμα, -ατος, τό (hah'-ee-mah) blood
 Ἀγρὸς Αἵματος Field of Blood

130 αἱματεκχυσία, -ας, ἡ (hahee-mat-ek-khoo-see'-ah) shedding of blood

131 αἱμοῤῥέω (hahee-mor-hreh'-o) I bleed continually

132 Αἰνέας, -α, ὁ (ahee-neh'-as) Aeneas

133 αἴνεσις, -εως, ἡ (ah'-ee-nes-is) praise

134 αἰνέω (ahee-neh'-o) I praise

135 αἴνιγμα, -ατος, τό (ah'-ee-nig-ma) enigma

136 αἶνος, -ου, ὁ (ah'-ee-nos) praise

137 Αἰνών, ἡ (ahee-nohn') Aenon

138 αἱρέομαι (hahee-reh'-om-ahee) I choose

139 αἵρεσις, -εως, ἡ (hah'-ee-res-is) sect

140 αἱρετίζω (hahee-ret-id'-zo) I choose

141 αἱρετικός, -ή, -όν (hahee-ret-ee-kos') sectarian

142 αἴρω (ah'-ee-ro) I take away
 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς take my yoke upon you
 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε take that is thine and go thy way
 ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτὸν away with him, away with him, crucify him

143 αἰσθάνομαι (ahee-sthan'-om-ahee) I perceive

144 αἴσθησις, -εως, ἡ (ah'-ee-sthay-sis) perception

145 αἰσθητήριον, -ου, τό (ahee-sthay-tay'-ree-on) perceptive faculty

146 αἰσχροκερδής, -ες (ahee-skhrok-er-dace') greedy

147 αἰσχροκερδῶς (ahee-skhrok-er-doce') greedily

148 αἰσχρολογία, -ας, ἡ (ahee-skhrol-og-ee'-ah) foul speech

149 αἰσχρόν, -ου, τό (ahee-skhron') shameful thing

150 αἰσχρός, -ά, -όν (ahee-skhros') shameful

151 αἰσχρότης, -τητος, ἡ (ahee-skhrot'-ace) obscenity

152 αἰσχύνη, -ης, ἡ (ahee-skhoo'-nay) shame

153 αἰσχύνομαι (ahee-skhoo'-nom-ahee) I am ashamed

154 αἰτέω (ahee-teh'-o) I ask
 αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν . . . πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει ask and it shall be given you . . . for every one that asketh receiveth

155 αἴτημα, -ατος, τό (ah'-ee-tay-mah) request

156 αἰτία, -ας, ἡ (ahee-tee'-a) reason

157 αἰτίαμα, -ατος, τό (ahee-tee'-am-ah) accusation

158 αἴτιον, -ου, τό (ah'-ee-tee-on) cause

159 αἴτιος, -ου, ὁ (ah'-ee-tee-os) person responsible

160 αἰφνίδιος, -ον (aheef-nid'-ee-os) sudden

161 αἰχμαλωσία, -ας, ἡ (aheekh-mal-o-see'-ah) captivity

162 αἰχμαλωτεύω (aheekh-mal-o-tew'-o) I take captive

163 αἰχμαλωτίζω (aheekh-mal-o-tid'-zo) I take captive

164 αἰχμάλωτος, -ου, ὁ (aheekh-mal-o-tos') prisoner of war

165 αἰών, -ῶνος, ὁ (ahee-ohn') age, ὁ αἰών eternity
 ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον in this time and in the age to come life everlasting
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας for thine is the kingdom and the power and the glory for ever
 εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων unto the ages of ages

166 αἰώνιος, -ία, ιον (ahee-o'-nee-os) eternal
 τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; what good thing shall I do that I may have eternal life?

167 ἀκαθαρσία, -ας, ἡ (ak-ath-ar-see'-ah) uncleanness

168 ἀκαθάρτης, -τητος, ἡ (ak-ath-ar'-tace) filthiness

169 ἀκάθαρτος -ον (ak-ath'-ar-tos) unclean
 κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ with authority commandeth he even the unclean spirits and they do obey him

170 ἀκαιρέομαι (ak-ahee-reh'-om-ahee) I lack opportunity

171 ἀκαίρως (ak-ah'-ee-roce) inopportunely

172 ἄκακος, ον (ak'-ak-os) innocent

173 ἄκανθα, -ης, ἡ (ak'-an-thah) thorn bush

174 ἀκάνθινος, -η, -ον (ak-an'-thee-nos) thorny

175 ἄκαρπος, -ον (ak'-ar-pos) fruitless

176 ἀκατάγνωστος, -ον (ak-at-ag'-noce-tos) unblamable

177 ἀκατακάλυπτος, -ον (ak-at-ak-al'-oop-tos) unveiled

178 ἀκατάκριτος, -ον (ak-at-ak'-ree-tos) not yet tried

179 ἀκατάλυτος, -ον (ak-at-al'-oo-tos) indissoluble

180 ἀκατάπαυστος, -ον (ak-at-ap'-ow-stos) unceasing

181 ἀκαταστασία, -ας, ἡ (ak-at-as-tah-see'-ah) instability

182 ἀκατάστατος, -ον (ak-at-as'-tat-os) unstable

183 ἀκατάσχετος, -ον (ak-at-as'-khet-os) unrestrainable

184 Ἀκελδαμά (ak-el-dam-ah') Akeldama

185 ἀκέραιος, -ον (ak-er'-ah-yos) unmixed

186 ἀκλινής, -ες (ak-lee-nace') unwavering

187 ἀκμάζω (ak-mad'-zo) I become ripe

188 ἀκμήν (ak-mane') even now

189 ἀκοή, -ῆς, ἡ (ak-o-ay') hearing

190 ἀκολουθέω (ak-ol-oo-theh'-o) I follow
 Ἀκολούθει μοι Follow me

191 ἀκούω (ak-oo'-o) I hear
 ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν hearing they hear not

192 ἀκρασία, -ας, ἡ (ak-ras-ee'-a) lack of restraint

193 ἀκρατής, -ές (ak-rat'-ace) without self-control

194 ἄκρατος, -ον (ak'-rat-os) unmixed

195 ἀκρίβεια, 0ας, ἡ (ak-ree'-bi-ah) exactness

196 ἀκριβέστατος (ak-ree-bes'-ta-tos) most exact

197 ἀκριβέστερον (ak-ree-bes'-ter-on) perfectly

198 ἀκριβόω (ak-ree-bo'-o) I examine carefully

199 ἀκριβῶς (ak-ree-boce') carefully

200 ἀκρίς, -ίδος, ἡ (ak-rece') locust

201 ἀκροατήριον, -ίου, τό (ak-ro-at-ay'-ree-on) auditorium

202 ἀκροατής, -οῦ, ὁ (ak-ro-at-ace') listener

203 ἀκροβυστία, -ας, ἡ, (ak-rob-oos-tee'-ah) uncircumcision

204 ἀκρογωνιαῖος, -α, -ον (ak-rog-o-nee-ah'-yos) at the corner of a building

205 ἀκροθίνιον, -ίου, τό (ak-roth-in'-ee-on) booty

206 ἄκρον, -ου, τό (ak'-ron) extremity

207 Ἀκύλας, -ου, ὁ (ak-oo'-las) Aquila

208 ἀκυρόω (ak-oo-ro'-o) I invalidate

209 ἀκωλύτως (ak-o-loo'-toce) without hindrance

210 ἄκων, ἄκουσα, ἆκον (ak'-ohn) unwilling

211 ἀλάβαστρον, -ου, τό (al-ab'-as-tron) alabaster vial

212 ἀλαζονεία, -ας, ἡ (al-ad-zon-i'-a) boasting

213 ἀλαζών, -όνος, ὁ (al-ad-zone') braggart

214 ἀλαλάζω (al-al-ad'-zo) I cry aloud

215 ἀλάλητος, -ον cannot be put into words

216 ἄλαλος, -ον (al'-al-os) unable to speak
 καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ ἀλάλους λαλεῖν he maketh both the deaf to hear and the dumb to speak

217 ἅλας, -ατος, τό (hal'-as) salt

218 ἀλείφω (al-i'-fo) I anoint

219 ἀλεκτοροφωνία, -ας, ἡ (al-ek-tor-of-o-nee'-ah) cockcrow

220 ἀλέκτωρ, -ορος, ὁ (al-ek'-tore) rooster
 ἀλέκτωρ ἐφώνησεν a rooster crowed

221 Ἀλεξανδρεύς, -έως, ὁ (al-ex-and-reuce') inhabitant of Alexandria

222 Ἀλεξανδρῖνος, -η, -ον (al-ex-an-dree'-nos) Alexandrine

223 Ἀλέξανδρος, -ου, ὁ (al-ex'-an-dros) Alexander

224 ἄλευρον, -ου, τό (al'-yoo-ron) flour

225 ἀλήθεια, -ας, ἡ (al-ay'-thi-a) truth
 Τί ἐστιν ἀλήθεια; What is truth?

226 ἀληθεύω (al-ayth-yoo'-o) I speak truth

227 ἀληθής, -ές (al-ay-thace') true

228 ἀληθινός, -ή, -όν (al-ay-thee-nos') true
 οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ αληθείᾳ the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth

229 ἀλήθω (al-ay'-tho) I grind

230 ἀληθῶς (al-ay-thoce') truly

231 ἁλιεύς, -έως, ὁ (hal-ee-yoos') fisherman

232 ἁλιεύω (hal-ee-yoo'-o) I fish

233 ἁλίζω (hal-id'-zo) I salt

234 ἀλίσγεμα, -ατος, τό (al-is'-ghem-ah) pollution

235 ἀλλά (al-lah') but
 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν but I say to you

236 ἀλλάσσω (al-las'-so) I make different

237 ἀλλαχόθεν (al-lakh-oth'-en) by another way
 ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις let us go into the next towns

238 ἀλληγορέω (al-lay-gor-eh'-o) I speak allegorically

239 ἀλληλουϊα (al-lay-loo'-ee-ah) praise Yahweh

240 ἀλλήλων (al-lay'-lone) one another
 ἀγαπᾶτε ἀλλήλους love one another!

241 ἀλλογενής, -ες (al-log-en-ace') foreign

242 ἅλλομαι (hal'-lom-ahee) I leap

243 ἄλλος, -η, -ον (al'-los) other
 ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων one sows and another reaps
 ἄλλοι ἔλεγον Ἠλίαν others said, Elias

244 ἀλλοτριεπίσκοπος, -ου, ὁ (al-lot-ree-ep-is'-kop-os) meddler

245 ἀλλότριος, -ία, -ιον (al-lot'-ree-os) another's

246 ἀλλόφυλος, -ον (al-lof'-oo-los) foreign

247 ἄλλως (al'-loce) differently

248 ἀλοάω (al-o-ah'-o) I thresh

249 ἄλογος, -ον (al'-og-os) irrational

250 ἀλόη, -ης, ἡ (al-o-ay') aloes (the gum)

251 ἅλς, ἁλός, ὁ (halce) salt

252 ἁλυκός, -ή, -όν (hal-oo-kos') salty

253 ἀλυπότερος, -ον (al-oo-pot'-er-os) less grieving

254 ἅλυσις, -εως, ἡ (hal'-oo-sis) manacle

255 ἀλυσιτελής, -ές (al-oo-sit-el-ace') unprofitalbe

256 Ἀλφαῖος, -ου, ὁ (al-fah'-yos) Alphaeus
 Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου James the son of Alphaeus

257 ἅλων, -ωνος, ἡ (hal'-ohn) threshing floor

258 ἀλώπηξ, -εκος, ἡ (al-o'-pakes) fox

259 ἅλωσις, -εως, ἡ (hal'-o-sis) capturing

260 ἅμα (ham'-ah) at the same time

261 ἀμαθής, -ές (am-ath-ace') ignorant

262 ἀμαράντινος, -η, -ον (am-ar-an'-tee-nos) unfading

263 ἀμάραντος, -ον (am-ar'-an-tos) unfading

264 ἁμαρτάνω (ham-ar-tan'-o) I sin
 μηκέτι ἁμάρτανε sin no more

265 ἁμάρτημα, -ατος, τό (ham-ar'-tay-mah) sin
 πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα all sins shall be forgiven unto the sons of men

266 ἁμαρτία, -ας, ἡ (ham-ar-tee'-ah) sin
 Τέκνον ἀφίενται σου αἱ ἁμαρτίαι. Son, thy sins are forgiven.

267 ἀμάρτυρος, -ον (am-ar'-too-ros) without witness

268 ἁμαρτωλός, -όν (ham-ar-to-los') sinful
 ούκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν I came not to call the righteous but sinners to repentance

269 ἄμαχος, -ον (am'-akh-os) peaceable

270 ἀμάω (am-ah'-o) I reap

271 ἀμέθυστος, -ου, ἡ (am-eth'-oos-tos) amethyst

272 ἀμελέω (am-el-eh'-o) I neglect

273 ἄμεμπτος, -ον (am'-emp-tos) blameless

274 ἀμέμπτως (am-emp'-toce) blamelessly

275 ἀμέριμνος, -ον (am-er'-im-nos) not anxious

276 ἀμετάθετος, -ον (am-et-ath'-et-os) unchangeable

277 ἀμετακίνητος, -ον (am-et-ak-in'-ay-tos) immovable

278 ἀμεταμέλητος, -ον (am-et-am-el'-ay-tos) without regret

279 ἀμετανόητος, -ον (am-et-an-o'-ay-tos) unrepentant

280 ἄμετρος, -ον (am'-et-ros) beyond measure

281 ἀμήν (am-ane') so be it
 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν Verily, verily, I say unto you

282 ἀμήτωρ, ορος (am-ay'-tore) without mother

283 ἀμίαντος, -ον (am-ee'-an-tos) undefiled

284 Ἀμιναδάβ, ὁ (am-ee-nad-ab') Aminadab

285 ἄμμος, -ου, ἡ (am'-mos) sand

286 ἀμνός, -οῦ, ὁ (am-nos') lamb
 ἴδε ὁ ἀμνὸς τοὺ θεοὺ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοὺ κόσμου behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world

287 ἀμοιβή, -ῆς, ἡ (am-oy-bay') exchange

288 ἄμπελος, -ου, ἡ (am'-pel-os) vine
 Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ I am the true vine

289 ἀμπελουργός, -οῦ, ὁ (am-pel-oor-gos') vine dresser

290 ἀμπελών, -ῶνος, ὁ (am-pel-ohn') vineyard
 ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν a certain man planted a vineyard

291 Ἀμπλίας, -ου, ὁ (am-plee'-as) Amplias

292 ἀμύνομαι (am-oo'-nom-ahee) I defend

293 ἀμφίβληστρον, -ου, τό (am-fib'-lace-tron) fishing net

294 ἀμφιέννυμι (am-fee-en'-noo-mee) I clothe

295 Ἀμφίπολις, -εως, ἡ (am-fip'-ol-is) Amphipolis

296 ἄμφοδον, -ου, τό (am'-fod-on) crossroad

297 ἀμφότεροι, -αι, -α (am-fot'-er-oi) both

298 ἀμώμητος, -ον (am-o'-may-tos) without blame

299 ἄμωμος, -ον (am'-o-mos) blameless

300 Ἀμών, ὁ (am-one') Amon

301 Ἀμώς, ὁ (am-oce') Amos

302 ἄν (an) "if"
 ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι be thou there until I bring thee word
 ὁ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματι μου τοῦτο ποιήσω whatsoever ye shall ask in my name that will I do

303 ἀνά (an-ah') among (accusative); each

304 ἀναβαθμός, -οῦ, ὁ (an-ab-ath-mos') stairs

305 ἀναβαίνω (an-ab-ah'-ee-no) I go up
 ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα we go up to Jerusalem

306 ἀναβάλλομαι (an-ab-al'-lom-ahee) I postpone

307 ἀναβιβάζω (an-ab-ee-bad'-zo) I haul up

308 ἀναβλέπω (an-ab-lep'-o) I recover sight

309 ἀνάβλεψις, -εως, ἡ (an-ab'-lep-sis) restoration of sight

310 ἀναβοάω (an-ab-o-ah'-o) I cry out

311 ἀναβολή, -ῆς, ἡ (an-ab-ol-ay') delay

312 ἀναγγέλλω (an-ang-el'-lo) I announce

313 ἀναγεννάω (an-ag-en-nah'-o) I beget again

314 ἀναγινώσκω (an-ag-in-oce'-ko) I read
 ανεστη αναγνωναι he stood up for to read

315 ἀναγκάζω (an-ang-kad'-zo) I compel

316 ἀναγκαῖος, -α, -ον (an-ang-kah'-yos) necessary

317 ἀναγκαστῶς (an-ang-kas-toce') by compulsion

318 ἀνάγκη, -ης, ἡ (an-ang-kay') necessity

319 ἀναγνωρίζομαι (an-ag-no-rid'-zom-ahee) I make known

320 ἀνάγνωσις, -εως, ἡ (an-ag'-no-sis) reading

321 ἀνάγω (an-ag'-o) I lead up; I sail away

322 ἀναδείκνυμι (an-ad-ike'-noo-mee) I exhibit, appoint

323 ἀνάδειξις, -εως, ἡ (an-ad'-ike-sis) public appearance

324 ἀναδέχομαι (an-ad-ekh'-om-ahee) I welcome

325 ἀναδίδωμι (an-ad-eed'-om-ee) I hand over

326 ἀναζάω (an-ad-zah'-o) I regain life

327 ἀναζητέω (an-ad-zay-teh'-o) I search for

328 ἀναζώννυμι (an-ad-zone'-noo-mee) I gird up

329 ἀναζωπυρέω (an-ad-zo-poor-eh'-o) I re-enkindle

330 ἀναθάλλω (an-ath-al'-lo) I revive

331 ἀνάθεμα, -ατος, τό (an-ath'-em-ah) curse

332 ἀναθεματίζω (an-ath-em-at-id'-zo) I curse

333 ἀναθεωρέω (an-ath-eh-o-reh'-o) I observe carefu1lly

334 ἀνάθημα, -ατος, τό (an-ath'-ay-mah) votive offering

335 ἀναίδεια, ας, ἡ (an-ah'-ee-die-ah') importunity

336 ἀναίρεσις, -εως, ἡ (an-ah'-ee-res-is) murder

337 ἀναιρέω (an-ahee-reh'-o) I kill

338 ἀναίτιος, -ον (an-ah'-ee-tee-os) innocent

339 ἀνακαθίζω (an-ak-ath-id'-zo) I sit up

340 ἀνακαινίζω (an-ak-ahee-nid'-zo) I restore

341 ἀνακαινόω (an-ak-ahee-no'-o) I renew

342 ἀνακαίνωσις, -εως, ἡ (an-ak-ah'-ee-no-sis) renewing

343 ἀνακαλύπτω (an-ak-al-oop'-to) I unveil

344 ἀνακάμπτω (an-ak-amp'-to) I turn back

345 ἀνακεῖμαι (an-ak-i'-mahee) I recline at a meal

346 ἀνακεφαλαίομαι (an-ak-ef-al-ah'-ee-om-ahee) I sum up

347 ἀνακλίνω (an-ak-lee'-no) I recline at dinner
 ἤξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ they shall come from the east and from the west and from the north and from the south and shall sit down in the kingdom of God

348 ἀνακόπτω (an-ak-op'-to) I hinder

349 ἀνακράζω (an-ak-rad'-zo) I cry out

350 ἀνακρίνω (an-ak-ree'-no) I examine

351 ἀνάκρισις, -εως, ἡ (an-ak'-ree-sis) judicial investigation

352 ἀνακύπτω (an-ak-oop'-to) I straighten up

353 ἀναλαμβάνω (an-al-am-ban'-o) I take along

354 ἀνάληψις, -εως, ἡ (an-al'-ape-sis) lifting up, ascension

355 ἀναλίσκω (an-al-is'-ko) I destroy

356 ἀναλογία, -ας, ἡ (an-al-og-ee'-ah) proportion

357 ἀναλογίζομαι (an-al-og-id'-zom-ahee) I consider

358 ἄναλος, -ον (an'-al-os) insipid

359 ἀνάλυσις, -εως, ἡ (an-al'-oo-sis) departure

360 ἀναλύω (an-al-oo'-o) I depart, return
 πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων when he shall return from the wedding

361 ἀναμάρτητος, -ον (an-am-ar'-tay-tos) sinless

362 ἀναμένω (an-am-en'-o) I await

363 ἀναμιμνήσκω (an-am-im-nace'-ko) to remind

364 ἀνάμνησις, -εως, ἡ (an-am'-nay-sis) recollection

365 ἀνανεόω (an-an-neh-o'-o) I renew

366 ἀνανήφω (an-an-ay'-fo) I become sober again

367 Ἀνανίας, -α, ὁ (an-an-ee'-as) Ananias

368 ἀναντίῤῥητος, -ον (an-an-tir'-hray-tos) indisputable

369 ἀναντιῤῥήτως (an-an-tir-hray'-toce) promptly

370 ἀνάξιος, -ον (an-ax'-ee-os) unfit

371 ἀναξίως (an-ax-ee'-oce) irreverently

372 ἀνάπαυσις, -εως, ἡ (an-ap'-ow-sis) recreation

373 ἀναπαύω (an-ap-ow'-o) I give rest; I rest

374 ἀναπείθω (an-ap-i'-tho) I incite

375 ἀναπέμπω (an-ap-em'-po) I send up/back

376 ἀνάπηρος, -ον (an-ap'-ay-ros) crippled

377 ἀναπίπτω (an-ap-ip'-to) I lie down

378 ἀναπληρόω (an-ap-lay-ro'-o) I fill

379 ἀναπολόγητος, -ον (an-ap-ol-og'-ay-tos) indefensible

380 ἀναπτύσσω (an-ap-toos'-o) I unroll

381 ἀνάπτω (an-ap'-to) I kindle

382 ἀναρίθμητος, -ον (an-ar-ith'-may-tos) innumerable

383 ἀνασείω (an-as-i'-o) I excite

384 ἀνασκευάζω (an-ask-yoo-ad'-zo) I upset

385 ἀνασπάω (an-as-pah'-o) I extricate

386 ἀνάστασις, -εως, ἡ (an-as'-tas-is) resurrection
 ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή I am the resurrection and the life

387 ἀναστατόω (an-as-tat-o'-o) I unsettle, disturb, drive out

388 ἀνασταυρόω (an-as-tow-ro'-o) I crucify again

389 ἀναστενάζω (an-as-ten-ad'-zo) I sigh deeply

390 ἀναστρέφω (an-as-tref'-o) I overturn

391 ἀναστροφή, -ῆς, ἡ (an-as-trof-ay') behavior

392 ἀνατάσσομαι (an-at-as'-som-ahee) I arrange

393 ἀνατέλλω (an-at-el'-lo) I cause to rise

394 ἀνατίθεμαι (an-at-ith'-em-ahee) I propound

395 ἀνατολή, -ῆς, ἡ (an-at-ol-ay') eastward

396 ἀνατρέπω (an-at-rep'-o) I overthrow

397 ἀνατρέφω (an-at-ref'-o) I rear

398 ἀναφαίνω (an-af-ah'-ee-no) I appear

399 ἀναφέρω (an-af-er'-o) I take up

400 ἀναφωνέω (an-af-o-neh'-o) I exclaim

401 ἀνάχυσις, -εως, ἡ (an-akh'-oo-sis) outpouring

402 ἀναχωρέω (an-akh-o-reh'-o) I withdraw

403 ἀνάψυξις, -εως, ἡ (an-aps'-ook-sis) revival

404 ἀναψύχω (an-aps-oo'-kho) I refresh

405 ἀνδραποδιστής, -οῦ, ὁ (an-drap-od-is-tace') kidnapper

406 Ἀνδρέας, -ου, ὁ (an-dreh'-as) Andrew
 Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου Andrew, Simon Peter's brother

407 ἀνδρίζομαι (an-drid'-zom-ahee) I act manly

408 Ἀνδρόνικος, -ου, ὁ (an-dron'-ee-kos) Andronicus

409 ἀνδροφόνος, -ου, ὁ (an-drof-on'-os) murderer

410 ἀνέγκλητος, -ον (an-eng'-klay-tos) irreproachable

411 ἀνεκδιήγητος, -ον (an-ek-dee-ay'-gay-tos) indescribable

412 ἀνεκλάλητος, -ον (an-ek-lal'-ay-tos) unutterable

413 ἀνέκλειπτος, -ον (an-ek'-lipe-tos) inexhaustible

414 ἀνεκτός, -ή, -όν (an-ek-tos') bearable, ἀνεκτότερος (an-ek-tot'-er-os) more bearable
 Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται it will be more tolerable for Tyre and Sidon

415 ἀνελεήμων, -ον (an-eleh-ay'-mone) merciless

416 ἀνεμίζω (an-em-id'-zo) I am driven by the wind

417 ἄνεμος, -ου, ὁ (an'-em-os) wind
 καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν even the winds and the sea obey him

418 ἀνένδεκτος, -ον (an-en'-dek-tos) not supposable

419 ἀνεξερεύνητος, -ον (an-ex-er-yoo'-nay-tos) inscrutable

420 ἀνεξίκακος, -ον (an-ex-ik'-ak-os) patient when wronged

421 ἀνεξιχνίαστος, -ον (an-ex-ikh-nee'-as-tos) incomprehensible

422 ἀνεπαίσχυντος, -ον (an-ep-ah'-ee-skhoon-tos) without reason to be ashamed

423 ἀνεπίληπτος, -ον (an-ep-eel'-ape-tos) above reproach

424 ἀνέρχομαι (an-erkh'-om-ahee) I ascend

425 ἄνεσις, -εως, ἡ (an'-es-is) rest

426 ἀνετάζω (an-et-ad'-zo) I examine judicially

427 ἄνευ (an'-yoo) without

428 ἀνεύθετος, -ον (an-yoo'-the-tos) unsuitable

429 ἀνευρίσκω (an-yoo-ris'-ko) I find out

430 ἀνέχομαι (an-ekh'-om-ahee) I endure

431 ἀνεψιός, -οῦ, ὁ (an-eps'-ee-os) cousin

432 ἄνηθον, -ου, τό (an'-ay-thon) dill

433 ἀνήκω (an-ay'-ko) is proper

434 ἀνήμερος, -ον (an-ay'-mer-os) savage

435 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ (an'-ayr) male
 ἄνηρ ἁμαρτωλός εἰμι I am a sinful man
 ἄνδρες Νινευῖται the men of Nineveh

436 ἀνθίστημι (anth-is'-tay-mee) I oppose

437 ἀνθομολογέομαι (anth-om-ol-og-eh'-om-ahee) I give thanks

438 ἄνθος, -ους, τό (anth'-os) blossom

439 ἀνθρακιά, -ᾶς, ἡ (anth-rak-ee-ah') bed of burning coals

440 ἄνθραξ, -ακος, ὁ (anth'-rax) live coal

441 ἀνθρωπάρεσκος, ον (anth-ro-par'-es-kos) flirtatious

442 ἀνθρώπινος, -η, -ον (anth-ro'-pee-nos) human

443 ἀνθρωποκτόνος, -ου, ὁ (anth-ro-pok-ton'-os) murderer

444 ἄνθρωπος, -ου, ὁ (anth'-ro-pos) person
 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου the son of man

445 ἀνθυπατεύω (anth-oo-pat-yoo'-o) I act as proconsul

446 ἀνθύπατος, -ου, ὁ (anth-oo'-pat-os) proconsul

447 ἀνίημι( an-ee'-ay-mee) I let go

448 ἀνίλεως, ον (an-ee'-leh-oce) without mercy

449 ἄνιπτος, -ον (an'-ip-tos) unwashed

450 ἀνίστημι (an-is'-tay-mee) I raise; I rise
 καγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ and I will raise him up on the last day
 ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει the damsel arose and walked

451 Ἄννα, -ας, ἡ (an'-nah) Anna
 Ἅννα προφῆτις Anna, a prophetess

452 Ἄννας, -α, ὁ (an'-nas) Annas
 Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς Annas the high priest

453 ἀνόητος, -ον (an-o'-ay-tos) thoughtless
 Ἕλλησιν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί I am debtor both to the Greeks and to the Barbarians both to the wise and to the unwise

454 ἄνοια, -ας, ἡ (an'-oy-ah) stupidity, foolishness, madness

455 ἀνοίγω (an-oy'-go) I open
 ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου I will open my mouth in parables

456 ἀνοικοδομέω (an-oy-kod-om-eh'-o) I rebuild

457 ἄνοιξις, -εως, ἡ (an'-oix-is) act of opening one's mouth

458 ἀνομία, -ας, ἡ (an-om-ee'-ah) lawlessness

459 ἄνομος, -ον (an'-om-os) lawless

460 ἀνόμως (an-om'-oce) lawlessly

461 ἀνορθόω (an-orth-o'-o) I make straight again

462 ἀνόσιος, -ον (an-os'-ee-os) unholy

463 ἀνοχή, -ῆς, ἡ (an-okh-ay') forbearance

464 ἀνταγωνίζομαι (an-tag-o-nid'-zom-ahee) I struggle against

465 ἀντάλλαγμα, -ατος, τό (an-tal'-ag-mah) purchase price

466 ἀνταναπληρόω (an-tan-ap-lay-ro'-o) I do my share

467 ἀνταποδίδωμι (an-tap-od-ee'-do-mee) I give in return

468 ἀνταπόδομα, -ατος, τό (an-tap-od'-om-ah) repayment

469 ἀνταπόδοσις, -εως, ἡ (an-tap-od'-os-is) reward

470 ἀνταποκρίνομαι (an-tap-ok-ree'-nom-ahee) I contradict

471 ἀντέπω (an-tep'-o) I contradict

472 ἀντέχομαι (an-tekh'-om-ahee) I adhere to

473 ἀντί (an-tee') instead of (genitive)

474 ἀντιβάλλω (an-tee-bal'-lo) I throw in opposition

475 ἀντιδιατίθεμαι (an-tee-dee-at-eeth'-em-ahee) I oppose

476 ἀντίδικος, -ου, ὁ (an-tid'-ee-kos) adversary

477 ἀντίθεσις, -εως, ἡ (an-tith'-es-is) opposition

478 ἀντικαθίστημι (an-tee-kath-is'-tay-mee) I resist

479 ἀντικαλέω (an-tee-kal-eh'-o) I return the invitation

480 ἀντίκειμαι (an-tik'-i-mahee) I oppose

481 ἀντικρύ (an-tee-kroo') opposite

482 ἀντιλαμβάνομαι (an-tee-lam-ban'-om-ahee) I support

483 ἀντιλέγω (an-til'-eg-o) I speak against

484 ἀντίληψις, -εως, ἡ (an-til'-ape-sis) help

485 ἀντιλογία, -ας, ἡ (an-tee-log-ee'-ah) dispute

486 ἀντιλοιδορέω (an-tee-loy-dor-eh'-o) I return abuse

487 ἀντίλυτρον, -ου, τό (an-til'-oo-tron) ransom

488 ἀντιμετρέω (an-tee-met-reh'-o) I return the same

489 ἀντιμισθία, -ας, ἡ (an-tee-mis-thee'-ah) recompense

490 Ἀντιόχεια, -ας, ἡ (an-tee-okh'-i-ah) Antioch

491 Ἀντιοχεύς, -έως, ὁ (an-tee-okh-yoos') inhabitant of Antiochia

492 ἀντιπαρέρχομαι (an-tee-par-er'-khom-ahee) I pass on the opposite side

493 Ἀντίπας, -α, ὁ (an-tee'-pas) Antipas

494 Ἀντιπατρίς, -ίδος, ἡ (an-tip-at-rece') Antipatris

495 ἀντιπέραν (an-tee-per'-an) on the opposite side

496 ἀντιπίπτω (an-tee-pip'-to) I resist

497 ἀντιστρατεύομαι (an-tee-strat-yoo'-om-ahee) I war against

498 ἀντιτάσσομαι (an-tee-tas'-som-ahee) I oppose

499 ἀντίτυπον, -ον (an-teet'-oo-pon) representative

500 ἀντίχριστος, -ου, ὁ (an-tee'-khris-tos) antichrist

501 ἀντλέω (ant-leh-o) I draw (water)

502 ἄντλημα, -ατος, τό (ant'-lay-mah) pail

503 ἀντοφθαλμέω (ant-of-thal-meh'-o) I face

504 ἄνυδρος, -ον (an'-oo-dros) dry

505 ἀνυπόκριτος, -ον (an-oo-pok'-ree-tos) sincere

506 ἀνυπότακτος, -ον (an-oo-pot'-ak-tos) unruly

507 ἄνω (an'-o) up

508 ἀνώγεον, -ου, τό (an-ogue'-eh-on) upper room

509 ἄνωθεν (an'-o-then) from above
 ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν he that cometh from above is above all

510 ἀνωτερικός,-ή, -όν (an-o-ter-ee-kos') upper

511 ἀνώτερος (an-o'-ter-os) higher

512 ἀνωφελής, -ές (an-o-fel'-ace) useless

513 ἀξίνη, -ης, ἡ (ax-ee'-nay) axe

514 ἄξιος, -ία, -ιον (ax'-ee-os) worthy
 ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ the laborer is worthy of his hire

515 ἀξιόω (ax-ee-o'-o) I deem worthy

516 ἀξίως (ax-ee'-oce) worthily

517 ἀόρατος, -ον (ah-or'-at-os) unseen

518 ἀπαγγέλλω (ap-ang-el'-lo) I tell
 πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε go your way and tell John what things ye have seen and heard

519 ἀπάγχομαι (ap-ang'-khom-ahee) I hang myself

520 ἀπάγω (ap-ag'-o) I lead away

521 ἀπαίδευτος, -ον (ap-ah'-ee-dyoo-tos) untrained

522 ἀπαίρω (ap-ah'-ee-ro) I remove

523 ἀπαιτέω (ap-ah'-ee-teh-o) I demand back

524 ἀπαλγέω (ap-alg-eh'-o) I stop caring

525 ἀπαλλάσσω (ap-al-las'-so) I release

526 ἀπαλλοτριόω (ap-al-lot-ree-o'-o) I alienate

527 ἀπαλός, -ή, -όν (ap-al-os') tender

528 ἀπαντάω (ap-an-tah'-o) I meet

529 ἀπάντησις, -εως, ἡ (ap-an'-tay-sis) receiving
 ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ go ye out to meet him

530 ἅπαξ (hap'-ax) once

531 ἀπαράβατος, -ον (ap-ar-ab'-at-os) permanent

532 ἀπαρασκεύαστος, -ον (ap-ar-ask-yoo'-as-tos) unprepared

533 ἀπαρνέομαι (ap-ar-neh'-om-ahee) I deny
 οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι I will not deny thee

534 ἀπάρτι (ap-ar'-tee) henceforth

535 ἀπαρτισμός, -οῦ, ὁ (ap-ar-tis-mos') completion

536 ἀπαρχή, -ῆς, ἡ (ap-ar-khay') first fruit

537 ἅπας, -ασα, -αν (hap'-as) all
 ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα he will tell us all things

538 ἀπατάω (ap-at-ah'-o) I deceive

539 ἀπάτη, -ης, ἡ (ap-at'-ay) deceit

540 ἀπάτωρ, -ορος, τό (ap-at'-ore) of unkown father

541 ἀπαύγασμα, -ατος, τό (ap-ow'-gas-mah) radiance

542 ἀπείδω (ap-i'-do) I see

543 ἀπείθεια, -ας, ἡ (ap-i'-thi-ah) disbelief

544 ἀπειθέω (ap-i-theh'-o) I disbelieve

545 ἀπειθής, -ές (ap-i-thace') unbelieving

546 ἀπειλέω (ap-i-leh'-o) I threaten

547 ἀπειλή, ῆς, ἡ (ap-i-lay') threat

548 ἄπειμι (ap'-i-mee) I am away

549 ἄπειμι (ap'-i-mee) I go away

550 ἀπειπόμην (ap-i-pom'-ane) I disown

551 ἀπείραστος, -ον (ap-i'-ras-tos) not temptable

552 ἄπειρος, -ον (ap'-i-ros) ignorant

553 ἀπεκδέχομαι (ap-ek-dekh'-om-ahee) I wait for eagerly

554 ἀπεκδύομαι (ap-ek-doo'-om-ahee) I divest wholly

555 ἀπέκδυσις, -εως, ἡ (ap-ek'-doo-sis) casting off

556 ἀπελαύνω (ap-el-ow'-no) I dismiss

557 ἀπελεγμός, -οῦ, ὁ (ap-el-eg-mos') contempt

558 ἀπελεύθερος, -ου, ὁ (ap-el-yoo'-ther-os) freedman

559 Ἀπελλῆς, -οῦ, ὁ (ap-el-lace') Apelles

560 ἀπελπίζω (ap-el-pid'-zo) I expect

561 ἀπέναντι (ap-en'-an-tee) in the face of

562 ἀπέραντος, -ον (ap-er'-an-tos) interminable

563 ἀπερισπάστως (ap-er-is-pas-toce') without distraction

564 ἀπερίτμητος, -ον (ap-er-eet'-may-tos) uncircumcised

565 ἀπέρχομαι (ap-erkh'-om-ahee) I go
 κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις Lord, to whom can we go? Thou hast the words of eternal life

566 ἀπέχει (ap-ekh'-i) it is sufficient

567 ἀπέχομαι (ap-ekh'-om-ahee) I refrain

568 ἀπέχω (ap-ekh'-o) I have in full; I keep away
 ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν they have their reward
 καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει απ’ ἐμοῦ their heart is far from me

569 ἀπιστέω (ap-is-teh'-o) I do not believe

570 ἀπιστία, -ας, ἡ (ap-is-tee'-ah) unbelief
 πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ I believe, help my unbelief

571 ἄπιστος, -ον (ap'-is-tos) unbelieving
 μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός be not faithless but believing

572 ἁπλότης, -τητος, ἡ (hap-lot'-ace) sincerity

573 ἁπλοῦς, -ῆ, -οῦν (hap-looce') single, clear)

574 ἁπλῶς (hap-loce') bountifully

575 ἀπό (apo') away from (genitive), ἀπό . . . ἕως from . . . to, ἀπό τότε from that time
 ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ deliver us from evil
 αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν he is risen from the dead
 ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ from Abraham to David
 ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν from that time Jesus began to preach and to say Repent for the kingdom of heaven is at hand

576 ἀποβαίνω (ap-ob-ah'-ee-no) I go/come out

577 ἀποβάλλω (ap-ob-al'-lo) I throw away

578 ἀποβλέπω (ap-ob-lep'-o) I look away from everything toward something

579 ἀπόβλητος, -ον to be rejected

580 ἀποβολή, -ῆς, ἡ rejection

581 ἀπογενόμενος (ap-og-en-om'-en-os) I die

582 ἀπογραφή, -ῆς, ἡ (ap-og-raf-ay') census

583 ἀπογράφω (ap-og-raf'-o) I enroll

584 ἀποδείκνυμι (ap-od-ike'-noo-mee) I demonstrate

585 ἀπόδειξις, -εως, ἡ (ap-od'-ike-sis) proof

586 ἀποδεκατόω (ap-od-ek-at-o'-o) I tithe

587 ἀπόδεκτος, -ον (ap-od'-ek-tos) welcome

588 ἀποδέχομαι (ap-od-ekh'-om-ahee) I welcome

589 ἀποδημέω (ap-od-ay-meh'-o) I visit a foreign land

590 ἀπόδημος, ον (ap-od'-ay-mos) foreign traveller

591 ἀποδίδωμι (ap-od-eed'-o-mee) I pay; I sell
 ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ he shall reward every man according to his works

592 ἀποδιορίζω (ap-od-ee-or-id'-zo) I make a distinctuib

593 ἀποδοκιμάζω (ap-od-ok-ee-mad'-zo) I disapprove

594 ἀποδοχή, -ῆς, ἡ (ap-od-okh-ay') acceptance

595 ἀπόθεσις, -εως, ἡ (ap-oth'-es-is) laying aside

596 ἀποθήκη, -ης, ἡ (ap-oth-ay'-kay) barn

597 ἀποθησαυρίζω (ap-oth-ay-sow-rid'-zo) I store up

598 ἀποθλίβω (ap-oth-lee'-bo) I jostle

599 ἀποθνήσκω (ap-oth-nace'-ko) I die (ἀπό+θνῄσκω)
 Λάζαρος ἀπέθανεν Lazarus is dead

600 ἀποκαθίστημι (ap-ok-ath-is'-tay-mee) I restore

601 ἀποκαλύπτω (ap-ok-al-oop'-to) I reveal
 ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί that the thoughts of many hearts may be revealed

602 ἀποκάλυψις, -εως, ἡ (ap-ok-al'-oop-sis) revelation

603 ἀποκαραδοκία, -ας, ἡ (ap-ok-ar-ad-ok-ee'-ah) intense anticipation

604 ἀποκαταλλάσσω (ap-ok-at-al-las'-so) I reconcile

605 ἀποκατάστασις, -εως, ἡ (ap-ok-at-as'-tas-is) restoration

606 ἀπόκειμαι (ap-ok'-i-mahee) I am reserved for

607 ἀποκεφαλίζω (ap-ok-ef-al-id'-zo) I behead

608 ἀποκλείω (ap-ok-li'-o) I close fully

609 ἀποκόπτω (ap-ok-op'-to) I cut off

610 ἀπόκριμα, -ατος, τό (ap-ok'-ree-mah) a judicial decision

611 ἀποκρίνομαι (ap-ok-ree'-nom-ahee) I answer, ἀπεκρίθη he/she/it answered, ἀποκριθεὶς answering
 ἀπεκρίθη· οὔ he answered, No
 ἀποκριθεὶς εἶπεν answering, he said

612 ἀπόκρισις, -εως, ἡ (ap-ok'-ree-sis) reply

613 ἀποκρύπτω (ap-ok-roop'-to) I conceal (ἀπό+κρύπτω)
 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων the mystery which hath been hid from ages

614 ἀπόκρυφος, -ον (ap-ok'-roo-fos) secret

615 ἀποκτείνω (ap-ok-ti'-no) I kill
 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνάμενων ἀποκτεῖναι fear not them which kill the body but are not able to kill the soul

616 ἀποκυέω (ap-ok-oo-eh'-o) I bring forth

617 ἀποκυλίω (ap-ok-oo-lee'-o) I roll away

618 ἀπολαμβάνω (ap-ol-am-ban'-o) I receive as due
 ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου thou in thy lifetime receivedst thy good things

619 ἀπόλαυσις, -εως, ἡ (ap-ol'-ow-sis) enjoyment

620 ἀπολείπω (ap-ol-ipe'-o) I leave behind

621 ἀπολείχω (ap-ol-i'-kho) I lick clean

622 ἀπόλλυμι (ap-ol'-loo-mee) I destroy; I perish
 ἧλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; art thou come to destroy us?
 κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα Lord, save us, we perish

623 Ἀπολλύων, ονος, ὁ (ap-ol-loo'-ohn) Apollyon: The Destroying One

624 Ἀπολλωνία, -ας, ἡ (ap-ol-lo-nee'-ah) Apollonia

625 Ἀπολλῶς, -ώ, ὁ (ap-ol-loce') Apollos

626 ἀπολογέομαι (ap-ol-og-eh'-om-ahee) I give a defense

627 ἀπολογία, -ας, ἡ (ap-ol-og-ee'-ah) verbal defense

628 ἀπολούω (ap-ol-oo'-o) I wash fully

629 ἀπολύτρωσις, -εως, ἡ (ap-ol-oo'-tro-sis) ransoming

630 ἀπολύω (ap-ol-oo'-o) I release
 τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; whom will ye that I release unto you?
 ἀπολύετε καὶ ἀπολυθήσεσθε forgive and ye shall be forgiven

631 ἀπομάσσομαι (ap-om-as'-som-ahee) I wipe off

632 ἀπονέμω (ap-on-em'-o) I render as due

633 ἀπονίπτω (ap-on-ip'-to) I wash off

634 ἀποπίπτω (ap-op-ip'-to) I fall off

635 ἀποπλανάω (ap-op-lan-ah'-o) I lead/go astray

636 ἀποπλέω (ap-op-leh'-o) I set sail

637 ἀποπλύνω (ap-op-loo'-no) I rinse off

638 ἀποπνίγω (ap-op-nee'-go) I stifle

639 ἀπορέω (ap-or-eh'-o) I am at a loss

640 ἀπορία, -ας, ἡ (ap-or-ee'-a) perplexity

641 ἀποῤῥίπτω (ap-or-hrip'-to) I throw overboard

642 ἀπορφανίζω (ap-or-fan-id'-zo) I separate from

643 ἀποσκευάζω (ap-osk-yoo-ad'-zo) I pack up my baggage

644 ἀποσκίασμα, -ατος, τό (ap-os-kee'-as-mah) shadow

645 ἀποσπάω (ap-os-pah'-o) I drag forth

646 ἀποστασία, -ας, ἡ (ap-os-tas-ee'-ah) defection

647 ἀποστάσιον, -ου, τό (ap-os-tas'-ee-on) divorce

648 ἀποστεγάζω (ap-os-teg-ad'-zo) I take the roof off

649 ἀποστέλλω (ap-os-tel'-lo) I send out
 ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων I send you forth as sheep in the midst of wolves

650 ἀποστερέω (ap-os-ter-eh'-o) I rob

651 ἀποστολή, -ῆς, ἡ (ap-os-tol-ay') commission, i.e. (specially) apostolate

652 ἀπόστολος, -ου, ὁ (ap-os'-tol-os) messenger
 εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος I am the apostle of the Gentiles

653 ἀποστοματίζω (ap-os-tom-at-id'-zo) I ask questions

654 ἀποστρέφω (ap-os-tref'-o) I turn away

655 ἀποστυγέω (ap-os-toog-eh'-o) I detest

656 ἀποσυνάγωγος, -ον (ap-os-oon-ag'-o-gos) excommunicated

657 ἀποτάσσομαι (ap-ot-as'-som-ahee) I say goodbye

658 ἀποτελέω (ap-ot-el-eh'-o) I complete

659 ἀποτίθημι (ap-ot-eeth'-ay-mee) I put away

660 ἀποτινάσσω (ap-ot-in-as'-so) I shake off

661 ἀποτίνω (ap-ot-ee'-no) I pay in full

662 ἀποτολμάω (ap-ot-ol-mah'-o) I venture boldly

663 ἀποτομία, -ας, ἡ (ap-ot-om-ee'-ah) rigor

664 ἀποτόμως (ap-ot-om'-oce) severely

665 ἀποτρέπω (ap-ot-rep'-o) I shun

666 ἀπουσία, -ας, ἡ (ap-oo-see'-ah) absence

667 ἀποφέρω (ap-of-er'-o) I carry away

668 ἀποφεύγω (ap-of-yoo'-go) I escape

669 ἀποφθέγγομαι (ap-of-theng'-om-ahee) I speak out

670 ἀποφορτίζομαι (ap-of-or-tid'-zom-ahee) I unload

671 ἀπόχρησις, -εως, ἡ (ap-okh'-ray-sis) using up

672 ἀποχωρέω (ap-okh-o-reh'-o) I go away

673 ἀποχωρίζω (ap-okh-o-rid'-zo) I separate

674 ἀποψύχω (ap-ops-oo'-kho) I faint

675 Ἄππιος, -ου, ὁ (ap'-pee-os) Appius

676 ἀπρόσιτος, -ον (ap-ros'-ee-tos) inaccessible

677 ἀπρόσκοπος, -ον (ap-ros'-kop-os) blameless

678 ἀπροσωπολήπτως (ap-ros-o-pol-ape'-tos) impartially

679 ἄπταιστος, -ον (ap-tah'-ee-stos) without sin

680 ἅπτομαι (hap'-tom-ahee) I touch

681 ἅπτω (hap'-to) I kindle
 ἅψαντες γὰρ πυρὰν they kindled a fire

682 Ἀπφία, ας, ἡ (ap-fee'-a) Apphia

683 ἀπωθέομαι (ap-o-theh'-om-ahee) I reject

684 ἀπώλεια, -ας, ἡ (ap-o'-li-a) destruction
 πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction

685 ἀρά, -ᾶς, ἡ (ar-ah') curse

686 ἄρα (ar'-ah) therefore
 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε therefore, brethren, stand fast

687 ἆρα (ar'-ah) "then?"
 ἆρα γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις; understandest thou what thou readest?
 τίς ἄρα μείζων ἐστιν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; who then is the greatest in the kingdom of heaven?

688 Ἀραβία, -ας, ἡ (ar-ab-ee'-ah) Arabia

689 Ἀράμ, ὁ (ar-am') Aram

690 Ἄραψ, Ἄραβος, ὁ (ar'-aps) native of Arabia

691 ἀργέω (arg-eh'-o) I am idle

692 ἀργός, -ή, -όν (ar-gos') idle

693 ἀργύρεος, -ᾶ, -οῦν (ar-goo'-reh-os) made of silver

694 ἀργύριον, ου, τό (ar-goo'-ree-on) silver, money

695 ἀργυροκόπος (ar-goo-rok-op'-os) silversmith

696 ἄργυρος, -ου, ὁ (ar'-goo-ros) silver

697 Ἄρειος Πάγος, -ου, ὁ (ar'-i-os pag'-os) Areopagus

698 Ἀρεοπαγίτης, -ου, ὁ (ar-eh-op-ag-ee'-tace) Areopagite

699 ἀρεσκεία, -ας, ἡ (ar-es'-ki-ah) complaisance

700 ἀρέσκω (ar-es'-ko) I please

701 ἀρεστός, -ή, -όν (ar-es-tos') pleasing

702 Ἀρέτας, -α, ὁ (ar-et'-as) Aretas

703 ἀρέτη, -ῆς, ἡ (ar-et'-ay) excellence

704 ἀρήν, ἀρνός, ὁ (ar-ane') lamb

705 ἀριθμέω (ar-ith-meh'-o) I count

706 ἀριθμός, -οῦ, ὁ (ar-ith-mos') counted number

707 Ἀριμαθαία, -ας, ἡ (ar-ee-math-ah'-ee-ah) Arimathea

708 Ἀρίσταρχος, -ου, ὁ (ar-is'-tar-khos) Aristarchus

709 ἀριστάω (ar-is-tah'-o) I dine

710 ἀριστερός, -ά, -όν (ar-is-ter-os') left hand

711 Ἀριστόβουλος, -ου, ὁ (ar-is-tob'-oo-los) Aristoboulus

712 ἄριστον, -ου, τό (ar'-is-ton) meal

713 ἀρκετός, -ή, -όν (ar-ket-os') satisfactory

714 ἀρκέω (ar-keh'-o) I am sufficient

715 ἄρκτος, -ου, ὁ, ἡ (ark'-tos) bear

716 ἅρμα, -ατος, τό (har'-mah) chariot

717 Ἀρμαγεδδών (ar-mag-ed-dohn') Armageddon

718 ἁρμόζω (har-mod'-zo) I join

719 ἁρμός, -οῦ, ὁ (har-mos') joint of the body

720 ἀρνέομαι (ar-neh'-om-ahee) I deny
 ὅστις δὲ ἀρνήσηται με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι καγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου but whosoever shall deny me before men him will I also deny before my Father

721 ἀρνίον, -ου, τό (ar-nee'-on) lamb

722 ἀροτριόω (ar-ot-ree-o'-o) I plow

723 ἄροτρον, -ου, τό (ar'-ot-ron) plow

724 ἁρπαγή, -ῆς, ἡ (har-pag-ay') pillage

725 ἁρπαγμός, οῦ, ὁ (har-pag-mos') pillaging

726 ἁρπάζω (har-pad'-zo) I seize

727 ἅρπαξ, -αγος, ὁ (har'-pax) robber

728 ἀῤῥαβών, -ῶνος, ὁ (ar-hrab-ohn') pledge money

729 ἄῤῥαφος, -ον (ar'-hhraf-os) seamless

730 ἄῤῥην, ἄρσην, -ενος, -εν male

731 ἄῤῥητος, -ον (ar'-hray-tos) inexpressible

732 ἄῤῥωστος, -ον (ar'-hroce-tos) sick

733 ἀρσενοκοίτης, -ου, ὁ arsenokoites homosexual

734 Ἀρτεμάς, -ᾶ, ὁ (ar-tem-as') Artemas

735 Ἄρτεμις, -ιδος, ἡ (ar'-tem-is) the Ephesian Artemis

736 ἀρτέμων, -ονος, ὁ (ar-tem'-ohn) foresail

737 ἄρτι (ar'-tee) just now, ἕως ἄρτι until now, ἀπ' ἄρτι from now
 τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω I was blind, now I see

738 ἀρτιγέννητος, -ον (ar-teeg-en'-nay-tos) just born

739 ἄρτιος, -ια, -ον (ar'-tee-os) complete

740 ἄρτος, -ου, ὁ (ar'-tos) bread
 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον give us this day our daily bread
 πόσους ἄρτους ἔχετε; how many loves have ye?

741 ἀρτύω (ar-too'-o) I season food

742 Ἀρφαξάδ, ὁ (ar-fax-ad') Arphaxad

743 ἀρχάγγελος, -ου, ὁ (ar-khang'-el-os) archangel

744 ἀρχαῖος, -αία, -αῖον (ar-khah'-yos) ancient

745 Ἀρχέλαος, -ου, ὁ (ar-khel'-ah-os) Archelaus

746 ἀρχή, -ῆς, ἡ (ar-khay') beginning, chief
 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν the same was in the beginning with God

747 ἀρχηγός, -οῦ, ὁ (ar-khay-gos') founder

748 ἀρχιερατικός, -ή, -όν (ar-khee-er-at-ee-kos') high-priestly

749 ἀρχιερεύς, -έως, ὁ (ar-khee-er-yuce') high-priest
  οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς the chief priests and the scribes

750 ἀρχιποίμην, -ενος, ὁ (ar-khee-poy'-mane) head shepherd

751 Ἄρχιππος, -ου, ὁ (ar'-khip-pos) Archippus

752 ἀρχισυνάγωγος, -ου, ὁ (ar-khee-soon-ag'-o-gos) synagogue official

753 ἀρχιτέκτων, -ονος, ὁ (ar-khee-tek'-tone) architect

754 ἀρχιτελώνης, -ου, ὁ (ar-khee-tel-o'-nace) chief tax-gatherer

755 ἀρχιτρίκλινος, -ου, ὁ (ar-khee-tree'-klee-nos) master of ceremonies

756 ἄρχομαι (ar'-khom-ahee) I begin, ἤρξατο he began
 ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ Peter began to rebuke him

757 ἄρχω (ar'-kho) I rule
 δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν accounted to rule over the Gentiles

758 ἄρχων, -οντος, ὁ (ar'-khone) ruler
 ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων by Beelzebub the prince of the devils

759 ἄρωμα, -ατος, τό (ar'-o-mah) spice

760 Ἀσά, ὁ (as-ah') Asa

761 ἀσάλευτος, -ον (as-al'-yoo-tos) unmovable

762 ἄσβεστος, -ον (as'-bes-tos) inextinguishable

763 ἀσέβεια, -ας, ἡ (as-eb'-i-ah) impiety

764 ἀσεβέω (as-eb-eh'-o) I am impious

765 ἀσεβής, -ές (as-eb-ace') impious

766 ἀσέλγεια, -ας, ἡ (as-elg'-i-a) licentiousness

767 ἄσημος, -ον (as'-ay-mos) insignificant

768 Ἀσήρ, ὁ (as-ayr') Asher

769 ἀσθένεια, -ας, ἡ (as-then'-i-ah) infirmity

770 ἀσθενέω (as-then-eh'-o) I am sick
 ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ he whom thou lovest is sick

771 ἀσθένημα, -ατος, τό (as-then'-ay-mah) infirmity

772 ἀσθενής, -ές (as-then-ace') weak

773 Ἀσία, -ας, ἡ (as-ee'-ah) Asia

774 Ἀσιανός, -οῦ, ὁ (as-ee-an-os') Asian

775 Ἀσιάρχης, -ου, ὁ (as-ee-ar'-khace) Asiarch

776 ἀσιτία, -ας, ἡ (as-ee-tee'-ah) fasting

777 ἄσιτος, -ον (as'-ee-tos) fasting

778 ἀσκέω (as-keh'-o) I exercise

779 ἀσκός, -οῦ, ὁ (as-kos') wineskin

780 ἀσμένως (as-men'-oce) gladly

781 ἄσοφος, -ον (as'-of-os) unwise

782 ἀσπάζομαι (as-pad'-zom-ahee) I greet
 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν and when ye come into an house salute it

783 ἀσπασμός, -οῦ, ὁ (as-pas-mos') greeting

784 ἄσπιλος, -ον (as'-pee-los) unblemished

785 ἀσπίς, -ίδος, ἡ (as-pece') asp

786 ἄσπονδος, -ον (as'-pon-dos) unappeasable

787 ἀσσάριον, -ίου, τό (as-sar'-ee-on) assarius, a small Roman coin

788 ἆσσον (as'-son) close by

789 Ἄσσος, -ου, ἡ (as'-sos) Assus, a city of Asia MInor

790 ἀστατέω (as-tat-eh'-o) I have no home

791 ἀστεῖος, -α, -ον (as-ti'-os) urbane

792 ἀστήρ, -έρος, ὁ (as-tare') star

793 ἀστήρικτος, -ον (as-tay'-rik-tos) vacillating

794 ἄστοργος, -ον (as'-tor-gos) hard-hearted

795 ἀστοχέω (as-tokh-eh'-o) I miss the mark

796 ἀστραπή, -ῆς, ἡ (as-trap-ay') flash of lightning

797 ἀστράπτω (as-trap'-to) I flash like lightning

798 ἄστρον, -ου, τό (as'-tron) star

799 Ἀσύγκριτος, -ου, ὁ (as-oong'-kree-tos) Asyncritus

800 ἀσύμφωνος, -ον (as-oom'-fo-nos) inharmonious

801 ἀσύνετος, -ον (as-oon'-ay-tos) unintelligent

802 ἀσύνθετος, -ον (as-oon'-thet-os) untrustworthy

803 ἀσφάλεια, -ας, ἡ (as-fal'-i-ah) security

804 ἀσφαλής, -ές (as-fal-ace') secure

805 ἀσφαλίζω (as-fal-id'-zo) I make secure

806 ἀσφαλῶς (as-fal-oce') securely

807 ἀσχημονέω (as-kay-mon-eh'-o) I act unbecomingly

808 ἀσχημοσύνη, -ῆς, ἡ (as-kay-mos-oo'-nay) indecency

809 ἀσχήμων, -ον (as-kay'-mone) unseemly

810 ἀσωτία, -ας, ἡ (as-o-tee'-ah) profligacy

811 ἀσώτως (as-o'-toce) dissolutely

812 ἀτακτέω (at-ak-teh'-o) I act in a disorderly way

813 ἄτακτος, -ον (at'-ak-tos) disotderly

814 ἀτάκτως (at-ak'-toce) in a disorderly manner

815 ἄτεκνος, -ον (at'-ek-nos) childless

816 ἀτενίζω (at-en-id'-zo) I gaze intently

817 ἄτερ (at'-er) apart from

818 ἀτιμάζω (at-im-ad'-zo) I dishonor

819 ἀτιμία, -ας, ἡ (at-ee-mee'-ah) dishonor

820 ἄτιμος, -ον (at'-ee-mos) without honor

821 ἀτιμόω (at-ee-mo'-o) I dishonor

822 ἀτμίς, -ίδος, ἡ (at-mece') mist

823 ἄτομος, -ον (at'-om-os) indivisible

824 ἄτοπος, -ον (at'-op-os) out of place

825 Ἀττάλεια, -ας, ἡ (at-tal'-i-ah) Attaleia

826 αὐγάζω (ow-gad'-zo) I shine forth

827 αὐγή, -ῆς, ἡ (owg'-ay) radiance

828 Αὐγοῦστος, -ου, ὁ (ow-goos'-tos) Augustus

829 αὐθάδης, -ες (ow-thad'-ace) arrogant

830 αὐθαίρετος, -ον (ow-thah'-ee-ret-os) voluntary

831 αὐθεντέω (ow-then-teh'-o) I dominate

832 αὐλέω (ow-leh'-o) I play the flute

833 αὐλή, -ῆς, ἡ (ow-lay') courtyard
 ἀλλὰ πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἐστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης other sheep I have which are not of this fold

834 αὐλητής, -οῦ, ὁ (ow-lay-tace') flautist

835 αὐλίζομαι (ow-lid'-zom-ahee) I pass the night

836 αὐλός, -οῦ, ὁ (ow-los') flute

837 αὐξάνω (owx-an'-o) I cause to grow

838 αὔξησις, -εως, ἡ (owx'-ay-sis) growth

839 αὔριον (ow'-ree-on) tomorrow

840 αὐστηρός, -ά, -όν (ow-stay-ros') exacting

841 αὐτάρκεια, -ας, ἡ (ow-tar'-ki-ah) self-sufficiency

842 αὐτάρκης, -ες (ow-tar'-kace) contented

843 αὐτοκατάκριτος, -ον (ow-tok-at-ak'-ree-tos) self-condemned

844 αὐτόματος, -η, -ον (ow-tom'-at-os) spontaneous

845 αὐτόπτης, -ου, ὁ (ow-top'-tace) eyewitness

846 αὐτός, αὐτή, αὐτό (ow-tos') he/she/it; same
 εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ they saw the young child with Mary his mother

Masculine Feminine Neuter
Singular Nominative αὐτός αὐτή αὐτό
Accusative αὐτὸν αὐτὴν αὐτό
Genitive αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ
Dative αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ
Plural Nominative αὐτοἱ αὐταἱ αὐτὰ
Accusative αὐτοὺς αὐτὰς αὐτὰ
Genitive αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
Dative αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς

847 αὐτοῦ (ow-too') here, there (genitive of αὐτός, used as an adverb of place)
 Καθίσατε αὐτοῦ Sit here

848 αὑτοῦ (how-too') himself

849 αὐτόχειρ, -ρος, ὁ with one's own hand

850 αὐχμηρός, -ά, -όν (owkh-may-ros') dark

851 ἀφαιρέω (af-ahee-reh'-o) I remove

852 ἀφανής, -ές (af-an-ace') unseen

853 ἀφανίζω (af-an-id'-zo) I make disappear
 βρῶσις ἀφανίζει rust destroys

854 ἀφανισμός, -οῦ, ὁ (af-an-is-mos') disappearance

855 ἄφαντος (af'-an-tos) invisible

856 ἀφεδρών, -ῶνος, ὁ (af-ed-rone') privy

857 ἀφειδία, -ας, ἡ (af-i-dee'-ah) asceticism

858 ἀφελότης, -τητος, ἡ (af-el-ot'-ace) simplicity

859 ἄφεσις, -εως, ἡ (af'-es-is) forgiveness
 βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν a baptism of repentance for the forgiveness of sins

860 ἁφή, -ῆς, ἡ (haf-ay') ligament

861 ἀφθαρσία, -ας, ἡ (af-thar-see'-ah) incorruptibility

862 ἄφθαρτος, -ον (af'-thar-tos) undecaying

863 ἀφίημι (af-ee'-ay-mee) I release, ἄφες let
 ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν forgive us our debts as we forgive our debtors
 ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός the fever left her
 ἄφες αὐτοῖς forgive them
 ἄφες ἄρτι suffer it to be so now

864 ἀφικνέομαι (af-ik-neh'-om-ahee) I arrive at

865 ἀφιλάγαθος, -ον (af-il-ag'-ath-os) not loving the good

866 ἀφιλάργυρος, -ον (af-il-ar'-goo-ros) not loving money

867 ἄφιξις, -εως, ἡ (af'-ix-is) arrival/departure

868 ἀφίστημι (af-is'-tay-mee) I go away

869 ἄφνω (af'-no) suddenly

870 ἀφόβως (af-ob'-oce) fearlessly

871 ἀφομοιόω (af-om-oy-o'-o) I make like to

872 ἀφοράω (af-or-ah'-o) I consider attentively

873 ἀφορίζω (af-or-id'-zo) I separate

874 ἀφορμή, -ῆς, ἡ (af-or-may') opportunity

875 ἀφρίζω (af-rid'-zo) I froth at the mouth

876 ἀφρός, -οῦ, ὁ (af-ros') froth

877 ἀφροσύνη, -ῆς, ἡ (af-ros-oo'-nay) foolishness

878 ἄφρων, -ονος, -ον (af'-rone) mindless, senseless, foolish
 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς· ἄφρων But God said unto him, Thou fool

879 ἀφυπνόω (af-oop-no'-o) I fall asleep

880 ἄφωνος, -ον (af'-o-nos) mute

881 Ἀχάζ, ὁ (akh-adz') Achaz

882 Ἀχαΐα, -ας, ἡ (ach-ah-ee'-ah) Achaia

883 Ἀχαϊκός, -οῦ, ὁ (ach-ah-ee-kos') Achaicus

884 ἀχάριστος, -ον (ach-ar'-is-tos) ungrateful

885 Ἀχείμ [Ἀχὶμ], ὁ (akh-ime') Achim

886 ἀχειροποίητος, -ον (akh-i-rop-oy'-ay-tos) not made with hands

887 ἀχλύς, -ύος, ἡ (akh-looce') dimness of sight

888 ἀχρεῖος, -ον (akh-ri'-os) useless

889 ἀχρειόω (akh-ri-o'-o) I am useless

890 ἄχρηστος, -ον (akh'-race-tos) useless

891 ἄχρι, ἄχρις (akh'-ree) until
 ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν until the day that Noe entered into the ark

892 ἄχυρον, -ου, τό (akh'-oo-ron) chaff

893 ἀψευδής, -ές (aps-yoo-dace') veracious

894 ἄψινθος, -οῦ, ὁ (ap'-sin-thos) wormwood

895 ἄψυχος, -ον (ap'-soo-khos) inanimate

896 Βάαλ, ὁ (bah'-al) Baal

897 Βαβυλών, -ῶνος, ἡ (bab-oo-lone') Babylon

898 βαθμός, -οῦ, ὁ (bath-mos') step

899 βάθος, -ους, τό (bath'-os) depth

900 βαθύνω (bath-oo'-no) I deepen

901 βαθύς, -εῖα, -ύ deep

902 βαΐον, -ου, τό (bah-ee'-on) palm branch

903 Βαλαάμ, ὁ (bal-ah-am') Balaam

904 Βαλάκ, ὁ (bal-ak') Balak

905 βαλάντιον, -ου, τό money pouch

906 βάλλω (bal'-lo) I throw; I put
 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων. Give not that which is holy unto the dogs neither cast ye your pearls before swine.
 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. Think not that I am come to send peace on earth I came not to send peace but a sword.

907 βαπτίζω (bap-tid'-zo) I baptize
 τὸ βάπτισμα ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized

908 βάπτισμα, -ατος, τό (bap'-tis-mah) baptism

909 βαπτισμός, -οῦ, ὁ (bap-tis-mos') washing

910 Βαπτιστής, -οῦ, ὁ (bap-tis-tace') Baptist
 Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς John the Baptist

911 βάπτω (bap'-to) I immerse

912 Βαραββᾶς, -ᾶ, ὁ (bar-ab-bas') Barabbas

913 Βαράκ, ὁ (bar-ak') Barak

914 Βαραχίας, ου, ὁ (bar-akh-ee'-as) Barachias

915 βάρβαρος, -ου, ὁ (bar'-bar-os) foreigner

916 βαρέω (bar-eh'-o) I burden

917 βαρέως (bar-eh'-oce) with difficulty

918 Βαρθολομαῖος, -ου, ὁ (bar-thol-om-ah'-yos) Bartholomew
 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος Philip and Bartholomew

919 Βαριησοῦς, -οῦ, ὁ (bar-ee-ay-sooce') Bar-Jesus

920 Βαριωνᾶς,- ᾶ, ὁ (bar-ee-oo-nas') Bar-Jonas

921 Βαρνάβας, -α, ὁ (bar-nab'-as) Barnabas
 ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας Paul and Barnabas

922 βάρος, -ους, τό (bar'-os) burden

923 Βαρσαββᾶς, -ᾶ, ὁ (bar-sab-as') Barsabbas

924 Βαρτιμαῖος, -ου, ὁ (bar-tim-ah'-yos) Bartimaeus

925 βαρύνω (bar-oo'-no) I burden

926 βαρύς, -εῖα, ύ (bar-ooce') burdensome

927 βαρύτιμος, -ον (bar-oo'-tim-os) precious

928 βασανίζω (bas-an-id'-zo) I torture

929 βασανισμός, -οῦ, ὁ (bas-an-is-mos') torture

930 βασανιστής, -οῦ, ὁ (bas-an-is-tace') torturer

931 βάσανος, ου, ἡ (bas'-an-os) torture

932 βασιλεία, -ας, ἡ (bas-il-i'-ah) kingdom
 ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν the kingdom of heaven

933 βασίλειον, τό (bas-il'-i-on) palace

934 βασίλειος, -ον (bas-il'-i-os) royal

935 βασιλεύς,-έως, ὁ (bas-il-yooce') king
 Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων Jesus of Nazareth the king of the Jews

936 βασιλεύω (bas-il-yoo'-o) I rule

937 βασιλικός, -ή, -όν (bas-il-ee-kos') regal

938 βασίλισσα, -ης, ἡ (bas-il'-is-sah) queen

939 βάσις, -εως, ἡ (bas'-ece) foot

940 βασκαίνω (bas-kah'-ee-no) I bewitch

941 βαστάζω (bas-tad'-zo) I bear

942 βάτος, -ου, ὁ, ἡ (bat'-os) thorn bush

943 βάτος, -ου, ὁ (bat'-os) bath = 8 or 9 gallons

944 βάτραχος, -ου, ὁ (bat'-rakh-os) frog

945 βαττολογέω (bat-tol-og-eh'-o) I repeat tediously

946 βδέλυγμα, -ατος, τό (bdel'-oog-mah) abomination

947 βδελυκτός, -ή, -όν (bdel-ook-tos') abominable

948 βδελύσσω (bdel-oos'-so) I detest

949 βέβαιος, -α, -ον (beb'-ah-yos) steadfast

950 βεβαιόω (beb-ah-yo'-o) I make stable

951 βεβαίωσις, -εως, ἡ (beb-ah'-yo-sis) establishment

952 βέβηλος, -ον (beb'-ay-los) profane

953 βεβηλόω (beb-ay-lo'-o) I profane

954 Βεελζεβούλ, ὁ (beh-el-zeb-ool') Beelzebul
 Βεελζεβοὺλ ἔχει he hath Beelzebub

955 Βελίαλ, ὁ (bel-ee'-al) Belial

956 βέλος, -ους, τό (bel'-os) spear or arrow

957 βελτίον, -ον (bel-tee'-on) better

958 Βενιαμίν, ὁ (ben-ee-am-een') Benjamin

959 Βερνίκη, -ης, ἡ (ber-nee'-kay) Bernice

960 Βέροια, -ας, ἡ (ber'-oy-ah) Berea

961 Βεροιαῖος, -α, -ον (ber-oy-ah'-yos) Berean

962 Βηθαβαρά (bay-thab-ar-ah') Bethabara

963 Βηθανία, -ας, ἡ (bay-than-ee'-ah) Bethany

964 Βηθεσδά, ἡ (bay-thes-dah') Bethesda

965 Βηθλεέμ, ἡ (bayth-leh-em') Bethlehem
 σὺ βηθλέεμ γῇ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα thou Bethlehem in the land of Juda art not the least among the princes of Juda

966 Βηθσαϊδά, ἡ (bayth-sahee-dah') Bethsaida
 ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter

967 Βηθφαγή, ἡ (bayth-fag-ay') Bethphage

968 βῆμα, -ατος, τό (bay'-ma) rostrum

969 βήρυλλος, -ου, ὁ (bay'-rool-los) beryl

970 βία, -ας, ἡ (bee'-ah) force

971 βιάζω (bee-ad'-zo) I force

972 βίαιος, -α, -ον (bee'-ah-yos) violent

973 βιαστής, -οῦ, ὁ (bee-as-tace') violent person

974 βιβλιαρίδιον, -ου, τό (bib-lee-ar-id'-ee-on) booklet

975 βιβλίον, -ου, τό (bib-lee'-on) book
 ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου there was delivered unto him the book of the prophet Esaias

976 βίβλος, -ου, ἡ (bib'-los) book
 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ The book of the generation of Jesus Christ the son of David the son of Abraham

977 βιβρώσκω (bib-ro'-sko) I eat

978 Βιθυνία, -ας, ἡ (bee-thoo-nee'-ah) Bithynia

979 βίος, -ου, ὁ (bee'-os) life, means of livelihood
 διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον he divided unto them his living

980 βιόω (bee-o'-o) I live

981 βίωσις, -εως, ἡ (bee'-o-sis) way of living

982 βιωτικός, -ή, -όν (bee-o-tee-kos') relating to living

983 βλαβερός, -ά, -όν (blab-er-os') injurious

984 βλάπτω (blap'-to) I injure

985 βλαστάνω (blas-tan'-o) I germinate

986 Βλάστος, -ου, ὁ (blas'-tos) Blastus

987 βλασφημέω (blas-fay-meh'-o) I blaspheme
 ἐβλασφήμησεν he has spoken blasphemy

988 βλασφημία, -ας, ἡ (blas-fay-me'-ah) blasphemy
 περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομεν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας for a good work we stone thee not but for blasphemy

989 βλάσφημος, -ον (blas'-fay-mos) blasphemous

990 βλέμμα, -ατος, τό (blem'-mah) seeing

991 βλέπω (blep'-o) I see
 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε having eyes see ye not and having ears hear ye not
 βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν they seeing see not and hearing they hear not

992 βλητέος, -α, -ον (blay-teh'-os) fitting

993 Βοανεργές (bo-an-erg-es') Boanerges
 Βοανεργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς Boanerges, which is, the sons of thunder

994 βοάω (bo-ah'-o) I shout

995 βοή, -ῆς, ἡ (bo-ay') shout

996 βοήθεια, -ας, ἡ (bo-ay'-thi-ah) help

997 βοηθέω (bo-ay-theh'-o) I help
 Κύριε βοήθει μοι Lord, help me!

998 βοηθός, -οῦ, ὁ, ἡ (bo-ay-thos') helper
 Κύριος ἐμοὶ βοηθός the Lord is my helper

999 βόθυνος, -ου, ὁ (both'-oo-nos) ditch

1000 βολή, -ῆς, ἡ (bol-ay') stone's throw

1001 βολίζω (bol-id'-zo) I take soundings

1002 βολίς, -ιδος, ἡ (bol-ece') javelin

1003 Βοόζ, ὁ (bo-oz') Booz

1004 βόρβορος, -ου, ὁ (bor'-bor-os) mud

1005 βοῤῥᾶς, -ᾶ, ὁ (bor-hras') north (wind)

1006 βόσκω (bos'-ko) I feed
 βόσκε τὰ ἀρνία μου . . . βόσκε τὰ προβάτια μου feed my lambs . . . feed my sheep

1007 Βοσόρ, ὁ (bos-or') Bosor (Beor)

1008 βοτάνη, -ῆς, ἡ (bot-an'-ay) herbage

1009 βότρυς, -υος, ὁ (bot'-rooce) bunch of grapes

1010 βουλευτής, -οῦ, ὁ (bool-yoo-tace') councillor of the Sanhedrin

1011 βουλεύω (bool-yoo'-o) I take counsel

1012 βουλή, -ῆς, ἡ (boo-lay') plan

1013 βούλημα, -ατος, τό (boo'-lay-mah) intention

1014 βούλομαι (boo'-lom-ahee) I will, desire
 βούλεσθε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; will ye that I release unto you the King of the Jews?

1015 βουνός, -οῦ, ὁ (boo-nos') hill

1016 βοῦς, βοός, ὁ (booce) ox

1017 βραβεῖον, -ου, τό (brab-i'-on) prize

1018 βραβεύω (brab-yoo'-o) I govern

1019 βραδύνω (brad-oo'-no) I delay

1020 βραδυπλοέω (brad-oo-plo-eh'-o) I sail slowly

1021 βραδύς, -εῖα, ύ (brad-ooce') slow

1022 βραδύτης, -τῆτος, ἡ (brad-oo'-tace) tardiness

1023 βραχίων, -ονος, ὁ (brakh-ee'-own) arm

1024 βραχύς, -εῖα, ύ (brakh-ooce') little

1025 βρέφος, -ους, τό (bref'-os) baby

1026 βρέχω (brekh'-o) I moisten

1027 βροντή, -ῆς, ἡ (bron-tay') thunder

1028 βροχή, -ῆς, ἡ (brokh-ay') rain

1029 βρόχος, -ου, ὁ (brokh'-os) noose

1030 βρυγμός, -οῦ, ὁ (broog-mos') grating of the teeth

1031 βρύχω (broo'-kho) I grate my teeth

1032 βρύω (broo'-o) I pour forth

1033 βρῶμα, -ατος, τό (bro'-mah) food

1034 βρώσιμος, -ον (bro'-sim-os) edible

1035 βρῶσις, εως, ἡ (bro'-sis) food, meal, rust
 ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε I have meat to eat that ye know not of
 ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει where moth and rust doth corrupt

1036 βυθίζω (boo-thid'-zo) I cause to sink; I sink

1037 βυθός, -οῦ, ὁ (boo-thos') deep sea

1038 βυρσεύς, -έως, ὁ (boorce-yooce') tanner

1039 βύσσινος, -η, -ον (boos'-see-nos) linen

1040 βύσσος, -ου, ἡ (boos'-sos) linen

1041 βωμός, -οῦ, ὁ (bo-mos') altar

1042 Γαββαθά, ἡ (gab-bath-ah') Gabbatha, "the Pavement"

1043 Γαβριήλ, ὁ (gab-ree-ale') Gabriel
 ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ I am Gabriel that stand in the presence of God

1044 γάγγραινα, -ης, ἡ (gang'-grahee-nah) ulcer

1045 Γάδ, ὁ (gad) Gad

1046 Γαδαρηνός, -ή, -όν (gad-ar-ay-nos') Gadarene

1047 γάζα, -ης, ἡ (gad'-zah) treasure

1048 Γάζα, -ης, ἡ (gad'-zah) Gazah

1049 γαζοφυλάκιον, -ου, τό (gad-zof-oo-lak'-ee-on) treasury
 εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους he saw the rich men casting their gifts into the treasury

1050 Γάϊος, -ου, ὁ (gah'-ee-os) Gaius

1051 γάλα, -ακτος, τό (gal'-ah) milk

1052 Γαλάτης, ου, ὁ (gal-at'-ace) inhabitant of Galatia

1053 Γαλατία, -ας, ἡ (gal-at-ee'-ah) Galatia

1054 Γαλατικός, -ή, -όν (gal-at-ee-kos') Galatic

1055 γαλήνη, -ης, ἡ (gal-ay'-nay) tranquillity

1056 Γαλιλαία, -ας, ἡ (gal-il-ah'-yah) Galilee
 ὄχλοι ἔλεγον· οὗτος ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee
 με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν I will go before you into Galilee

1057 Γαλιλαῖος, -αία, -αῖον (gal-ee-lah'-yos) Galilean
 Γαλιλαῖος εἶ you are a Galilean

1058 Γαλλίων, -ωνος, ὁ (gal-lee'-own) Gallio

1059 Γαμαλιήλ, ὁ (gam-al-ee-ale') Gamaliel

1060 γαμέω (gam-eh'-o) I marry

1061 γαμίσκω (gam-is'-ko) I give in marrage

1062 γάμος, -ου, ὁ (gam'-os) wedding
 γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ there was a wedding in Cana

1063 γάρ (gar) for
 Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Repent, for the kingdom of heaven is near.

1064 γαστήρ, γαστρός, ἡ (gas-tare') stomach

1065 γέ (gheh) indeed

1066 Γεδεών, ὁ (ghed-eh-own') Gideon

1067 γέεννα, -ης, ἡ (gheh'-en-nah) Gehenna

1068 Γεθσημανῆ, ἡ (gheth-say-man-ay') Gethsemane

1069 γείτων, -ονος, ὁ, ἡ (ghi'-tone) neighbour

1070 γελάω (ghel-ah'-o) I laugh

1071 γέλως, -ωτος, ὁ (ghel'-os) laughter

1072 γεμίζω (ghem-id'-zo) I fill

1073 γέμω (ghem'-o) I am full of

1074 γενεά, -ᾶς, ἡ (ghen-eh-ah') generation
 γενεαὶ δεκατέσσαρες fourteen generations

1075 γενεαλογέω (ghen-eh-al-og-eh'-o) I reckon my descent

1076 γενεαλογία, -ας, ἡ (ghen-eh-al-og-ee'-ah) genealogy

1077 γενέσια, -ίων, τά (ghen-es'-ee-ah) birthday party

1078 γένεσις, -εως, ἡ (ghen'-es-is) birth

1079 γενετή, -ῆς, ἡ (ghen-et-ay) birth

1080 γεννάω (ghen-nah'-o) I beget
 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ Abraham begat Isaac

1081 γέννημα, -ατος, τό (ghen'-nay-mah) child
 ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου of the fruit of the vine

1082 Γεννησαρέτ, ἡ (ghen-nay-sar-et') Gennesaret

1083 γέννησις, -εως, ἡ (ghen'-nay-sis) birth

1084 γεννητός, -ή, -όν (ghen-nay-tos') born
 μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν among those that are born of women there is not a greater than John

1085 γένος, -ους, τό (ghen'-os) type

1086 Γεργεσηνός, -ή, -όν (gher-ghes-ay-nos') Gergesene

1087 γερουσία, -ας, ἡ (gher-oo-see'-ah) group of elders

1088 γέρων, -οντος, ὁ (gher'-own) old man

1089 γεύομαι (ghyoo'-om-ahee) I taste
 ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον the ruler of the feast had tasted the water that was made wine

1090 γεωργέω (gheh-or-gheh'-o) I till the soil

1091 γεώργιον, -ου, τό (gheh-ore'-ghee-on) farm

1092 γεωργός, -οῦ, ὁ (gheh-ore-gos') farmer
 ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν my Father is the husbandman

1093 γῆ, γῆς, ἡ (ghay) earth, land
 ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς ye are the salt of the earth

1094 γῆρας, -ρως, τό (ghay'-ras) old age

1095 γηράσκω (ghay-ras'-ko) I am, become old
 ὅταν δὲ γηράσῃς when thou shall be old

1096 γίνομαι (ghin'-om-ahee) I become
 γενηθήτω τὸ θέλημα σου thy will be done

1097 γινώσκω (ghin-oce'-ko) I know, come to know
 γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν ye know that summer is near
 σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε thou knowest that I love thee

1098 γλεῦκος, -ους, τό (glyoo'-kos) sweet wine

1099 γλυκύς, -εῖα, -ύ (gloo-koos') sweet

1100 γλῶσσα, -ης, ἡ (gloce-sah') tongue
 ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει his tongue loosed, and he spake

1101 γλωσσόκομον, -ου, τό (gloce-sok'-om-on) purse

1102 γναφεύς, -έως, ὁ (gnaf-yuce') cloth-dresser

1103 γνήσιος, -α, -ον (gnay'-see-os) genuine

1104 γνησίως (gnay-see'-ose) genuinely

1105 γνόφος, -ου, ὁ (gnof'-os) darkness

1106 γνώμη, -ης, ἡ (gno'-may) opinion, counsel

1107 γνωρίζω (gno-rid'-zo) I make known
 ἐγνώρισας μοι ὁδοὺς ζωῆς thou has made known to me the paths of life
 πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν all things that I have heard of my Father I have made known unto you

1108 γνῶσις, -εως, ἡ (gno'-sis) knowing
 ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ knowledge puffeth up but charity edifieth

1109 γνώστης, -ου, ὁ (gnoce'-tace) knower

1110 γνωστός, -ή, -όν (gnoce-tos') known

1111 γογγύζω (gong-good'-zo) I grumble

1112 γογγυσμός, -οῦ, ὁ (gong-goos-mos') grumbling

1113 γογγυστής, -οῦ, ὁ (gong-goos-tace') grumbler

1114 γόης, -ητος, ὁ (go'-ace) impostor

1115 Γολγοθᾶ, ἡ (gol-goth-ah') Golgotha

1116 Γόμοῤῥα, -ας, ἡ (gom'-or-hrhah) Gomorrha
 ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha

1117 γόμος, -ου, ὁ (gom'-os) cargo

1118 γονεύς, -έως, ὁ (gon-yooce') parent
 ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ’ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover

1119 γόνυ, -ατος, τό (gon-oo') knee
 Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ Simon Peter fell down at Jesus' knees

1120 γονυπετέω (gon-oo-pet-eh'-o) I fall on my knees

1121 γράμμα, -ατος, τό (gram'-mah) something written

1122 γραμματεύς, -έως, ὁ (gram-mat-yooce') scribe
 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν For he taught them as one having authority and not as the scribes

1123 γραπτός, -ή, -όν (grap-tos') written

1124 γραφή , -ῆς, ἡ (graf-ay') writing
 σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν this day is this scripture fulfilled in your ears

1125 γράφω (graf'-o) I write, γέγραπται it is written
 Ὃ γέγραφα, γέγραφα. What I have written I have written.
 καθὼς γέγραπται as it is written

1126 γραώδης, -ες (grah-o'-dace) of old women

1127 γρηγορεύω (gray-gor-yoo'-o) I watch
 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν watch and pray that ye enter not into temptation

1128 γυμνάζω (goom-nad'-zo) I train

1129 γυμνασία, -ας, ἡ (goom-nas-ee'-ah) physical exercise

1130 γυμνητεύω (goom-nayt-yoo'-o) I am poorly clad

1131 γυμνός, ή, όν (goom-nos') naked
 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν and he left the linen cloth and fled from them naked

1132 γυμνότης, -ητος, ἡ (goom-not'-ace) nakedness

1133 γυναικάριον, -ου, τό (goo-nahee-kar'-ee-on) weak woman

1134 γυναικεῖος, -α, -ον (goo-nahee-ki'-os) feminine

1135 γυνή, -αικός, ἡ (goo-nay') woman
 ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς the angel said to the women, Do not be afraid

1136 Γώγ, ὁ (gogue) Gog

1137 γωνία, -ας, ἡ (go-nee'-ah) angle, corner
 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας the stone which the builders rejected is become the head of the corner

1138 Δαβίδ [Δαυὶδ], ὁ (dab-eed') David
 ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαυίδ thou Son of David have mercy on us

1139 δαιμονίζομαι (dahee-mon-id'-zom-ahee) I am possessed by a demon

1140 δαιμόνιον, -ου, τό (dahee-mon'-ee-on) demon
 ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια he casteth out devils

1141 δαιμονιώδης, -ες (dahee-mon-ee-o'-dace) demon-like

1142 δαίμων, -ονος, ὁ (dah'-ee-mown) demon

1143 δάκνω (dak'-no) I bite

1144 δάκρυον, -ου, τό (dak'-roon) teardrop

1145 δακρύω (dak-roo'-o) I shed tears

1146 δακτύλιος, -ου, ὁ (dak-too'-lee-os) finger-ring

1147 δάκτυλος, -ου, ὁ (dak'-too-los) finger

1148 Δαλμανουθά, ἡ (dal-man-oo-thah') Dalmanutha

1149 Δαλματία, -ας, ἡ (dal-mat-ee'-ah) Dalmatia

1150 δαμάζω (dam-ad'-zo) I tame

1151 δάμαλις, -εως, ἡ (dam'-al-is) heifer

1152 Δάμαρις, -ιδος, ἡ (dam'-ar-is) Damaris

1153 Δαμασκηνός, -ή, -όν (dam-as-kay-nos') of Damascus

1154 Δαμασκός, -οῦ, -ἡ (dam-as-kos') Damascus

1155 δανείζω (dan-ide'-zo) I lend; I borrow

1156 δάνειον, -ου, τό (dan'-i-on) loan

1157 δανειστής, -οῦ, ὁ (dan-ice-tace') lender

1158 Δανιήλ, ὁ (dan-ee-ale') Daniel

1159 δαπανάω (dap-an-ah'-o) I spend

1160 δαπάνη, -ης, ἡ (dap-an'-ay) cost

1161 δέ (deh) but, and
 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν But I say to you
 Ισαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ and Isaac begat Jacob

1162 δέησις, εως, ἡ (deh'-ay-sis) prayer

1163 δεῖ (die) it is necessary
 δεῖ τὸν υἱὸν τοὺ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν the Son of Man must suffer many things
 τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί this that is written must yet be accomplished in me

1164 δεῖγμα, -ατος, τό (digh'-mah) example

1165 δειγματίζω (digh-mat-id'-zo) I expose

1166 δεικνύω, δείκνυμι (dike-noo'-o) I show

1167 δειλία, -ας, ἡ (di-lee'-ah) timidity

1168 δειλιάω (di-lee-ah'-o) I am fearful

1169 δειλός, -ή, -όν (di-los') timid

1170 δεῖνα, ὁ, ἡ, τό so and so

1171 δεινῶς (di-noce') excessively

1172 δειπνέω (dipe-neh'-o) I dine

1173 δεῖπνον, -ου, τό (dipe'-non) dinner

1174 δεισιδαιμονέστερος, -η, -ον (dice-ee-dahee-mon-es'-ter-os) more religious than others

1175 δεισιδαιμονία, -ας, ἡ (dice-ee-dahee-mon-ee'-ah) religion

1176 δέκα (dek'-ah) ten
 δέκα ὀκτώ eighteen

1177 δεκαδύο (dek-ad-oo'-o) twelve

1178 δεκαπέντε (dek-ap-en'-teh) fifteen

1179 Δεκάπολις, -εως, ἡ (dek-ap'-ol-is) Decapolis

1180 δεκατέσσαρες, -ων (dek-at-es'-sar-es) fourteen

1181 δεκάτη, -ης, ἡ (dek-at'-ay) tenth

1182 δέκατος, -η, -ον (dek'-at-os) tenth

1183 δεκατόω (dek-at-o'-o) I tithe

1184 δεκτός, -ή, -όν (dek-tos') accepted
 ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν the acceptable year of the Lord

1185 δελεάζω (del-eh-ad'-zo) I entice

1186 δένδρον, -ου, τό (den'-dron) tree

1187 δεξιολάβος, -ου, ὁ (dex-ee-ol-ab'-os) guardsman

1188 δεξιός, -ά, -όν (dex-ee-os') right (hand)
 στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων he shall set the sheep on his right hand but the goats on the left

1189 δέομαι (deh'-om-ahee) I petition

1190 Δερβαῖος, -α, -ον (der-bah'-ee-os) of Derbe

1191 Δέρβη, -ης, ἡ (der-bay') Derbe

1192 δέρμα, -ατος, τό (der'-mah) animal skin

1193 δερμάτινος, η, ον (der-mat'-ee-nos) leather

1194 δέρω (der'-o) I scourge

1195 δεσμεύω (des-myoo'-o) I bind

1196 δεσμέω (des-meh'-o) I bind

1197 δέσμη, -ης, ἡ (des'-may) bundle

1198 δέσμιος, ου, ὁ (des'-mee-os) captive

1199 δεσμός, -οῦ, ὁ (des-mos') chain

1200 δεσμοφύλαξ, -ακος, ὁ (des-mof-oo'-lax) jailer

1201 δεσμωτήριον, -ου, τό (des-mo-tay'-ree-on) prison

1202 δεσμώτης, -ου, ὁ (des-mo'-tace) prisoner

1203 δεσπότης, -ου, ὁ (des-pot'-ace) absolute ruler

1204 δεῦρο (dyoo'-ro) come!
 δεῦρο ἀκολούθει μοι come follow me

1205 δεῦτε (dyoo'-teh) come!
 Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι Come, ye blessed

1206 δευτεραῖος, -αία, -αῖον (dyoo-ter-ah'-yos) on the second day

1207 δευτερόπρωτος, -ον (dyoo-ter-op'-ro-tos) second-first?

1208 δεύτερος, -α, -ον (dyoo'-ter-os) second
 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ἕως τῶν ἑπτά likewise the second also and the third unto the seventh

1209 δέχομαι (dekh'-om-ahee) I take/receive
 ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται who receives you receives me

1210 δέω (deh'-o) I bind
 Ἰωάννην ἔδησεν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο he bound John and put him in prison

1211 δή (day) indeed

1212 δῆλος, -η, -ον (day'-los) clear

1213 δηλόω (day-lo'-o) I make plain

1214 Δημᾶς, -ᾶ, ὁ (day-mas') Demas

1215 δημηγορέω (day-may-gor-eh'-o) I speak in public

1216 Δημήτριος, -ου, ὁ (day-may'-tree-os) Demetrius

1217 δημιουργός, -οῦ, ὁ (day-me-oor-gos') builder

1218 δῆμος, οῦ, ὁ (day'-mos) the people

1219 δημόσιος, -α, -ον (day-mos'ee-os) public

1220 δηνάριον, -ου, τό (day-nar'-ee-on) denarius

1221 δήποτε (day'-pot-eh) at any time

1222 δήπου (day'-poo) indeed

1223 διά (dee-ah') through (genitive), because, on account of (accusative), διὰ τοῦτο therefore, διὰ τί why?
 διὰ τῶν προφητῶν through the prophets
 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης. Enter through the narrow gate.
 διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν because of your small faith
 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· Therefore I say unto you
 διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?

1224 διαβαίνω (dee-ab-ah'-ee-no) I cross

1225 διαβάλλω (dee-ab-al'-lo) I accuse

1226 διαβεβαιόομαι (dee-ab-eb-ahee-o'-om-ahee) I assert

1227 διαβλέπω (dee-ab-lep'-o) I see clearly

1228 διάβολος, -ον (dee-ab'-ol-os) slanderous; devil
 ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος the devil leaveth him

1229 διαγγέλλω (de-ang-gel'-lo) I proclaim

1230 διαγίνομαι (dee-ag-in'-om-ahee) I spend time

1231 διαγινώσκω (dee-ag-in-o'-sko) I know accurately

1232 διαγνωρίζω (dee-ag-no-rid'-zo) I make known

1233 διάγνωσις, -εως, ἡ (dee-ag'-no-sis) examination

1234 διαγογγύζω (dee-ag-ong-good'-zo) I grumble

1235 διαγρηγορέω (dee-ag-ray-gor-eh'-o) I am fully awake

1236 διάγω (dee-ag'-o) I spend my days

1237 διαδέχομαι (dee-ad-ekh'-om-ahee) I receive in turn

1238 διάδημα, -ατος, τό (dee-ad'-ay-mah) crown

1239 διαδίδωμι (dee-ad-id'-o-mee) I distribute

1240 διάδοχος, -ου, ὁ (dee-ad'-okh-os) successor

1241 διαζώννυμι (dee-az-own'-noo-mee) I gird

1242 διαθήκη, -ης, ἡ (dee-ath-ay'-kay) covenant
 ἡ καινὴ διαθήκη the new testament

1243 διαίρεσις, -εως, ἡ (dee-ah'-ee-res-is) distinction; variety

1244 διαιρέω (dee-ahee-reh'-o) I distribute

1245 διακαθαρίζω (dee-ak-ath-ar-id'-zo) I cleanse throughly

1246 διακατελέγχομαι (dee-ak-at-el-eng'-khom-ahee) I refute

1247 διακονέω (dee-ak-on-eh'-o) I serve
 οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ the angels ministered unto him
 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι the Son of man came not to be ministered unto but to minister

1248 διακονία, -ας, ἡ (dee-ak-on-ee'-ah) service
 Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν Martha was cumbered about much serving

1249 διάκονος, -οῦ, ὁ, ἡ (dee-ak'-on-os) servant

1250 διακόσιοι (dee-ak-os'-ee-oy) two hundred

1251 διακούομαι (dee-ak-oo'-om-ahee) I hear a plea

1252 διακρίνω (dee-ak-ree'-no) I judge; I doubt
 τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε ye can discern the face of the sky but can ye not discern the signs of the times

1253 διάκρισις, -εως, ἡ (dee-ak'-ree-sis)ß judgment

1254 διακωλύω (dee-ak-o-loo'-o) I hinder

1255 διαλαλέω (dee-al-al-eh'-o) I converse

1256 διαλέγομαι (dee-al-eg'-om-ahee) I discuss

1257 διαλείπω (dee-al-i'-po) I cease

1258 διάλεκτος, -ου, ἡ (dee-al'-ek-tos) language

1259 διαλλάσσω (dee-al-las'-so) I am reconciled

1260 διαλογίζομαι (dee-al-og-id'-zom-ahee) I consider

1261 διαλογισμός, -οῦ, ὁ (dee-al-og-is-mos') consideration

1262 διαλύω (dee-al-oo'-o) I disperse

1263 διαμαρτύρομαι (dee-am-ar-too'-rom-ahee) I testify

1264 διαμάχομαι (dee-am-akh'-om-ahee) I fight fiercely

1265 διαμένω (dee-am-en'-o) I remain

1266 διαμερίζω (dee-am-er-id'-zo) I divide

1267 διαμερισμός, -οῦ, ὁ (dee-am-er-is-mos') disunion

1268 διανέμω (dee-an-em'-o) I disseminate

1269 διανεύω (dee-an-yoo'-o) I express by signs

1270 διανόημα, -ατος, τό (dee-an-o'-ay-mah) thought

1271 διάνοια, -ας, ἡ (dee-an'-oy-ah) intellect

1272 διανοίγω (dee-an-oy'-go) I open fully

1273 διανυκτερεύω (dee-an-ook-ter-yoo'-o) I spend the night

1274 διανύω (dee-an-oo'-o) I complete

1275 διαπαντός (dee-ap-an-tos') constantly

1276 διαπεράω (dee-ap-er-ah'-o) I cross over

1277 διαπλέω (dee-ap-leh'-o) I sail across

1278 διαπονέω (dee-ap-on-eh'-o) I am greatly troubled

1279 διαπορεύομαι (dee-ap-or-yoo'-om-ahee) I journey through

1280 διαπορέω (dee-ap-or-eh'-o) I am perplexed

1281 διαπραγματεύομαι (dee-ap-rag-mat-yoo'-om-ahee) I engage in business

1282 διαπρίω (dee-ap-ree'-o) I cut through

1283 διαρπάζω (dee-ar-pad'-zo) I plunder

1284 διαῤῥήσσω (dee-ar-hrayce'-so) I tear asunder

1285 διασαφέω (dee-as-af-eh'-o) I make clear

1286 διασείω (dee-as-i'-o) I intimidate

1287 διασκορπίζω (dee-as-kor-pid'-zo) I scatter

1288 διασπάω (dee-as-pah'-o) I tear apart

1289 διασπείρω (dee-as-pi'-ro) I scatter like seed

1290 διασπορά, -ᾶς, ἡ (dee-as-por-ah') dispersion

1291 διαστέλλομαι (dee-as-tel'-lom-ahee) I give orders

1292 διάστημα, -ατος, τό (dee-as'-tay-mah) interval

1293 διαστολή, -ῆς, ἡ (dee-as-tol-ay') difference

1294 διαστρέφω (dee-as-tref'-o) I pervert
 ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη o faithless and perverse generation

1295 διασώζω (dee-as-odze'-o) I rescue

1296 διαταγή, -ῆς, ἡ (dee-at-ag-ay') institution

1297 διάταγμα, -ατος, τό (dee-at'-ag-mah) edict

1298 διαταράσσω (dee-at-ar-as'-so) I trouble

1299 διατάσσω (dee-at-as'-so) I give orders

1300 διατελέω (dee-at-el-eh'-o) I persist

1301 διατηρέω (dee-at-ay-reh'-o) I keep safe

1302 διατί (dee-at-ee') why? (διά+τίς)

1303 διατίθεμαι (dee-at-ith'-em-ahee) I arrange

1304 διατρίβω (dee-at-ree'-bo) I tarry

1305 διατροφή, -ῆς, ἡ (dee-at-rof-ay') nourishment

1306 διαυγάζω (dee-ow-gad'-zo) I shine through

1307 διαφανής, -ές (dee-af-an-ace') transparent

1308 διαφέρω (dee-af-er'-o) I am different
 μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν you are worth more than birds

1309 διαφεύγω (dee-af-yoo'-go) I escape

1310 διαφημίζω (dee-af-ay-mid'-zo) I report publicly

1311 διαφθείρω (dee-af-thi'-ro) I destroy

1312 διαφθορά, -ας, ἡ (dee-af-thor-ah') decay

1313 διάφορος, -ον (dee-af'-or-os) different, better

1314 διαφυλάσσω (dee-af-oo-las'-so) I protect

1315 διαχειρίζομαι (dee-akh-i-rid'-zom-ahee) I kill

1316 διαχωρίζομαι (dee-akh-o-rid'-zom-ahee) I go away

1317 διδακτικός, -ή, -όν (did-ak-tik-os') able to teach

1318 διδακτός, -ή, -όν (did-ak-tos') taught

1319 διδασκαλία, -ας, ἡ (did-as-kal-ee'-ah) teaching

1320 διδάσκαλος, -ου, ὁ (did-as'-kal-os) teacher
 διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; Master, which is the great commandment in the law?

1321 διδάσκω (did-as'-ko) I teach
 κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι καθῶς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Lord, teach us to pray as John also taught his disciples

1322 διδαχή, -ῆς, ἡ (did-akh-ay') teaching

1323 δίδραχμον, -ου, τό (did'-rakh-mon) double drachma

1324 Δίδυμος, -ου, ὁ (did'-oo-mos) Didymus: Thomas the Twin

1325 δίδωμι (did'-o-mee) I give, δὸς give!
 δός μοι πιεῖν give me drink
 δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν give and it shall be given unto you

1326 διεγείρω (dee-eg-i'-ro) I wake from sleep

1327 διέξοδος, -ου, ἡ (dee-ex'-od-os) city square

1328 διερμηνευτής, -ου, ὁ (dee-er-main-yoo-tace') interpreter

1329 διερμηνεύω (dee-er-main-yoo'-o) I explain

1330 διέρχομαι (dee-er'-khom-ahee) I traverse
 διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ let us go even to Bethlehem

1331 διερωτάω (dee-er-o-tah'-o) I find out by asking

1332 διετής, -ές (dee-et-ace') two year old

1333 διετία, -ας, ἡ (dee-et-ee'-a) two years

1334 διηγέομαι (dee-ayg-eh'-om-ahee) I describe fully

1335 διήγεσις, -εως, ἡ (dee-ayg'-es-is) recital

1336 διηνεκής, ές (dee-ay-nek-es') continuous

1337 διθάλασσος, -ον (dee-thal'-as-sos) joining two seas

1338 διϊκνέομαι (dee-ik-neh'-om-ahee) I pierce

1339 διΐστημι (dee-is'-tay-mee) I part

1340 διϊσχυρίζομαι (dee-is-khoo-rid'-zom-ahee) I insist

1341 δικαιοκρισία, -ας, ἡ (dik-ah-yok-ris-ee'-ah) just judgement

1342 δίκαιος, -ία, -ιον (dik'-ah-yos) righteous
 οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς for I am not come to call the righteous but sinners

1343 δικαιοσύνη, -ης, ἡ (dik-ah-yos-oo'-nay) righteousness
 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθησονται blessed are they which do hunger and thirst after righteousness for they shall be filled

1344 δικαιόω (dik-ah-yo'-o) I pronounce righteous
 ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς wisdom is justified of all her children

1345 δικαίωμα, -ατος, τό (dik-ah'-yo-mah) righteous act

1346 δικαίως (dik-ah'-yoce) equitably

1347 δικαίωσις, -εως, ἡ (dik-ah'-yo-sis) aquittal

1348 δικαστής, -οῦ, ὁ (dik-as-tace') judge

1349 δίκη, -ης, ἡ (dee'-kay) justice

1350 δίκτυον, -ου, τό (dik'-too-on) fishnet

1351 δίλογος, -ον (dil'-og-os) deceitful

1352 διό (dee-o') therefore
 κατὰ τὸ γεγραμμένον· ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν as it is written, I believed and therefore have I spoken: we also believe and therefore speak

1353 διοδεύω (dee-od-yoo'-o) I travel through

1354 Διονύσιος, -ου, ὁ (dee-on-oo'-see-os) Dionysius

1355 διόπερ (dee-op'-er) wherefore

1356 διοπετής, -ές (dee-op-et'-ace) fallen from the sky

1357 διόρθωσις, -εως, ἡ (dee-or'-tho-sis) improvement

1358 διορύσσω (dee-or-oos'-so) I break through

1359 Διόσκουροι, -ων, οἱ (dee-os'-koo-roy) the Dioscuri, Castor and Pollux

1360 διότι (dee-ot'-ee) because (διά+ὅτι)

1361 Διοτρεφής, -ους, ὁ (dee-ot-ref-ace') Diotrephes

1362 διπλοῦς, -ῆ, -οῦν (dip-looce') two-fold

1363 διπλόω (dip-lo'-o) I double

1364 δίς (dece) twice
 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου I fast twice in the week

1365 διστάζω (dis-tad'-zo) I doubt

1366 δίστομος, -ον (dis'-tom-os) double-edged

1367 δισχίλιοι, -αι, -α (dis-khil'-ee-oy) two thousand

1368 διϋλίζω (dee-oo-lid'-zo) I strain out

1369 διχάζω (dee-khad'-zo) I set at variance

1370 διχοστασία, -ας, ἡ (dee-khos-tas-ee'-ah) dissension

1371 διχοτομέω (dee-khot-om-eh'-o) I cut in two

1372 διψάω (dip-sah'-o) I thirst
 Διψῶ. I thirst.

1373 δίψος, -ους, τό (dip'-sos) thirst

1374 δίψυχος, -ον (dip'-soo-khos) wavering

1375 διωγμός, -οῦ, ὁ (dee-ogue-mos') persecution
 μετὰ διωγμῶν with persecutions

1376 διώκτης, -ου, ὁ (dee-oke'-tace) persecutor

1377 διώκω (dee-o'-ko) I persecute
 ἐδίωξαν τοὺς προφήτας they persecuted the prophets

1378 δόγμα, -ατος, τό (dog'-mah) decree

1379 δογματίζω (dog-mat-id'-zo) I decree

1380 δοκέω (dok-eh'-o) I think
 τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; what think ye of Christ?

1381 δοκιμάζω (dok-im-ad'-zo) I test

1382 δοκιμή, -ῆς, ἡ (dok-ee-may') test

1383 δοκίμιον, -ου, τό (dok-im'-ee-on) test

1384 δόκιμος, -ον (dok'-ee-mos) tested

1385 δοκός, -οῦ, ἡ (dok-os') beam of timber

1386 δόλιος, -ία, -ιον (dol'-ee-os) deceitful

1387 δολιόω (dol-ee-o'-o) I deceive

1388 δόλος, -ου, ὁ (dol'-os) deceit

1389 δολόω (dol-o'-o) I adulterate

1390 δόμα, -ατος, τό (dom'-ah) gift

1391 δόξα, -ης, ἡ (dox'-ah) glory
 Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit

1392 δοξάζω (dox-ad'-zo) I glorify
 ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με it is my Father that honoreth me

1393 Δορκάς, -άδος, ἡ (dor-kas') Dorcas

1394 δόσις, εως, ἡ (dos'-is) giving

1395 δότης (dot'-ace) giver

1396 δουλαγωγέω (doo-lag-ogue-eh'-o) I enslave

1397 δουλεία, -ας, ἡ (doo-li'-ah) slavery

1398 δουλεύω (dool-yoo'-o) I am a slave

1399 δούλη, -ης, ἡ (doo'-lay) female slave

1400 δοῦλον (doo'-lon) subservient

1401 δοῦλος, -ου, ὁ (doo'-los) slave
 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας Whosoever committeth sin is the servant of sin

1402 δουλόω (doo-lo'-o) I enslave

1403 δοχή, -ῆς, ἡ (dokh-ay') banquet

1404 δράκων, οντος, ὁ (drak'-own) dragon

1405 δράσσομαι (dras'-som-ahee) I take hold of

1406 δραχμή, -ῆς, ἡ (drakh-may') drachma

1407 δρέπανον, - ου, τό (drep'-an-on) sickle

1408 δρόμος, -ου, ὁ (drom'-os) course

1409 Δρούσιλλα, -ης, ἡ (droo'-sil-lah) Drusilla

1410 δύναμαι (doo'-nam-ahee) I am able
 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν No one can serve two masters

1411 δύναμις, -εως, ἡ (doo'-nam-is) power
 ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου in the spirit and power of Elias

1412 δυναμόω (doo-nam-o'-o) I empower

1413 δυνάστης, -ου, ὁ (doo-nas'-tace) ruler, officer

1414 δυνατέω (doo-nat-eh'-o) I am able

1415 δυνατός, -ή, -όν (doo-nat-os') possible
 παρὰ θεῷ πάντα δυνατά with God all things are possible

1416 δύνω (doo'-no) I sink

1417 δύο (doo'-o) two
 τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν three against two and two gainst three

1418 δυσ- (doos) "difficult"

1419 δυσβάστακτος, -ον (doos-bas'-tak-tos) oppressive

1420 δυσεντερία, -ας, ἡ (doos-en-ter-ee'-ah) dysentery

1421 δυσερμήνευτος, -ον (doos-er-mane'-yoo-tos) hard to interpret

1422 δύσκολος -ον (doo'-kol-os) difficult

1423 δυσκόλως (doos-kol'-oce) with difficulty
 πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God

1424 δυσμή, -ῆς, ἡ (doos-may') west, where the sun sets

1425 δυσνόητος, -ον (doos-no'-ay-tos) hard to understand

1426 δυσφημία, -ας, ἡ (doos-fay-mee'-ah) defamation

1427 δώδεκα (do'-dek-ah) twelve
 οὐχὶ δώδεκα ὧραι εἰσιν τῆς ἡμέρας; are there not twelve hours in the day?

1428 δωδέκατος, -η, -ον (do-dek'-at-os) twelfth

1429 δωδεκάφυλον, -ου, τό (do-dek-af'-oo-lon) twelve tribes of Israel

1430 δῶμα, -ατος, τό (do'-mah) housetop

1431 δωρεά, -ᾶς, ἡ (do-reh-ah') gratuity

1432 δωρεάν (do-reh-an') freely
 δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε freely ye have received, freely give

1433 δωρέομαι (do-reh'-om-ahee) I give

1434 δώρημα, -ατος, τό (do'-ray-mah) gift

1435 δῶρον, -ου, τό (do'-ron) gift

1436 ἔα (eh'-ah) aha!

1437 ἐάν (eh-an') if, ἐὰν μή unless
 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς but if you eye is bad

1438 ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ (heh-ow-too') himself
 ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι himself he cannot save
 εἶπεν ἐν ἑαυτῷ he said to himself

1439 ἐάω (eh-ah'-o) I permit

1440 ἑβδομήκοντα (heb-dom-ay'-kon-tah) seventy

1441 ἑβδομηκοντάκις (heb-dom-ay-kon-tak-is) seventy times

1442 ἕβδομος, -η, -ον (heb'-dom-os) seventh

1443 Ἐβέρ, ὁ (eb'-er) Eber

1444 Ἑβραϊκός, -ή, -όν (heb-rah-ee-kos') Hebrew

1445 Ἑβραῖος, -ου, ὁ (heb-rah'-yos) Jew

1446 Ἑβραΐς, -ΐδος, ἡ (heb-rah-is') Hebrew or Aramaic

1447 Ἑβραϊστί (heb-rah-is-tee') In Hebrew

1448 ἐγγίζω (eng-id'-zo) I come near
 ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ the kingdom of God is come nigh unto you

1449 ἐγγράφω (eng-graf'-o) I inscribe

1450 ἔγγυος, -ου, ὁ, ἡ (eng'-goo-os) guarantee

1451 ἐγγύς (eng-goos') near
 ἐγγὺς τὸ θέρος summer is nigh

1452 ἐγγύτερον (eng-goo'-ter-on) nearer

1453 ἐγείρω (eg-i'-ro) I rise; I raise up
 ἔγειρε καὶ περιπάτει get up and walk
 ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε he is risen, he is not here
 Λάζαρος ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς Lazarus whom Jesus raised from the dead

1454 ἔγερσις, -εως, ἡ (eg'-er-sis) resurrection

1455 ἐγκάθετος, -ου, ὁ, ἡ (eng-kath'-et-os) spy

1456 ἐγκαίνια, -ίων, τά (eng-kah'-ee-nee-ah) renewal

1457 ἐγκαινίζω (eng-kahee-nid'-zo) I dedicate

1458 ἐγκαλέω (eng-kal-eh'-o) I accuse

1459 ἐγκαταλείπω (eng-kat-al-i'-po) I abandon (ἐν+καταλείπω)
 οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου thou wilt not leave my soul

1460 ἐγκατοικέω (eng-kat-oy-keh'-o) I reside

1461 ἐγκεντρίζω (eng-ken-trid'-zo) I ingraft

1462 ἔγκλημα, -ατος, τό (eng'-klay-mah) accusation

1463 ἐγκομβόομαι (eng-kom-bo'-om-ahee) I clothe myself

1464 ἐγκοπή, -ῆς, ἡ (eng-kop-ay') hindrance

1465 ἐγκόπτω (eng-kop'-to) I hinder

1466 ἐγκράτεια, -ας, ἡ (eng-krat'-i-ah) self-control

1467 ἐγκρατεύομαι (eng-krat-yoo'-om-ahee) I exercise self-control

1468 ἐγκρατής, -ές (eng-krat-ace') self-controlled

1469 ἐγκρίνω (eng-kree'-no) I count among

1470 ἐγκρύπτω (eng-kroop'-to) I mix in

1471 ἔγκυος, -ον (eng'-koo-os) pregnant

1472 ἐγχρίω (eng-khree'-o) I anoint

1473 ἐγώ (eg-o') I
 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. I and the father are one.

Singular Plural
Nominative ἐγώ ἡμεῖς
Accusative ἐμὲ, με ἡμᾶς
Genitive ἐμοῦ, μου ἡμῶν
Dative ἐμοὶ, μοι ἡμῖν

1474 ἐδαφίζω (ed-af-id'-zo) I raze

1475 ἔδαφος, -ους, τό (ed'-af-os) ground

1476 ἑδραῖος, -αία, αῖον (hed-rah'-yos) firm

1477 ἑδραίωμα, -ατος, τό (hed-rah'-yo-mah) basis

1478 Ἐζεκίας, -ου, ὁ (ed-zek-ee'-as) Ezekias (Hezekiah)

1479 ἐθελοθρησκεία, -ας, ἡ (eth-el-oth-race-ki'-ah) sanctimony

1480 ἐθίζω (eth-id'-zo) I accustom

1481 ἐθνάρχης,- ου, ὁ (eth-nar'-khace) tribal lord

1482 ἐθνικός, -ή, -όν gentile

1483 ἐθνικῶς (eth-nee-koce') like Gentiles

1484 ἔθνος, -ους, τό (eth'-nos) nation; Gentiles
 Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν Galilee of the Gentiles

1485 ἔθος, -ους, τό (eth'-os) custom

1486 ἔθω (eth'-o) I am accustomed

1487 εἰ (i) if, εἰ μή except
 εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν; if God be for us who can be against us?

1488 εἶ (i) thou art

1489 εἴγε (i'-gheh) if indeed

1490 εἰ δὲ μή(γε) (i-deh-may-gheh) but if not

1491 εἶδος, -ους, τό (i'-dos) visible form

1492 εἴδω, οἶδα (i'-do) I know, ἴδε behold
 οὐκ οἶδα ὑμᾶς I know you not
 κύριε, πάντα σὺ οἶδας Lord, thou knowest all things
 σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε thou knowest that I love thee

1493 εἰδωλεῖον, -ου, τό (i-do-li'-on) temple for an image

1494 εἰδωλόθυτον, -ον (i-do-loth'-oo-ton) sacrificed to an image

1495 εἰδωλολατρεία, -ας, ἡ (i-do-lol-at-ri'-ah) image-worship

1496 εἰδωλολάτρης, -ου, ὁ (i-do-lol-at'-race) image worshipper

1497 εἴδωλον, -ου, τό (i'-do-lon) worshiped image

1498 εἴην (i'-ane) might

1499 εἰ καί (i kahee)

1500 εἰκῆ (i-kay') in vain

1501 εἴκοσι (i'-kos-ee) twenty

1502 εἴκω (i'-ko) I yield

1503 εἴκω (i'-ko) I resemble

1504 εἰκών, -όνος, ἡ (i-kone') image

1505 εἰλικρίνεια, -ας, ἡ (i-lik-ree'-ni-ah) clearness

1506 εἰλικρινής, -ές (i-lik-ree-nace') pure

1507 εἱλίσσω (hi-lis'-so) together

1508 εἰ μή (i may) except

1509 εἰ μή τι (i may tee) except

1510 εἰμί (i-mee') I am
 ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ I am Gabriel
 σὺ εἶ ὁ χριστός thou art the Christ

1511 εἶναι (i'-nahee) to exist

1512 εἴ περ (i per) if indeed

1513 εἴ πως (i poce) if somehow

1514 εἰρηνεύω (i-rane-yoo'-o) I am at peace

1515 εἰρήνη, -ης, ἡ (i-ray'-nay) peace
 Εἰρήνη ὑμῖν Peace be to you.
 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν. Peace I leave with you, my peace I give to you.

1516 εἰρηνικός, -ή, -όν (i-ray-nee-kos') peaceful

1517 εἰρηνοποιέω (i-ray-nop-oy-eh'-o) I make peace

1518 εἰρηνοποιός, -όν (i-ray-nop-oy-os') peace-making

1519 εἰς (ice) in, into (accusative), εἰς τί for what?
 εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit
 εἰς γῆν Ἰσραήλ into the land of Israel
 εἰς τί ἐδίστασας; wherefore didst thou doubt?

1520 εἷς, μία, ἓν (hice) one
 Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν I believe in one God
 ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία one jot or one tittle
 ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν let us make three tabernacles one for thee and one for Moses and one for Elias

Masculine Feminine Neuter
Nominative εἷς μία ἓν
Accusative ἕνα μίαν ἓν
Genitive ἑνὸς μιᾶς ἑνὸς
Dative ἑνὶ μιᾷ ἑνὶ

1521 εἰσάγω (ice-ag'-o) I bring in

1522 εἰσακούω (ice-ak-oo'-o) I listen to

1523 εἰσδέχομαι (ice-dekh'-om-ahee) I welcome in

1524 εἴσειμι (ice'-i-mee) I enter

1525 εἰσέρχομαι (ice-er'-khom-ahee) I enter
 εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσολυμα he entered into Jerusalem

1526 εἰσί, εἰσίν (i-see') they are (form of εἰμί)

1527 εἷς καθ’ εἷς (hice kath hice) one by one

1528 εἰσκαλέω (ice-kal-eh'-o) I invite in

1529 εἴσοδος, -ου, ἡ (ice'-od-os) act of entering

1530 εἰσπηδάω (ice-pay-dah'-o) I rush in

1531 εἰσπορεύομαι (ice-por-yoo'-om-ahee) I enter

1532 εἰστρέχω (ice-trekh'-o) I run in

1533 εἰσφέρω (ice-fer'-o) I lead into
 μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν lead us not into temptation
 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον for we have brought nothing into the world

1534 εἶτα (i'-tah) then (thereafter)

1535 εἴτε (i'-teh) whether, εἴτε . . . εἴτε whether . . . or
 εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι whether we be Jews or Gentiles whether we be bond or free

1536 εἴ τις (i tis) whosever

1537 ἐκ, ἐξ (ek) out of (genitive)
 φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν a voice from the heavens
 Ἐξ Αἰγύπτου out of Egypt
 εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με one of you will betray me  

1538 ἕκαστος, -η, -ον (hek'-as-tos) each
 ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν hear we every man in our own tongue
 διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν distribution was made unto every man according as he had need

1539 ἑκάστοτε (hek-as'-tot-eh) every time

1540 ἑκατόν (hek-at-on') one hundred

1541 ἑκατονταέτης, -ες (hek-at-on-tah-et'-ace) hundred years old

1542 ἑκατονταπλασίων, -ον (hek-at-on-ta-plah-sec'-own) hundred times
 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα and other fell on good ground and sprang up and bare fruit an hundredfold

1543 ἑκατοντάρχης, -ου, ὁ (hek-at-on-tar'-khace) centurion

1544 ἐκβάλλω (ek-bal'-lo) I throw out; I bring out
 τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; why could not we cast them out?
 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things

1545 ἔκβασις, -εως, ἡ (ek'-bas-is) exit

1546 ἐκβολή, -ῆς, ἡ (ek-bol-ay') jettisoning

1547 ἐκγαμίζω (ek-gam-id'-zo) I give in marriage

1548 ἐκγαμίσκω (ek-gam-is'-ko) I give in marriage

1549 ἔκγονον, -ον (ek'-gon-on) descended

1550 ἐκδαπανάω (ek-dap-an-ah'-o) I spend everything

1551 ἐκδέχομαι (ek-dekh'-om-ahee) I receive, await

1552 ἔκδηλος, -ον (ek'-day-los) wholly evident

1553 ἐκδημέω (ek-day-meh'-o) I emigrate

1554 ἐκδίδωμι (ek-did-o'-mee) I rent out

1555 ἐκδιηγέομαι (ek-dee-ayg-eh'-om-ahee) I tell the whole story

1556 ἐκδικέω (ek-dik-eh'-o) I avenge

1557 ἐκδίκησις, -εως, ἡ (ek-dik'-ay-sis) vengeance

1558 ἔκδικος, -ον (ek'-dik-os) avenging

1559 ἐκδιώκω (ek-dee-o'-ko) I expel

1560 ἔκδοτος, -ον (ek'-dot-os) surrendered

1561 ἐκδοχή, -ῆς, ἡ (ek-dokh-ay') expectation

1562 ἐκδύω (ek-doo'-o) I remove

1563 ἐκεῖ (ek-i') there, thither
 ὅπου γὰρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται [καὶ] ἡ καρδία σου for where your treasure is there will your heart be also
 πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; goest thou thither again?

1564 ἐκεῖθεν (ek-i'-then) from there
 μετῆρεν ἐκεῖθεν he departed thence

1565 ἐκεῖνος, -η, -ο (ek-i'-nos) that
 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος blessed is that servant
 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκείνοι blessed are those servants

Masculine Feminine Neuter
Singular Nominative ἐκεῖνος ἐκεῖνη ἐκεῖνο
Accusative ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο
Genitive ἐκεῖνου ἐκεῖνης ἐκεῖνου
Dative ἐκεῖνῳ ἐκεῖνῃ ἐκεῖνῳ
Plural Nominative ἐκεῖνοι ἐκεῖναί ἐκεῖνα
Accusative ἐκεῖνους ἐκεῖνας ἐκεῖνα
Genitive ἐκεῖνων ἐκεῖνων ἐκεῖνων
Dative ἐκεῖνοις ἐκεῖναις ἐκεῖνοις

1566 ἐκεῖσε (ek-i'-seh) thither

1567 ἐκζητέω (ek-zay-teh'-o) I investigate

1568 ἐκθαμβέω (ek-tham-beh'-o) I am utterly astonished

1569 ἔκθαμβος, -ον (ek'-tham-bos) amazed

1570 ἔκθετος, -ον (ek'-thet-os) abandonned

1571 ἐκκαθαίρω (ek-kath-ah'-ee-ro) I cleanse thoroughly

1572 ἐκκαίω (ek-kah'-yo) I am inflamed

1573 ἐκκακέω (ek-kak-eh'-o) I faint

1574 ἐκκεντέω (ek-ken-teh'-o) I transfix

1575 ἐκκλάω (ek-klah'-o) I break off

1576 ἐκκλείω (ek-kli'-o) I exclude

1577 ἐκκλησία, ας, ἡ (ek-klay-see'-ah) church
 ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν upon this rock I will build my church

1578 ἐκκλίνω(ek-klee'-no) I turn away

1579 ἐκκολυμβάω (ek-kol-oom-bah'-o) I swim away

1580 ἐκκομίζω (ek-kom-id'-zo) I carry out for burial

1581 ἐκκόπτω (ek-kop'-to) I cut off

1582 ἐκκρέμαμαι (ek-krem'-am-ahee) I listen to every word

1583 ἐκλαλέω (ek-lal-eh'-o) I divulge

1584 ἐκλάμπω (ek-lam'-po) I shine out

1585 ἐκλανθάνομαι (ek-lan-than'-om-ahee) I forget entirely

1586 ἐκλέγομαι (ek-leg'-om-ahee) I choose

1587 ἐκλείπω (ek-li'-po) I fail

1588 ἐκλεκτός, -ή, -όν (ek-lek-tos') chosen

1589 ἐκλογή, -ῆς, ἡ (ek-log-ay') choice

1590 ἐκλύω (ek-loo'-o) I become weak

1591 ἐκμάσσω (ek-mas'-so) I wipe dry

1592 ἐκμυκτηρίζω (ek-mook-ter-id'-zo) I deride

1593 ἐκνεύω (ek-nyoo'-o) I withdraw

1594 ἐκνήφω eknéphó I become sober again

1595 ἑκούσιον, -ία, -ιον (hek-oo'-see-on) willing

1596 ἑκουσίως (hek-oo-see'-ose) willingly

1597 ἔκπαλαι (eh'-pal-ahee) long ago

1598 ἐκπειράζω (ek-pi-rad'-zo) I put to a test

1599 ἐκπέμπω (ek-pem'-po) I send out

1600 ἐκπετάννυμι (ek-pet-an'-noo-mee) I stretch out

1601 ἐκπίπτω (ek-pip'-to) I drop away

1602 ἐκπλέω (ek-pleh'-o) I sail away

1603 ἐκπληρόω (ek-play-ro'-o) I fulfill

1604 ἐκπλήρωσις, -εως, ἡ (ek-play'-ro-sis) completion

1605 ἐκπλήσσω (ek-place'-so) I am amazed

1606 ἐκπνέω (ek-pneh'-o) I expire

1607 ἐκπορεύομαι (ek-por-yoo'-om-ahee) I go/come out
 εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος comming in and going out

1608 ἐκπορνεύω (ek-porn-yoo'-o) I am unchaste

1609 ἐκπτύω (ek-ptoo'-o) I spit upon

1610 ἐκριζόω (ek-rid-zo'-o) I uproot

1611 ἔκστασις, -εως, ἡ (ek'-stas-is) bewilderment

1612 ἐκστρέφω (ek-stref'-o) I pervert

1613 ἐκταράσσω (ek-tar-as'-so) I disturb greatly

1614 ἐκτείνω (ek-ti'-no) I stretch out
 ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα Jesus stretched forth his hand

1615 ἐκτελέω (ek-tel-eh'-o) I complete

1616 ἐκτένεια, -ας, ἡ (ek-ten'-i-ah) earnestness

1617 ἐκτενέστερον (ek-ten-es'-ter-on) more intently

1618 ἐκτενής, -ές (ek-ten-ace') intent

1619 ἐκτενῶς (ek-ten-oce') intently

1620 ἐκτίθημι (ek-tith'-ay-mee) I expose

1621 ἐκτινάσσω (ek-tin-as'-so) I shake off

1622 ἐκτός (ek-tos') outside

1623 ἕκτος, -η, -ον (hek'-tos) sixth

1624 ἐκτρέπω (ek-trep'-o) I turn away

1625 ἐκτρέφω (ek-tref'-o) I bring to maturity

1626 ἔκτρωμα, -ατος, τό (ek'-tro-mah) miscarriage

1627 ἐκφέρω (ek-fer'-o) I carry out

1628 ἐκφεύγω (ek-fyoo'-go) I escape

1629 ἐκφοβέω (ek-fob-eh'-o) I terrify

1630 ἔκφοβος, -ον (ek'-fob-os) terrified

1631 ἐκφύω (ek-foo'-o) I put forth

1632 ἐκχέω (ek-kheh'-o) I pour out
 ὁ οἶνος ἐκχεῖται the wine runneth out

1633 ἐκχωρέω (ek-kho-reh'-o) I leave

1634 ἐκψύχω (ek-psoo'-kho) I die

1635 ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν (hek-own') voluntary

1636 ἐλαία, -ας, ἡ (el-ah'-yah) olive tree or fruit

1637 ἔλαιον, -ου, τό (el'-ah-yon) olive oil
 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας my head with oil didst thou not anoint

1638 ἐλαιών, -ῶνος, ὁ (el-ah-yone') olive grove

1639 Ἐλαμίτης, -ου, ὁ (el-am-ee'-tace) Elamite

1640 ἐλάσσων, -ον, ἐλάττων (el-as'-sone) less

1641 ἐλαττονέω (el-at-ton-eh-o) I lack

1642 ἐλαττόω (el-at-to'-o) I decrease

1643 ἐλαύνω (el-ow'-no) I propel

1644 ἐλαφρία, -ας, ἡ (el-af-ree'-ah) fickleness

1645 ἐλαφρός (el-af-ros') easy

1646 ἐλάχιστος, -η, -ον (el-akh'-is-tos) least
 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικος ἐστιν he that is faithful in that which is least is faithful also in much and he that is unjust in the least is unjust also in much

1647 ἐλαχιστότερος, -α, -ον (el-akh-is-tot'-er-os) far less

1648 Ἐλεάζαρ, ὁ (el-eh-ad'-zar) Eleazar

1649 ἔλεγξις, -εως, ἡ (el'-eng-xis) reproof

1650 ἔλεγχος, -ου, ὁ (el'-eng-khos) proof

1651 ἐλέγχω (el-eng'-kho) I reprove

1652 ἐλεεινός, -ή, -όν (el-eh-i-nos') pitiable

1653 ἐλεέω (el-eh-eh'-o) I have mercy on
 ἐλέησόν ἡμᾶς . . . ἐλέησον με have mercy on us . . . have mercy on me

1654 ἐλεημοσύνη, -ῆς, ἡ (el-eh-ay-mos-oo'-nay) alms
 τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην give alms of such things as you have within

1655 ἐλεήμων, -ον (el-eh-ay'-mone) merciful

1656 ἔλεος, -ους, τό (el'-eh-os) mercy
 ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν I will have mercy and not sacrifice

1657 ἐλευθερία, -ας, ἡ (el-yoo-ther-ee'-ah) freedom

1658 ἐλεύθερος, -έρα, -ερον (el-yoo'-ther-os) free

1659 ἐλευθερόω (el-yoo-ther-o'-o) I free

1660 ἔλευσις, -εως, ἡ (el'-yoo-sis) arrival

1661 ἐλεφάντινος, -η, -ον (el-ef-an'-tee-nos) ivory

1662 Ἐλιακείμ, ὁ (el-ee-ak-ime') Eliakim

1663 Ἐλιέζερ, ὁ (el-ee-ed'-zer) Eliezer

1664 Ἐλιούδ, ὁ (el-ee-ood') Eliud

1665 Ἐλισάβετ, ἡ (el-ee-sab'-et) Elisabeth
 ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι thy wife Elisabeth shall bear thee a son

1666 Ἐλισσαῖος, -ου, ὁ (el-is-sah'-yos) Elisha
 ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου in the time of Elisha the prophet

1667 ἑλίσσω (hel-is'-so) I roll up

1668 ἕλκος, -υς, τό (hel'-kos) ulcer
 οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ the dogs coming licked his sores

1669 ἑλκόω (hel-ko'-o) I cause to ulcerate, (passively) I am ulcerous

1670 ἑλκύω, ἕλκω (hel-koo'-o) I drag

1671 Ἑλλάς, -άδος, ἡ (hel-las') Greece

1672 Ἕλλην, -ηνος, ὁ (hel'-lane) Greek speaker

1673 Ἑλληνικός, ή, όν (hel-lay-nee-kos') Greek

1674 Ἑλληνίς, -ίδος, ἡ (hel-lay-nis') Greek woman

1675 Ἑλληνιστής, -ου, ὁ (hel-lay-nis-tace') Greek-speaking Jew

1676 Ἑλληνιστί (hel-lay-nis-tee') in Greek

1677 ἐλλογέω (el-log-eh'-o) I attribute

1678 Ἐλμωδάμ, Ἐλμαδάμ, ὁ (el-mo-dam') Elmadam

1679 ἐλπίζω (el-pid'-zo) I hope
 ὁ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν we hope for that we see not

1680 ἐλπίς, -ίδος, ἡ (el-pece') expectation
 Ἀβραάμ παρ’ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν Abraham against hope believed in hope

1681 Ἐλύμας,-ᾶ, ὁ (el-oo'-mas) Elymas

1682 ἐλοΐ (el-o-ee') my God
 Ἐλωῒ Ἐλωῒ, λαμα σαβαχθανι; Eloi Eloi lama sabachthani

1683 ἐμαυτοῦ, -ῆς, -οῦ (em-ow-too') myself
 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδὲν I can of mine own self do nothing

1684 ἐμβαίνω (em-ba'-hee-no) I embark

1685 ἐμβάλλω (em-bal'-lo) I throw in

1686 ἐμβάπτω (em-bap'-to) I dip into

1687 ἐμβατεύω (em-bat-yoo'-o) I enter

1688 ἐμβιβάζω (em-bib-ad'-zo) I put on board

1689 ἐμβλέπω (em-blep'-o) I look at

1690 ἐμβριμάομαι (em-brim-ah'-om-ahee) I admonish

1691 ἐμέ (em-eh') me (see ἐγώ)

1692 ἐμέω (em-eh'-o) I vomit

1693 ἐμμαίνομαι (em-mah'-ee-nom-ahee) I rage at

1694 Ἐμμανουήλ, ὁ (em-man-oo-ale') Emmanuel
 καλέσουσιν τὸ ὅνομα αὐτοῦ Ἐμμανουηλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός they shall call his name Emmanuel which being interpreted is God with us

1695 Ἐμμαούς, ἡ (em-mah-ooce') Emmaus
 εἰς κώμην ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς to a village called Emmaus

1696 ἐμμένω (em-men'-o) I remain

1697 Ἐμμόρ, ∂ (em-mor') Emmor, Hamor

1698 ἐμοί (em-oy') to, for, with, by me (see ἐγώ)

1699 ἐμός, -ή, -όν (em-os') my
 ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντος με my doctrine is not mine but his that sent me
 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν do this in remembrance of me
 πάντα τἁ ἐμὰ σά ἐστιν all that I have is thine

1700 ἐμοῦ (em-oo') of me (see ἐγώ)
 μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ learn of me

1701 ἐμπαιγμός, -οῦ, ὁ (emp-aheeg-mos') derision

1702 ἐμπαίζω (emp-aheed'-zo) I ridicule

1703 ἐμπαίκτης, -ου, ὁ (emp-aheek-tace') scoffer

1704 ἐμπεριπατέω (em-per-ee-pat-eh'-o) I walk about

1705 ἐμπίπλημι (em-pip'-lay-mee) I satisfy

1706 ἐμπίπτω (em-pip'-to) I fall into

1707 ἐμπλέκω (em-plek'-o) I entangle

1708 ἐμπλοκή, -ῆς, ἡ (em-plok-ay') braiding

1709 ἐμπνέω (emp-neh'-o) I inhale

1710 ἐμπορεύομαι (em-por-yoo'-om-ahee) I engage in trade

1711 ἐμπορία, -ας, ἡ (em-por-ee'-ah) trade

1712 ἐμπόριον, -ου, τό (em-por'-ee-on) market

1713 ἔμπορος, -ου, ὁ (em'-por-os) merchant

1714 ἐμπρήθω (em-pray'-tho) I set on fire

1715 ἔμπροσθεν (em'-pros-then) in front of (genitive)
 Μὴ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων cast not ye your pearls before swine

1716 ἐμπτύω (emp-too'-o) I spit on

1717 ἐμφανής, -ές (em-fan-ace') visible

1718 ἐμφανίζω (em-fan-id'-zo) I make visible

1719 ἔμφοβος, -ον (em'-fob-os) frightened

1720 ἐμφυσάω (em-foo-sah'-o) I blow on

1721 ἔμφυτος, -ον (em'-foo-tos) implanted

1722 ἐν (en) in, on, among (dative)
 ἐν τῇ ἐρήμῳ in the desert

1723 ἐναγκαλίζομαι (en-ang-kal-id'-zom-ahee) I take in my arms

1724 ἐνάλιος, -ον (en-al'-ee-os) of the sea

1725 ἔναντι (en'-an-tee) in the presence of

1726 ἐναντίον (en-an-tee'-on) in the eyes of

1727 ἐναντίος, -α, -ον (en-an-tee'-os) opposed

1728 ἐνάρχομαι (en-ar'-khom-ahee) I begin

1729 ἐνδεής, -ές (en-deh-ace') lacking

1730 ἔνδειγμα, -ατος, τό (en'-dighe-mah) indication

1731 ἐνδείκνυμι (en-dike'-noo-mee) I show

1732 ἔνδειξις, -εως, ἡ (en'-dike-sis) indication

1733 ἕνδεκα, οἱ, αἱ, τά (hen'-dek-ah) eleven

1734 ἑνδέκατος, -η, -ον (hen-dek'-at-os) eleventh

1735 ἐνδέχεται (en-dekh'-et-ahee) I allow as possible

1736 ἐνδημέω (en-day-meh'-o) I am home

1737 ἐνδιδύσκω (en-did-oos'-ko) I dress

1738 ἔνδικος, -ον (en'-dee-kos) in the right

1739 ἐνδόμησις, -εως, ἡ (en-dom'-ay-sis) structure

1740 ἐνδοξάζω (en-dox-ad'-zo) to glorify

1741 ἔνδοξος, -ον (en'-dox-os) glorious

1742 ἔνδυμα, -ατος, τό (en'-doo-mah) garment

1743 ἐνδυναμόω (en-doo-nam-o'-o) I empower

1744 ἐνδύνω (en-doo'-no) I sneak

1745 ἔνδυσις, -εως, ἡ (en'-doo-sis) putting on of clothing

1746 ἐνδύω (en-doo'-o) I clothe

1747 ἐνέδρα, -ας, ἡ (en-ed'-rah) ambush

1748 ἐνεδρεύω (en-ed-ryoo'-o) I lie in wait for

1749 ἔνεδρον, -ου, τό (en'-ed-ron) ambush

1750 ἐνειλέω (en-i-leh'-o) I wrap up in

1751 ἔνειμι (en'-i-mee) I am within

1752 ἕνεκα, ἕνεκεν, εἵνεκεν (hen'-ek-ah) on account of (genitive)
 ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν he that loseth his life for my sake shall find it

1753 ἐνέργεια, -ας, ἡ (en-erg'-i-ah) working

1754 ἐνεργέω (en-erg-eh'-o) I work

1755 ἐνέργημα, -ατος, τό (en-erg'-ay-mah) effect

1756 ἐνεργής, -ές (en-er-gace') effective

1757 ἐνευλογέω (en-yoo-log-eh'-o) I confer a benefit on

1758 ἐνέχω (en-ekh'-o) I am angry with

1759 ἐνθάδε (en-thad'-eh) here, hither
 ἔχετε τι βρώσιμον ἐνθάδε; have you here any meat?
 ἐλθὲ ἐνθάδε come hither

1760 ἐνθυμέομαι (en-thoo-meh'-om-ahee) I ponder

1761 ἐνθύμησις, -εως, ἡ (en-thoo'-may-sis) thinking

1762 ἔνι (en'-ee) impersonally, there is

1763 ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ (en-ee-ow-tos') year

1764 ἐνίστημι (en-is'-tay-mee) I am present

1765 ἐνισχύω (en-is-khoo'-o) I invigorate

1766 ἔννατος, -η, -ον (en'-nat-os) ninth

1767 ἐννέα (en-neh'-ah) nine

1768 ἐνενήκοντα ninety; ἐννενηκοντα ἐννέα (en-nen-ay-kon-tah-en-neh'-ah) ninety-nine
 ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις more than over ninety and nine just persons

1769 ἐννεός, -ά, -όν (en-neh-os') speechless

1770 ἐννεύω (en-nyoo'-o) I gesture

1771 ἔννοια,-ας, ἡ (en'-noy-ah) intention

1772 ἔννομος, -ον (en'-nom-os) legal

1773 ἔννυχον (en'-noo-khon) by night

1774 ἐνοικέω (en-oy-keh'-o) I inhabit

1775 ἑνότης, -ητος, ἡ (hen-ot-ace') unity

1776 ἐνοχλέω (en-okh-leh'-o) I annoy

1777 ἔνοχος, -ον (en'-okh-os) liable
 ἔνοχος θανάτου ἐστίν he is guilty of death

1778 ἔνταλμα, -ατος, τό (en'-tal-mah) precept

1779 ἐνταφιάζω (en-taf-ee-ad'-zo) I prepare for burial
 καθὼς ἔθος ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν as the manner of the Jews is to bury

1780 ἐνταφιασμός, -οῦ, ὁ (en-taf-ee-as-mos') preparation for interment

1781 ἐντέλλομαι (en-tel'-lom-ahee) I command

1782 ἐντεῦθεν (ent-yoo'-then) from here

1783 ἔντευξις, -εως, ἡ (ent'-yook-sis) petition

1784 ἔντιμος, -ον (en'-tee-mos) valued

1785 ἐντολή, -ῆς, ἡ (en-tol-ay') commandment
 τὰς ἐντολὰς οἶδας thou knowest the commandments
 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους a new commandment I give unto you, That ye love one another as I have loved you that ye also love one another

1786 ἐντόπιος, -ία, -ιον (en-top'-ee-os) resident

1787 ἐντός (en-tos') inside
 ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν the kingdom of God is within you

1788 ἐντρέπω (en-trep'-o) I respect; I confound

1789 ἐντρέφω (en-tref'-o) I am nourished with

1790 ἔντρομος, -ον (en'-trom-os) terrified

1791 ἐντροπή, -ῆς, ἡ (en-trop-ay') confusion

1792 ἐντρυφάω (en-troo-fah'-o) I revel in

1793 ἐντυγχάνω (en-toong-khan'-o) I encounter

1794 ἐντυλίσσω, τυλίσσω (en-too-lis'-so) I wrap up

1795 ἐντυπόω (en-too-po'-o) I engrave

1796 ἐνυβρίζω (en-oo-brid'-zo) I insult

1797 ἐνυπνιάζομαι (en-oop-nee-ad'-zom-ahee) I dream

1798 ἐνύπνιον, -ου, τό (en-oop'-nee-on) dream

1799 ἐνώπιον (en-o'-pee-on) in the presence of (genitive)
 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον κυρίου for he shall be great in the sight of the lord
 ὁ δὲ ἀρνησάμενος με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ but he that denieth me before men shall be denied before the angels of God

1800 Ἐνώς, ὁ (en-oce') Enos

1801 ἐνωτίζομαι (en-o-tid'-zom-ahee) I listen

1802 Ἐνώχ, ὁ (en-oke') Enoch

1803 ἕξ (hex) six

1804 ἐξαγγέλλω (ex-ang-el'-lo) I proclaim

1805 ἐξαγοράζω (ex-ag-or-ad'-zo) I ransom

1806 ἐξάγω (ex-ag'-o) I lead out

1807 ἐξαιρέω (ex-ahee-reh'-o) I remove

1808 ἐξαίρω (ex-ah'-ee-ro) I remove

1809 ἐξαιτέομαι (ex-ahee-teh'-om-ahee) I demand

1810 ἐξαίφνης (ex-ah'-eef-nace) suddenly

1811 ἐξακολουθέω (ex-ak-ol-oo-theh'-o) I follow after

1812 ἑξακόσιοι, -αι, -α (hex-ak-os'-ee-oy) six hundred

1813 ἐξαλείφω (ex-al-i'-fo) I wipe away

1814 ἐξάλλομαι (ex-al'-lom-ahee) I leap up

1815 ἐξανάστασις, -εως, ἡ (ex-an-as'-tas-is) resurrection

1816 ἐξανατέλλω (ex-an-at-el'-lo) I spring up out of the ground

1817 ἐξανίστημι (ex-an-is'-tay-mee) I raise up; I rise up

1818 ἐξαπατάω (ex-ap-at-ah'-o) I deceive

1819 ἐξάπινα (ex-ap'-ee-nah) suddenly

1820 ἐξαπορέομαι (ex-ap-or-eh'-om-ahee) I despair

1821 ἐξαποστέλλω (ex-ap-os-tel'-lo) I send out

1822 ἐξαρτίζω (ex-ar-tid'-zo) I equip fully

1823 ἐξαστράπτω (ex-as-trap'-to) I gleam

1824 ἐξαυτῆς (ex-ow'-tace) immediately

1825 ἐξεγείρω (ex-eg-i'-ro) I raise up

1826 ἔξειμι (ex'-i-mee) I depart

1827 ἐξελέγχω (ex-el-eng'-kho) I convict

1828 ἐξέλκω (ex-el'-ko) I entice

1829 ἐξέραμα, -ατος, τό (ex-er'-am-ah) vomit

1830 ἐξερευνάω (ex-er-yoo-nah'-o) I search

1831 ἐξέρχομαι (ex-er'-khom-ahee) I go/come out
 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι the sower went out to sow
 ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἄνηρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε depart from me for I am a sinful man, O Lord

1832 ἔξεστιν (ex'-es-tin) it is right

1833 ἐξετάζω (ex-et-ad'-zo) I examine

1834 ἐξηγέομαι (ex-ayg-eh'-om-ahee) I explain

1835 ἑξήκοντα, οἱ, αἱ, τά (hex-ay'-kon-tah) sixty

1836 ἑξῆς (hex-ace') next

1837 ἐξηχέομαι (ex-ay-kheh'-om-ahee) I resound

1838 ἕξις, -εως, ἡ (hex'-is) habit

1839 ἐξίστημι (ex-is'-tay-mee) I am astounded; I astound

1840 ἐξισχύω (ex-is-khoo'-o) I have strength

1841 ἔξοδος, -ου, ἡ (ex'-od-os) exit

1842 ἐξολοθρεύω (ex-ol-oth-ryoo'-o) I destroy

1843 ἐξομολογέω (ex-om-ol-og-eh'-o) I praise; I confess
 πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς every tongue should confess that Jesus is lord

1844 ἐξορκίζω (ex-or-kid'-zo) I exact an oath

1845 ἐξορκιστής, -οῦ, ὁ (ex-or-kis-tace') exorcist

1846 ἐξορύσσω (ex-or-oos'-so) I dig out

1847 ἐξουδενόω to make utterly nothing of, i.e. despise

1848 ἐξουθενέω (ex-oo-den-o'-o) I despise

1849 ἐξουσία, -ας, ἡ (ex-oo-see'-ah) authority, power
 ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; by what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

1850 ἐξουσιάζω (ex-oo-see-ad'-zo) I control

1851 ἐξοχή, -ῆς, ἡ (ex-okh-ay') eminence

1852 ἐξυπνίζω (ex-oop-nid'-zo) I waken

1853 ἔξυπνος, -ον (ex'-oop-nos) awake

1854 ἔξω (ex'-o) outside (genitive)
 ἔξω τῆς πόλεως out of the city
 σαπρὰ ἔξω ἔβαλον they cast the bad away

1855 ἔξωθεν (ex'-o-then) outside (genitive)

1856 ἐξωθέω (ex-o-theh'-o) I expel

1857 ἐξώτερος, -α, -ον (ex-o'-ter-os) outer

1858 ἑορτάζω (heh-or-tad'-zo) I keep a feast

1859 ἑορτή, -ῆς, ἡ (heh-or-tay') feast

1860 ἐπαγγελία, -ας, ἡ (ep-ang-el-ee'-ah) promise

1861 ἐπαγγέλλω, ἐπαγγέλλομαι (ep-ang-el'-lo) I promise

1862 ἐπάγγελμα, -ατος, τό (ep-ang'-el-mah) promise
 ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς I send the promise of my Father upon you

1863 ἐπάγω (ep-ag'-o) I bring upon

1864 ἐπαγωνίζομαι (ep-ag-o-nid'-zom-ahee) I struggle for

1865 ἐπαθροίζω (ep-ath-roid'-zo) I gather together

1866 Ἐπαίνετος, -ου, ὁ (ep-a'-hee-net-os) Epaenetus

1867 ἐπαινέω (ep-ahee-neh'-o) I applaud

1868 ἔπαινος, -ου, ὁ (ep'-ahee-nos) praise

1869 ἐπαίρω (ep-ahee'-ro) I lift up

1870 ἐπαισχύνομαι (ep-ahee-skhoo'-nom-ahee) I am ashamed

1871 ἐπαιτέω (ep-ahee-teh'-o) I beg

1872 ἐπακολουθέω (ep-ak-ol-oo-theh'-o) I follow

1873 ἐπακούω (ep-ak-oo'-o) I listen to

1874 ἐπακροάομαι (ep-ak-ro-ah'-om-ahee) I listen intently to

1875 ἐπάν (ep-an') when

1876 ἐπάναγκες (ep-an'-ang-kes) necessarily

1877 ἐπανάγω (ep-an-ag'-o) I put out to sea

1878 ἐπαναμιμνήσκω (ep-an-ah-mim-nace'-ko) I remind

1879 ἐπαναπαύομαι (ep-an-ah-pow'-om-ahee) I settle on

1880 ἐπανέρχομαι (ep-an-er'-khom-ahee) I return

1881 ἐπανίσταμαι (ep-an-is'-tam-ahee) I rise up against

1882 ἐπανόρθωσις, -εως, ἡ (ep-an-or'-tho-sis) correction

1883 ἐπάνω (ep-an'-o) above; over (genitive)

1884 ἐπαρκέω (ep-ar-keh'-o) I help

1885 ἐπαρχία, -ας, ἡ (ep-ar-khee'-ah) province

1886 ἔπαυλις, -εως, ἡ (ep'-ow-lis) dwelling

1887 ἐπαύριον (ep-ow'-ree-on) on the next day

1888 ἐπ' αυτοφώρῳ (ep-ow-tof-o'-ro) in very act

1889 Ἐπαφρᾶς, -ᾶ, ὁ (ep-af-ras') Epaphras

1890 ἐπαφρίζω (ep-af-rid'-zo) I foam out

1891 Ἐπαφρόδιτος, -ου, ὁ (ep-af-rod'-ee-tos) Epaphroditus

1892 ἐπεγείρω (ep-eg-i'-ro) I incite

1893 ἐπεί (ep-i') since

1894 ἐπειδή (ep-i-day') since

1895 ἐπειδήπερ (ep-i-day'-per) since

1896 ἐπεῖδον (ep-i'-don) I look upon

1897 ἐπείπερ (ep-i'-per) since

1898 ἐπεισαγωγή, -ῆς, ἡ (ep-ice-ag-o-gay') introduction

1899 ἔπειτα (ep'-i-tah) thereafter

1900 ἐπέκεινα (ep-ek'-i-nah) beyond

1901 ἐπεκτείνομαι (ep-ek-ti'-nom-ahee) I strain after

1902 ἐπενδύομαι (ep-en-doo'-om-ahee) I put on clothes

1903 ἐπενδύτης, -ου, ὁ (ep-en-doo'-tace) coat

1904 ἐπέρχομαι (ep-er'-khom-ahee) I come

1905 ἐπερωτάω (ep-er-o-tah'-o) I ask
 ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι they were afraid to ask him

1906 ἐπερώτημα, -ατος, τό (ep-er-o'-tay-mah) inquiry

1907 ἐπέχω (ep-ekh'-o) I attend to

1908 ἐπηρεάζω (ep-ay-reh-ad'-zo) I insult

1909 ἐπί (ep-ee') on, over, when (genitive); at, on the basis of (dative); toward, against (accusative), ἐφ’ ὅσον
 ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς as in heaven also on earth
 ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ upon this rock
 εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν peace to the earth

1910 ἐπιβαίνω (ep-ee-bah'-ee-no) I mount

1911 ἐπιβάλλω (ep-ee-bal'-lo) I lay upon

1912 ἐπιβαρέω (ep-ee-bar-eh'-o) I burden

1913 ἐπιβιβάζω (ep-ee-bee-bad'-zo) I cause to mount

1914 ἐπιβλέπω (ep-ee-blep'-o) I look with favor on

1915 ἐπίβλημα, -ατος, τό (ep-ib'-lay-mah) patch

1916 ἐπιβοάω (ep-ee-bo-ah'-o) I cry out against

1917 ἐπιβουλή, -ῆς, ἡ (ep-ee-boo-lay') plan against someone

1918 ἐπιγαμβρεύω (ep-ee-gam-bryoo'-o) I marry a deceased brother's wife

1919 ἐπίγειος, -ον (ep-ig'-i-os) worldly

1920 ἐπιγίνομαι (ep-ig-in'-om-ahee) I spring up

1921 ἐπιγινώσκω (ep-ig-in-oce'-ko) I recognize
 διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν their eyes were opened and they knew him

1922 ἐπίγνωσις, -εως, ἡ (ep-ig'-no-sis) knowledge

1923 ἐπιγραφή, -ῆς, ἡ (ep-ig-raf-ay') inscription

1924 ἐπιγράφω (ep-ee-graf'-o) I inscribe

1925 ἐπιδείκνυμι (ep-ee-dike'-noo-mee) I show

1926 ἐπιδέχομαι (ep-ee-dekh'-om-ahee) I accept

1927 ἐπιδημέω (ep-ee-day-meh'-o) I am visiting

1928 ἐπιδιατάσσομαι (ep-ee-dee-ah-tas'-som-ahee) I add a condition

1929 ἐπιδίδωμι (ep-ee-did'-o-mee) I give over

1930 ἐπιδιορθόω (ep-ee-dee-or-tho'-o) I set in order

1931 ἐπιδύω (ep-ee-doo'-o) I go down

1932 ἐπιείκεια, -ας, ἡ (ep-ee-i'-ki-ah) considerateness

1933 ἐπιεικής, -ές (ep-ee-i-kace') gentle

1934 ἐπιζητέω (ep-eed-zay-teh'-o) I seek after

1935 ἐπιθανάτιος, -ον (ep-ee-than-at'-ee-os) doomed to death

1936 ἐπίθεσις, -εως, ἡ (ep-ith'-es-is) laying on of hands

1937 ἐπιθυμέω (ep-ee-thoo-meh'-o) I long for
 ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν with desire I have desired to eat this passover with you

1938 ἐπιθυμητής, -οῦ, ὁ (ep-ee-thoo-may-tace') craver

1939 ἐπιθυμία, -ας, ἡ (ep-ee-thoo-mee'-ah) craving  ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfil the lusts thereof

1940 ἐπικαθίζω (ep-ee-kath-id'-zo) I sit upon

1941 ἐπικαλέομαι, ἐπικαλέω (ep-ee-kal-eh'-om-ahee) I call upon

1942 ἐπικάλυμα, -ατος, τό (ep-ee-kal'-oo-mah) covering

1943 ἐπικαλύπτω (ep-ee-kal-oop'-to) I conceal

1944 ἐπικατάρατος, -ον (ep-ee-kat-ar'-at-os) accursed

1945 ἐπίκειμαι (ep-ik'-i-mahee) I rest upon

1946 Ἐπικούρειος, -ου, ὁ (ep-ee-koo'-ri-os) Epicurean

1947 ἐπικουρία, -ας, ἡ (ep-ee-koo-ree'-ah) assistance

1948 ἐπικρίνω (ep-ee-kree'-no) I adjudge

1949 ἐπιλαμβάνομαι (ep-ee-lam-ban'-om-ahee) I seize

1950 ἐπιλανθάνομαι (ep-ee-lan-than'-om-ahee) I neglect

1951 ἐπιλέγομαι (ep-ee-leg'-om-ahee) I am named

1952 ἐπιλείπω (ep-ee-li'-po) I fail

1953 ἐπιλησμονή, -ῆς, ἡ (ep-ee-lace-mon-ay') forgetfulness

1954 ἐπίλοιπος, -ον (ep-il'-oy-pos) remaining

1955 ἐπίλυσις, -εως, ἡ (ep-il'-oo-sis) explanation

1956 ἐπιλύω (ep-ee-loo'-o) I explain

1957 ἐπιμαρτυρέω (ep-ee-mar-too-reh'-o) I testify

1958 ἐπιμέλεια, -ας, ἡ (ep-ee-mel'-i-ah) care

1959 ἐπιμελέομαι (ep-ee-mel-eh'-om-ahee) I take care of

1960 ἐπιμελῶς (ep-ee-mel-oce') carefully

1961 ἐπιμένω (ep-ee-men'-o) I remain

1962 ἐπινεύω (ep-een-yoo'-o) I consent

1963 ἐπίνοια, -ας, ἡ (ep-in'-oy-ah) purpose

1964 ἐπιορκέω (ep-ee-or-keh'-o) I testify falsely

1965 ἐπίορκος, -ον (ep-ee'-or-kos) sworn falsely

1966 ἐπιοῦσα, -ης, ἡ (ep-ee-oo'-sah) the next day

1967 ἐπιούσιος, -ον (ep-ee-oo'-see-os) tomorrow's, necesssary
 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον our daily bread

1968 ἐπιπίπτω (ep-ee-pip'-to) I press upon

1969 ἐπιπλήσσω (ep-ee-place'-so) I chastise

1970 ἐπιπνίγω (ep-ee-pnee'-go) I choke

1971 ἐπιποθέω (ep-ee-poth-eh'-o) I crave

1972 ἐπιπόθησις, -εως, ἡ (ep-ee-poth'-ay-sis) longing

1973 ἐπιπόθητος, -ον (ep-ee-poth'-ay-tos) longed for

1974 ἐπιποθία, -ας, ἡ (ep-ee-poth-ee'-ah) longing

1975 ἐπιπορεύομαι (ep-ee-por-yoo'-om-ahee) I travel

1976 ἐπιῤῥάπτω (ep-ir-hrap'-to) I sew on

1977 ἐπιῤῥίπτω (ep-ir-hrip'-to) I throw upon

1978 ἐπίσημος, -ον notable

1979 ἐπισιτισμός, -οῦ, ὁ (ep-ee-sit-is-mos') food

1980 ἐπισκέπτομαι (ep-ee-skep'-tom-ahee) I see

1981 ἐπισκηνόω (ep-ee-skay-no'-o) I dwell

1982 ἐπισκιάζω (ep-ee-skee-ad'-zo) I overshadow

1983 ἐπισκοπέω (ep-ee-skop-eh'-o) I oversee

1984 ἐπισκοπή, -ῆς, ἡ (ep-is-kop-ay') oversight

1985 ἐπίσκοπος, -ου, ὁ (ep-is'-kop-os) overseer

1986 ἐπισπάομαι (ep-ee-spah'-om-ahee) I become uncircumcised

1987 ἐπίσταμαι (ep-is'-tam-ahee) I understand

1988 ἐπιστάτης, -ου, ὁ (ep-is-tat'-ace) master

1989 ἐπιστέλλω (ep-ee-stel'-lo) I write a letter

1990 ἐπιστήμων, -ον (ep-ee-stay'-mone) knowledgeable

1991 ἐπιστηρίζω (ep-ee-stay-rid'-zo) I strengthen

1992 ἐπιστολή, -ῆς, ἡ (ep-is-tol-ay') letter

1993 ἐπιστομίζω (ep-ee-stom-id'-zo) I silence

1994 ἐπιστρέφω (ep-ee-stref'-o) I return
 ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν they returned into Galilee

1995 ἐπιστροφή, -ῆς, ἡ (ep-is-trof-ay') turning

1996 ἐπισυνάγω (ep-ee-soon-ag'-o) I gather together

1997 ἐπισυναγωγή, -ῆς, ἡ (ep-ee-soon-ag-o-gay') assembly

1998 ἐπισυντρέχω (ep-ee-soon-trekh'-o) I go to a gathering

1999 ἐπισύστασις, εως, ἡ (ep-ee-soo'-stas-is) gathering

2000 ἐπισφαλής, -ές (ep-ee-sfal-ace') insecure

2001 ἐπισχύω (ep-is-khoo'-o) I insist

2002 ἐπισωρεύω (ep-ee-so-ryoo'-o) I accumulate

2003 ἐπιταγή, -ῆς, ἡ (ep-ee-tag-ay') authority

2004 ἐπιτάσσω (ep-ee-tas'-so) I command

2005 ἐπιτελέω (ep-ee-tel-eh'-o) I complete

2006 ἐπιτήδειος, -α, -ον (ep-ee-tay'-di-os) requisite

2007 ἐπιτίθημι (ep-ee-tith'-ay-mee) I lay upon
 ἐπέθηκεν αὐτῃ τὰς χεῖρας he laid his hands on her

2008 ἐπιτιμάω (ep-ee-tee-mah'-o) I rebuke

2009 ἐπιτιμία, -ας, ἡ (ep-ee-tee-mee'-ah) penalty

2010 ἐπιτρέπω (ep-ee-trep'-o) I allow

2011 ἐπιτροπή, -ῆς, ἡ (ep-ee-trop-ay') full power

2012 ἐπίτροπος, -ου, ὁ (ep-it'-rop-os) manager

2013 ἐπιτυγχάνω (ep-ee-toong-khan'-o) I obtain

2014 ἐπιφαίνω (ep-ee-fah'-ee-no) I become visible

2015 ἐπιφάνεια, -ας, ἡ (ep-if-an'-i-ah) appearing

2016 ἐπιφανής, -ές (ep-if-an-ace') memorable

2017 ἐπιφαύω (ep-ee-fow'-o) I illuminate

2018 ἐπιφέρω (ep-ee-fer'-o) I inflict

2019 ἐπιφωνέω (ep-ee-fo-neh'-o) I shout

2020 ἐπιφώσκω (ep-ee-foce'-ko) I begin to dawn

2021 ἐπιχειρέω (ep-ee-khi-reh'-o) I undertake

2022 ἐπιχέω (ep-ee-kheh'-o) I pour upon

2023 ἐπιχορηγέω (ep-ee-khor-ayg-eh'-o) I supply

2024 ἐπιχορηγία, -ας, ἡ (ep-ee-khor-ayg-ee'-ah) provision

2025 ἐπιχρίω (ep-ee-khree'-o) I anoint

2026 ἐποικοδομέω (ep-oy-kod-om-eh'-o) I build on a foundation

2027 ἐποκέλλω (ep-ok-el'-lo) I run aground

2028 ἐπονομάζω (ep-on-om-ad'-zo) I name

2029 ἐποπτεύω (ep-opt-yoo'-o) I look upon

2030 ἐπόπτης, -ου, ὁ (ep-op'-tace) eyewitness

2031 ἔπος, -ους, τό (ep'-os) word

2032 ἐπουράνιος, -ον (ep-oo-ran'-ee-os) heavenly

2033 ἑπτά, οἱ, αἱ, τά (hep-tah') seven
 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν there were seven brothers

2034 ἑπτάκις (hep-tak-is') seven times

2035 ἑπτακισχίλιοι, -αι, -α (hep-tak-is-khil'-ee-oy) seven thousand

2036 ἔπω (ep'-o) I answer

2037 Ἔραστος, -ου, ὁ (er'-as-tos) Erastus

2038 ἐργάζομαι (er-gad'-zom-ahee) I work
 ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται καγὼ ἐργάζομαι My Father worketh hitherto and I work

2039 ἐργασία, -ας, ἡ (er-gas-ee'-ah) work

2040 ἐργάτης, -ου, ὁ (er-gat'-ace) worker

2041 ἔργον, -ου, τό (er'-gon) work
 τοῦτο ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ this is the work of God

2042 ἐρεθίζω (er-eth-id'-zo) I provoke

2043 ἐρείδω (er-i'-do) I fix firmly

2044 ἐρεύγομαι (er-yoog'-om-ahee) I declare

2045 ἐρευνάω (er-yoo-nah'-o) I search

2046 ἐρέω (er-eh'-o) I say
 καθὼς εἴρηκεν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ even as the Father said unto me, so I speak

2047 ἐρημία, -ας, ἡ secluded place
 ἐν ἐρημίᾳ in the wilderness

2048 ἔρημος, -ον (er'-ay-mos) deserted
 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας and he was there in the wilderness forty days

2049 ἐρημόω (er-ay-mo'-o) I lay waste

2050 ἐρήμωσις, -εως, ἡ (er-ay'-mo-sis) despoliation

2051 ἐρίζω (er-id'-zo) I wrangle

2052 ἐριθεία, -ας, ἡ (er-ith-i'-ah) self-seeking

2053 ἔριον, -ου, τό (er'-ee-on) wool

2054 ἔρις, -ιδος, ἡ (er'-is) strife

2055 ἐρίφιον, -ου, τό (er-if'-ee-on) goat

2056 ἔριφος, -ου, ὁ (er'-if-os) goat

2057 Ἑρμᾶς, -ᾶ, ὁ (her-mas') Hermas

2058 ἑρμηνεία, -ας, ἡ (her-may-ni'-ah) translation

2059 ἑρμηνεύω (her-mayn-yoo'-o) I translate

2060 Ἑρμῆς, -οῦ, ὁ (her-mace') Hermes

2061 Ἑρμογένης, -ους, ὁ (her-mog-en'-ace) Hermogenes

2062 ἑρπετόν, -οῦ, τό (her-pet-on') reptile

2063 ἐρυθρός, -ά, -όν (er-oo-thros') red

2064 ἔρχομαι (er'-khom-ahee) I come/go
 ἐλθέτω ὴ βασιλεία σου they kingdom come
 Ἔρχου καὶ ἔρχεται Come! and he comes
 ἦλθεν είς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν he went into their synagague
 ἔρχου κύριε Ἰησοῦ Come, Lord Jesus

2065 ἐρωτάω (er-o-tah'-o) I request
 τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς why askest thou me? ask them which heard me what I have said unto them

2066 ἐσθής, ῆτος, ἡ (es-thace') garment

2067 ἔσθησις, -εως, ἡ (es'-thay-sis) garment

2068 ἐσθίω (es-thee'-o) I eat
 μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει he eats with tax collectors and sinners

2069 Ἐσλί, ὁ (es-lee') Esli

2070 ἐσμέν (es-men') we are (form of εἰμί)
 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν I and the Father are one

2071 ἔσομαι (es'-om-ahee) I will be (form of εἰμί)

2072 ἔσοπτρον, -ου, τό (es'-op-tron) mirror

2073 ἑσπέρα, -ας, ἡ (hes-per'-ah) evening

2074 Ἐσρώμ, ὁ (es-rome) Esrom (Hezron)

2075 ἐστέ (es-teh') ye are (form of εἰμί)
 ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου you are the light of the world

2076 ἐστί, ἐστιν (es-tee') he/she/it is (form of εἰμί)
 Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ His name is John

2077 ἔστω (es'-to) be thou; let it be (form of εἰμί)

2078 ἔσχατος, -η, -ον (es'-khat-os) last
 ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι the last shall be first

2079 ἐσχάτως (es-khat'-oce) at the extremity of life

2080 ἔσω (es'-o) inside

2081 ἔσωθεν (es'-o-then) from inside

2082 ἐσώτερος, -α, -ον (es-o'-ter-os) interior

2083 ἑταῖρος, -ου, ὁ (het-ah'-ee-ros) friend
 Ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ πάρει; Friend, wherefore art thou come?

2084 ἑτερόγλωσσος, -ον (het-er-og'-loce-sos) foreigner

2085 ἑτεροδιδασκαλέω (het-er-od-id-as-kal-eh'-o) I teach different things

2086 ἑτεροζυγέω (het-er-od-zoog-eh'-o) I associate with others

2087 ἕτερος, -α, -ον (het'-er-os) different
 τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει he will hate the one and love the other

2088 ἑτέρως (het-er'-oce) differently

2089 ἔτι (et'-ee) yet
 τί ἔτι ὑστερῶ; what lack I yet?

2090 ἑτοιμάζω (het-oy-mad'-zo) I prepare
 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου prepare ye the way of the Lord

2091 ἑτοιμασία, -ας, ἡ (het-oy-mas-ee'-ah) preparation

2092 ἕτοιμος, -η, -ον (het-oy'-mos) prepared
 ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμα ἐστιν come, for all things are now ready

2093 ἑτοίμως (het'-oy-moce) in readiness

2094 ἔτος, -ους, τό (et'-os) year
 ἦν ἐτῶν δώδεκα she was of the age of twelve years

2095 εὖ (yoo) well
 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πίστε his lord said unto him, Well done thou good and faithful servant

2096 Εὖα, -ας, ἡ (yoo'-ah) Eve
 ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν the serpent beguiled Eve

2097 εὐαγγελίζω (yoo-ang-ghel-id'-zo) I bring good news  εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην I bring you good tidings of great joy

2098 εὐαγγέλιον, -ου, τό (yoo-ang-ghel'-ee-on) good news
 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησου Χριστοῦ The beginning of the gospel of Jesus Christ

2099 εὐαγγελιστής, -οῦ, ὁ (yoo-ang-ghel-is-tace') bearer of good news

2100 εὐαρεστέω (yoo-ar-es-teh'-o) I please

2101 εὐάρεστος, -ον (yoo-ar'-es-tos) agreeable

2102 εὐαρέστως (yoo-ar-es'-toce) quite agreeably

2103 Εὔβουλος, -ου, ὁ (yoo'-boo-los) Eubulus

2104 εὐγενής, -ές (yoog-en'-ace) noble

2105 εὐδία, -ας, ἡ (yoo-dee'-ah) good weather

2106 εὐδοκέω (yoo-dok-eh'-o) I approve

2107 εὐδοκία, -ας, ἡ (yoo-dok-ee'-ah) satisfaction
 ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας on earth peace good will toward men

2108 εὐεργεσία, -ας, ἡ (yoo-erg-es-ee'-ah) beneficence

2109 εὐεργετέω (yoo-erg-et-eh'-o) I do good deeds

2110 εὐεργέτης, -ου, ὁ (yoo-erg-et'-ace) benefactor

2111 εὔθετος (yoo'-thet-os) suitable

2112 εὐθέως, εὐθὺς (yoo-theh'-oce) immediately
 εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα immediately his leprosy was cleansed
 εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ straightway they forsook their nets and followed him

2113 εὐθυδρομέω (yoo-thoo-drom-eh'-o) I sail directly

2114 εὐθυμέω (yoo-thoo-meh'-o) I am cheerful

2115 εὔθυμος, -ον (yoo'-thoo-mos) cheerful

2116 εὐθύνω (yoo-thoo'-no) I make straight

2117 εὐθύς, -εῖα, -ύ (yoo-thoos') straight; (adverb) immediately  εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ make his paths straight

2118 εὐθύτης, -ητος, ἡ (yoo-thoo'-tace) rectitude

2119 εὐκαιρέω (yoo-kahee-reh'-o) I have time

2120 εὐκαιρία, -ας, ἡ (yoo-kahee-ree'-ah) opporunity

2121 εὔκαιρος, -ον (yoo'-kahee-ros) opportune

2122 εὐκαίρως (yoo-kah'-ee-roce) opportunely

2123 εὐκοπώτερος, -ον (yoo-kop-o'-ter-os) easier

2124 εὐλάβεια, -ας, ἡ (yoo-lab'-i-ah) reverence

2125 εὐλαβέομαι (yoo-lab-eh'-om-ahee) I fear

2126 εὐλαβής, -ές (yoo-lab-ace') pious

2127 εὐλογέω (yoo-log-eh'-o) I bless
 εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb
 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς bless them that curse you

2128 εὐλογητός, -ή, -όν (yoo-log-ay-tos') blessed

2129 εὐλογία, -ας, ἡ (yoo-log-ee'-ah) blessing

2130 εὐμετάδοτος, -ον (yoo-met-ad'-ot-os) generous

2131 Εὐνίκη, -ῆς, ἡ (yoo-nee'-kay) Eunice

2132 εὐνοέω (yoo-no-eh'-o) I have good will

2133 εὔνοια, -ας, ἡ (yoo'-noy-ah) good will

2134 εὐνουχίζω (yoo-noo-khid'-zo) I castrate

2135 εὐνοῦχος, -ου, ὁ (yoo-noo'-khos) eunuch

2136 Εὐοδία, -ας, ἡ (yoo-od-ee'-ah) Euodia

2137 εὐοδόω (yoo-od-o'-o) I cause to propers

2138 εὐπειθής, -ές (yoo-pi-thace') compliant

2139 εὐπερίστατος, -ον (yoo-per-is'-tat-os) easily distracted

2140 εὐποιΐα, -ας, ἡ (yoo-poy-ee'-ah) beneficence

2141 εὐπορέω (yoo-por-eh'-o) I have wealth

2142 εὐπορία, -ας, ἡ (yoo-por-ee'-ah) wealth

2143 εὐπρέπεια, -ας, ἡ (yoo-prep'-i-ah) gracefulness

2144 εὐπρόσδεκτος, -ον (yoo-pros'-dek-tos) pleasing

2145 εὐπρόσεδρος, -ον (yoo-pros'-ed-ros) devoted

2146 εὐπροσωπέω (yoo-pros-o-peh'-o) I look well

2147 εὑρίσκω (hyoo-ris'-ko) I find
 ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε . . . ὁ ζητῶν εὑρίσκει seek and ye shall find . . . he that seeketh findeth

2148 Εὐροκλύδων, -ωνος, ὁ (yoo-rok-loo'-dohn) east wind

2149 εὐρύχωρος, -ον (yoo-roo'-kho-ros) spacious

2150 εὐσέβεια, -ας, ἡ (yoo-seb'-i-ah) piety

2151 εὐσεβέω (yoo-seb-eh'-o) I am pious

2152 εὐσεβής, -ές (yoo-seb-ace') pious

2153 εὐσεβῶς (yoo-seb-oce') piously

2154 εὔσημος, -ον (yoo'-say-mos) intelligible

2155 εὔσπλαγχνος, -ον (yoo'-splangkh-nos) compassionate

2156 εὐσχημόνως (yoo-skhay-mon'-ose) decorously

2157 εὐσχημοσύνη, -ῆς, ἡ (yoo-skhay-mos-oo'-nay) decorousness

2158 εὐσχήμων, -ον (yoo-skhay'-mone) decorous

2159 εὐτόνως (yoo-ton'-oce) intensely

2160 εὐτραπελία, -ας, ἡ (yoo-trap-el-ee'-ah) ribaldry

2161 Εὔτυχος, -ου, ὁ (yoo'-too-khos) Eutychus

2162 εὐφημία, -ας, ἡ (yoo-fay-mee'-ah) praise

2163 εὔφημος, -ον (yoo'-fay-mos) reputable

2164 εὐφορέω (yoo-for-eh'-o) I am productive

2165 εὐφραίνω (yoo-frah'-ee-no) I rejoice

2166 Εὐφράτης, -ου, ὁ (yoo-frat'-ace) the Euphrates

2167 εὐφροσύνη, -ης, ἡ (yoo-fros-oo'-nay) joyfulness

2168 εὐχαριστέω (yoo-khar-is-teh'-o) I give thanks
 Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου Father, I thank you that you have heard me

2169 εὐχαριστία, -ας, ἡ (yoo-khar-is-tee'-ah) gratitude

2170 εὐχάριστος, -ον (yoo-khar'-is-tos) grateful

2171 εὐχή, -ῆς, ἡ (yoo-khay') vow

2172 εὔχομαι (yoo'-khom-ahee) I wish

2173 εὔχρηστος, -ον (yoo'-khrays-tos) useful

2174 εὐψυχέω (yoo-psoo-kheh'-o) I am in good spirits

2175 εὐωδία, -ας, ἡ (yoo-o-dee'-ah) fragrance

2176 εὐώνυμος, -ον (yoo-o'-noo-mos) left (lucky) side

2177 ἐφάλλομαι (ef-al'-lom-ahee) I spring upon

2178 ἐφάπαξ (ef-ap'-ax) once and for all

2179 Ἐφεσῖνος, -ον (ef-es-ee'-nos) of Ephesus

2180 Ἐφέσιος, -α, -ον (ef-es'-ee-os) Ephesian

2181 Ἔφεσος, -ου, ἡ (ef'-es-os) Ephesus

2182 ἐφευρετής, -οῦ, ὁ (ef-yoo-ret'-ace) inventer

2183 ἐφημερία, -ας, ἡ (ef-ay-mer-ee'-ah) order of the priesthood

2184 ἐφήμερος, -ον (ef-ay'-mer-os) for a day

2185 ἐφικνέομαι (ef-ik-neh'-om-ahee) I arrive at

2186 ἐφίστημι (ef-is'-tay-mee) I stand near (ἐπί+ἵστημι)

2187 Ἐφραίμ, ὁ (ef-rah-im') Ephraim

2188 ἐφφαθά (ef-fath-ah') be opened!

2189 ἔχθρα, -ας, ἡ (ekh'-thrah) enmity

2190 ἐχθρός, -ά, -όν (ech-thros') enemy
 ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν love your enemies

2191 ἔχιδνα, -ης, ἡ (ekh'-id-nah) poisonous snake
 ἐχίδνα ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα there came a viper out of the heat

2192 ἔχω (ekh'-o) I have; I am
 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούετω who has ears let him hear

2193 ἕως (heh'-oce) until (genitive); while, ἀπό . . . ἕως from . . . to
 ἕως Ἰωάννου until John
 ἕως ἂν πάντα γένηται until all be fulfilled
 Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι Sit ye here while I pray
 ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων from the last to the first

2194 Ζαβουλών, ὁ (dzab-oo-lone') Zebulon

2195 Ζακχαῖος, -ου, ὁ (dzak-chah'-ee-yos) Zacchaeus
 Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι Zacchaeus, make haste and come down

2196 Ζαρά, ὁ (dzar-ah') Zara

2197 Ζαχαρίας, -ου, ὁ (dzakh-ar-ee'-as) Zachary
 Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία Fear not, Zacharias

2198 ζάω (dzah'-o) I live
 ὁ υἱός σου ζῇ thy son lives
 ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν I am the living bread

2199 Ζεβεδαῖος, -ου, ὁ (dzeb-ed-ah'-yos) Zebedee
 Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου James and John, the sons of Zebedee

2200 ζεστός, -ή, -όν (dzes-tos') boiling hot

2201 ζεῦγος, -ους, τό (dzyoo'-gos) pair

2202 ζευκτηρία, -ας, ἡ (dzook-tay-ree'-ah) fastening

2203 Ζεύς, Διός, Δία (acc.), ὁ (dzyooce) Zeus

2204 ζέω (dzeh'-o) I am fervent

2205 ζῆλος, -ου, ὁ (dzay'-los) zeal

2206 ζηλόω (dzay-lo'-o) I am jealous

2207 ζηλωτής, -οῦ, ὁ (dzay-lo-tace') zealot

2208 Ζηλωτής, -οῦ, ὁ (dzay-lo-tace') Zealot

2209 ζημία, -ας, ἡ (dzay-mee'-ah) detriment

2210 ζημιόω (dzay-mee-o'-o) I injure

2211 Ζηνᾶς, -ᾶν, ὁ (dzay-nas') Zenas

2212 ζητέω (dzay-teh'-o) I seek
 ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε . . . ὁ ζητῶν εὑρίσκει seek and ye shall find . . . he that seeketh findeth
 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ Seek ye first the kingdom of God and his righteousness

2213 ζήτημα, -ατος, τό (dzay'-tay-mah) subject of inquiry

2214 ζήτησις, -εως, ἡ (dzay'-tay-sis) debate

2215 ζιζάνιον, -ου, τό (dziz-an'-ee-on) darnel

2216 Ζοροβάβελ, ὁ (dzor-ob-ab'-el) Zorobabel

2217 ζόφος, -ου, ὁ (dzof'-os) gloom

2218 ζυγός, -οῦ, ὁ (dzoo-gos') yoke

2219 ζύμη, -ης, ἡ (dzoo'-may) leaven

2220 ζυμόω (dzoo-mo'-o) I leaven

2221 ζωγρέω (dzogue-reh'-o) I capture alive

2222 ζωή, -ῆς, ἡ (dzo-ay') life
 Ἐγὼ εἰμι ὅ ἄρτος τῆς ζωῆς. I am the bread of life.
 Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. I am the way, the truth, and the life.

2223 ζώνη, -ῆς, ἡ (dzo'-nay) purse

2224 ζώννυμι (dzone'-noo-mi) I gird
 ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν . . . ὅταν δὲ γηράσῃς ἄλλος ζώσει σε When thou wast young thou girdedst thyself . . . but when thou shalt be old, another shall gird thee

2225 ζωογονέω (dzo-og-on-eh'-o) I preserve alive

2226 ζῶον, -ου, τό (dzo'-on) animal

2227 ζωοποιέω (dzo-op-oy-eh'-o) I cause to live

2228 (ay) or; than
 τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας the Law or the Prophets

2229 (ay) assuredly

2230 ἡγεμονεύω (hayg-em-on-yoo'-o) I govern

2231 ἡγεμονία, -ας, ἡ (hayg-em-on-ee'-ah) reign

2232 ἡγεμών, -όνος, ὁ (hayg-em-ohn') governor

2233 ἡγέομαι (hayg-eh'-om-ahee) I lead

2234 ἡδέως (hay-deh'-oce) gladly

2235 ἤδη (ay'-day) already
 Ἠλίας ἤδη ἦλθεν Elias is come already
 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε now ye are clean

2236 ἥδιστα (hay'-dis-tah) most gladly

2237 ἡδονή, -ῆς, ἡ (hay-don-ay') sensual delight

2238 ἡδύοσμον, -ου, τό (hay-doo'-os-mon) mint

2239 ἦθος, -ους, τό (ay'-thos) usage

2240 ἥκω (hay'-ko) I have come, am present
 πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν many will come from the east and the west

2241 ἠλί (ay-lee') my God
 Ἠλὶ ἠλὶ λεμὰ σαβαχθανί; Eli Eli lama sabachthani

2242 Ἡλί [Ἠλὶ], ὁ (hay-lee') Eli

2243 Ἡλίας [Ἠλίας], -ου, ὁ (hay-lee'-as) Elijah
 Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος this man calleth for Elias

2244 ἡλικία, -ας, ἡ (hay-lik-ee'-ah) maturity

2245 ἡλίκος, -η, -ον (hay-lee'-kos) how large

2246 ἥλιος, ου, ὁ (hay'-lee-os) sun
 οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν the righteous shall shine forth as the sun in the kingdom of their Father

2247 ἧλος, -ου, ὁ (hay'-los) nail

2248 ἡμᾶς (hay-mas') us (see ἐγώ)

2249 ἡμεῖς (hay-mice') we (see ἐγώ)

2250 ἡμέρα, -ας, ἡ (hay-mer'-ah) day
 ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως on judgment day

2251 ἡμέτερος, -α, -ον (hay-met'-er-os) our

2252 ἤμην (ay'-mane) he/she/it was

2253 ἡμιθανής, -ές (hay-mee-than-ace') half dead

2254 ἡμῖν (hay-meen') to, for, with, by us (see ἐγώ)
 εἶπον ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται tell us when these things will be
 ἡμῖν καὶ ὑμῖν for us and for you

2255 ἥμισυς, -εια, -υ (hay'-mee-soos) half

2256 ἡμιώριον, -ου, τό (hay-mee-o'-ree-on) half an hour

2257 ἡμῶν (hay-mone') of us, our (see ἐγώ)
 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν For he that is not against us is on our part

2258 ἦν (ane) he/she/it was (form of εἰμί)
 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος In the beginning was the word

2259 ἡνίκα (hay-nee'-kah) at which time

2260 ἤπερ (ay'-per) than

2261 ἤπιος, -α, -ον (ay'-pee-os) gentle

2262 Ἤρ, ὁ (ayr) Er

2263 ἤρεμος, -ον (ay'-rem-os) tranquil

2264 Ἡρώδης, -ου, ὁ (hay-ro'-dace) Herod
 ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης King Herod

2265 Ἡρωδιανοί, -ῶν, οἱ (hay-ro-dee-an-oy') Herodians

2266 Ἡρωδιάς, -άδος, ἡ (hay-ro-dee-as') Herodias

2267 Ἡρωδίων, -ωνος, ὁ (hay-ro-dee'-ohn) Herodion

2268 Ἡσαΐας [Ἠσαΐας], -ου, ὁ (hay-sah-ee'-as) Isaiah
 διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου by Esaias the prophet

2269 Ἠσαῦ (ay-sow') Esau

2270 ἡσυχάζω (hay-soo-khad'-zo) I keep quiet

2271 ἡσυχία, ας, ἡ (hay-soo-khee'-ah) stillness

2272 ἡσύχιος, -α, -ον (hay-soo'-khee-os) tranquil

2273 ἤτοι (ay'-toy) either

2274 ἡττάω (hayt-tah'-o) I am inferior

2275 ἥττημα, -ατος, τό (hayt'-tay-mah) failure

2276 ἥττον (hate'-ton) worse

2277 ἤτω (ay'-to) let him/it be (form of εἰμί)

2278 ἠχέω (ay-kheh'-o) I make a sound

2279 ἦχος, -ου, ὁ (ay'-khos) sound

2280 Θαδδαῖος, ου, ὁ (thad-dah'-yos) Thaddaeus
 Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος Lebbaeus whose surname was Thaddaeus

2281 θάλασσα, -ης, ἡ (thal'-as-sah) sea, lake
 ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ the wind and the sea obey him

2282 θάλπω (thal'-po) I cherish

2283 Θάμαρ, ἡ (tham'-ar) Thamar

2284 θαμβέω (tham-beh'-o) I amaze

2285 θάμβος, -ους, τό (tham'-bos) astonishment

2286 θανάσιμος, -ον (than-as'-ee-mos) deadly

2287 θανατήφορος, -ον (than-at-ay'-for-os) deadly

2288 θάνατος, -ου, ὁ (than'-at-os) death
 ἐὰν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ If a man keep my saying he shall never see death

2289 θανατόω (than-at-o'-o) I put to death

2290 θάπτω (thap'-to) I bury

2291 Θάρα, ὁ (thar'-ah) Thera

2292 θαῤῥέω (thar-hreh'-o) I have courage

2293 θαρσέω (thar-seh'-o) I have courage

2294 θάρσος, ους, τό (thar'-sos) courage

2295 θαῦμα, -ατος, τό (thos'-mah) wonder

2296 θαυμάζω (thou-mad'-zo) I wonder at
 Ἰησοῦς ἐθαύμασεν Jesus marveled

2297 θαυμάσιος, -α, -ον (thow-mas'-ee-os) wonderful

2298 θαυμαστός, -ή, -όν (thow-mas-tos') wonderful

2299 θεά, -ᾶς, ἡ (theh-ah') goddess

2300 θεάομαι (theh-ah'-om-ahee) I behold

2301 θεατρίζω (theh-at-rid'-zo) I make a spectacle of

2302 θέατρον, -ου, τό (theh'-at-ron) theatre

2303 θεῖον, -ου, τό (thi'-on) sulphur

2304 θεῖος, -α, -ον divine

2305 θειότης, -ητος, ἡ (thi-ot'-ace) divinity

2306 θειώδης, -ες (thi-o'-dace) sulphurous

2307 θέλημα, -ατος, τό (thel'-ay-mah) will
 γενηθήτω τὸ θέλημά σου thy will be done

2308 θέλησις, -εως, ἡ (thel'-ay-sis) will

2309 θέλω ( thel'-o,) I wish
 ἐὰν θέλῃς if you are willing
 Θέλω I am willing

2310 θεμέλιος, -ον (them-el'-ee-os) of a foundation

2311 θεμελιόω (them-el-ee-o'-o) I lay a foundation

2312 θεοδίδακτος, -ον (theh-od-id'-ak-tos) divinely instructed

2313 θεομαχέω (theh-o-makh-eh'-o) I fight against God

2314 θεομάχος, -ον fighting against God

2315 θεόπνευστος, -ον (theh-op'-nyoo-stos) inspired by God

2316 θεός, -οῦ, ὁ (theh'-os) god; God (especially with )
 οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ Ye cannot serve God and mammon
 ἀγνώστῳ θεῷ to the unknown god

2317 θεοσέβεια, -ας, ἡ (theh-os-eb'-i-ah) piety

2318 θεοσεβής, -ές (theh-os-eb-ace') pious

2319 θεοστυγής, -ές (theh-os-too-gace') impious

2320 θεότης, -ητος, ἡ (theh-ot'-ace) divinity

2321 Θεόφιλος, -ου, ὁ (theh-of'-il-os) Theophilus
 κράτιστε Θεόφιλε most excellent Theophilus

2322 θεραπεία, -ας, ἡ (ther-ap-i'-ah) healing

2323 θεραπεύω (ther-ap-yoo'-o) I heal
 ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὐ; is it lawful to heal on the Sabbath day?

2324 θεράπων, -οντος, ὁ (ther-ap'-ohn) servent

2325 θερίζω (ther-id'-zo) I reap

2326 θερισμός, οῦ, ὁ (ther-is-mos') harvest

2327 θεριστής, -οῦ, ὁ (ther-is-tace') reaper

2328 θερμαίνω (ther-mah'-ee-no) I warm myself

2329 θέρμη, -ης, ἡ (ther'-may) heat

2330 θέρος, -ους, τό (ther'-os) summer

2331 Θεσσαλονικεύς, -έως, ὁ (thes-sal-on-ik-yoos') Thessalonian

2332 Θεσσαλονίκη, -ης, ἡ (thes-sal-on-ee'-kay) Thessalonica, a city in Asia Minor

2333 Θευδᾶς, -ᾶ, ὁ (thyoo-das') Theudas

2334 θεωρέω (theh-o-reh'-o) I look at
 κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ Sir, I perceive that thou art a prophet
 ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ λίθος

2335 θεωρία, -ας, ἡ (theh-o-ree'-ah) spectacle

2336 θήκη, -ῆς, ἡ (thay'-kay) sheath

2337 θηλάζω (thay-lad'-zo) I suckle

2338 θῆλυς, -εια, -υ (thay'-loos) female

2339 θήρα, -ας, ἡ (thay'-rah) hunting

2340 θηρεύω (thay-ryoo'-o) I hunt

2341 θηριομαχέω (thay-ree-om-akh-eh'-o) I fight wild beasts

2342 θηρίον, -ου, τό (thay-ree'-on) wild beast
 ἦν μετὰ τῶν θηρίων he was with the wild beasts

2343 θησαυρίζω (thay-sow-rid'-zo) I store up

2344 θησαυρός, -οῦ, ὁ (thay-sow-ros') storehouse

2345 θιγγάνω (thing-gan'-o) I handle

2346 θλίβω (thlee'-bo) I press upon

2347 θλῖψις, -εως, ἡ (thlip'-sis) affliction
 ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον in the world ye shall have tribulation but be of good cheer I have overcome the world

2348 θνήσκω (thnay'-sko) I am dying

2349 θνητός, -ή, -όν (thnay-tos') mortal

2350 θορυβέω (thor-oo-beh'-o) I disturb

2351 θόρυβος, -ου, ὁ (thor'-oo-bos) disturbance

2352 θραύω (throw'-o) I crush

2353 θρέμμα, -ατος, τό (threm'-mah) livestock

2354 θρηνέω (thray-neh'-o) I lament
 ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε we have mourned to you and ye have not wept

2355 θρῆνος, -ου, ὁ (thray'-nos) lamentation

2356 θρησκεία, -ας, ἡ (thrace-ki'-ah) ceremonial observance

2357 θρησκός,- ον (thrace'-kos) ceremonious in worship

2358 θριαμβεύω (three-am-byoo'-o) I parade

2359 θρίξ, τριχός, ἡ (threeks) hair

2360 θροέω (thro-eh'-o) I disturb

2361 θρόμβος, -ου, ὁ (throm'-bos) clot

2362 θρόνος, -ου, ὁ (thron'-os) throne
 καθήσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ you will sit on thrones judging the twelve tribes of Israel

2363 Θυάτειρα, -ων, τά (thoo-at'-i-rah) Thyatira

2364 θυγάτηρ, -τρός, ἡ (thoo-gat'-air) daughter
 καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης and her daughter was made whole from that very hour
 θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκεν σε daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole

2365 θυγάτριον, -ου, τό (thoo-gat'-ree-on) little daughter

2366 θύελλα, -ης, ἡ (thoo'-el-lah) storm

2367 θύϊνος, -η, -ον (thoo'-ee-nos) of the citron tree

2368 θυμίαμα, -ατος, τό (thoo-mee'-am-ah) incense

2369 θυμιαστήριον, -ου, τό (thoo-mee-as-tay'-ree-on) altar of incense (in the Temple)

2370 θυμιάω (thoo-mee-ah'-o) I burn incense

2371 θυμομαχέω (thoo-mom-akh-eh'-o) I am furiously angry with

2372 θυμός, -οῦ, ὁ (thoo-mos') wrath

2373 θυμόω (tho-mo'-o) I enrage

2374 θύρα, -ας, ἡ (thoo'-rah) door
 ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας strive to enter in at the strait gate

2375 θυρεός, -οῦ, ὁ (thoo-reh-os') large shield

2376 θυρίς, -ίδος, ἡ (thoo-rece') window

2377 θυρωρός, -οῦ, ὁ, ἡ (thoo-ro-ros') gatekeeper

2378 θυσία, -ας, ἡ (thoo-see'-ah) sacrifice

2379 θυσιαστήριον, -ου, τό (thoo-see-as-tay'-ree-on) altar

2380 θύω (thoo'-o) I sacrifice

2381 Θωμᾶς, ᾶ, ὁ (tho-mas') Thomas
 λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλον σου ὧδε saith he to Thomas, Reach hither thy finger

2382 θώραξ, -ακός, ὁ (tho'-rax) breastplate

2383 Ἰάειρος, -ου, ὁ (ee-ah'-i-ros) Jairus

2384 Ἰακώβ, ὁ (ee-ak-obe') Jacob
 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς άδελφοὺς αὐτοῦ and Jacob begat Judas and his brethren

2385 Ἰάκωβος, -ου, ὁ (ee-ak'-o-bos) James
 εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ he saw James the son of Zebedee and John his brother

2386 ἴαμα, -ατος, τό (ee'-am-ah) cure

2387 Ἰαμβρῆς, -ου, ὁ (ee-am-brace') Jambres

2388 Ἰαννά, ὁ (ee-an-nah') Janna

2389 Ἰαννῆς, -ου, ὁ (ee-an-nace') Jannes

2390 ἰάομαι (ee-ah'-om-ahee) I cure

2391 Ἰάρεδ, ὁ (ee-ar'-ed) Jared

2392 ἴασις, -εως, ἡ (ee'-as-is) curing

2393 ἴασπις, -ιδος, ἡ (ee'-as-pis) jasper

2394 Ἰάσων, -ονος, ὁ (ee-as'-oan) Jason

2395 ἰατρός, -οῦ, ὁ (ee-at-ros') physician
 ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν physician, heal thyself

2396 ἴδε (id'-eh) see! (see οἶδα)
 ἴδε ὁ υἱός σου . . . ἴδε ἡ μήτηρ σου behold thy son . . . behold thy mother

2397 ἰδέα, -ας, ἡ (id-eh'-ah) appearance

2398 ἴδιος, -α, -ον (id'-ee-os) one's own
 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται for every tree is known by his own fruit

2399 ἰδιώτης, -ου, ὁ (id-ee-o'-tace) ignoramus

2400 ἰδού (id-oo') see! (ὁράω)
 Ἰδοὺ ἡ παρθένος Behold the virgin
 Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος Behold the man

2401 Ἰδουμαία, -ας, ἡ (id-oo-mah'-yah) Idumea

2402 ἱδρώς, -ῶτος, ὁ (hid-roce') sweat

2403 Ἰεζαβήλ, ἡ (ee-ed-zab-ale') Jezebel

2404 Ἱεράπολις, -εως, ἡ (hee-er-ap'-ol-is) Hierapolis

2405 ἱερατεία, -ας, ἡ (hee-er-at-i'-ah) priesthood

2406 ἱεράτευμα, -ατος, τό(hee-er-at'-yoo-mah) priesthood

2407 ἱερατεύω (hee-er-at-yoo'-o) I serve as a priest

2408 Ἱερεμίας, -ου, ὁ (hee-er-em-ee'-as) Jeremiah

2409 ἱερεύς, -έως, ὁ (hee-er-yooce') priest
 ἐγένετο ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά there was a certain priest named Zacharias of the course of Abia

2410 Ἱεριχώ, ἡ (hee-er-ee-kho') Jericho

2411 ἱερόν, -οῦ, τό (hee-er-on') temple
 τοῦ ἱεροῦ μεῖζον ἐστιν ὣδε in this place is one greater than the temple

2412 ἱεροπρεπής, -ές (hee-er-op-rep-ace') reverent

2413 ἱερός, -ά, -όν (hee-er-os') sacred

2414 Ἱεροσόλυμα [Ἰεροσόλυμα], -ατος, τά, ἡ (hee-er-os-ol'-oo-mah) Jerusalem (also Ἱερουσαλήμ)
 Ἱεροσόλυμα πόλις ἐστιν τοῦ μεγάλου βασιλέως Jerusalem is the city of the great king

2415 Ἱεροσολυμίτης, -ου, ὁ (hee-er-os-ol-oo-mee'-tace) inhabitant of Jerusalem

2416 ἱεροσυλέω (hee-er-os-ool-eh'-o) I rob a temple, commit sacrilege

2417 ἱερόσυλος, -ον (hee-er-os'-oo-los) temple-robbing

2418 ἱερουργέω (hee-er-oorg-eh'-o) I officiate as a priest

2419 Ἱερουσαλήμ [Ἰερουσαλήμ], ἡ (hee-er-oo-sal-ame') Jerusalem (also Ἱεροσόλυμα)
 Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ O Jerusalem Jerusalem

2420 ἱερωσύνη, -ης, ἡ (hee-er-o-soo'-nay) priestly office

2421 Ἰεσσαί, ὁ (es-es-sah'-ee) Jesse

2422 Ἰεφθάε, ὁ (ee-ef-thah'-eh) Jephtha

2423 Ἰεχονίας, -ου, ὁ (ee-ekh-on-ee'-as) Jechoniah

2424 Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ (ee-ay-sooce') Jesus, Joshua
 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν thou shalt call his name JESUS

2425 ἱκανός, -ή, -όν (hik-an-os') enough
 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἱκανόν ἐστι and he said unto them, It is enough

2426 ἱκανότης, -ητος, ἡ (hik-an-ot'-ace) sufficiency

2427 ἱκανόω (hik-an-o'-o) I make sufficient

2428 ἱκετηρία, -ας, ἡ (hik-et-ay-ree'-ah) supplication

2429 ἱκμάς, -άδος, ἡ (hik-mas') moisture

2430 Ἰκόνιον, -ου, τό (ee-kon'-ee-on) Iconium

2431 ἱλαρός, -ά, -όν (hil-ar-os') cheerful

2432 ἱλαρότης, -ητος, ἡ (hil-ar-ot'-ace) cheerfulness

2433 ἱλάσκομαι (hil-as'-kom-ahee) I have mercy
 ὁ θεὸς ἱλάσθητι μοι τῷ ἁμαρτωλῷ God, have mercy on me a sinner

2434 ἱλασμός, -οῦ, ὁ (hil-as-mos') atonement

2435 ἱλαστήριον, -ου, τό (hil-as-tay'-ree-on) sin-offering

2436 ἵλεως (hil'-eh-oce) merciful

2437 Ἰλλυρικόν, -οῦ, τό (il-loo-ree-kon') Illyricum

2438 ἱμάς (hee-mas') strap

2439 ἱματίζω (him-at-id'-zo) I dress

2440 ἱμάτιον, -ου, τό (him-at'-ee-on) garment
 τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν his raiment became shining exceeding white

2441 ἱματισμός, -οῦ, ὁ (him-at-is-mos') clothing

2442 ἱμείρομαι (him-i'-rom-ahee) I long for

2443 ἵνα (hin'-ah) in order that
 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. Judge not that ye be not judged.

2444 ἱνατί, ἵνα τί (hin-at-ee') why? (ἵνα+τί)
 ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; wherefore think you evil in your hearts?

2445 Ἰόππη, -ης, ἡ (ee-op'-pay) Joppa

2446 Ἰορδάνης, -ου, ὁ (ee-or-dan'-ace) the Jordan

2447 ἰός, -οῦ, ὁ (ee-os') rust

2448 Ἰουδά, ὁ (ee-oo-dah') Judah, Judas, Jude

2449 Ἰουδαία, -ας, ἡ (ee-oo-dah'-yah) Judea
 βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας Bethlehem of Judea

2450 Ἰουδαΐζω (ee-oo-dah-id'-zo) I live as a Jew

2451 Ἰουδαϊκός, -ή, -όν (ee-oo-dah-ee-kos') Jewish

2452 Ἰουδαϊκῶς (ee-oo-dah-ee-koce') in the manner of Jews

2453 Ἰουδαῖος, -αία, -αῖον (ee-oo-dah'-yos) Jewish
 Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων. This is Jesus the king of the Jews.

2454 Ἰουδαϊσμός, -οῦ, ὁ (ee-oo-dah-is-mos') Judaism

2455 Ἰούδας, -α, ὁ (ee-oo-das') Judah, Judas, Jude
 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ and Judas begat Phares and Zara of Thamar

2456 Ἰουλία, -ας, ἡ (ee-oo-lee'-ah) Julia

2457 Ἰούλιος, -ου, ὁ (ee-oo'-lee-os) Julius

2458 Ἰουνιᾶς, -ᾶ, ὁ (ee-oo-nee'-as) Junias

2459 Ἰοῦστος, -ου, ὁ (ee-ooce'-tos) Justus

2460 ἱππεύς, -έως, ὁ (hip-yooce') soldier on horseback

2461 ἱππικόν (hip-pee-kon') cavalry

2462 ἵππος, -ου, ὁ (hip'-pos) horse

2463 ἶρις, ιδος, ἡ (ee'-ris) rainbow

2464 Ἰσαάκ, ὁ (ee-sah-ak') Isaac
 Ισαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ and Isaac begat Jacob

2465 ἰσάγγελος, -ον (ee-sang'-el-los) like an angel

2466 Ἰσαχάρ, ὁ (ee-sakh-ar') Isachar

2467 ἴσημι (is'-ay-mee) I know

2468 ἴσθι (is'-thee) be thou

2469 Ἰσκαριώτης, ου, ὁ (is-kar-ee-o'-tace) inhabitant of Kerioth; Iscariot
 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης says to him Judas (not Iscariot)

2470 ἴσος, -η, -ον (ee'-sos) equal

2471 ἰσότης, -ητος, ἡ (ee-sot'-ace) equality

2472 ἰσότιμος, -ον (ee-sot'-ee-mos) equal

2473 ἰσόψυχος, -ον (ee-sop'-soo-khos) like-minded

2474 Ἰσραήλ, ὁ (is-rah-ale') Israel
 τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ the lost sheep of the house of Israel

2475 Ἰσραηλίτης, -ου, ὁ (is-rah-ale-ee'-tace) Israelite
 ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης behold an Israelite indeed

2476 ἵστημι (his'-tay-mee) I stand
 οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται a house divide against itself will not stand
 τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; Why stand ye here all the day idle?

2477 ἱστορέω (his-tor-eh'-o) I acquant myself with

2478 ἰσχυρός, -ά, -όν (is-khoo-ros') strong

2479 ἰσχύς, -ύος, ἡ (is-khoos') strength

2480 ἰσχύω (is-khoo'-o) I am strong

2481 ἴσως (ee'-soce) perhaps

2482 Ἰταλία, -ας, ἡ (ee-tal-ee'-ah) Italy

2483 Ἰταλικός, -ή, -όν (ee-tal-ee-kos') Italian

2484 Ἰτουραΐα, -α, -ον (ee-too-rah'-yah) Iturean

2485 ἰχθύδιον, -ου, τό (ikh-thoo'-dee-on) small fish

2486 ἰχθύς, -ύος, ὁ (ikh-thoos') fish

2487 ἴχνος, -ους, τό (ikh'-nos) footstep

2488 Ἰωάθαμ, ὁ (ee-o-ath'-am) Joatham

2489 Ἰωάννα, ας, ἡ (ee-o-an'-nah) Joanna

2490 Ἰωαννᾶς, ὁ (ee-o-an-nas') Joannas

2491 Ἰωάννης, -ου, ὁ (ee-o-an'-nace) John
 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου the baptism of John

2492 Ἰώβ, ὁ (ee-obe') Job

2493 Ἰωήλ, ὁ (ee-o-ale') Joel

2494 Ἰωνάν, ὁ (ee-o-nan') Jonan

2495 Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ (ee-o-nas') Jonah
 τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ the sign of Jonas

2496 Ἰωράμ, ὁ (ee-o-ram') Joram

2497 Ἰωρείμ, ὁ (ee-o-rime') Jorim

2498 Ἰωσαφάτ, ὁ (ee-o-saf-at') Jehoshaphat

2499 Ἰωσή (ee-o-say') Joses

2500 Ἰωσῆς, -ῆτος, ὁ (ee-o-sace') Joses

2501 Ἰωσήφ, ὁ (ee-o-safe') Joseph
 οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; is not this Joseph's son?

2502 Ἰωσίας, -ου, ὁ (ee-o-see'-as) Josiah

2503 ἰῶτα, τό (ee-o'-tah) ninth letter of the alphabet; smallest part
 ἰῶτα ἓν one jot

2504 κἀγώ (kag-o') I also
 καθὼς ἠγάπησεν με ὁ πατήρ, καγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα as the Father hath loved me so have I loved you
 καγὼ οὐκ ᾔᾔδειν αὐτόν and I knew him not
 ἔδοξεν καμοὶ it seemed good to me also

2505 καθά (kath-ah') just as

2506 καθαίρεσις, -εως, ἡ (kath-ah'-ee-res-is) destruction

2507 καθαιρέω (kath-ahee-reh'-o) I destroy

2508 καθαίρω (kath-ahee-reh'-o) I cleanse

2509 καθάπερ (kath-ap'-er) exactly as

2510 καθάπτω (kath-ap'-to) I seize

2511 καθαρίζω (kath-ar-id'-zo) I cleanse
 δύνασαι με καθαρίσαι thou canst make me clean

2512 καθαρισμός, -οῦ, ὁ (kath-ar-is-mos') cleansing

2513 καθαρός, -ά, -όν (kath-ar-os') clean

2514 καθαρότης, -ητος, ἡ (kath-ar-ot'-ace) cleanness

2515 καθέδρα, -ας, ἡ (kath-ed'-rah) seat

2516 καθέζομαι (kath-ed'-zom-ahee) I sit

2517 καθεξῆς (kath-ex-ace') consecutively

2518 καθεύδω (kath-yoo'-do) I sleep
 τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει the damsel is not dead but sleepeth

2519 καθηγητής, -ου, ὁ (kath-ayg-ay-tace') teacher

2520 καθήκω (kath-ay'-ko) I reach

2521 κάθημαι (kath'-ay-mahee) I sit
 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα the people which sat in darkness saw great light

2522 καθημερινός,-ή, όν (kath-ay-mer-ee-nos') daily

2523 καθίζω (kath-id'-zo) I sit; I seat
 καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς he sat down and taught them

2524 καθίημι (kath-ee'-ay-mee) I let down

2525 καθίστημι (kath-is'-tay-mee) I appoint
 ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω I will make thee ruler over many things
 ἄνθρωπε, τις με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ’ ὐμᾶς; man, who made me a judge or a divider over you?

2526 καθό (kath-o') as

2527 καθόλου (kath-ol'-oo) at all

2528 καθοπλίζω (kath-op-lid'-zo) I arm fully

2529 καθοράω (kath-or-ah'-o) I see clearly

2530 καθότι (kath-ot'-ee) because

2531 καθώς (kath-oce') according as (κατά+ὡς)
 καθὼς ἀκούω κρίνω as I hear I judge

2532 καί (kahee) and
 Καὶ εἶπεν Μαριάμ And Mary said

2533 Καϊάφας, -ᾶ, ὁ (kah-ee-af'-as) Caiaphas
 Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα Caiaphas the high priest

2534 καίγε (kah'-ee-gheh) and

2535 Κάϊν, ὁ (kah'-in) Cain

2536 Καϊνάν, ὁ (kah-ee-nan') Cainan

2537 καινός, -ή, -όν (kahee-nos') new
 βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς they put new wine into new wineskins

2538 καινότης, -ητος, ἡ (kahee-not'-ace) newness

2539 καίπερ (kah'-ee-per) although

2540 καιρός, -οῦ, ὁ (kahee-ros') the proper time
 ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν my time is at hand

2541 Καῖσαρ, -ος, ὁ (kah'-ee-sar) Caesar
 ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι render therefore unto Caesar the things which are Caesar's

2542 Καισάρεια, -ας, ἡ (kahee-sar'-i-a) Caesaria

2543 καίτοι (kah'-ee-toy) although

2544 καίτοιγε (kah'-ee-toyg-eh) although

2545 καίω (kah'-yo) I light

2546 κἀκεῖ (kak-i') and there

2547 κἀκεῖθεν (kak-i'-then) from there

2548 κἀκεῖνος, -η, -ο (kak-i'-nos) and he/she/it/they
 ὁ τρώγων με κακεῖνος ζήσει δι’ ἐμέ he that eateth me even he shall live by me

2549 κακία, -ας, ἡ (kak-ee'-ah) badness

2550 κακοήθεια, -ας, ἡ (kak-o-ay'-thi-ah) bad character

2551 κακολογέω (kak-ol-og-eh'-o) I revile

2552 κακοπάθεια, ας, ἡ (kak-op-ath'-i-ah) suffering

2553 κακοπαθέω (kak-op-ath-eh'-o) I suffer

2554 κακοποιέω (kak-op-oy-eh'-o) I do wrong

2555 κακοποιός, -όν (kak-op-oy-os') criminal

2556 κακός, -ή, -όν (kak-os') bad
 τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; why, what evil has he done?

2557 κακοῦργος, -ον (kak-oor'-gos) criminal

2558 κακουχέω (kak-oo-kheh'-o) I maltreat

2559 κακόω (kak-o'-o) I injure

2560 κακῶς (kak-oce') badly

2561 κάκωσις, -εως, ἡ (kak'-o-sis) maltreatment

2562 καλάμη, -ῆς, ἡ (kal-am'-ay) stalk of grain

2563 κάλαμος, -ου, ὁ (kal'-am-os) reed

2564 καλέω (kal-eh'-o) I call
 καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν thou shalt call his name Jesus

2565 καλλιέλαιος, -οῦ, ἡ (kal-le-el'-ah-yos) cultivated olive tree

2566 καλλίον (kal-lee'-on) very well

2567 καλοδιδάσκαλος, -ου, ὁ, ἡ (kal-od-id-as'-kal-os) teacher of the right

2568 Καλοὶ Λιμένες (kal-oy' lee-men'-es) Fairhaven

2569 καλοποιέω (kal-op-oy-eh'-o) I do well

2570 καλός, -ή, -όν (kal-os') beautiful, good
 ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας a merchant seeking fine pearls

2571 κάλυμα, -ατος, τό (kal'-oo-mah) veil

2572 καλύπτω (kal-oop'-to) I cover

2573 καλῶς (kal-oce') well
 καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς do good to them that hate you

2574 κάμηλος, -ου, ὁ, ἡ (kam'-ay-los) camel

2575 κάμινος, -ου, ἡ (kam'-ee-nos) furnace

2576 καμμύω (kam-moo'-o) I close my eyes

2577 κάμνω (kam'-no) I am weary

2578 κάμπτω (kamp'-to) I bend

2579 κἄν (kan) and/even if
 κὰν ἀποθάνῃ ζήσεται though he were dead yet shall he live

2580 Κανᾶ, ἡ (kan-ah') Cana

2581 Κανανίτης, -ου, ὁ (kan-an-ee'-tace) Canaanite

2582 Κανδάκη, -ης, ἡ (kan-dak'-ay) Candace

2583 κανών, -όνος, ὁ (kan-ohn') rule

2584 Καπερναούμ [Καφαρναούμ], ἡ (cap-er-nah-oom') Capernaum
 καὶ σύ, Καφαρναούμ and thou, Capernaum

2585 καπηλεύω (kap-ale-yoo'-o) I engage in trade

2586 καπνός, -οῦ, ὁ (kap-nos') smoke

2587 Καππαδοκία, -ας, ἡ (kap-pad-ok-ee'-ah) Cappadocia

2588 καρδία, -ας, ἡ (kar-dee'-ah) heart
 καθαροὶ τῇ καρδίᾳ pure in heart
 ἐξ ὅλης καρδίας σου with all thy heart

2589 καρδιογνώστης, -ου, ὁ (kar-dee-og-noce'-tace) knower of the heart

2590 καρπός, -οῦ, ὁ (kar-pos') fruit
 ἀπὸ τῶν καρπῶν αυτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς by their fruits ye shall know them

2591 Κάρπος, ου, ὁ (kar'-pos) Carpus

2592 καρποφορέω (kar-pof-or-eh'-o) I bear fruit

2593 καρποφόρος, -ον (kar-pof-or'-os) fruitful

2594 καρτερέω (kar-ter-eh'-o) I endure

2595 κάρφος, -ους, τό (kar'-fos) dry stalk

2596 κατά (kat-ah') against (genitive); according to (accusative)
 ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ a man against his father
 κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν according to your faith

2597 καταβαίνω (kat-ab-ah'-ee-no) I go/come down
 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ save thyself and come down from the cross

2598 καταβάλλω (kat-ab-al'-lo) to throw down

2599 καταβαρέω (kat-ab-ar-eh'-o) I oppress

2600 κατάβασις, -εως, ἡ (kat-ab'-as-is) descent

2601 καταβιβάζω (kat-ab-ib-ad'-zo) I cause to go down

2602 καταβολή, -ῆς, ἡ (kat-ab-ol-ay') foundation
 καταβολῆς κόσμου the foundation of the world

2603 καταβραβεύω (kat-ab-rab-yoo'-o) I decide against

2604 καταγγελεύς, -έως, ὁ (kat-ang-gel-yooce') heraldp

2605 καταγγέλλω (kat-ang-gel'-lo) I proclaim

2606 καταγελάω (kat-ag-el-ah'-o) I laugh at

2607 καταγινώσκω (kat-ag-in-o'-sko) I condemn

2608 κατάγνυμι (kat-ag'-noo-mee) I break in pieces

2609 κατάγω (kat-ag'-o) I bring down

2610 καταγωνίζομαι (kat-ag-o-nid'-zom-ahee) I subdue

2611 καταδέω (kat-ad-eh'-o) I bandage a wound

2612 κατάδηλος, -ον (kat-ad'-ay-los) evident

2613 καταδικάζω (kat-ad-ik-ad'-zo) I condemn
 μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε condemn not and ye shall not be condemned

2614 καταδιώκω (kat-ad-ee-o'-ko) I hunt down

2615 καταδουλόω (kat-ad-oo-lo'-o) I enslave

2616 καταδυναστεύω (kat-ad-oo-nas-tyoo'-o) I overpower

2617 καταισχύνω (kat-ahee-skhoo'-no) I shame

2618 κατακαίω (kat-ak-ah'-ee-o) I burn to the ground

2619 κατακαλύπτω (kat-ak-al-oop'-to) I cover the head

2620 κατακαυχάομαι (kat-ak-ow-khah'-om-ahee) I exult over

2621 κατάκειμαι (kat-ak'-i-mahee) I lie down

2622 κατακλάω (kat-ak-lah'-o) I break into pieces

2623 κατακλείω (kat-ak-li'-o) I confine

2624 κατακληροδοτέω (kat-ak-lay-rod-ot-eh'-o) I distribute

2625 κατακλίνω (kat-ak-lee'-no) I recline

2626 κατακλύζω (kat-ak-lood'-zo) I flood over

2627 κατακλυσμός, -οῦ, ὁ (kat-ak-looce-mos') flood

2628 κατακολουθέω (kat-ak-ol-oo-theh'-o) I follow after

2629 κατακόπτω (kat-ak-op'-to) I cut up

2630 κατακρημνίζω (kat-ak-rame-nid'-zo) I throw over a cliff

2631 κατάκριμα, -ατος, τό (kat-ak'-ree-mah) sentence after trial

2632 κατακρίνω (kat-ak-ree'-no) I condemn

2633 κατάκρισις, -εως, ἡ (kat-ak'-ree-sis) condemnation

2634 κατακυριεύω (kat-ak-oo-ree-yoo'-o) I lord over

2635 καταλαλέω (kat-al-al-eh'-o) I slander

2636 καταλαλία, -ας, ἡ (kat-al-al-ee'-ah) defamation

2637 κατάλαλος, -ον (kat-al'-al-os) slanderous

2638 καταλαμβάνω (kat-al-am-ban'-o) I grasp

2639 καταλέγω (kat-al-eg'-o) I register

2640 κατάλειμμα, -ατος, τό (kat-al'-ime-mah) remnant

2641 καταλείπω (kat-al-i'-po) I leave behind (κατά+λείπω)

2642 καταλιθάζω (kat-al-ith-ad'-zo) I stone death

2643 καταλλαγή, -ῆς, ἡ (kat-al-lag-ay') reconciliation

2644 καταλλάσσω (kat-al-las'-so) I reconcile

2645 κατάλοιπος, -ον (kat-al'-oy-pos) remaining

2646 κατάλυμα, -ατος, τό (kat-al'-oo-mah) inn

2647 καταλύω (kat-al-oo'-o) I destroy
 οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι I came not to destroy but to fulfill

2648 καταμανθάνω (kat-am-an-than'-o) I regard intently

2649 καταμαρτυρέω (kat-am-ar-too-reh'-o) I testify against

2650 καταμένω (kat-am-en'-o) I reside

2651 καταμόνας (kat-am-on'-as) apart

2652 κατανάθεμα, -ατος, τό (kat-an-ath'-em-ah) curse

2653 καταναθεματίζω (kat-an-ath-em-at-id'-zo) I curse

2654 καταναλίσκω (kat-an-al-is'-ko) I consume utterly

2655 καταναρκάω (kat-an-ar-kah'-o) I burden

2656 κατανεύω (kat-an-yoo'-o) I beckon

2657 κατανοέω (kat-an-o-eh'-o) I observe

2658 καταντάω (kat-an-tah'-o) I arrive at

2659 κατάνυξις, -εως, ἡ (kat-an'-oox-is) stupor

2660 κατανύσσω (kat-an-oos'-so) I am pierced

2661 καταξιόω (kat-ax-ee-o'-o) I deem worthy

2662 καταπατέω (kat-ap-at-eh'-o) I trample

2663 κατάπαυσις, -εως, ἡ (kat-ap'-ow-sis) resting place

2664 καταπαύω (kat-ap-ow'-o) I rest

2665 καταπέτασμα, -ατος, τό (kat-ap-et'-as-mah) screen

2666 καταπίνω (kat-ap-ee'-no) I swallow

2667 καταπίπτω (kat-ap-ip'-to) I fall down

2668 καταπλέω (kat-ap-leh'-o) I sail to a place

2669 καταπονέω (kat-ap-on-eh'-o) I oppress

2670 καταποντίζω (kat-ap-on-tid'-zo) I submerge

2671 κατάρα, -ας, ἡ (kat-ar'-ah) curse

2672 καταράομαι (kat-ar-ah'-om-ahee) I curse

2673 καταργέω (kat-arg-eh'-o) I abolish

2674 καταριθμέω (kat-ar-ith-meh'-o) I am counted with

2675 καταρτίζω (kat-ar-tid'-zo) I restore

2676 κατάρτισις, -εως, ἡ (kat-ar'-tis-is) completing

2677 καταρτισμός, -ου, ὁ (kat-ar-tis-mos') completing

2678 κατασείω (kat-as-i'-o) I signal

2679 κατασκάπτω (kat-as-kap'-to) I destroy

2680 κατασκευάζω (kat-ask-yoo-ad'-zo) I prepare

2681 κατασκηνόω (kat-as-kay-no'-o) I camp

2682 κατασκήνωσις, εως, ἡ (kat-as-kay'-no-sis) nest

2683 κατασκιάζω (kat-as-kee-ad'-zo) I shade

2684 κατασκοπέω (kat-as-kop-eh'-o) I spy

2685 κατάσκοπος, -ου, ὁ (kat-as'-kop-os) spy

2686 κατασοφίζομαι (kat-as-of-id'-zom-ahee) I circumvent

2687 καταστέλλω (kat-as-tel'-lo) I quell

2688 κατάστημα, -ατος, τό (kat-as'-tay-mah) demeanor

2689 καταστολή, -ῆς, ἡ (kat-as-tol-ay') attire

2690 καταστρέφω (kat-as-tref'-o) I overturn

2691 καταστρηνιάω (kat-as-tray-nee-ah'-o) I lust

2692 καταστροφή, -ῆς, ἡ (kat-as-trof-ay') overthrow

2693 καταστρώννυμι (kat-as-trone'-noo-mee) I scatter on the ground

2694 κατασύρω (kat-as-oo'-ro) I drag down

2695 κατασφάττω (kat-as-fat'-to) I slaughter

2696 κατασφραγίζω (kat-as-frag-id'-zo) I seal

2697 κατάσχεσις, -εως, ἡ (kat-as'-khes-is) possession

2698 κατατίθημι (kat-at-ith'-ay-mee) I deposit

2699 κατατομή, -ῆς, ἡ (kat-at-om-ay') mutilation

2700 κατατοξεύω (kat-at-ox-yoo'-o) I shoot down with an arrow

2701 κατατρέχω (kat-at-rekh'-o) I run down from

2702 καταφέρω (kat-af-er'-o) I bring down

2703 καταφεύγω (kat-af-yoo'-go) I flee to safety

2704 καταφθείρω (kat-af-thi'-ro) I destroy

2705 καταφιλέω (kat-af-ee-leh'-o) I kiss affectionately

2706 καταφρονέω, -οῦ, ὁ (kat-af-ron-eh'-o) I scorn
 ἕνος ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει he will hold to the one and despise the other

2707 καταφροντής, -οῦ, ὁ (kat-af-ron-tace') scorner

2708 καταχέω (kat-akh-eh'-o) I pour

2709 καταχθόνιος, -ον (kat-akh-thon'-ee-os) under the earth

2710 καταχράομαι (kat-akh-rah'-om-ahee) I use

2711 καταψύχω (kat-ap-soo'-kho) I refresh

2712 κατείδωλος, -ον (kat-i'-do-los) full of idols

2713 κατέναντι (kat-en'-an-tee) directly opposite

2714 κατενώπιον (kat-en-o'-pee-on) directly in front of

2715 κατεξουσιάζω (kat-ex-oo-see-ad'-zo) I have power over

2716 κατεργάζομαι (kat-er-gad'-zom-ahee) I accomplish

2717

2718 κατέρχομαι (kat-er'-khom-ahee) I descend

2719 κατεσθίω (kat-es-thee'-o) I devour

2720 κατευθύνω (kat-yoo-thoo'-no) I straighten

2721 κατεφίστημι (kat-ef-is'-tay-mee) I rush upon

2722 κατέχω (kat-ekh'-o) I restrain

2723 κατηγορέω (kat-ay-gor-eh'-o) I accuse

2724 κατηγορία, -ας, ἡ (kat-ay-gor-ee'-ah) accusation

2725 κατήγορος, -ου, ὁ (kat-ay'-gor-os) accuser

2726 κατήφεια, -ας, ἡ (kat-ay'-fi-ah) sadness

2727 κατηχέω (kat-ay-kheh'-o) I teach

2728 κατιόω (kat-ee-o'-o) I rust

2729 κατισχύω (kat-is-khoo'-o) I overpower

2730 κατοικέω (kat-oy-keh'-o) I inhabit
 ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ he came and dwelt in a city called Nazareth

2731 κατοίκησις, εως, ἡ (kat-oy'-kay-sis) residence

2732 κατοικητήριον, ου, τό (kat-oy-kay-tay'-ree-on) residence

2733 κατοικία, ας, ἡ (kat-oy-kee'-ah) residence

2734 κατοπτρίζομαι (kat-op-trid'-zom-ahee) I mirror

2735 κατόρθωμα, -ατος, τό (kat-or'-tho-mah) something worthy

2736 κάτω (kat'-o) under

2737 κατώτερος, -α, -ον (kat-o'-ter-os) lower

2738 καῦμα, -ατος, τό (kow'-mah) heat

2739 καυματίζω (kow-mat-id'-zo) I burn

2740 καῦσις, -εως, ἡ (kow'-sis) burning

2741 καυσόω (kow-so'-o) I burn

2742 καύσων, -ῶνος, ὁ (kow'-sone) heat

2743 καυτηριάζω (kow-tay-ree-ad'-zo) I sear

2744 καυχάομαι (kow-khah'-om-ahee) I boast; I rejoice
 μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ no flesh should glory
 καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ we rejoice in hope of the glory of God

2745 καύχημα, -ατος, τό (kow'-khay-mah) boast

2746 καύχησις, -εως, ἡ (kow'-khay-sis) boasting

2747 Κεγχρεαί, ας, ἡ (keng-khreh-a'-hee) Cenchreae

2748 Κεδρών, ὁ (ked-rone') Cedron

2749 κεῖμαι (ki'-mahee) I lie

2750 κειρία, -ας, ἡ (ki-ree'-ah) winding-sheet

2751 κείρω (ki'-ro) I cut hair

2752 κέλευμα, -ατος, τό (kel'-yoo-mah) shout

2753 κελεύω (kel-yoo'-o) I command

2754 κενοδοξία, -ας, ἡ (ken-od-ox-ee'-ah) vainglory

2755 κενόδοξος, -ον (ken-od'-ox-os) boastful

2756 κενός, -ή, -όν (ken-os') vain

2757 κενοφωνία, -ας, ἡ (ken-of-o-nee'-ah) empty talke

2758 κενόω (ken-o'-o) I empty

2759 κέντρον, -ου, τό (ken'-tron) sting

2760 κεντυρίων, -ῶνος, ὁ (ken-too-ree'-ohn) centurion

2761 κενῶς (ken-oce') in vain

2762 κεραία, -ας, ἡ (ker-ah'-yah) apostrophe, pen stroke
 μία κεραία one tittle

2763 κεραμεύς, -έως, ὁ (ker-am-yooce') potter
 Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως the Potter's Field

2764 κεραμικός, -ή, -όν (ker-am-ik-os') clay

2765 κεράμιον,- ου, τό (ker-am'-ee-on) earthenware vessel, i.e. jar

2766 κέραμος, -ου, ὁ (ker'-am-os) roofing tile

2767 κεράννυμι (ker-an'-noo-mee) I mix a drink

2768 κέρας, -ατος, τό (ker'-as) horn

2769 κεράτιον, -ου, τό (ker-at'-ee-on) carob pod

2770 κερδαίνω (ker-dah'-ee-no) I gain

2771 κέρδος, ους, τό (ker'-dos) gain

2772 κέρμα, -ατος, τό (ker'-mah) coin

2773 κερματιστής, -οῦ, ὁ (ker-mat-is-tace') money changer

2774 κεφάλαιον, -ου, τό (kef-al'-ah-yon) sum

2775 κεφαλαιόω (kef-al-ahee-o'-o) I woundthe head

2776 κεφαλή, -ῆς, ἡ (kef-al-ay') head
 καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσιν the very hairs of your head are all numbered
 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ the Son of Man has not where to lay his head

2777 κεφαλίς, ίδος, ἡ (kef-al-is') scroll

2778 κῆνσος, -ου, ὁ (kane'-sos) tax

2779 κῆπος, -ου, ὁ (kay'-pos) garden

2780 κηπουρός, οῦ, ὁ (kay-poo-ros') gardener

2781 κηρίον, -ου, τό (kay-ree'-on) honeycomb

2782 κήρυγμα, -ατος, τό (kay'-roog-mah) proclamation

2783 κῆρυξ, -υκος, ὁ (kay'-roox) herald

2784 κηρύσσω (kay-roos'-so) I proclaim
 κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον preaching the Gospel
 ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων what ye hear in the ear that preach ye upon the housetops

2785 κῆτος, -ους, τό (kay'-tos) sea monster

2786 Κηφᾶς, -ᾶ, ὁ (kay-fas') Cephas (Rock)
 σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, Stone

2787 κιβωτός, οῦ, ἡ (kib-o-tos') ark

2788 κιθάρα, -ας, ἡ (kith-ar'-ah) harp/p>

2789 κιθαρίζω (kith-ar-id'-zo) I play on a harp

2790 κιθαρῳδός, -οῦ, ὁ (kith-ar-o-dos') harpist

2791 Κιλικία, -ας, ἡ (kil-ik-ee'-ah) Cilicia

2792 κινάμωμον, -ου, τό (kin-am'-o-mon) cinnamon

2793 κινδυνεύω (kin-doon-yoo'-o) I am in danger

2794 κίνδυνος, -ου, ὁ (kin'-doo-nos) danger

2795 κινέω (kin-eh'-o) I move

2796 κίνησις, -εως, ἡ (kin'-ay-sis) movement

2797 Κίς, ὁ (kis) Kish

2798 κλάδος, -ου, ὁ (klad'-os) twig

2799 κλαίω (klah'-yo) I weep
 μη κλαιε weep not

2800 κλάσις, -εως, ἡ (klas'-is) breaking

2801 κλάσμα, -ατος, τό (klas'-mah) fragment

2802 Κλαύδη, -ης, ἡ (klow'-day) Clauda

2803 Κλαυδία, -ας, ἡ (klow-dee'-ah) Claudia

2804 Κλαύδιος, -ου, ὁ (klow'-dee-os) Claudius

2805 κλαυθμός, -οῦ, ὁ (klowth-mos') lamentation

2806 κλάω (klah'-o) I break

2807 κλείς, κλειδός, ἡ (klice) key for a lock

2808 κλείω (kli'-o) I shut
 ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία the heaven was shut up three years

2809 κλέμμα, -ατος, τό (klem'-mah) theft

2810 Κλεόπας, -ᾶ, ὁ (kleh-op'-as) Cleopas

2811 κλέος, -ους, τό (kleh'-os) praise)

2812 κλέπτης, -ου, ὁ (klep'-tace) thief
 ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν where thieves break through and steal

2813 κλέπτω (klep'-to) I steal

2814 κλῆμα, -ατος, τό (klay'-mah) branch
 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἵρει αὐτὸ Every branch in me that beareth not fruit he taketh away

2815 Κλήμης, 0μεντος, ὁ (klay'-mace) Clement

2816 κληρονομέω (klay-ron-om-eh'-o) I inherit

2817 κληρονομία, -ας, ἡ (klay-ron-om-ee'-ah) inheritance

2818 κληρονόμος, -ου, ὁ (klay-ron-om'-os) heir

2819 κλῆρος, -ου, ὁ (klay'-ros) lot (chance)

2820 κληρόω (klay-ro'-o) I allot

2821 κλῆσις, -εως, ἡ (klay'-sis) invitation

2822 κλητός, -ή, -όν (klay-tos') called

2823 κλίβανος, -ου, ὁ (klib'-an-os) oven

2824 κλίμα, -ατος, τό (klee'-mah) territory

2825 κλίνη, -ης, ἡ (klee'-nay) couch

2826 κλινίδιον, -ου, τό (klin-id'-ee-on) small couch

2827 κλίνω (klee'-no) I rest

2828 κλισία, -ας, ἡ (klee-see'-ah) group of diners

2829 κλοπή, -ῆς, ἡ (klop-ay') theft

2830 κλύδων, -ῶνος, ὁ (kloo'-dohn) surging wave

2831 κλυδωνίζομαι (kloo-do-nid'-zom-ahee) I am tossed by the waves

2832 Κλωπᾶς, -ᾶ, ὁ (klo-pas') Clopas

2833 κνήθω (knay'-tho)> I tickle

2834 Κνίδος, -ου, ἡ (knee'-dos) Cnidus, a place in Asia Minor

2835 κοδράντης, -ου, ὁ (kod-ran'-tace) quadrans, small copper coin
 ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην till thou hast paid the uttermost farthing

2836 κοιλία, -ας, ἡ (koy-lee'-ah) abdomen

2837 κοιμάω (koy-mah'-o) I sleep

2838 κοίμησις, -εως, ἡ (koy'-may-sis) sleep

2839 κοινός, -ή, -όν (koy-nos') common

2840 κοινόω (koy-no'-o) I make unclean

2841 κοινωνέω (koy-no-neh'-o) I share

2842 κοινωνία, -ας, ἡ (koy-nohn-ee'-ah) fellowship

2843 κοινωνικός, -ή, -όν (koy-no-nee-kos') willing to share

2844 κοινωνός, -οῦ, ὁ, ἡ (koy-no-nos') partner

2845 κοίτη, -ης, ἡ (koy'-tay) bed

2846 κοιτών, -ῶνος, ὁ (koy-tone') bedroom

2847 κόκκινος, -η, -ον (kok'-kee-nos) crimson

2848 κόκκος, -ου, ὁ (kok'-kos) grain
 ὁ κόκκος τοῦ σίτου a corn of wheat

2849 κολάζω (kol-ad'-zo) I chastise

2850 κολακεία, -ας, ἡ (kol-ak-i'-ah) flattery

2851 κόλασις, -εως, ἡ (kol'-as-is) punishment

2852 κολαφίζω (kol-af-id'-zo) I strike with a fist

2853 κολλάω (kol-lah'-o) I join

2854 κολλούριον, -ου, τό (kol-loo'-ree-on) eye salve

2855 κολλυβιστής, ου, ὁ (kol-loo-bis-tace') money changer

2856 κολοβόω (kol-ob-o'-o) I abridge

2857 Κολοσσαί, -ῆς, ἡ (kol-os-sah'-ee) Colossae

2858 Κολοσσαεύς, -έως, ὁ (kol-os-sayoos') Colossæan

2859 κόλπος, -ου, ὁ (kol'-pos) bosom

2860 κολυμβάω (kol-oom-bah'-o) I dive

2861 κολυμβήθρα, -ας, ἡ (kol-oom-bay'-thrah) pool

2862 κολωνία, -ας, ἡ (kol-o-nee'-ah) Roman "colony" for veterans

2863 κομάω (kom-ah'-o) I wear my hair long

2864 κόμη, -ης, ἡ (kom'-ay) hair

2865 κομίζω (kom-id'-zo) I carry

2866 κομψότερον (komp-sot'-er-on) in better health

2867 κονιάω (kon-ee-ah'-o) I whitewash

2868 κονιορτός, -ου, ὁ (kon-ee-or-tos') dust
 ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν shake off the dust off your feet

2869 κοπάζω (kop-ad'-zo) I relax

2870 κοπετός, -οῦ, ὁ (kop-et-os') lamentation

2871 κοπή, -ῆς, ἡ (kop-ay') slaughter

2872 κοπιάω (kop-ee-ah'-o) I toil

2873 κόπος, -ου, ὁ (kop'-os) labor, trouble
 μή μοι κόπους πάρεχε trouble me not

2874 κοπρία, -ας, ἡ (kop-ree'-ah) manure

2875 κόπτω (kop'-to) I cut; I mourn

2876 κόραξ, -ός, ὁ (kor'-ax) raven

2877 κοράσιον, -ου, τό (kor-as'-ee-on) little girl
 οὐ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει the maid is not dead but sleepeth

2878 κορβᾶν, ὁ (kor-ban') votive offering

2879 Κορέ, ὁ (kor-eh') Korah

2880 κορέννυμι (kor-en'-noo-mee) I sate

2881 Κορίνθιος, -ου, ὁ (kor-in'-thee-os) inhabitant of Corinth

2882 Κόρινθος, -ου, ἡ (kor'-in-thos) Corinth

2883 Κορνήλιος, -ου, ὁ (kor-nay'-lee-os) Cornelius

2884 κόρος, -ου, ὁ (kor'-os) large amount

2885 κοσμέω (kos-meh'-o) I trim
 σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον empty and swept and garnished

2886 κοσμικός, -ή, όν (kos-mee-kos') worldly

2887 κόσμιος, -ία, -ον (kos'-mee-os) orderly

2888 κοσμοκράτωρ, -ορος, ὁ (kos-mok-rat'-ore) ruler of the world

2889 κόσμος, -ου, ὁ (kos'-mos) world
 ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου you are the light of the world

2890 Κούαρτος, -ου, ὁ (koo'-ar-tos) Quartus

2891 κοῦμι (koo'-mee) rise!
 Talitha kum! Talitha cumi

2892 κουστωδία, -ας, ἡ (koos-to-dee'-ah) guard

2893 κουφίζω (koo-fid'-zo) I unload

2894 κόφινος, -ου, ὁ (kof'-ee-nos) basket

2895 κράββατος, -ου, ὁ(krab'-bat-os) bed

2896 κράζω (krad'-zo) I cry out
 ἔκραξαν σταύρωσον αὐτόν they cried out, Crucify him!

2897 κραιπάλη, -ης, ἡ (krahee-pal'-ay) hangover

2898 κρανίον, -ου, τό (kran-ee'-on) skull

2899 κράσπεδον, -ου, τό (kras'-ped-on) fringe

2900 κραταιός, -ά, -όν (krat-ah-yos') powerful

2901 κραταιόω (krat-ah-yo'-o) I grow strong

2902 κρατέω (krat-eh'-o) I grasp
 ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον he took her by the hand and the maid arose

2903 κράτιστος, -η, -ον (krat'-is-tos) best

2904 κράτος, -ους, τό (krat'-os) power

2905 κραυγάζω (krow-gad'-zo) I shout

2906 κραυγή, -ῆς, ἡ (krow-gay') shout
 Ἐλισάβετ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ Elisabeth spake out with a loud voice

2907 κρέας, -έως, τό (kreh'-as) meat

2908 κρεῖσσον, -ον (krice'-son) stronger

2909 κρείττων, ον (krite'-tohn) stronger

2910 κρεμάννυμι (krem-an'-noo-mee) I hang

2911 κρημνός (krame-nos') overhanging, i.e. a precipice

2912 Κρής, -ητός, ὁ (krace) inhabitant of Crete

2913 Κρήσκης, -κεντος, ὁ (krace'-kace) Crescens

2914 Κρήτη, -ης, ἡ (kray'-tay) Crete

2915 κριθή, -ῆς, ἡ (kree-thay') barley

2916 κρίθινος, -η, -ον (kree'-thee-nos) made of barley

2917 κρίμα, -ατος, τό (kree'-mah) judgment

2918 κρίνον, -ου, τό (kree'-non) lily

2919 κρίνω (kree'-no) I judge
 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. Judge not that ye be not judges.
 καθὼς ἀκούω κρίνω as I hear I judge

2920 κρίσις, -εως, ἡ (kree'-sis) judgment
 ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν my judgment is just

2921 Κρίσπος, -ου, ὁ (kris'-pos) Crispus

2922 κριτήριον, -ου, τό (kree-tay'-ree-on) lawcourt

2923 κριτής, -ου, ὁ (kree-tace') judge

2924 κριτικός, -ή, -όν (krit-ee-kos') able to judge

2925 κρούω (kroo'-o) I knock
 κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν . . . τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται knock and it shall be opened unto you . . . to him that knocketh it shall be opened

2926 κρύπτη, -ης, ἡ (kroop-tay') hidden place

2927 κρυπτός, -ή, -όν (kroop-tos') hidden

2928 κρύπτω (kroop'-to) I hide
 ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ he digged in the earth and hid his lord's money

2929 κρυσταλλίζω (kroos-tal-lid'-zo) I am as clear as glass

2930 κρύσταλλος, -ου, ὁ (kroos'-tal-los) crystal

2931 κρυφῆ (kroo-fay') secretly

2932 κτάομαι (ktah'-om-ahee) I win

2933 κτῆμα, -ατος, τό (ktay'-mah) property

2934 κτῆνος, -ους, τό (ktay'-nos) beast of burden

2935 κτήτωρ, -ορος, ὁ (ktay'-tore) owner

2936 κτίζω (ktid'-zo) I create

2937 κτίσις, -εως, ἡ (ktis'-is) creation

2938 κτίσμα, -ατος, τό (ktis'-mah) creature

2939 κτίστης, -ου, ὁ (ktis-tace') creator

2940 κυβεία, -ας, ἡ (koo-bi'-ah) fraud

2941 κυβέρνησις, -εως, ἡ (koo-ber'-nay-sis) governing

2942 κυβερνήτης, -ου, ὁ (koo-ber-nay'-tace) helmsman

2943 κυκλόθεν (koo-kloth'-en) all around

2944 κυκλόω (koo-klo'-o) I encircle

2945 κύκλος, -ου, ὁ (koo'-klo) circle

2946 κύλισμα, -ατος, τό (koo'-lis-mah) wallowing

2947 κυλιόω (koo-lee-o'-o) I roll about

2948 κυλλός, -ή, -όν (kool-los') crippled

2949 κῦμα, -ατος, τό (koo'-mah) wave

2950 κύμβαλον, -ου, τό (koom'-bal-on) cymbal

2951 κύμινον, -ου, τό (koo'-min-on) cummin

2952 κυνάριον, -ου, τό (koo-nar'-ee-on) puppy

2953 Κύπριος, -ου, ὁ (koo'-pree-os) Cypriot

2954 Κύπρος, ου, ἡ (koo'-pros) Cyprus

2955 κύπτω (koop'-to) I stoop down

2956 Κυρηναῖος, -ου, ὁ (koo-ray-nah'-yos) Cyrenean

2957 Κυρήνη, -ης, ἡ (koo-ray'-nay) Cyrene

2958 Κυρήνιος, -ου, ὁ (koo-ray'-nee-os) Quirinus

2959 Κυρία, -ας, ἡ (koo-ree'-ah) Cyria

2960 κυριακός, -ή, -όν (koo-ree-ak-os') of the Lord

2961 κυριεύω (ko-ree-yoo'-o) I rule

2962 κύριος, -ου, ὁ (koo'-ree-os) lord
 εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου the Lord said unto my Lord

2963 κυριότης, -τητος, ἡ (koo-ree-ot'-ace) mastery

2964 κυρόω (koo-ro'-o) I ratify

2965 κύων, κυνός, ὁ, ἡ (koo'-ohn) dog

2966 κῶλον, -ου, τό (ko'-lon) limb of the body

2967 κωλύω (ko-loo'-o) I forbid

2968 κώμη, -ης, ἡ (ko'-may) village

2969 κωμόπολις, -εως, ἡ (ko-mop'-ol-is) town

2970 κῶμος, -ου, ὁ (ko'-mos) carousing

2971 κώνωψ, -ωπος, ὁ (ko'-nopes) mosquito

2972 Κώς, -ῶ, ἡ (koce) Cos

2973 Κωσάμ, ὁ (ko-sam') Cosam

2974 κωφός, -ή, -όν (ko-fos') deaf/dumb
 κωφοὶ ἀκούουσιν the deaf hear

2975 λαγχάνω (lang-khan'-o) I cast lots

2976 Λάζαρος, -ου, ὁ (lad'-zar-os) Lazarus
 Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται our friend Lazarus sleepeth

2977 λάθρᾳ (lath'-rah) secretly

2978 λαῖλαψ, -απος, ἡ (lah'-ee-laps) squall

2979 λακτίζω (lak-tid'-zo) I kick

2980 λαλέω (lal-eh'-o) I speak
 τὸν κωφὸν λαλεῖν the man who was mute spoke

2981 λαλιά, ας, ἡ (lal-ee-ah') speech

2982 λαμά, λεμα, λαμμᾶ (lam-ah') why?
 λεμὰ σαβαχθανί; lama sabachthani?

2983 λαμβάνω (lam-ban'-o) I take, receive
 λάβετε φάγετε take, eat
 λάβετε πνεῦμα ἅγιον receive the Holy Spirit

2984 Λάμεχ, ὁ (lam'-ekh) Lamech

2985 λαμπάς, -άδος, ἡ (lam-pas') lamp
 αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται our lamps are gone out

2986 λαμπρός, -ά, -όν (lam-pros') radiant

2987 λαμπρότης, -τητος, ἡ (lam-prot'-ace) brilliancy

2988 λαμπρῶς (lam-proce') brilliantly

2989 λάμπω (lam'-po) I shine

2990 λανθάνω (lan-than'-o) I lie hidden

2991 λαξευτός, -ή, -όν (lax-yoo-tos') out of rock

2992 λαός, -οῦ, ὁ (lah-os') people
 οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ the elders of the people

2993 Λαοδίκεια, -ας, ἡ (lah-od-ik'-i-ah) Laodicea

2994 Λαοδικεύς, -έως, ὁ (lah-od-ik-yooce') inhabitant of Laodicea

2995 λάρυγξ, -υγγος, ὁ (lar'-oongks) throat

2996 Λασαία, -ας, ἡ (las-ah'-yah) Lasea

2997 λάσχω (las'-kho) I crack open

2998 λατομέω (lat-om-eh'-o) I cut stone

2999 λατρεία, -ας, ἡ (lat-ri'-ah) worship

3000 λατρεύω (lat-ryoo'-o) I worship

3001 λάχανον, -ου, τό (lakh'-an-on) vegetable

3002 Λεββαῖος, -ου, ὁ (leb-bah'-yos) Lebbaeus

3003 λεγεών, -ῶνος, ἡ (leg-eh-ohn') legion

3004 λέγω (leg'-o) I say, εἶπεν he/she/it said
 ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Jesus said to him
 λέγει αὐτῷ σὺ εἶπας he says to him, thou hast said
 ἔφη· σὺ λέγεις he said, thou sayest
 εἶπον ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται tell us when shall these things be

3005 λεῖμμα, -ατος, τό (lime'-mah) remnant

3006 λεῖος, -α, -ον (li'-os) smooth

3007 λείπω (li'-po) I leave

3008 λειτουργέω (li-toorg-eh'-o) I am a public servant

3009 λειτουργία, -ας, ἡ (li-toorg-ee'-ah) public service

3010 λειτουργικός, -ή, -όν (li-toorg-ik-os') ministering

3011 λειτουργός, -ου, ὁ (li-toorg-os') minister

3012 λέντιον, -ου, τό (len'-tee-on) apron

3013 λεπίς, - ίδος, ἡ (lep-is') flake

3014 λέπρα, -ας, ἡ (lep'-rah) leprosy

3015 λεπρός, -οῦ, ὁ (lep-ros') leper

3016 λεπτόν, -οῦ, τό (lep-ton') small coin

3017 Λευΐ ὁ (lyoo'-ee) Levi

3018 Λευΐς, ὁ (lyoo-is') Levi

3019 Λευΐτης, -ου, ὁ (lyoo-ee'-tace) Levite

3020 Λευϊτικός, -ή, -όν (lyoo-it'-ee-kos) Levitical

3021 λευκαίνω (lyoo-kah'-ee-no) I whiten

3022 λευκός, -ή, -όν (lyoo-kos') white

3023 λέων, -οντος, ὁ (leh-ohn') lion

3024 λήθη, -ῆς, ἡ (lay'-thay) forgetfulness

3025 ληνός, οῦ, ὁ, ἡ (lay-nos') winepress

3026 λῆρος, -ου, ὁ (lay'-ros) idle talk

3027 λῃστής, -οῦ, ὁ (lace-tace') robber
 σπήλαιον λῃστῶν a den of thieves

3028 λῆμψις, -εως, ἡ (lape'-sis) receiving

3029 λίαν (lee'-an) very much

3030 λίβανος, -ου, ὁ (lib'-an-os) incense

3031 λιβανωτός, -οῦ, ὁ (lib-an-o-tos') censer

3032 Λιβερτῖνος, -ου, ὁ (lib-er-tee'-nos) freedman

3033 Λιβύη, -ης, ἡ (lib-oo'-ay) Libya

3034 λιθάζω (lith-ad'-zo) I stone

3035 λίθινος, -η, -ον (lith-ee'-nos) made of stone

3036 λιθοβολέω (lith-ob-ol-eh'-o) I stone

3037 λίθος, -ου, ὁ (lee'-thos) stone
 οἱ λίθοι κράξουσιν the stones will cry out
 τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; what man is there of you whom if his son ask bread will he give him a stone?

3038 λιθόστρωτον, ου, τό (lith-os'-tro-ton) mosaic

3039 λικμάω (lik-mah'-o) I crush to powder

3040 λιμήν, -ένος, ὁ (lee-mane') harbor

3041 λίμνη, -ης, ἡ (lim'-nay) lake

3042 λιμός, -οῦ, ὁ, ἡ (lee-mos') famine

3043 λίνον, -ου, τό (lee'-non) linen

3044 Λίνος, -ου, ὁ (lee'-nos) Linus

3045 λιπαρός, -ά, -όν (lip-ar-os') sumptuous

3046 λίτρα, -ας, ἡ (lee'-trah) pound weight

3047 λίψ, λιβός, ὁ (leeps) southwest wind

3048 λογία, -ας, ἡ (log-ee'-ah) contribution

3049 λογίζομαι (log-id'-zom-ahee) I reckon
 μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη he was reckoned among the transgressors

3050 λογικός, ή, όν (log-ik-os') reasonable

3051 λόγιον, -ου, τό (log'-ee-on) oracle

3052 λόγιος, -α, -ον (log'-ee-os) eloquent

3053 λογισμός, -οῦ, ὁ(log-is-mos') reasoning

3054 λογομαχέω (log-om-akh-eh'-o) I dipute about trifles

3055 λογομαχία, -ας, ἡ (log-om-akh-ee'-ah) disputation about trifles

3056 λόγος, -ου, ὁ (log'-os) word
 καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο and the word became flesh

3057 λόγχη, -ης, ἡ (long'-khay) spear

3058 λοιδορέω (loy-dor-eh'-o) I revile

3059 λοιδορία, -ας, ἡ (loy-dor-ee'-ah) slander

3060 λοίδορος, -ου, ὁ (loy'-dor-os) slanderer

3061 λοιμός, -οῦ, ὁ (loy'-mos) plague

3062 λοιπός, -ή, όν (loy-poy') remaining
 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; if ye then be not able to do that thing which is least why take ye thought for the rest?

3063 λοιπόν (loy-pon') from now on

3064 λοιποῦ (loy-poo') from now

3065 Λουκᾶς, -ᾶ, ὁ (loo-kas') Luke
 Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς Luke the beloved physician

3066 Λούκιος, -ου, ὁ (loo'-kee-os) Lucius

3067 λουτρόν, -οῦ, τό (loo-tron') bath

3068 λούω (loo'-o) I wash

3069 Λύδδα, Λύδδης, ἡ (lud'-dah) Lod

3070 Λυδία, -ας, ἡ (loo-dee'-ah) Lydia

3071 Λυκαονία, -ας, ἡ (loo-kah-on-ee'-ah) Lycaonia

3072 Λυκαονιστί (loo-kah-on-is-tee') in Lycaonian

3073 Λυκία, -ας, ἡ (loo-kee'-ah) Lycia

3074 λύκος, -ου, ὁ (loo'-kos) wolf

3075 λυμαίνομαι (loo-mah'-ee-nom-ahee) I ravage

3076 λυπέω (loo-peh'-o) I grieve
 ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά he went away sorrowful for he had great possessions

3077 λύπη, -ης, ἡ (loo'-pay) grief
 εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης he found them sleeping for sorrow

3078 Λυσανίας, -ου, ὁ (loo-san-ee'-as) Lysanias

3079 Λυσίας, -ου, ὁ (loo-see'-as) Lysias

3080 λύσις, -εως, ἡ (loo'-sis) release

3081 λυσιτελεῖ (loo-sit-el-i') it answers the purpose

3082 Λύστρα, -ας, ἡ, -ων, τά (loos'-trah) Lystra

3083 λύτρον, -ου, τό (loo'-tron) ransom

3084 λυτρόω (loo-tro'-o) I ransom

3085 λύτρωσις, -εως, ἡ (loo'-tro-sis) ransoming

3086 λυτρωτής, -οῦ, ὁ (loo-tro-tace') redeemer

3087 λυχνία, -ας, ἡ (lookh-nee'-ah) lamp-stand

3088 λύχνος, -ου, ὁ (lookh'-nos) lamp

3089 λύω (loo'-o) I loose
 τί λύετε τὸν πῶλον; Why loose ye the colt?

3090 Λωΐς, -ΐδος, ἡ (lo-ece') Lois

3091 Λώτ, ὁ (lote) Lot
 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ remember Lot's wife

3092 Μαάθ, ὁ (mah-ath') Maath

3093 Μαγδαλά, ἡ (mag-dal-ah') Magdala

3094 Μαγδαληνή, -ῆς, ἡ (mag-dal-ay-nay') woman of Magdala

3095 μαγεία, -ας, ἡ (mag-i'-ah) magic

3096 μαγεύω (mag-yoo'-o) I practice magic

3097 μάγος, -ου, ὁ (mag'-os) astrologer

3098 Μαγώγ, ὁ (mag-ogue') Magog

3099 Μαδιάν, ἡ (mad-ee-on') Midian

3100 μαθητεύω (math-ayt-yoo'-o) I make disciples

3101 μαθητής, -οῦ, ὁ (math-ay-tes') disciple
 οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου the disciples of John

3102 μαθήτρια, -ας, ἡ (math-ay'-tree-ah) female pupil

3103 Μαθουσάλα, ὁ (math-oo-sal'-ah) Methuselah

3104 Μαϊνάν, ὁ (mahee-nan') Mainan

3105 μαίνομαι (mah'-ee-nom-ahee) I am insane

3106 μακαρίζω (mak-ar-id'-zo) I pronounce blessed

3107 μακάριος, -α, -ον (mak-ar'-ee-os) blessed
 Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ Blessed be ye poor for yours is the kingdom of God

3108 μακαρισμός, -οῦ, ὁ (mak-ar-is-mos') beatification

3109 Μακεδονία, -ας, ἡ (mak-ed-on-ee'-ah) Macedonia

3110 Μακεδών, -όνος, ὁ (mak-ed'-ohn) inhabitant of Macedonia

3111 μάκελλον, -ου, τό (mak'-el-lon) meat market

3112 μακράν (mak-ran') far away

3113 μακρόθεν (mak-roth'-en) from afar

3114 μακροθυμέω (mak-roth-oo-meh'-o) I am patient

3115 μακροθυμία, -ας, ἡ (mak-roth-oo-mee'-ah) patience

3116 μακροθυμώς (mak-roth-oo-moce') patiently

3117 μακρός, -ά, -όν (mak-ros') long

3118 μακροχρόνιος, -ον (mak-rokh-ron'-ee-os) long-lived

3119 μαλακία, -ας, ἡ (mal-ak-ee'-ah) debility

3120 μαλακός, -ή, -όν (mal-ak-os') soft

3121 Μαλελεήλ, ὁ (mal-el-eh-ale') Mahalaleel

3122 μάλιστα (mal'-is-tah) most of all

3123 μᾶλλον (mal'-lon) more, μᾶλλον ἤ more than
 πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν how much more are ye better than the fowls

3124 Μάλχος, -ου, ὁ (mal'-khos) Malchus

3125 μάμμη, -ης, ἡ (mam'-may) grandmother

3126 μαμμωνᾶς, -ᾶ, -ὁ (mam-mo-nas') avarice

3127 Μαναήν, ὁ (man-ah-ane') Manaen

3128 Μανασσῆς, -ῆ, ὁ (man-as-sace') Mannasses

3129 μανθάνω (man-as-sace') I learn

3130 μανία, -ας, ἡ (man-ee'-ah) madness

3131 μάννα, τό (man'-nah) manna

3132 μαντεύομαι (mant-yoo'-om-ahee) I divine

3133 μαραίνω (mar-ah'-ee-no) I wither

3134 μαρὰν ἀθά (mar'-an ath'-ah) maranatha ("Our Lord has come")

3135 μαργαρίτης, -ου, ὁ (mar-gar-ee'-tace) pearl

3136 Μάρθα, -ας, ἡ (mar'-thah) Martha
 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus

3137 Μαρία [Μαριάμ], -ας, ἡ (mar-ee'-ah) Mary
 ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ he appeared first to Mary Magdalene

3138 Μάρκος, -ου, ὁ (mar'-kos) Mark
 Μᾶρκος ὁ υἱός μου Marcus my son

3139 μάρμαρος, -ου, ὁ, ἡ (mar'-mar-os) marble

3140 μαρτυρέω (mar-too-reh'-o) I bear witness
 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ye yourselves bear me witness

3141 μαρτυρία, -ας, ἡ (mar-too-ree'-ah) testimony
 τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; what need we any further witness?

3142 μαρτύριον, -ου, τό (mar-too'-ree-on) evidence

3143 μαρτύρομαι (mar-too'-rom-ahee) I call as a witness

3144 μάρτυς, -υρος, ὁ (mar'-toos) witness
 ὑμεῖς μάρτυρες τούτων ye are witnesses of these things

3145 μασσάομαι (mas-sah'-om-ahee) I chew

3146 μαστιγόω (mas-tig-o'-o) I flog

3147 μαστίζω (mas-tid'-zo) I whip

3148 μάστιξ, -ιγος, ἡ (mas'-tix) scourge

3149 μαστός, -οῦ, ὁ (mas-tos') female breast

3150 ματαιολογία, -ας, ἡ (mat-ah-yol-og-ee'-ah) foolish talk

3151 ματαιολόγος, -ου, ὁ (mat-ah-yol-og'-os) idle talker

3152 μάταιος, -αία, -αιον (mat'-ah-yos) useless

3153 ματαιότης, -τητος, ἡ (mat-ah-yot'-ace) futility

3154 ματαιόω (mat-ah-yo'-o) I become futule

3155 μάτην (mat'-ane) to no purpose

3156 Ματθαῖος, -ου, ὁ (mat-thah'-yos) Matthew
 Μαθθαῖος ὁ τελώνης Matthew the publican

3157 Ματθάν, ὁ (mat-than') Matthan

3158 Ματθάτ, ὁ (mat-that') Matthat

3159 Ματθίας, -α, ὁ (mat-thee'-as) Matthias

3160 Ματταθά, ὁ (mat-tath-ah') Mattatha

3161 Ματταθίας, -ου, ὁ (mat-tath-ee'-as) Mattathias

3162 μάχαιρα, -ας, ἡ (makh'-ahee-rah) sword
 πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται for all they that take the sword shall perish with the sword

3163 μάχη, -ης, ἡ (makh'-ay) battle

3164 μάχομαι (makh'-om-ahee) I battle

3165 μέ (meh) me (see ἐγώ)
 Δεῦτε πρός με Come to me

3166 μεγαλαυχέω (meg-al-ow-kheh'-o) I boast

3167 μεγαλεῖος, -εία, -εῖον (meg-al-i'-os) magnificent

3168 μεγαλειότης, -τητος, ἡ (meg-al-i-ot'-ace) magnificence

3169 μεγαλοπρεπής, -ές (meg-al-op-rep-ace') magnificent

3170 μεγαλύνω (meg-al-oo'-no) I declare great

3171 μεγάλως (meg-al'-oce) greatly

3172 μεγαλωσύνη, -ης, ἡ (meg-al-o-soo'-nay) greatness

3173 μέγας, μεγάλη, μέγα (meg'-as) great
 μεγάλη σου ἡ πίστις great is your faith

3174 μέγεθος, -ους, τό (meg'-eth-os) greatness

3175 μεγιστᾶνες, -ᾶνος, ὁ (meg-is-tan'-es) lord

3176 μέγιστος (meg'-is-tos) greatest

3177 μεθερμηνεύω (meth-er-mane-yoo'-o) I translate

3178 μέθη, -ης, ἡ (meth'-ay) drunkeness

3179 μεθίστημι, μεθιστάνω (meth-is'-tay-mee) I transfer

3180 μεθοδεία, -ας, ἡ (meth-od-i'-ah) trickery

3181 μεθόριος, -ου, τό (meth-or'-ee-os) border

3182 μεθύσκω (meth-oos'-ko) I make drunk

3183 μέθυσος, -ου, ὁ (meth'-oo-sos) drunkard

3184 μεθύω (meth-oo'-o) I am drunk

3185 μεῖζον (mide'-zon) greater
 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος but he that is greatest among you will be your servant

3186 μειζότερος, -α, -ον (mide-zot'-er-os) in still greater degree

3187 μείζων (mide'-zone) greater

3188 μέλαν, -ανος, τό (mel'-an) ink

3189 μέλας, -αινα, αν (mel'-as) black

3190 Μελεᾶς, -ᾶ, ὁ (mel-eh-as') Meleas

3191 μελετάω (mel-et-ah'-o) I plan

3192 μέλι, -ιτος, τό(mel'-ee) honey

3193 μελίσσιος, -α, -ον (mel-is'-see-os) coming from bees

3194 Μελίτη, -ης, ἡ (mel-ee'-tay) Malta

3195 μέλλω (mel'-lo) I am about to
 ἤμελλεν ἀποθνήσκειν he was at the point of death

3196 μέλος, -ους, τό (mel'-os) part of the body
 ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν we have many members in one body

3197 Μελχί, ὁ (mel-khee') Melchi

3198 Μελχισεδέκ, ὁ (mel-khis-ed-ek') Melchizedek

3199 μέλω (mel'-o) it concerns

3200 μεμβράνα, -ης, ἡ (mem-bran'-ah) parchment

3201 μέμφομαι (mem'-fom-ahee) I blame

3202 μεμψίμοιρος, -ον (mem'-fom-ahee) complaining

3203

3204

3205

3206

3207

3208

3209

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

3217

3218

3219

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3226

3227

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3240

3241

3242

3243

3244

3245

3246

3247

3248

3249

3250

3251

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3260

3261

3262

3263

3264

3265

3266

3267

3268

3269

3270

3271

3272

3273

3274

3275

3276

3277

3278

3279

3280

3281

3282

3283

3284

3285

3286

3287

3288

3289

3290

3291

3292

3293

3294

3295

3296

3297

3298

3299

3300

3301

3302

3303 μέν (men) indeed, μέν . . . δέ one the one hand . . . on the other hand
 τὸ μὲν ποτήριον μου πίεσθε my cup indeed ye shall drink
 τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής the spirit is willing but the flesh is weak

3304 μενοῦνγε (men-oon'-geh) on the contrary

3305 μέντοι (men'-toy) nevertheless

3306 μένω (men'-o) I remain
 διδάσκαλε, ποῦ μένεις; master, where dwellest thou?
 μείνατε ὥδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ tarry ye here and watch with me

3307 μερίζω (mer-id'-zo) I divide

3308 μέριμνα, -ης, ἡ (mer'-im-nah) worry

3309 μεριμνάω (mer-im-nah'-o) I am anxious

3310 μερίς, -ίδος, ἡ (mer-ece') part

3311 μερισμός, -οῦ, ὁ (mer-is-mos') separation

3312 μεριστής, -οῦ, ὁ (mer-is-tace') apportioner

3313 μέρος, -ους, τό (mer'-os) part
 ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος they gave him a piece of a broiled fish

3314 μεσημβρία, ας, ἡ (mes-ame-bree'-ah) south; midday

3315 μεσιτεύω (mes-it-yoo'-o) I mediate

3316 μεσίτης, -ου, ὁ (mes-ee'-tace) go-between

3317 μεσονύκτιον, -ου, τό (mes-on-ook'-tee-on) midnight

3318 Μεσοποταμία, -ας, ἡ (mes-op-ot-am-ee'-ah) Mesopotamia

3319 μέσος, -η, -ον (mes'-os) middle
 ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων as sheep in the midst of wolves

3320 μεσότοιχον, -ου, τό (mes-ot'-oy-khon) wall partition

3321 μεσουράνημα, -ατος, τό (mes-oo-ran'-ay-mah) mid-sky

3322 μεσόω (mes-o'-o) I am in the middle

3323 Μεσσίας, -ου, ὁ (mes-see'-as) Messiah

3324 μεστός, -ή, -όν (mes-tos') full

3325 μεστόω (mes-to'-o) I fill

3326 μετά (met-ah') with (genitive); after (accusative)
 ὁ κύριος μετὰ σοῦ the Lord is with thee
 ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας I am with you always
 μετὰ ἡμέρας τρεῖς after three days

3327 μεταβαίνω (met-ab-ah'-ee-no) I leave
 παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν they besought him that he would depart out of their coasts

3328 μεταβάλλω (met-ab-al'-lo) I change my mind

3329 μετάγω (met-ag'-o) I change direction

3330 μεταδίδωμι (met-ad-id'-o-mee) I share

3331 μετάθεσις, -εως, ἡ (met-ath'-es-is) change

3332 μεταίρω (met-ah'-ee-ro) I depart

3333 μετακαλέω (met-ak-al-eh'-o) I summon

3334 μετακινέω (met-ak-ee-neh'-o) I move away

3335 μεταλαμβάνω (met-al-am-ban'-o) I partake

3336 μετάλημψις, -εως, ἡ (met-al'-ape-sis) sharing

3337 μεταλλάσσω (met-al-las'-so) I exchange

3338 μεταμέλλομαι, μεταμέλομαι (met-am-el'-lom-ahee) I change my mind, repent
 οὐ μεταμέλομαι I do not repent

3339 μεταμορφόω (met-am-or-fo'-o) I transform

3340 μετανοέω (met-an-o-eh'-o) I repent
 μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ repent ye and believe in the gospel

3341 μετάνοια, -ας, ἡ (met-an'-oy-ah) repentance

3342 μεταξύ (met-ax-oo') between

3343 μεταπέμπω (met-ap-emp'-o) I send for

3344 μεταστρέφω (met-as-tref'-o) I corrupt

3345 μετασχηματίζω (met-askh-ay-mat-id'-zo) I transfigure

3346 μετατίθημι (met-at-ith'-ay-mee) I transfer

3347 μετέπειτα (met-ep'-i-tah) thereafter

3348 μετέχω (met-ekh'-o) I participate

3349 μετεωρίζω (met-eh-o-rid'-zo) I am anxious

3350 μετοικεσία, -ας, ἡ (met-oy-kes-ee'-ah) deportation

3351 μετοικίζω (met-oy-kid'-zo) I cause to migrate

3352 μετοχή, -ῆς, ἡ (met-okh-ay') partnership

3353 μέτοχος (met'-okh-os) partner

3354 μετρέω (met-reh'-o) I measure

3355 μετρητής, -οῦ, ὁ (met-ray-tace') liquid measure of about 40 litres

3356 μετριοπαθέω (met-ree-op-ath-eh'-o) I am gentle

3357 μετρίως (met-ree'-oce) moderately

3358 μέτρον, -ου, τό (met'-ron) measure
 ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again

3359 μέτωπον, -ου, τό (met'-o-pon) forehead

3360 μέχρι, μεχρίς (mekh'-ree) until; as far as (genitive)
 ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου the law and the prophets were until John

3361 μή (may) not
 μὴ οὖν φοβεῖσθε fear ye not therefore

3362 ἐὰν μή (eh-an' may) unless (ἐάν+μή)
 ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ μὴ πιστεύσητε except ye see signs and wonders ye will not believe

3363 ἵνα μή (hin'-ah may) lest (ἵνα+μή)

3364 οὐ μή (oo may) never οὐ+μή)
 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται but my words shall not pass away

3365 μηδαμῶς (may-dam-oce') by no means

3366 μηδέ (may-deh') nor
 μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν provide neither gold nor silver nor brass in your purses

3367 μηδείς, μηδεμία, μηδέν (may-dice') no one, nothing
 ὅρα μηδενὶ εἴπῃς see that you tell no man
 μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν take nothing for your journey

3368 μηδέποτε (may-dep'-ot-eh) never

3369 μηδέπω (may-dep'-o) not yet

3370 Μῆδος, -ου, ὁ (may'-dos) Mede

3371 μηκέτι (may-ket'-ee) no longer

3372 μῆκος, -ους, τό (may'-kos) length

3373 μηκύνω (may-koo'-no) I lengthen

3374 μηλωτή, -ῆς, ἡ (may-lo-tay') sheepskin

3375 μήν (mane) surely

3376 μήν, μηνός, ὁ (mane) month

3377 μηνύω (may-noo'-o) I reveal

3378 μὴ οὐκ (may ook) is it not that?

3379 μήποτε (may'-pot-eh) lest
 μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν Not so lest there be not enough for us and you

3380 μήπω (may'-po) not yet

3381 μήπως (may'-pos) lest somehow

3382 μηρός, -οῦ, ὁ (may-ros') thigh

3383 μήτε (may'-teh) nor, μήτε . . . μήτε neither . . . nor
 ἦλθεν Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων John came neither eating nor drinking

3384 μήτηρ, μητρός, ἡ (may'-tare) mother
 οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ; is not his mother called Mary?

3385 μήτι (may'-tee) surely not?

3386 μήτιγε (may'-tig-eh) more

3387 μήτις (may'-tis) any

3388 μήτρα (may'-trah) womb

3389 μητραλῴας, -ου, ὁ (may-tral-o'-as) matricide

3390 μητρόπολις (may-trop'-ol-is) metropolis

3391 μία (mee'-ah) first

3392 μιαίνω (me-ah'-ee-no) I defile

3393 μίασμα, -ατος, τό (mee'-as-mah) defilement

3394 μιασμός, -οῦ, ὁ (mee-as-mos') defiling

3395 μίγμα, -ατος, τό (mig'-mah) mixture

3396 μίγνυμι (mig'-noo-mee) I mix

3397 μικρόν, -ου, τό (mik-ron') little

3398 μικρός, -ά, -όν (mik-ros') little
 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον Fear not, little flock

3399 Μίλητος, ου, ἡ (mil'-ay-tos) Miletus

3400 μίλιον, -ου, τό (mil'-ee-on) mile

3401 μιμέομαι (mim-eh'-om-ahee) I imitate

3402 μιμητής, οῦ, ὁ (mim-ay-tace') imitator

3403 μιμνήσκω, μιμνήσκομαι (mim-nace'-ko) I remember

3404 μισέω (mis-eh'-o) I hate
 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ he who hates me hates my Father also
 καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς do good to them which hate you

3405 μισθαποδοσία, -ας, ἡ(mis-thap-od-os-ee'-ah) payment of wages

3406 μισθαποδότης, ου, ὁ (mis-thap-od-ot'-ace) payer of wages

3407 μίσθιος, -ου, ὁ (mis'-thee-os) wage-earner

3408 μισθός, -οῦ, ὁ (mis-thos') wages
 ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς great is your reward in heaven
 ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν give them their hire

3409 μισθόω (mis-tho'-o) I hire

3410 μίσθωμα, -ατος, τό (mis'-tho-mah) rented building

3411 μισθωτός, -οῦ, ὁ (mis-tho-tos') hired person

3412 Μιτυλήνη, -ης, ἡ (mit-oo-lay'-nay) Mitylene

3413 Μιχαήλ, ὁ (mikh-ah-ale') Michael

3414 μνᾶ, -ᾶς, ἡ (mnah) mina

3415 μνάομαι (mnah'-om-ahee) I remember

3416 Μνάσων, -ωνος, ὁ (mnah'-sohn) Mnason

3417 μνεία, -ας, ἡ (mni'-ah) remembrance

3418 μνῆμα, ατος, τό (mnay'-mah) memorial

3419 μνημεῖον, -ου, τό (mnay-mi'-on) grave
 οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς ye build the sepulchres of the prophets and your fathers killed them

3420 μνήμη, -ης, ἡ (mnay'-may) memory

3421 μνημονεύω (mnay-mon-yoo'-o) I remember

3422 μνημόσυνον, -ου, τό (mnay-mos'-oo-non) remembrance
 αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God

3423 μνηστεύω (mnace-tyoo'-o) I am betrothed

3424 μογιλάλος, -ου, ὁ (mog-il-al'-os) stammerer

3425 μόγις (mog'-is) with difficulty

3426 μόδιος, -ου, ὁ (mod'-ee-os) dry measure of about a peck

3427 μοί (moy) to/for/with/by me (see ἐγώ)

3428 μοιχαλίς, -ίδος, ἡ (moy-khal-is') adulteress

3429 μοιχάω, μοιχάομαι (moy-khah'-o) I commit adultery

3430 μοιχεία, -ας, ἡ (moy-khi'-ah) adultery

3431 μοιχεύω (moy-khyoo'-o) I commit adultery

3432 μοιχός, -οῦ, ὁ (moy-khos') adulterer

3433 μόλις (mol'-is) with difficulty

3434 Μολόχ, ὁ (mol-okh') Moloch

3435 μολύνω (mol-oo'-no) I soil

3436 μολυσμός, -οῦ, ὁ (mol-oos-mos') stain

3437 μομφή, -ῆς, ἡ (mom-fay') fault

3438 μονή, -ῆς, ἡ (mon-ay') abode

3439 μονογενής, -ές (mon-og-en-ace') only-born

3440 μόνον (mon'-on) only; οὐ μόνον not only
 μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε do no be afraid, only believe
 οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν not of the Jews only but also of the Gentiles

3441 μόνος, -η, -ον (mon'-os) only
 τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ θεός; Who can forgive sins but God alone?

3442 μονόφθαλμος, -ον (mon-of'-thal-mos) one-eyed

3443 μονόω (mon-o'-o) I leave alone

3444 μορφή, -ῆς, ἡ (mor-fay') shape

3445 μορφόω (mor-fo'-o) I shape

3446 μόρφωσις, -εως, ἡ (mor'-fo-sis) form

3447 μοσχοποιέω (mos-khop-oy-eh'-o) I make the image of a calf

3448 μόσχος, ου, ὁ, ἡ (mos'-khos) calf

3449 μόχθος, ου, ὁ (mokh'-thos) hardship

3450 μοῦ (moo) of me, my (see ἐγώ)
 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν For my yoke is easy and my burden is light

3451 μουσικός, -ή, -όν (moo-sik-os') musical

3452 μυελός, -οῦ, ὁ (moo-el-os') marrow

3453 μυέω (moo-eh'-o) I instruct

3454 μῦθος, -ου, ὁ (moo'-thos) fable

3455 μυκάομαι (moo-kah'-om-ahee) I roar

3456 μυκτηρίζω (mook-tay-rid'-zo) I ridicule

3457 μυλικός, -ή, -όν (moo-lee-kos') belonging to a mill

3458 μύλος, -ου, ὁ (moo'-los) millstone

3459 μύλων, -ῶνος, ὁ (moo'-lone) mill

3460 Μύρα, -ων, τά (moo'-rah) Myra

3461 μυριάς, -άδος, ἡ (moo-ree'-as) ten-thousand; myriad

3462 μυρίζω (moo-rid'-zo) I anoint
 προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμα μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν she is come aforehand to anoint my body to the burying

3463 μύριοι, -ίαι, -ία (moo'-ree-oi) ten thousand; innumerable

3464 μύρον, -ου, τό (moo'-ron) perfumed oil
 τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; why was this waste of the ointment made?

3465 Μυσία, -ας, ἡ (moo-see'-ah) Mysia

3466 μυστήριον, -ου, τό (moos-tay'-ree-on) secret, mystery

3467 μυωπάζω (moo-ope-ad'-zo) I see dimly

3468 μώλωψ, -ωπος, ὁ (mo'-lopes) bruise

3469 μωμάομαι (mo-mah'-om-ahee) I blame

3470 μῶμος, -ου, ὁ (mo'-mos) flaw

3471 μωραίνω (mo-rah'-ee-no) I become insipid

3472 μωρία, -ας, ἡ (mo-ree'-ah) folly

3473 μωρολογία, -ας, ἡ (mo-rol-og-ee'-ah) silly talk

3474 μωρός, -ά, -όν (mo-ros') foolish
 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι And five of them were foolish and five were wise

3475 Μωσεύς [Μωσῆς, Μωϋσῆς], -έως, ὁ (moce-yoos') Moses
 καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας συλλαλοῦντες μετ’ αὐτοῦ And behold there appeared unto them Moses and Elias talking with him

3476 Ναασσών, ὁ (nah-as-sone') Naasson

3477 Ναγγαί, ὁ (nang-gah'-ee) Naggai

3478 Ναζαρέθ, Ναζαρέτ, ἡ (nad-zar-eth') Nazareth
 ἐκ Ναζαρὲτ δύναται τι ἀγαθὸν εἶναι; can there any good thing come out of Nazareth?

3479 Ναζαρηνός, -ή, -όν (nad-zar-ay-nos') Nazareen

3480 Ναζωραῖος, -ου, ὁ (nad-zo-rah'-yos) inhabitant of Nazareth

3481 Ναθάν, ὁ (nath-an') Nathan

3482 Ναθαναήλ, ὁ (nath-an-ah-ale') Nathanael
 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ Nathanael answered and saith unto him Rabbi thou art the Son of God thou art the King of Israel

3483 ναί (nahee) yes
 λέγει αὐτῷ Ναί κύριε she saith unto him, Yea, Lord

3484 Ναΐν, ἡ (nah-in') Nain

3485 ναός, -οῦ, ὁ (nah-os') inner temple
 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ but he spake of the temple of his body

3486 Ναούμ, ὁ (nah-oom') Naum

3487 νάρδος, -ου, ἡ (nar'dos) spikenard

3488 Νάρκισσος, -ου, ὁ (nar'-kis-sos) Narcissus

3489 ναυαγέω (now-ag-eh'-o) I am shipwrecked

3490 ναύκληρος, -ου, ὁ (now'-klay-ros) captain

3491 ναῦς, νεώς, ἡ (nowce) boat

3492 ναύτης, -ου, ὁ (now'-tace) sailor

3493 Ναχώρ, ὁ (nakh-ore') Nahor

3494 νεανίας, -ου, ὁ (neh-an-ee'-as) young man

3495 νεανίσκος, -ου, ὁ (neh-an-is'-kos) young man
 νεανίσκε, σοὶ λέγω ἐγέρθητι young man, I say unto thee arise

3496 Νεάπολις, -εως, ἡ (neh-ap'-ol-is) Neapolis

3497 Νεεμάν [Ναιμὰν], ὁ (neh-eh-man') Naaman
 Ναιμὰν ὁ Σύρος Naaman the Syrian

3498 νεκρός, -ά, -όν (nek-ros') dead
 οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων he not the God of the dead but of the living
 ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς let the dead bury their dead

3499 νεκρόω (nek-ro'-o) I put to death

3500 νέκρωσις, -εως, ἡ (nek'-ro-sis) decease

3501 νέος, -α, -ον (neh'-os) new
 ὅτε ἦς νεώτερος when thou wast young

3502 νεοσσός, -οῦ, ὁ (neh-os-sos') nestling

3503 νεότης, -τητος, ἡ (neh-ot'-ace) youth

3504 νεόφυτος, -ον (neh-of'-oo-tos) newly planted

3505 Νέρων, ὁ (ner'-ohn) Nero

3506 νεύω (nyoo'-o) I nod

3507 νεφέλη, -ης, ἡ (nef-el'-ay) cloud  καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης and there was a cloud that overshadowed them and a voice came out of the cloud

3508 Νεφθαλείμ, ὁ (nef-thal-ime') Naphthali

3509 νέφος, -ους, τό (nef'-os) cloud

3510 νεφρός, -οῦ, ὁ (nef-ros') kidney

3511 νεωκόρος, -ου, ὁ, ἡ (neh-o-kor'-os) temple servant

3512 νεωτερικός, -ή, -όν (neh-o-ter'-ik-os) juvenile

3513 νή (nay) "by"

3514 νήθω (nay'-tho) I spin

3515 νηπιάζω (nay-pee-ad'-zo) I am child

3516 νήπιος, -α, -ον(nay'-pee-os) infant
 ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise

3517 Νηρεύς, -έως, ὁ (nare-yoos') Nereus

3518 Νηρί, ὁ (nay-ree') Neri

3519 νησίον, -ου, τό (nay-see'-on) small island

3520 νῆσος, -ου, ἡ (nay'-sos) island

3521 νηστεία, ας, ἡ (nace-ti'-ah) fasting

3522 νηστεύω (nace-tyoo'-o) I fast
 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν And when he had fasted forty days and forty nights he was afterward an hungred

3523 νῆστις, ιος, ὁ, ἡ (nace'-tis) fasting

3524 νηφάλεος, -α, -ον (nay-fal'-eh-os) sober

3525 νήφω (nay'-fo) I abstain from wine

3526 Νίγερ, ὁ (neeg'-er) Niger

3527 Νικάνωρ, -ορος, ὁ (nik-an'-ore) Nicanor

3528 νικάω (nik-ah'-o) I conquer

3529 νίκη, -ης, ἡ (nee'-kay) victory

3530 Νικόδημος, -ου, ὁ (nik-od'-ay-mos) Nicodemus
 ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ· πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?

3531 Νικολαΐτης, -ου, ὁ (nik-ol-ah-ee'-tace) Nicholaiton

3532 Νικόλαος, -ου, ὁ (nik-ol'-ah-os) Nicolaus

3533 Νικόπολις, -εως, ἡ (nik-op'-ol-is) Nicopolis

3534 νῖκος, -ους, τό (nee'-kos) victory

3535 Νινευΐ, ἡ (nin-yoo-ee') Nineveh

3536 Νινευΐτης, -ου, ὁ (nin-yoo-ee'-tace) inhabitant of Nineveh
 ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται the men of Nineveh shall rise

3537 νιπτήρ, -ῆρος, ὁ (nip-tare') basin

3538 νίπτω (nip'-to) I wash

3539 νοιέω, νοέω (noy-eh'-o) I understand

3540 νόημα,-ατος, τό (no'-ay-mah) thought

3541 νόθος, -η, -ον (noth'-os) illegitimate

3542 νομή, -ῆς, ἡ (nom-ay') pasture

3543 νομίζω (nom-id'-zo) I suppose

3544 νομικός, -ή, -όν (nom-ik-os') pertaining to law

3545 νομίμως (nom-im'-oce) lawfully

3546 νόμισμα, -ατος, τό (nom'-is-mah) coin

3547 νομοδιδάσκαλος, -ου, ὁ (nom-od-id-as'-kal-os) teacher of the law

3548 νομοθεσία, -ας, ἡ (nom-oth-es-ee'-ah) legislation

3549 νομοθετέω (nom-oth-et-eh'-o) I ordain

3550 νομοθέτης, -ου, ὁ (nom-oth-et'-ace) legislator

3551 νόμος, -ου, ὁ (nom'-os) law
 ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται the law and the prophets

3552 νοσέω (nos-eh'-o) I am sick

3553 νόσημα, -ατος, τό (nos'-ay-ma) ailment

3554 νόσος, -ου, ἡ (nos'-os) malady

3555 νοσσιά, -ᾶς, ἡ (nos-see-ah') brood of chicks)

3556 νοσσίον, -ου, τό (nos-see'-on) chick

3557 νοσφίζομαι (nos-fid'-zom-ahee) I embezzle

3558 νότος, ου, ὁ (not'-os) south wind; south

3559 νουθεσία, -ας, ἡ (noo-thes-ee'-ah) warning

3560 νουθετέω (noo-thet-eh'-o) I warn

3561 νουμηνία, -ας, ἡ (noo-may-nee'-ah) new moon

3562 νουνεχῶς (noon-ekh-oce') wisely

3563 νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ (nooce) mind

3564 Νυμφᾶς, ᾶ, ὁ (noom-fas') Nymphas

3565 νύμφη, -ης, ἡ (noom-fay') bride

3566 νυμφίος, -ου, ὁ (noom-fee'-os) bridegroom
 φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος the governor of the feast called the bridegroom

3567 νυμφών, -ῶνος, ὁ (noom-fohn') bridal chamber

3568 νῦν (noon) now
 ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν the hour is coming and now is
 νῦν καὶ ἀεὶ now and always

3569 τανῦν, τὰ νῦν (tan-oon') now

3570 νυνί (noo-nee') now

3571 νύξ, νυκτός, ἡ (noox) night
 νυκτὸς καὶ ἡμέρας night and day

3572 νύσσω (noos'-so) I pierce

3573 νυστάζω (noos-tad'-zo) I fall asleep
 ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον they all slumbered and slept

3574 νυχθήμερον, ου, τό (nookh-thay'-mer-on) night and day, twenty-four hours

3575 Νῶε, ὁ (no'-eh) Noah
 καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε as it was in the days of Noe

3576 νωθρός, -ά, -όν (no-thros') sluggish

3577 νῶτος, -ου, -ὁ (no'-tos) back

3578 ξενία, -ας, ἡ (xen-ee'-ah) hospitality

3579 ξενίζω (xen-id'-zo) I enterain a stranger

3580 ξενοδοχέω (xen-od-okh-eh'-o) I entertain strangers

3581 ξένος, -η, -ον (xen'-os) foreign
 ξένος ἤμην I was a stanger

3582 ξέστης, -ου, ὁ (xes'-tace) pitcher

3583 ξηραίνω (xay-rah'-ee-no) I dry up

3584 ξηρός, -ά, -όν (xay-ros') arid

3585 ξύλινος, -ά, -όν (xoo'-lin-os) wooden

3586 ξύλον, ου, τό (xoo'-lon) wooden thing

3587 ξυράω (xoo-rah'-o) I shave

3588 , , τό (ho, hay, taw) the, who, which
 Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός Jesus who is called Christ

Masculine Feminine Neuter
Singular Nominative τό
Accusative τὸν τὴν τό
Genitive τοῦ τῆς τοῦ
Dative τῷ τῇ τῷ
Plural Nominative οἱ αἱ τὰ
Accusative τοὺς τὰς τὰ
Genitive τῶν τῶν τῶν
Dative τοῖς ταῖς τοῖς

3589 ὀγδοήκοντα (og-do-ay'-kon-tah) eighty

3590 ὄγδοος, -η, -ον (og'-do-os) eighth

3591 ὄγκος, -ου, ὁ (ong'-kos) burden

3592 ὅδε, ἥδε, τόδε (hod'-eh) this, that, these, those

3593 ὁδεύω (hod-yoo'-o) I journey

3594 ὁδηγέω (hod-ayg-eh'-o) I guide

3595 ὁδηγός, -οῦ, ὁ (hod-ayg-os') guide
 ὁδηγοὶ τυφλοί, διϋλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες Ye blind guides which strain at a gnat and swallow a camel

3596 ὁδοιπορέω (hod-oy-por-eh'-o) I journey

3597 ὁδοιπορία, -ας, ἡ (hod-oy-por-ee'-ah) journey

3598 ὁδός, -οῦ, ἡ (hod-os') way
 τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; what was it that ye disputed among yourselves by the way?

3599 ὀδούς, όντος, ὁ (od-ooce) tooth

3600 ὀδυνάω (od-oo-nah'-o) I grieve

3601 ὀδύνη, -ης, ἡ (od-oo'-nay) grief

3602 ὀδυρμός, -οῦ, ὁ (od-oor-mos') lamentation

3603 ὅ ἐστι (ho es-tee') that is to say

3604 Ὀζίας, -ου, ὁ (od-zee'-as) Uzziah
 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ And Ozias begat Joatham

3605 ὄζω (od'-zo) I stink

3606 ὅθεν (hoth'-en) from where

3607 ὀθόνη, -ης, ἡ (oth-on'-ay) linen sheet

3608 ὀθόνιον, -ου, τό (oth-on'-ee-on) linen bandage

3609 οἰκεῖος, -α, -ον (oy-ki'-os) domestic

3610 οἰκέτης, -ου, ὁ (oy-ket'-ace) household servant
 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν No servant can serve two masters

3611 οἰκέω (oy-keh'-o) I inhabit

3612 οἴκημα, -ατος, τό (oy'-kay-mah) prison cell

3613 οἰκητήριον, -ου, τό (oy-kay-tay'-ree-on) residence

3614 οἰκία, -ας, ἡ (oy-kee'-ah) house
 πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται every city or house divided against itself shall not stand

3615 οἰκιακός, -ή, -όν (oy-kee-ak-os') belonging to a family

3616 οἰκοδεσποτέω (oy-kod-es-pot-eh'-o) I keep house

3617 οἰκοδεσπότης, -ου, ὁ (oy-kod-es-pot'-ace) head of a household

3618 οἰκοδομέω (oy-kod-om-eh'-o) I build
 ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock
 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας the stone which the builders rejected the same is become the head of the corner

3619 οἰκοδομή, -ῆς, ἡ (oy-kod-om-ay') structure

3620 οἰκοδομία (oy-kod-om-ee'-ah) edifying

3621 οἰκονομέω (oy-kon-om-eh'-o) I am a steward

3622 οἰκονομία, -ας, ἡ (oy-kon-om-ee'-ah) stewardship

3623 οἰκονόμος, -ου, ὁ(oy-kon-om'-os) steward

3624 οἶκος, -ου, ὁ (oy'-kos) house
 ἔσται ὁ οἶκος μου οἶκος προσευχῆς my house is the house of prayer
 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν in my Father's house are many mansions

3625 οἰκουμένη, -ης, ἡ (oy-kou-men'-ay) inhabited world

3626 οἰκουρός, -οῦ, ὁ, ἡ (oy-koo-ros') housekeeper

3627 οἰκτείρω (oyk-ti'-ro) I pity

3628 οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ (oyk-tir-mos') pity

3629 οἰκτίρμων, -ον (oyk-tir'-mone) compassionate  Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθῶς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. Be ye merciful as your Father also is merciful

3630 οἰνοπότης, -ου, ὁ (oy-nop-ot'-ace) drunkard

3631 οἶνος, -ου, ὁ (oy'-nos) wine
 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτὸν· οἶνον οὐκ ἔχουσιν and when they wanted wine the mother of Jesus saith unto him They have no wine

3632 οἰνοφλυγία, -ας, ἡ (oy-nof-loog-ee'-ah) drunkenness

3633 οἴομαι, οἶμαι (oy'-om-ahee) I suppose

3634 οἷος, -α, -ον (hoy'-os) such as

3635 ὀκνέω (ok-neh'-o) I am slow

3636 ὀκνηρός, -ά, -όν (ok-nay-ros') lazy
 πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ thou wicked and slothful servant

3637 ὀκταήμερος, -ον (ok-tah-ay'-mer-os) of the eighth day

3638 ὀκτώ (ok-to') eight

3639 ὄλεθρος, -ου, ὁ (ol'-eth-ros) ruin, death, punishment

3640 ὀλιγόπιστος, -ον (ol-ig-op'-is-tos) having little faith
 τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Why are ye fearful O ye of little faith?

3641 ὀλίγος, -η, -ον (ol-ee'-gos) little
 ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ to whom little is forgiven the same loves little

3642 ὀλιγόψυχος, -ον (ol-ig-op'-soo-khos) faint-hearted

3643 ὀλιγωρέω (ol-ig-o-reh'-o) I have little regard for

3644 ὀλοθρευτής, -οῦ, ὁ (ol-oth-ryoo-tace') destroyer

3645 ὀλοθρεύω (ol-oth-ryoo'-o) I destroy

3646 ὁλοκαύτωμα, -ατος, τό (hol-ok-ow'-to-mah) burnt offering

3647 ὁλοκληρία, -ας, ἡ (hol-ok-lay-ree'-ah) wholeness

3648 ὁλόκληρος, -ον (hol'-ok'-lay-ros) complete in every part

3649 ὀλολύζω (ol-ol-odd'-zo) I howl

3650 ὅλος, -η, -ον (hol'-os) whole
 ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind

3651 ὁλοτελής, -ές (hol-ot-el-ace') perfect

3652 Ὀλυμπᾶς, -ᾶ, ὁ, (ol-oom-pas') Olympas

3653 ὄλυνθος, -ου, ὁ (ol'-oon-thos) out-of-season fig

3654 ὅλως (hol'-oce) altogether; not at all

3655 ὄμβρος, -ου, ὁ (om'-bros) thunderstorm

3656 ὁμιλέω (hom-il-eh'-o) I converse with

3657 ὁμιλία, -ας, ἡ (hom-il-ee'-ah) conversation

3658 ὅμιλος -ου, ὁ (hom'-il-os) multitude

3659 ὄμμα, -ατος, τό (om'-mah) eye

3660 ὀμνύω (om-noo'-o) I swear

3661 ὁμοθυμαδόν (hom-oth-oo-mad-on') unanimously

3662 ὁμοιάζω (hom-oy-ad'-zo) I resemble

3663 ὁμοιοπαθής, -ές (hom-oy-op-ath-ace') of like feelings

3664 ὅμοιος, -οία, -οιον (hom'-oy-os) similar
 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field

3665 ὁμοιότης, -τητος, ἡ (hom-oy-ot'-ace) likeness

3666 ὁμοιόω (hom-oy-o'-o) I compare
 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son
 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς be not ye therefore like unto them

3667 ὁμοίωμα, -ατος, τό (hom-oy'-o-mah) likeness

3668 ὁμοίως (hom-oy'-oce) likewise
 πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως go and do thou likewise

3669 ὁμοίωσις, -εως, ἡ (hom-oy'-o-sis) likeness

3670 ὁμολογέω (hom-ol-og-eh'-o) I profess

3671 ὁμολογία, -ας, ἡ (hom-ol-og-ee'-ah) profession

3672 ὁμολογουμένως(hom-ol-og-ow-men'-oce) confessedly

3673 ὁμότεχνος, -ον (hom-ot'-ekh-nos) of the same craft

3674 ὁμοῦ (hom-oo') together

3675 ὁμόφρων, -ον (hom-of'-rone) like-minded

3676 ὅμως (hom'-oce) nevertheless

3677 ὄναρ, -ατος, τό (on'-ar) dream

3678 ὀνάριον, -ου, τό (on-ar'-ee-on) little donkey

3679 ὀνειδίζω (on-i-did'-zo) I taunt

3680 ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ (on-i-dis-mos') reviling

3681 ὄνειδος, -ους, τό (on'-i-dos) disgrace

3682 Ὀνήσιμος, -ου, ὁ (on-ay'-sim-os) Onesimus

3683 Ὀνησίφορος, -ου, ὁ (on-ay-sif'-or-os) Onesiphorus

3684 ὀνικός, -ή, -όν belonging to a ass, i.e. heavy

3685 ὀνίνημι (on-in'-ay-mee) I enjoy

3686 ὄνομα, -ατος, τό (on'-om-ah) name
 τί ὄνομα σοι; what is your name?

3687 ὀνομάζω (on-om-ad'-zo) I name

3688 ὄνος, -ου, ὁ, ἡ (on'-os) donkey

3689 ὄντως (on'-toce) really

3690 ὄξος, ους, τό (oz-os) vinegar

3691 ὀξύς, -εῖα, ύ (oz-oos') sharp; swift

3692 ὀπή, -ῆς, ἡ (op-ay') hole

3693 ὄπισθεν (op'-is-then) after

3694 ὀπίσω (op-is'-o) after (genitive)
ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ get thee behind me, Satan

3695 ὁπλίζω (hop-lid'-zo) I arm

3696 ὅπλον, -ου, τό (hop'-lon) tool, weapon

3697 ὁποῖος, -οία, -οῖον (hop-oy'-os) of what kind

3698 ὁπότε (hop-ot'-eh) when

3699 ὅπου (hop'-oo) where
 ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί wheresoever the carcase is there will the eagles be gathered together

3700 ὀπτάνομαι (op-tan'-om-ahee) I appear

3701 ὀπτασία, -ας, ἡ (op-tas-ee'-ah) apparition

3702 ὀπτός, -ή, -όν (op-tos') roasted

3703 ὀπώρα, -ας, ἡ (op-o'-rah) autumn; fruit

3704 ὅπως (hop'-oce) in order that
 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς that ye may be the children of your Father which is in heaven

3705 ὅραμα, -ατος, τό (hor'-am-ah) vision

3706 ὅρασις, -εως, ἡ (hor'-as-is) vision

3707 ὁρατός, -ή, -όν (hor-at-os') visible

3708 ὁράω (hor-ah'-o) I see, εἶδεν he saw, ἰδοὺ behold
 εἶδεν τὸ πνεῦμα he saw the Spirit
 εἶδον τὸ παιδίον they saw the child

3709 ὀργή, -ῆς, ἡ (or-gay') anger
 τὶς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; who hath warned you to flee from the wrath to come?

3710 ὀργίζω (or-gid'-zo) I provoke anger; I am angry

3711 ὀργίλος, -η, -ον (org-ee'-los) irascible

3712 ὀργυιά, -ᾶς, ἡ (org-wee-ah') fathom

3713 ὀρέγομαι (or-eg'-om-ahee) I stretch myself

3714 ὀρεινός, -ή, -όν (or-i-nos) mountainous

3715 ὄρεξις, pεως, ἡ (or'-ex-is) desire

3716 ὀρθοποδέω (or-thop-od-eh'-o) I go straight

3717 ὀρθός, -ή, -όν (or-thos') upright

3718 ὀρθοτομέω (or-thot-om-eh'-o) I cut straight

3719 ὀρθρίζω (or-thrid'-zo) I rise early

3720 ὀρθρινός(or-thrin-os') early morning

3721 ὄρθριος, -ία, -ιον early morning

3722 ὄρθρος, -ου, ὁ (or'-thros) dawn

3723 ὀρθῶς (or-thoce') rightly

3724 ὁρίζω (hor-id'-zo) I decree

3725 ὅριον, -ου, τό (hor'-ee-on) district, ὅρια, -ων, τά region

3726 ὁρκίζω (hor-kid'-zo) I adjure

3727 ὅρκος, -ου, ὁ (hor'-kos) oath

3728 ὁρκωμοσία, -ας, ἡ (hor-ko-mos-ee'ah) oath

3729 ὁρμάω (hor-mah'-o) I rush

3730 ὁρμή, -ῆς, ἡ (hor-may') onset

3731 ὅρμημα, -ατος, τό (hor'-may-mah) attack

3732 ὄρνεον, -ου, τό birdling

3733 ὄρνις, -ιθος, ὁ, ἡ (or'-nis) bird

3734 ὁροθεσία, -ας, ἡ (hor-oth-es-ee'-ah) setting bounds

3735 ὄρος, -ους, τό (or'-os) mountain
 ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι he went up into a mountain apart by himself to pray

3736 ὀρύσσω (or-oos'-so) I dig

3737 ὀρφανός, -ή, -όν (or-fan-os') orphaned

3738 ὀρχέομαι (or-kheh'-om-ahee) I dance

3739 ὅς, ἥ, ὅ (hos) who, whom, that, which
 ὁ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ the star which they had seen in the east

Masculine Feminine Neuter
Singular Nominative ὅς
Accusative ὃν ἣν
Genitive οὗ ἧς οὗ
Dative
Plural Nominative οἳ αἳ
Accusative οὓς ἃς
Genitive ὧν ὧν ὧν
Dative οἷς αἷς οἷς

3740 ὁσάκις (hos-ak'-is) as often as

3741 ὅσιος, -ία, -ιον (hos'-ee-os) holy

3742 ὁσιότης, -τητος, ἡ (hos-ee-ot'-ace) holiness

3743 ὁσίως (hos-ee-oce') in a holy way

3744 ὀσμή, -ῆς, ἡ (os-may') fragrance

3745 ὅσος, -η, -ον (hos'-os) as much as, ἐφ’ ὅσον inasmuch as, while
 ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς sell whatsoever thou hast and give to the poor
 ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven
 μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; Can the children of the bridechamber mourn as long as the bridegroom is with them?

3746 ὅσπερ (hos'-per) the very one who

3747 ὀστέον, -ου, τό (os-teh'-on) bone

3748 ὅστις, ἥτις, ὅ τι (hos'-tis) who(ever), which(ever) (ὅς, ἥ, ὅ+τις)
 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ for whoever has to him shall be given
 ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε whatsoever he saith unto you do it

Masculine Feminine Neuter
Singular Nominative ὅστις ἥτις ὅ τι
Accusative ὅντινα ἥτινα ὅ τι
Genitive οὗτινος ἧστινος οὗτινος
Dative ᾧτινι ᾗτινι ᾧτινι
Plural Nominative οἵτινες αἵτινες ἅτινα
Accusative οὕστινας ἅστινας ἅτινα
Genitive ὧντινων ὧντινων ὧντινων
Dative οἷστισν αἷστισιν οἷστισν

3749 ὀστράκινος, -η, -ον (os-tra'-kin-os) made of clay

3750 ὄσφρησις, -εως, ἡ (os'-fray-sis) sense of smell

3751 ὀσφῦς, -ύος, ἡ (os-foos') loin

3752 ὅταν (hot'-an) when, whenever (ὅτε+ἂν)
 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι woe unto you when all men shall speak well of you

3753 ὅτε (hot'-eh) when (ὅς+τέ)
 ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ when the hour was come he sat down and the twelve apostles with him

3754 ὅτι (hot'-ee) that; since, because
 εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγὼ εἰμι. I told you that I am he
 ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν for theirs is the kingdom of heaven

3755 ὅτου (hot'-oo) while

3756 οὐ, οὐκ, οὐχ (oo) not
 ναὶ ναί οὒ οὔ yes, yes, no, no
 Οὐ φονεύσεις thou shall not kill
 οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ not by bread alone
 οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ not as I will but as thou wilt

3757 οὗ (hoo) where
 ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι in the upper chamber where they were gathered

3758 οὐά (oo-ah') hah!

3759 οὐαί (oo-ah'-ee) woe!
 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ Woe unto the world

3760 οὐδαμῶς (oo-dam-oce') by no means

3761 οὐδέ (oo-deh') and not (οὐ+δέ)
 οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας nor reap nor gather in barns

3762 οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν (oo-dice') nobody, nothing (οὐδέ+εἷς, μία, ἕν)
 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. No man can serve two masters.
 ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν he could do nothing

3763 οὐδέποτε (oo-dep'-ot-eh) never

3764 οὐδέπω (oo-dep'-o) not even yet

3765 οὐκέτι, οὐκ ἔτι (ook-et'-ee) no longer
 οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μἰα σάρξ no longer two but one flesh

3766 οὐκοῦν (ook-oon') so then

3767 οὖν (oon) therefore
 ποιήσατε οὖν καρποὺς therefore produce fruits
 μὴ οὖν μεριμνήσητε therefore do not me anxious

3768 οὔπω (oo'-po) not yet

3769 οὐρά, -ᾶς, ἡ (oo-rah') tail

3770 οὐράνιος, -ον (oo-ran'-ee-os) heavenly

3771 οὐρανόθεν (oo-ran-oth'-en) from heaven

3772 οὐρανός, -οῦ, ὁ (oo-ran-os') heaven
 ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν the kingdom of the heavens

3773 Οὐρβανός, -οῦ, ὁ (oor-ban-os') Urbanus

3774 Οὐρίας, -ου, ὁ (oo-ree'-as) Uriah
 Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias

3775 οὖς, -ὠτός, τό (ooce) ear
 ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν eye hath not seen and ear hath not heard

3776 οὐσία, -ας, ἡ (oo-see'-ah) property, wealth

3777 οὔτε (oo'-teh) and not, οὔτε . . . οὔτε neither . . . nor
 οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι I know not, neither understand I

3778 οὗτος, αὕτη, τοῦτο (hoo'-tos) this
 οὗτος ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός this is my beloved Son
 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή this is the great and first commandment
 τοῦτο έστιν τὸ σῶμα μου this is my body

Masculine Feminine Neuter
Singular Nominative οὗτος αὕτη τοῦτο
Accusative τοῦτον ταύτην τοῦτο
Genitive τούτου ταύτης τούτου
Dative τούτῳ ταύτῃ τούτῳ
Plural Nominative οὗτοι αὗταί ταῦτα
Accusative τούτους ταύτας ταῦτα
Genitive τούτων τούτων τούτων
Dative τούτοις ταύταις τούτοις

3779 οὕτω, οὕτως (hoo'-to) in this way, thus ("this[οὗτος]ly")
 οὕτως οὖν προσεύχεσθε in this way, therefore, pray
 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον thus indeed God loved the world
 οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι so will be the last first and the first last

3780 οὐχί (oo-khee') not ("do not?")
 οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; do not even the publicans the same?

3781 ὀφειλέτης, -ου, ὁ (of-i-let'-ace) debtor
 ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων one who owed ten thousand talents

3782 ὀφειλή, -ῆς, ἡ (of-i-lay') debt
 πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκα σοι I forgave thee all that debt

3783 ὀφείλημα, -ατος, τό (of-i'-lay-mah) debt
 κατὰ ὀφείλημα of debt

3784 ὀφείλω (of-i'-lo) I owe
 ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις pay me that thou owest

3785 ὄφελον (of'-el-on) I wish that...!

3786 ὄφελος, -ους, τό (of'-el-os) advantage

3787 ὀφθαλμοδουλεία, -ας, ἡ (of-thal-mod-oo-li'-ah) eye-service

3788 ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ (of-thal-mos') eye, vision

3789 ὄφις, -εως, ὁ (of'-is) serpent
 ἰχθὺν αἰτήσει μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; if he ask a fish will he give him a serpent?

3790 ὀφρῦς, -ύος, ἡ (of-roos') brow

3791 ὀχλέω (okh-leh'-o) I harass

3792 ὀχλοποιέω (okh-lop-oy-eh'-o) I gather a crowd

3793 ὄχλος, -ου, ὁ (okh'los) crowd
 τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; Whom do the people say I am?

3794 ὀχύρωμα, -ατος, τό (okh-oo'-ro-mah) fortress

3795 ὀψάριον, -ου, τό (op-sar'-ee-on) tiny fish

3796 ὀψέ (op-seh') at day's end

3797 ὄψιμος, -ον (op'-sim-os) late

3798 ὄψιος, -α, -ον (op'-see-os) late ὀψία, -ας, ἡ evening

3799 ὄψις, -εως, ἡ (op'-sis) visage

3800 ὀψώνιον, ου, τό (op-so'-nee-on) wages

3801 ὁ ὢν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος (ho own kai ho en kai er-khom'-en-os) the one who is, and was, and is coming

3802 παγιδεύω (pag-id-yoo'-o) I trap

3803 παγίς, -ίδος, ἡ (pag-ece') trap

3804 πάθημα, -ατος, τό (path'-ay-mah) suffering

3805 παθητός, -ή, -όν (path-ay-tos') destined to suffer

3806 πάθος, -ους, τό (path'-os) suffering

3807 παιδαγωγός, -οῦ, ὁ (pahee-dag-o-gos') tutor

3808 παιδάριον,-ου, τό (pahee-dar'-ee-on) little boy

3809 παιδεία,-ας, ἡ (pahee-di'-ah) training

3810 παιδευτής, -οῦ, ὁ (pahee-dyoo-tace') instructor

3811 παιδεύω (pahee-dyoo'-o) I train

3812 παιδιόθεν (pahee-dee-oth'-en) from childhood

3813 παιδίον, -ου, τό (pahee-dee'-on) child
 παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; Children, have ye any meat?

3814 παιδίσκη, ης, ἡ (pahee-dis'-kay) girl

3815 παίζω (paheed'-zo) I play

3816 παῖς, παιδός, ὁ, ἡ (paheece) child

3817 παίω (pah'-yo) I hit

3818 Πακατιανή, ἡ (pak-at-ee-an-ay') Pacatiana

3819 πάλαι (pal'-ahee) long ago

3820 παλαιός, -ά, -όν (pal-ah-yos') old

3821 παλαιότης, -τητος, ἡ (pal-ah-yot'-ace) age

3822 παλαιόω (pal-ah-yo'-o) I grow old

3823 πάλη, -ης, ἡ (pal'-ay) struggle

3824 παλιγγενεσία, -ας, ἡ (pal-ing-ghen-es-ee'-ah) rebirth
 ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost

3825 πάλιν (pal'-in) again
 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο but he again denied it

3826 παμπληθεί (pam-play-thi') all at once

3827 πάμπολυς, παμπόλλη, πάμπολυ (pam-pol-ooce) immense

3828 Παμφυλία, -ας, ἡ (pam-fool-ee'-ah) Pamphylia

3829 πανδοχεῖον, -ου, τό (pan-dokk-i'-on) inn

3830 πανδοχεύς, -έως, ὁ (pan-dokh-yoos') innkeeper

3831 πανήγυρις, -εως, ἡ (pan-ay'-goo-ris) assembly

3832 πανοικί (pan-oy-kee') with the whole family

3833 πανοπλία, -ας, ἡ (pan-op-lee'-ah) full armor

3834 πανουργία, -ας, ἡ (pan-oorg-ee'-ah) cunning

3835 πανοῦργος, -ον (pan-oor'-gos) shrewd

3836 πανταχόθεν (pan-takh-oth'-en) from all sides

3837 πανταχοῦ (pan-takh-oo') everywhere

3838 παντελής, -ές (pan-tel-ace') entire

3839 πάντη (pan'-tay) in every way

3840 πάντοθεν (pan-toth'-en) on all sides

3841 παντοκράτωρ, -ορος, ὁ (pan-tok-rat'-ore) ruller of all

3842 πάντοτε (pan'-tot-eh) always (πᾶν+τότε)
 πάντοτε τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν always the poor you have with you

3843 πάντως (pan'-toce) at all events

3844 παρά (par-ah') from (genitive); with (dative); along side of (accusative)
 δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου a decree from Caesar Augustus
 παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατον ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά With men this is impossible but with God all things are possible
 παρὰ τὴν θάλασσαν by the seaside

3845 παραβαίνω (par-ab-ah'-ee-no) I transgress

3846 παραβάλλω (par-ab-al'-lo) I arrive

3847 παράβασις, -εως, ἡ (par-ab'-as-is) transgression

3848 παραβάτης, -ου, ὁ (par-ab-at'-ace) transgressor

3849 παραβιάζομαι (par-ab-ee-ad'-zom-ahee) I urge

3850 παραβολή, -ῆς, ἡ (par-ab-ol-ay') parable
 τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; why speakest thou unto them in parables?

3851 παραβουλεύομαι (par-ab-ool-yoo'-om-ahee) I disregard

3852 παραγγελία, -ας, ἡ (par-ang-gel-ee'-ah) command

3853 παραγγέλλω (par-ang-gel'-lo) I command
 οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; Did not we straitly command you that ye should not teach in this name?

3854 παραγίνομαι (par-ag-in'-om-ahee) I arrive
 τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην then cometh Jesus from Galilee to Jordan

3855 παράγω (par-ag'-o) I pass by

3856 παραδειγματίζω (par-ad-igue-mat-id'-zo) I put to shame

3857 παράδεισος, -ου, ὁ (par-ad'-i-sos) paradise
 ἐν τῷ παραδείσῳ in paradise

3858 παραδέχομαι (par-ad-ekh'-om-ahee) I accept

3859 παραδιατριβή, -ῆς, -ἡ (par-ad-ee-at-ree-bay') useless discussion

3860 παραδίδωμι (par-ad-id'-o-mee) I hand over
 καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς παρέδωκεν αὐτόν and Judas Iscariot, who betrayed him

3861 παράδοξος, -ον extraordinary

3862 παράδοσις, -εως, ἡ (par-ad'-os-is) tradition

3863 παραζηλόω (par-ad-zay-lo'-o) I make jealous

3864 παραθαλάσσιος, -ία, -ιον (par-ath-al-as'-see-os) by the sea

3865 παραθεωρέω (par-ath-eh-o-reh'-o) I neglect

3866 παραθήκη, -ης, ἡ (par-ath-ay'-kay) thing entrusted

3867 παραινέω (par-ahee-neh'-o) I admonish

3868 παραιτέομαι (par-ahee-teh'-om-ahee) I reject

3869 παρακαθίζω (par-ak-ath-id'-zo) I sit down near

3870 παρακαλέω (par-ak-al-eh'-o) I beg; I comfort
 παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν they besought him that he would depart out of their coasts
 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται blessed are they that mourn, for they shall be comforted

3871 παρακαλύπτω (par-ak-al-oop'-to) I hide

3872 παρακαταθήκη, -ης, ἡ (par-ak-at-ath-ay'-kay) deposit

3873 παράκειμαι (par-ak'-i-mahee) I am near

3874 παράκλησις, -εως, ἡ (par-ak'-lay-sis) encouragement

3875 παράκλητος, -ου, ὁ (par-ak'-lay-tos) advocate

3876 παρακοή, -ῆς, ἡ (par-ak-o-ay') disobedience

3877 παρακολουθέω (par-ak-ol-oo-theh'-o) I follow closely

3878 παρακούω (par-ak-oo'-o) I don't listen

3879 παρακύπτω (par-ak-oop'-to) I look down

3880 παραλαμβάνω (par-al-am-ban'-o) I receive
 μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκα σου fear not to take unto thee Mary thy wife

3881 παραλέγομαι (par-al-eg'-om-ahee) I sail near

3882 παράλιος (par-al'-ee-os) on the coast

3883 παραλλαγή, -ῆς, ἡ (par-al-lag-ay') change

3884 παραλογίζομαι (par-al-og-id'-zom-ahee) I mislead

3885 παραλυτικός, -ή, -όν (par-al-oo-tee-kos') paralytic

3886 παραλύω (par-al-oo'-o) I relax; I am paralyzed

3887 παραμένω (par-am-en'-o) I remain

3888 παραμυθέομαι (par-am-oo-theh'-om-ahee) I console

3889 παραμυθία, -ας, ἡ (par-am-oo-thee'-ah) consolation

3890 παραμύθιον, -ου, τό (par-am-oo'-thee-on) consolation

3891 παρανομέω (par-an-om-eh'-o) I transgress the law

3892 παρανομία, -ας, ἡ (par-an-om-ee'-ah) transgression

3893 παραπικραίνω (par-ap-ik-rah'-ee-no) I irritate

3894 παραπικρασμός, -οῦ, ὁ (par-ap-ik-ras-mos') irritation

3895 παραπίπτω (par-ap-ip'-to) I fall away

3896 παραπλέω(par-ap-leh'-o) I sail near

3897 παραπλήσιον (par-ap-lay'-see-on) near

3898 παραπλησίως (par-ap-lay-see'-oce) likewise

3899 παραπορεύομαι (par-ap-or-yoo'-om-ahee) I pass near

3900 παράπτωμα, -ατος, τό (par-ap'-to-mah) transgression

3901 παραῤῥυέω (par-ar-hroo-eh'-o) I drift away

3902 παράσημος, -ον (par-as'-ay-mos) marked with

3903 παρασκευάζω (par-ask-yoo-ad'-zo) I prepare

3904 παρασκευή, -ῆς, ἡ (par-ask-yoo-ay') preparation

3905 παρατείνω (par-at-i'-no) I prolong

3906 παρατηρέω (par-at-ay-reh'-o) I watch

3907 παρατήρησις, -εως, ἡ (par-at-ay'-ray-sis) observation

3908 παρατίθημι (par-at-ith'-ay-mee) I set before; I entrust
 ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν eat such things as are set before you
 καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ and now brethren, I commit you to God

3909 παρατυγχάνω (par-at-oong-khan'-o) I chance to meet

3910 παραυτίκα (par-ow-tee'-kah) momentary

3911 παραφέρω (par-af-er'-o) I turn aside
διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε be not carried about with divers and strange doctrines

3912 παραφρονέω (par-af-ron-eh'-o) I am deranged

3913 παραφρονία, -ας, ἡ (par-af-ron-ee'-ah) folly

3914 παραχειμάζω (par-akh-i-mad'-zo) I pass the winter

3915 παραχειμασία, -ας, ἡ (par-akh-i-mas-ee'-ah) wintering

3916 παραχρῆμα (par-akh-ray'-mah) immediately

3917 πάρδαλις, -εως, ἡ (par'-dal-is) leopard

3918 πάρειμι (par'-i-mee) I am present

3919 παρεισάγω (par-ice-ag'-o) I introduce secretly

3920 παρείσακτος, -ον (par-ice'-ak-tos) smuggled in

3921 παρεισδύνω (par-ice-doo'-no) I enter secretly

3922 παρεισέρχομαι (par-ice-er'-khom-ahee) I pass by

3923 παρεισφέρω (par-ice-fer'-o) I contribute additionally

3924 παρεκτός (par-ek-tos') besides

3925 παρεμβολή, -ῆς, ἡ (par-em-bol-ay') barracks

3926 παρενοχλέω (par-en-okh-leh'-o) I annoy

3927 παρεπίδημος, -ον (par-ep-id'-ay-mos) living as an alien

3928 παρέρχομαι (par-er'-khom-ahee) I pass by
 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσετα heaven and earth shall pass away

3929 πάρεσις (par'-es-is) remission

3930 παρέχω (par-ekh'-o) I offer, I cause
 μή μοι κόπους πάρεχε trouble me not

3931 παρηγορία, -ας, ἡ (par-ay-gor-ee'-ah) consolation

3932 παρθενία, -ας, ἡ (par-then-ee'-ah) virginity

3933 παρθένος, -ου, ὁ, ἡ (par-then'-os) virgin
 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει behold, a virgin shall be with child

3934 Πάρθος, -ου, ὁ (par'-thos) inhabitant of Parthia

3935 παρίημι (par-ee'-ay-mi) I slacken

3936 παρίστημι (par-is'-tay-mee) I bring; I stand beside
 ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ they brought him to Jerusalem to present him to the Lord
 εἰς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand

3937 Παρμενᾶς, -ᾶ, ὁ (par-men-as') Parmenas

3938 πάροδος (par'-od-os) by-road

3939 παροικέω (par-oy-keh'-o) I reside as a foreigner

3940 παροικία, -ας, ἡ (par-oy-kee'-ah) foreign residence

3941 πάροικος, -ον (par'-oy-kos) foreign

3942 παροιμία, -ας, ἡ (par-oy-mee'-ah) allegory

3943 πάροινος, -ον (par'-oy-nos) addicted to wine

3944 παροίχομαι(par-oy'-khom-ahee) I pass time

3945 παρομοιάζω (par-om-oy-ad'-zo) I resemble

3946 παρόμοιος, -α, -ον (par-om'-oy-os) similar

3947 παροξύνω (par-ox-oo'-no) I provoke

3948 παροξυσμός, -οῦ, ὁ (par-ox-oos-mos') provocation

3949 παροργίζω (par-org-id'-zo) I provoke

3950 παροργισμός, -οῦ, ὁ (par-org-is-mos') anger

3951 παροτρύνω (par-ot-roo'-no) I incite

3952 παρουσία, -ας, ἡ (par-oo-see'-ah) coming

3953 παροψίς, -ίδος, ἡ (par-op-sis') platter

3954 παῤῥησία, -ας, ἡ (par-rhay-see'-ah) boldness
 εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἶπον ἡμῖν παρρησίᾳ if thou be the Christ, tell us plainly

3955 παῤῥησιάζομαι (par-hray-see-ad'-zom-ahee) I speak boldly

3956 πᾶς, πᾶσα, πᾶν (pas) every, all
 ἐπὶ παντὶ ῥήματι by every word
 Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ Solomon in all his glory

Masculine Feminine Neuter
Singular Nominative πᾶς πᾶσα πᾶν
Accusative πάντα πᾶσαν πᾶν
Genitive παντὸς πάσης παντὸς
Dative παντὶ πάσῃ παντὶ
Plural Nominative πάντες πᾶσαι πάντα
Accusative πάντας πάσας πάντα
Genitive πάντων πασῶν πάντων
Dative πᾶσιν πάσαις πᾶσιν

3957 πάσχα, τό (pas'-khah) Passover

3958 πάσχω (pas'-kho) I endure
 δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν the Son of Man must suffer many things

3959 Πάταρα, -ων, τά (pat'-ar-ah) Patara

3960 πατάσσω (pat-as'-so) I strike

3961 πατέω (pat-eh'-o) I trample

3962 πατήρ, πατρός, ὁ (pat-ayr') father
 Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Our Father which are in heaven

3963 Πάτμος, -ου, ἡ (pat'-mos) Patmos

3964 πατραλῴας, -ου, ὁ (pat-ral-o'-as) parricide

3965 πατριά, -ᾶς, ἡ (pat-ree-ah') lineage

3966 πατριάρχης, -ου, ὁ (pat-ree-arkh'-ace) patriarch

3967 πατρικός, -ή, -όν (pat-ree-kos') ancestral

3968 πατρίς, -ίδος, ἡ (pat-rece') fatherland
 ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου do also here in thy own country

3969 Πατροβᾶς, -α, ὁ (pat-rob'-as) Patrobas

3970 πατροπαράδοτος, -ον (pat-rop-ar-ad'-ot-os) inherited

3971 πατρῷος, -α, -ον (pat-ro'-os) hereditary

3972 Παῦλος, -ου, ὁ (pow'-los) Paul
 Σαῦλος ὁ καὶ Παῦλος Saul who also is called Paul

3973 παύω (pow'-o) I stop

3974 Πάφος, -ου, ἡ (paf'-os) Paphus

3975 παχύνω (pakh-oo'-no) I fatten

3976 πέδη, -ης, ἡ (ped'-ay) shackle for the feet

3977 πεδινός, -ή, -όν (ped-ee-nos') flat

3978 πεζεύω (ped-zyoo'-o) I travel on foot

3979 πεζῇ (ped-zay') on foot

3980 πειθαρχέω (pi-tharkh-eh'-o) I obey

3981 πειθός, -ή, -όν (pi-thos') persuasive

3982 πείθω (pi'-tho) I persuade; I have confidence
 οὐδ’ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται neither will they be persuaded though one rose from the dead
 πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν He trusted in God; let him deliver him now if he will have him

3983 πεινάω (pi-nah'-o) I am hungry
 ἐπείνασα I was hungry
 ἐπείνασεν he became hungry

3984 πεῖρα, -ας, ἡ (pi'-rah) test

3985 πειράζω (pi-rad'-zo) I test
 τί με πειράζετε, ὑποκριταί; why tempt me, ye hypocrites?

3986 πειρασμός, -οῦ, ὁ (pi-ras-mos') test
 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν watch ye and pray lest ye enter into temptation

3987 πειράω (pi-rah'-o) I try

3988 πεισμονή, -ῆς, ἡ (pice-mon-ay') persuasion

3989 πέλαγος, -ους, τό (pel'-ag-os) sea

3990 πελεκίζω (pel-ek-id'-zo) I behead

3991 πέμπτος, -η, -ον (pemp'-tos) fifth

3992 πέμπω (pem'-po) I send
 πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν I will send my beloved son

3993 πένης, -ητος, ὁ (pen'-ace) poor person

3994 πενθερά, -ᾶς, ἡ (pen-ther-ah') wife's mother

3995 πενθερός, -οῦ, ὁ (pen-ther-os') wife's father

3996 πενθέω (pen-theh'-o) I grieve

3997 πένθος, -ους, τό (pen'-thos) grief

3998 πενιχρός, -ά, -όν (pen-ikh-ros') needy

3999 πεντάκις (pen-tak-ece') five times

4000 πεντακισχίλιοι, -αι, -α (pen-tak-is-khil'-ee-oy) five thousand

4001 πεντακόσιοι, -αι, -α (pen-tak-os'-ee-oy) five hundred

4002 πέντε, οἱ, αἱ, τά (pen'-teh) five
 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; are not five sparrows sold for two farthings?

4003 πεντεκαιδέκατος, -η, -ον (pen-tek-ahee-ded'-at-os) fifteenth

4004 πεντήκοντα, οἱ, αἱ, τά (pen-tay'-kon-tah) fifty

4005 πεντηκοστή, -ῆς, ἡ (pen-tay-kos-tay') fiftieth

4006 πεποίθησις, -εως, ἡ (pep-oy'-thay-sis) trust

4007 περ (per) who- whatsoever

4008 πέραν (per'-an) on the other side; beyond (genitive)

4009 πέρας, -ατος, τό (per'-as) end

4010 Πέργαμος, -ου, ἡ (per'-gam-os) Pergamus

4011 Πέργη, -ης, ἡ (perg'-ay) Perga

4012 περί (per-ee') about (genitive); around (accusative)
 ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; what think ye of the Christ?
 ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ a leather belt around his waist

4013 περιάγω (per-ee-ag'-o) I go about

4014 περιαιρέω (per-ee-ahee-reh'-o) I cast off

4015 περιαστράπτω (per-ee-as-trap'-to) I flash like lightning

4016 περιβάλλω (per-ee-bal'-lo) I clothe
 τί περιβαλώμεθα; wherewithal shall we be clothed?

4017 περιβλέπω (per-ee-blep'-o) I look around

4018 περιβόλαιον, -ου, τό (per-ib-ol'-ah-yon) mantle

4019 περιδέω (per-ee-deh'-o) I wrap

4020 περιεργάζομαι (per-ee-er-gad'-zom-ahee) I meddle

4021 περίεργος, -ον (per-ee'-er-gos) meddlesome

4022 περιέρχομαι (per-ee-er'-khom-ahee) I wander

4023 περιέχω (per-ee-ekh'-o) I clasp

4024 περιζώννυμι (per-id-zone'-noo-mee) I gird all around
 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι Let your loins be girded about and your lights burning

4025 περίθεσις, -εως, ἡ (per-ith'-es-is) wearing

4026 περιΐστημι (per-ee-is'-tay-mee) I stand around
 περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι Jews which had come down from Jerusalem stood round about him

4027 περικάθαρμα, -ατος, τό (per-ee-kath'-ar-mah) filth

4028 περικαλύπτω (per-ee-kal-oop'-to) I cover entirely

4029 περίκειμαι (per-ik'-i-mahee) I surround

4030 περικεφαλαία, -ας, ἡ (per-ee-kef-al-ah'-yah) helmet

4031 περικρατής, -ές (per-ee-krat-ace') controlling

4032 περικρύπτω (per-ee-kroop'-to) I hide

4033 περικυκλόω (per-ee-koo-klo'-o) I surround

4034 περιλάμπω (per-ee-lam'-po) I illuminate

4035 περιλείπω (per-ee-li'-po) I remain

4036 περίλυπος, -ον (per-il'-oo-pos) grieving

4037 περιμένω (per-ee-men'-o) I await

4038 πέριξ (per'-ix) surrounding

4039 περιοικέω (per-ee-oy-keh'-o) I live near

4040 περίοικος, -ον (per-ee'-oy-kos) neighboring

4041 περιούσιος, -ον (per-ee-oo'-see-os) chosen

4042 περιοχή, -ῆς, ἡ (per-ee-okh-ay') passage of Scripture

4043 περιπατέω (per-ee-pat-eh'-o) I walk
 ἔγειρε καὶ περιπάτει arise and walk

4044 περιπείρω (per-ee-pi'-ro) I pierce

4045 περιπίπτω (per-ee-pip'-to) I fall among

4046 περιποιέομαι (per-ee-poy-eh'-om-ahee) I obtain

4047 περιποίησις, -εως, ἡ (per-ee-poy'-ay-sis) acquisition

4048 περιῤῥήγνυμι (per-ir-hrayg'-noo-mee) I tear off

4049 περισπάω (per-ee-spah'-o) I distract

4050 περισσεία, -ας, ἡ (per-is-si'-ah) abundance

4051 περίσσευμα, -ατος, τό (per-is'-syoo-mah) abundance

4052 περισσεύω (per-is-syoo'-o) I abound
 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται For whosoever hath to him shall be given and he shall have more abundance

4053 περισσός, -ή, -όν (per-is-sos') abundant

4054 περισσότερον (per-is-sot'-er-on) abundantly

4055 περισσότερος, -τέρα, -τερον (per-is-sot'-er-os) more

4056 περισσοτέρως (per-is-sot-er'-oce) abundantly

4057 περισσῶς (per-is-soce') abundantly

4058 περιστερά, άς, ἡ (per-is-ter-ah') dove, pigeon

4059 περιτέμνω (per-ee-tem'-no) I circumcise

4060 περιτίθημι (per-ee-tith'-ay-mee) I clothe

4061 περιτομή, -ῆς, ἡ (per-it-om-ay') circumcision
 ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν circumcision is nothing and uncircumcision is nothing

4062 περιτρέπω (per-ee-trep'-o) I become insane

4063 περιτρέχω (per-ee-trekh'-o) I go about

4064 περιφέρω (per-ee-fer'-o) I carry about

4065 περιφρονέω (per-ee-fron-eh'-o) I despise

4066 περίχωρος, -ον (per-ikh'-o-ros) neighboring

4067 περίψωμα, -ατος, τό (per-ip'-so-mah) scrapings

4068 περπερεύομαι (per-per-yoo'-om-ahee) I boast

4069 Περσίς, -ίδος, ἡ (per-sece') Persis

4070 πέρυσι (per'-oo-si) last year

4071 πετεινόν, -οῦ, τό (pet-i-non') bird

4072 πέτομαι (pet'-om-ahee) I fly

4073 πέτρα, -ας, ἡ (pet'-ra) rock

4074 Πέτρος, -ου, ὁ (pet'-ros) Peter
 Πέτρος καὶ Ἀνδρέας Peter and Andrew

4075 πετρώδης (pet-ro'-dace) rocky

4076 πήγανον, -ου, τό (pay'-gan-on) rue

4077 πηγή, -ῆς, ἡ (pay-gay') fountain

4078 πήγνυμι (payg'-noo-mee) I set up a tent

4079 πηδάλιον, -ου, τό (pay-dal'-ee-on) rudder

4080 πηλίκος, -η, -ον (pay-lee'-kos) how much

4081 πηλός, -οῦ, ὁ (pay-los') clay

4082 πήρα, -ας, ἡ (pay'-rah) wallet

4083 πῆχυς, -εως, ὁ (pay'-khoos) cubit, about half a yard

4084 πιάζω (pee-ad'-zo) I seize

4085 πιέζω (pee-ed'-zo) I press down

4086 πιθανολογία, -ας, ἡ (pith-an-ol-og-ee'-ah) persuasive speech

4087 πικραίνω (pik-rah'-ee-no) I embitter

4088 πικρία, -ας, ἡ (pik-ree'-ah) bitterness

4089 πικρός, -ά, -όν (pik-ros') bitter

4090 πικρῶς (pik-roce') bitterly

4091 Πιλᾶτος, -ου, ὁ (pil-at'-os) Pilate
 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; Pilate therefore said unto him, Art thou a king then?

4092 πίμπρημι (pim'-pray-mee) I swell, πίμπλημι I fulfill

4093 πινακίδιον, -ου, τό (pin-ak-id'-ee-on) writing tablet

4094 πίναξ, -ακος, ἡ (pin'-ax) plate

4095 πίνω (pee'-no) I drink
 τί πίωμεν; what shall we drink?
 πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες drink ye all of it

4096 πιότης, -τητος, ἡ (pee-ot'-ace) richness

4097 πιπράσκω (pip-ras'-ko) I sell

4098 πίπτω (pip'-to) I fall
 οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ the stars shall fall from heaven

4099 Πισιδία, -ας, ἡ (pis-id-ee'-ah) Pisidia

4100 πιστεύω (pist-yoo'-o) I have faith in
 μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ repent ye and believe the Gospel
 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον who believes in the Son has eternal life

4101 πιστικός, -ή, -όν (pis-tik-os') genuine

4102 πίστις, εως, ἡ (pis'-tis) faith
 ἡ πίστις σου σέσωκεν σε thy faith hath made thee whole

4103 πιστός, -ή, -όν (pis-tos') faithful
 μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός be not faithless but believing

4104 πιστόω (pis-to'-o) I assure

4105 πλανάω (plan-ah'-o) I lead astray; I stray away
 βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ take heed that no man deceive you
 πλανᾶσθε ye do err

4106 πλάνη, ης, ἡ (plan'-ay) straying from truth

4107 πλανήτης, -ου, ὁ (plan-ay'-tace) wanderer

4108 πλάνος, -ον (plan'-os) misleading

4109 πλάξ, πλακός, ἡ (plax) flat surface

4110 πλάσμα -ατος, τό (plas'-mah) something formed

4111 πλάσσω (plas'-so) I mold

4112 πλαστός, -ή, -όν (plas-tos') molded

4113 πλατεῖα, -ας, ἡ (plat-i'-ah) wide street
 ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας thou hast taught us in our streets

4114 πλάτος, -ους, τό (plat'-os) width

4115 πλατύνω (plat-oo'-no) I widen

4116 πλατύς, -εῖα, -ύ (plat-oos') wide

4117 πλέγμα, -ατος, τό (pleg'-mah) braidof hair

4118 πλεῖστος, -η, -ον (plice'-tos) most

4119 πλείων, -εῖον (pli-own) more
 ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε behold, a greater than Solomon is here

4120 πλέκω (plek'-o) I braid

4121 πλεονάζω (pleh-on-ad'-zo) I increase

4122 πλεονεκτέω (pleh-on-cek-teh'-o) I take advantage

4123 πλεονέκτης, -ου, ὁ (pleh-on-ek'-tace) covetous person

4124 πλεονεξία, -ας, ἡ (pleh-on-ex-ee'-ah) covetousness

4125 πλευρά, -ᾶς, ἡ (plyoo-rah') rib

4126 πλέω (pleh'-o) I sail

4127 πληγή, -ῆς, ἡ (play-gay') wound

4128 πλῆθος, -ους, τό (play'-thos) multitude
 πλῆθος ἰχθύων πολύ a great multitude of fishes

4129 πληθύνω (play-thoo'-no) I multiply

4130 πλήθω (play'-tho) I fill

4131 πλήκτης, -ου, ὁ (plake'-tace) brawler

4132 πλήμμυρα, -ας, ἡ (plame-moo'-rah) flood

4133 πλήν (plane) nevertheless; except (genitive)
 πλὴν μὴ τὸ θέλημα μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω nevertheless not my will but thine be done
 οὐκ ἐστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ there is none other but he

4134 πλήρης, -ες (play'-race) full

4135 πληροφορέω (play-rof-or-eh'-o) I complete

4136 πληροφορία, -ας, ἡ (play-rof-or-ee'-ah) entire confidence

4137 πληρόω (play-ro'-o) I fill; I fulfill
 οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου the house was filled with the odor of the ointment
 ἐστιν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην it becometh us to fulfill all righteousness
 πεπλήρωται ὁ καιρὸς the time is fulfilled

4138 πλήρωμα, -ατος, τό (play'-ro-mah) fullness

4139 πλησίον (play-see'-on) near

4140 πλησμονή, -ῆς, ἡ (place-mon-ay') satisfaction

4141 πλήσσω (place'-so) I smite

4142 πλοιάριον, -ου, τό (ploy-ar'-ee-on) small boat

4143 πλοῖον, -ου, τό (ploy'-on) boat
 ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ they immediately left the ship and their father and followed him

4144 πλόος [πλοῦς] ὁ (plo'-os) voyage

4145 πλούσιος, -α, -ον (ploo'-see-os) rich
 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν but woe unto you that are rich, for ye have received your consolation.

4146 πλουσίως (ploo-see'-oce) richly

4147 πλουτέω (ploo-teh'-o) I am rich

4148 πλουτίζω (ploo-tid'-zo) I make rich

4149 πλοῦτος, -ου, ὁ (ploo'-tos) riches

4150 πλύνω (ploo'-no) I wash

4151 πνεῦμα, -ατος, τό (pnyoo'-mah) spirit
 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ the wind bloweth where it listeth

4152 πνευματικός, -ή, -όν (pnyoo-mat-ik-os') spiritual

4153 πνευματικῶς (pnyoo-mat-ik-oce') spiritually

4154 πνέω (pneh'-o) I blow

4155 πνίγω (pnee'-go) I choke

4156 πνικτός, -ή, -όν (pnik-tos') strangled

4157 πνοή, -ῆς, ἡ (pno-ay') wind

4158 ποδήρης, -ες (pod-ay'-race) long robe

4159 πόθεν (poth'-en) from?

4160 ποιέω (poy-eh'-o) I do
 Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ Do this! and he does
 ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε whatever he says to you, do
 ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν an enemy has done this

4161 ποίημα, -ατος, τό (poy'-ay-mah) something made

4162 ποίησις, -εως, ἡ (poy'-ay-sis) performance

4163 ποιητής, -οῦ, ὁ (poy-ay-tace') poet

4164 ποικίλος, -η, -ον (poy-kee'-los) various

4165 ποιμαίνω (poy-mah'-ee-no) I tend

4166 ποιμήν, -ένος, ὁ (poy-mane') shepherd
 ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα there were as sheep having no shepherd

4167 ποίμνη, -ης, ἡ (poym'-nay) flock

4168 ποίμνιον, -ου, τό (poym'-nee-on) little flock

4169 ποῖος, -α, -ον (poy'-os) what?
 ποῖα; what things?

4170 πολεμέω (pol-em-eh'-o) I make war

4171 πόλεμος, -ου, ὁ (pol'-em-os) war

4172 πόλις, -εως, ἡ (pol'-is) city
 πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη a city set on a hill

4173 πολιτάρχης, -ου, ὁ (pol-it-ar'-khace) town officer

4174 πολιτεία, -ας, ἡ (pol-ee-ti'-ah) community

4175 πολίτευμα, -ατος, τό (pol-it'-yoo-mah) community

4176 πολιτεύομαι (pol-it-yoo'-om-ahee) I live the life of a citizen

4177 πολίτης, -ου, ὁ (pol-ee'-tace) citizen

4178 πολλάκις (pol-lak'-is) often

4179 πολλαπλασίων, -ον (pol-lap-las-ee'-ohn) very much more
 ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ shall receive manifold more in this present time

4180 πολυλογία, -ας, ἡ (pol-oo-log-ee'-ah) loquacity

4181 πολυμερῶς (pol-oo-mer'-oce) in many parts

4182 πολυποίκιλος, -ον (pol-oo-poy'-kil-os) multifarious

4183 πολύς, πολλή, πολύ (pol-oos') much, many
 ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς your reward in heaven is great
 πολλοὶ γὰρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. For many are called but few are chosen.

4184 πολύσπλαγχνος, -ον (pol-oo'-splankh-nos) most compassionate

4185 πολυτελής, -ές (pol-oo-tel-ace') most expensive

4186 πολύτιμος, -ον (pol-oot'-ee-mos) most valuable

4187 πολυτρόπως (pol-oot-rop'-oce) in many ways

4188 πόμα, -ατος, τό (pom'-ah) drink

4189 πονηρία, -ας, ἡ (pon-ay-ree'-ah) depravity

4190 πονηρός, -ά, -όν (pon-ay-ros') evil
 μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ resist not evil
 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. If ye then being evil know how to give good gifts unto your children how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him

4191 πονηρότερος (pon-ay-rot'-er-os) more evil

4192 πόνος, -ου, ὁ (pon'-os) toil

4193 Ποντικός, -ή, -όν (pon-tik-os') of Pontus

4194 Πόντιος, -ου, ὁ (pon'-tee-os) Pontius
 Πόντιος Πιλᾶτος Pontius Pilate

4195 Πόντος, -ου, ὁ (pon'-tos) Pontus

4196 Πόπλιος, -ου, ὁ (pop'-lee-os) Publius

4197 πορεία, -ας, ἡ (por-i'-ah) journey

4198 πορεύομαι (por-yoo'-om-ahee) I go
 λέγω τούτῳ πορεύθητι, καὶ πορεύεται I say to this man Go and he goeth

4199 πορθέω (por-theh'-o) I lay waste

4200 πορισμός, -οῦ, ὁ (por-is-mos') gain

4201 Πόρκιος, -ου, ὁ (por'-kee-os) Porcius

4202 πορνεία, -ας, ἡ (por-ni'-ah) fornication

4203 πορνεύω (porn-yoo'-o) I fornicate

4204 πόρνη, -ης, ἡ (por'-nay) female prostitute
 Ῥαὰβ ἡ πόρνη Rahab the harlot

4205 πόρνος, -ου, ὁ (por'-nos) male prostitute

4206 πόῤῥω (por'-rho) far

4207 πόῤῥωθεν (por'-rho-then) from far

4208 ποῤῥωτέρω (por-rho-ter'-o) farther

4209 πορφύρα, -ας, ἡ (por-foo'-rah) garment dyed purple

4210 πορφυροῦς, -ᾶ, -οῦν (por-foo-rooce') purple

4211 πορφυρόπωλις, -ιδος, ἡ (por-foo-rop'-o-lis) female seller of purple cloth

4212 ποσάκις (pos-ak'-is) how often?

4213 πόσις, -εως, ἡ (pos'-is) drink

4214 πόσος, -η, -ον (pos'-os) how much/many?

4215 ποταμός, -οῦ, ὁ (pot-am-os') river

4216 ποταμοφόρητος, -ον (pot-am-of-or'-ay-tos) carried by a stream

4217 ποταπός (pot-ap-os') what kind?

4218 ποτέ (pot-eh') at some time

4219 πότε (pot'-eh) when?
 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον; and when saw we thee a stranger?

4220 πότερον (pot'-er-on) which of two?

4221 ποτήριον, -ου, τό (pot-ay'-ree-on) cup
 τὸ μὲν ποτήριον μου πίεσθε ye shall indeed drink of my cup

4222 ποτίζω (pot-id'-zo) I give drink
 ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατε με I was thirsty and ye gave me drink

4223 Ποτίολοι, -ων, οἱ (pot-ee'-ol-oy) Puteoli

4224 πότος, -ου, ὁ (pot'-os) carousal

4225 πού (poo) where

4226 ποῦ (poo) where?
 ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; where is he that is born King of the Jews?

4227 Πούδης, -δεντος, τό (poo'-dace) Pudens

4228 πούς, ποδός, ὁ (pooce) foot
 πόδας καὶ χεῖρας feet and hands

4229 πρᾶγμα, -ατος, τό (prag'-mah) thing done, matter
 πᾶν φαῦλον πρᾶγμα every evil work

4230 πραγματεία, -ας, ἡ (prag-mat-i'-ah) business

4231 πραγματεύομαι (prag-mat-yoo'-om-ahee) I trade

4232 πραιτώριον, -ου, τό (prahee-to'-ree-on) governor's residence

4233 πράκτωρ, -ορος, ὁ (prak'-tor) officer

4234 πρᾶξις, -εως, ἡ (prax'-is) deed

4235 πρᾷος, -α, -ον (prah'-os) gentle

4236 πρᾳότης, -τητος, ἡ (prah-ot'-ace) gentleness, by implication, humility

4237 πρασιά, -ᾶς, ἡ (pras-ee-ah') grouping

4238 πράσσω (pras'-so) I do
 οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλὰ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω for the good that I would I do not but the evil which I would not that I do
 οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν this man has done nothing amiss

4239 πραΰς, πραεῖα, πραΰ (prah-ooce') gentle

4240 πραΰτης, -ητος, ἡ (prah-oo'-tace) gentleness

4241 πρέπω (prep'-o) to be fitting, πρέπον ἐστὶν it is fitting

4242 πρεσβεία, -ας, ἡ (pres-bi'-ah) delegation

4243 πρεσβεύω (pres-byoo'-o) I am old (respect my words)

4244 πρεσβυτέριον, -ου, τό (pres-boo-ter'-ee-on) assembly of elders

4245 πρεσβύτερος, -α, -ον(pres-boo'-ter-os) elder
 οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς the chief priests and the elders and the scribes

4246 πρεσβύτης, -ου, ὁ (pres-boo'-tace) old man

4247 πρεσβῦτις, -ιδος, ἡ (pres-boo'-tis) old woman

4248 πρηνής, -ές (pray-nace') prone

4249 πρίζω (prid'-zo) I saw apart

4250 πρίν (prin) before
 πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι before the cock crow

4251 Πρίσκα, -ης, ἡ (pris'-kah) Prisca

4252 Πρίσκιλλα, -ης, ἡ (pris'-cil-lah) Priscilla

4253 πρό (pro) prior to (genitive)
 ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν they persecuted the prophets which were before you
 ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him

4254 προάγω (pro-ag'-o) I go before
 προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν he goeth before you into Galilee

4255 προαιρέομαι (pro-ahee-reh'-om-ahee) I propose

4256 προαιτιάομαι (pro-ahee-tee-ah'-om-ahee) I accuse previously

4257 προακούω (pro-ak-oo'-o) I hear already

4258 προαμαρτάνω (pro-am-ar-tan'-o) I sin previously

4259 προαύλιον, -ου, τό (pro-ow'-lee-on) porch

4260 προβαίνω (prob-ah'-ee-no) I advance

4261 προβάλλω (prob-al'-lo) I put forth

4262 προβατικός, -ή, -όν (prob-at-ik-os') having to do with sheep

4263 πρόβατον, -ου, τό (prob'-at-on) sheep
 εὗρον τὸ πρόβατον μου τό ἀπολωλός I have found my sheep which was lost

4264 προβιβάζω (prob-ib-ad'-zo) I urge

4265 προβλέπω (prob-lep'-o) I provide

4266 προγίνομαι (prog-in'-om-ahee) I have previously

4267 προγινώσκω (prog-in-oce'-ko) I foresee

4268 πρόγνωσις, -εως, ἡ (prog'-no-sis) forethought

4269 πρόγονος, -ου, ὁ (prog'-on-os) ancestor

4270 προγράφω (prog-raf'-o) I write previously

4271 πρόδηλος, -ον (prod'-ay-los) obvious

4272 προδίδωμι (prod-id'-o-mee) I give first

4273 προδότης, -ου, ὁ (prod-ot'-ace) traitor

4274 πρόδρομος, -ου, ὁ, ἡ (prod'-rom-os) precursor

4275 προείδω (pro-i'-do) I foresee

4276 προελπίζω (pro-el-pid'-zo) I hope before others

4277 προέπω (pro-ep'-o) I predict

4278 προενάρχομαι (pro-en-ar'-khom-ahee) I begin before

4279 προεπαγγέλλομαι (pro-ep-ang-ghel'-lom-ahee) I promise of old

4280 προερέω (pro-er-eh'-o) I predict

4281 προέρχομαι (pro-er'-khom-ahee) I precede

4282 προετοιμάζω (pro-et-oy-mad'-zo) I prepare beforehand

4283 προευαγγελίζομαι (pro-yoo-ang-ghel-id'-zom-ahee) I give good news in advance

4284 προέχομαι (pro-ekh-om-ahee) I surpass

4285 προηγέομαι (pro-ay-geh'-om-ahee) I go before

4286 πρόθεσις, -εως, ἡ (proth'-es-is) plan

4287 προθεσμία, -ας, ἡ (proth-es-mee'-a) appointed time

4288 προθυμία, -ας, ἡ (proth-oo-mee'-ah) readiness

4289 πρόθυμος, -ον (proth'-oo-mos) eager

4290 προθύμως (proth-oo'-moce) readily

4291 προΐστημι (pro-is'-tay-mee) I rule

4292 προκαλέομαι (prok-al-eh'-om-ahee) I challenge

4293 προκαταγγέλλω (prok-at-ang-ghel'-lo) I predict

4294 προκαταρτίζω (prok-at-ar-tid'-zo) I prepare in advance

4295 πρόκειμαι (prok'-i-mahee) I am present

4296 προκηρύσσω (prok-ay-rooce'-so) I proclaim in advance

4297 προκοπή, -ῆς, ἡ (prok-op-ay') progress

4298 προκόπτω (prok-op'-to) I progress

4299 πρόκριμα, -ατος, τό (prok'-ree-mah) prejudice

4300 προκυρόω (prok-oo-ro'-o) I establish previously

4301 προλαμβάνω (prol-am-ban'-o) I anticipate
 προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμα μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν she is come aforehand to anoint my body to the burying

4302 προλέγω (prol-eg'-o) I tell beforehand

4303 προμαρτύρομαι (prom-ar-too'-rom-ahee) I predict

4304 προμελετάω (prom-el-et-ah'-o) I think ahead

4305 προμεριμνάω (prom-er-im-nah'-o) I am anxious beforehand

4306 προνοέω (pron-o-eh'-o) I provide for

4307 πρόνοια, -ας, ἡ (pron'-oy-ah) thinking ahead

4308 προοράω (pro-or-ah'-o) I foresee

4309 προορίζω (pro-or-id'-zo) I predetermine

4310 προπάσχω (prop-as'-kho) I suffer previously

4311 προπέμπω (prop-em'-po) I send forward

4312 προπετής, -ές (prop-et-ace') reckless

4313 προπορεύομαι (prop-or-yoo'-om-ahee) I precede

4314 πρός (pros) towards, with (accusative); pertaining to (genitive); near (dative)
 πρὸς τὸν Ἰησοῦν to Jesus

4315 προσάββατον, -ου, τό (pros-ab'-bat-on) Sabbath-eve

4316 προσαγορεύω (pros-ag-or-yoo'-o) I designate

4317 προσάγω (pros-ag'-o) I bring to

4318 προσαγωγή, -ῆς, ἡ (pros-ag-ogue-ay') access

4319 προσαιτέω (pros-ahee-teh'-o) I beg

4320 προσαναβαίνω (pros-an-ab-ah'-ee-no) I go up

4321 προσαναλίσκω (pros-an-al-is'-ko) I spend further

4322 προσαναπληρόω (pros-an-ap-lay-ro'-o) I supply fully

4323 προσανατίθημι (pros-an-at-ith'-ay-mee) I confer with

4324 προσαπειλέω (pros-ap-i-leh'-o) I threaten further

4325 προσδαπανάω (pros-dap-an-ah'-o) I spend in addition

4326 προσδέομαι (pros-deh'-om-ahee) I want more

4327 προσδέχομαι (pros-dekh'-om-ahee) I wait for
 Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ Joseph of Arimathea was waiting for the kingdom of God
 οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς this man receiveth sinners and eateth with them

4328 προσδοκάω (pros-dok-ah'-o) I wait for

4329 προσδοκία, -ας, ἡ (pros-dok-ee'-ah) expectation

4330 προσεάω (pros-eh-ah'-o) I permit further progress

4331 προσεγγίζω (pros-eng-ghid'-zo) I approach near

4332 προσεδρεύω (pros-ed-ryoo'-o) I wait upon

4333 προσεργάζομαι (pros-er-gad'-zom-ahee) I acquire besides

4334 προσέρχομαι (pros-er'-khom-ahee) I approach
 προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ great multitudes came unto him

4335 προσευχή, -ῆς, ἡ (pros-yoo-khay') prayer
 ὁ οἶκος μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται my house shall be called the house of prayer

4336 προσεύχομαι (pros-yoo'-khom-ahee) I pray
 προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς pray for them which persecute you

4337 προσέχω (pros-ekh'-o) I keep in mind

4338 προσηλόω (pros-ay-lo'-o) I nail to

4339 προσήλυτος, -ου, ὁ (pros-ay'-loo-tos) convert

4340 πρόσκαιρος, -ον (pros'-kahee-ros) temporary

4341 προσκαλέομαι, προσκαλέω (pros-kal-eh'-om-ahee) I summon

4342 προσκαρτερέω (pros-kar-ter-eh'-o) I persist

4343 προσκαρτέρησις, -εως, ἡ (pros-kar-ter'-ay-sis) persistance

4344 προσκεφάλαιον, -ου, τό (pros-kef-al'-ahee-on) pillow

4345 προσκληρόω (pros-klay-ro'-o) I allot

4346 πρόσκλισις, -εως, ἡ (pros'-klis-is) partiality

4347 προσκολλάω (pros-kol-lah'-o) I cleave to

4348 πρόσκομμα, -ατος, τό (pros'-kom-mah) stumbling block

4349 προσκοπή, -ῆς, ἡ (pros-kop-ay') occasion of sin

4350 προσκόπτω (pros-kop'-to) I stumble

4351 προσκυλίω (pros-koo-lee'-o) I roll up against

4352 προσκυνέω (pros-koo-neh'-o) I worship
 κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις thou shalt worship the Lord thy God and him only shalt thou serve

4353 προσκυνητής, οῦ, ὁ (pros-koo-nay-tace') worshiper

4354 προσλαλέω (pros-lal-eh'-o) I converse with

4355 προσλαμβάνω (pros-lam-ban'-o) I receive

4356 πρόσληψις, -εως, ἡ (pros'-lape-sis) receiving

4357 προσμένω (pros-men'-o) I remain

4358 προσορμίζω (pros-or-mid'-zo) I moor at

4359 προσοφείλω (pros-of-i'-lo) I owe additionally

4360 προσοχθίζω (pros-okh-thid'-zo) I am angry with

4361 πρόσπεινος, -ον (pros'-pi-nos) very hungry

4362 προσπήγνυμι (pros-payg'-noo-mee) I fasten to

4363 προσπίπτω (pros-pip'-to) I prostrate myself

4364 προσποιέομαι (pros-poy-eh'-om-ahee) I pretend

4365 προσπορεύομαι (pros-por-yoo'-om-ahee) I approach

4366 προσρήγνυμι (pros-rayg'-noo-mee) I dash against

4367 προστάσσω (pros-tas'-so) I command

4368 προστάτις, -ιδος, ἡ (pros-tat'-is) patroness

4369 προστίθημι (pros-tith'-ay-mee) I add to

4370 προστρέχω (pros-trekh'-o) I run to

4371 προσφάγιον, -ου, τό (pros-fag'-ee-on) something eaten with bread

4372 πρόσφατος, -ον (pros'-fat-os) recent

4373 προσφάτως (pros-fat'-oce) recently

4374 προσφέρω (pros-fer'-o) I offer
 αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν they presented unto him gifts gold and frankincense and myrrh

4375 προσφιλής, -ές (pros-fee-lace') pleasing

4376 προσφορά, -άς, ἡ (pros-for-ah') offering

4377 προσφωνέω (pros-fo-neh'-o) I summon

4378 πρόσχυσις, -εως, ἡ (pros'-khoo-sis) sprinkling

4379 προσψαύω (pros-psow'-o) I touch

4380 προσωποληπτέω (pros-o-pol-ape-teh'-o) I show partiality

4381 προσωπολήπτης, -ου, ὁ (pros-o-pol-ape'-tace) one who shows partiality

4382 προσωποληψία, -ας, ἡ (pros-o-pol-ape-see'-ah) favoritism

4383 πρόσωπον, -ου, τό (pros'-o-pon) face
 ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος his face did shine as the sun

4384 προτάσσω (prot-as'-so) I prescribe

4385 προτείνω (prot-i'-no) I tie up

4386 πρότερον (prot'-er-on) formerly

4387 πρότερος, -α, -ον (prot'-er-os) former

4388 προτίθεμαι (prot-ith'-em-ahee) I plan

4389 προτρέπομαι (prot-rep'-om-ahee) I encourage

4390 προτρέχω (prot-rekh'-o) I run ahead

4391 προϋπάρχω (pro-oop-ar'-kho) I have been

4392 πρόφασις, -εως, ἡ (prof'-as-is) pretext

4393 προφέρω (prof-er'-o) I produce

4394 προφητεία, -ας, ἡ (prof-ay-ti'-ah) prophecy

4395 προφητεύω (prof-ate-yoo'-o) I prophesy

4396 προφήτης, -ου, ὁ (prof-ay'-tace) prophet
 προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ a prophet mighty in work and word

4397 προφητικός, -ή, -όν (prof-ay-tik-os') prophetic

4398 προφῆτις, -ιδος, ἡ (prof-ay'-tis) prophetess

4399 προφθάνω (prof-than'-o) I anticipate

4400 προχειρίζομαι (prokh-i-rid'-zom-ahee) I appoint

4401 προχειροτονέω (prokh-i-rot-on-eh'-o) I choose bef